comertul suediei

Download COMERTUL SUEDIEI

Post on 12-Jul-2015

349 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

COMERTUL SUEDIEI

SUEDIADenumire oficiala: Regatul Suediei,situat in Europa Nordica(Peninsula Scandinava) Forma de guvernamant:monarhie constitutionala ereditara Capitala:Stockholm Suprafata:449.964 km patrati Populatia:8,840.000 locuitori Limbi nationale:suedeza Moneda:coroana suedeza PIB:285,1 mld PIB/locuitor:31.600 Data aderarii la UE:1995 Voturi in Consiliul de Ministri:10 Numarul de reprezentanti in Parlamentul European:18 Membru Zona Euro:nu

Mentiuni speciale:Desi negocierile pentru aderare au fost rapide,in urma referendumului pentru adoptarea monedei Euro,organizat in 14 Septembrie 2003,56% dintre votanti s-au pronuntat impotriva.Suedia a ratificat Tratatul de la Lisabona la 10 Decembrie 2008.

Descriere generalaSuedia este o ar dezvoltat, cu o economie de pia stabil, membr a Uniunii Europene. Forma de guvernmnt este monarhia constituional,condus de regele Carl XVI Gustaf. Din punct de vedere administrativ, Suediaeste mprit n 21 regiuni i 289 municipaliti. Parlamentul (Riksdag) e s t e o r g a n i z a t n s i s t e m unicameral. Sistemul judectoresc se compune din 6 instane superioare i 108 instane inferioare. Limba oficial este suedeza, ns l i m b a e n g l e z e s t e f o a r t e l a r g u t i l i z a t . M o n e d a n a i o n a l e s t e c o r o a n a suedez (SEK). Ziua naionala este 6 iunie. Capitala rii este Stockholm.

Relatii comerciale externeComertul exterior: Conform ultimelor date ale Biroului de Statistica al Suediei(2009). Pe fondul crizei economic-financiare globale, exporturile Suedeze au avut o evolutie negativa, comparativ cu anii anteriori, valoarea din 2009 atingand nivelul de 998 mld. SEK (aproximativ 100 mld. Euro), cu 16% mai putin dect in 2008. I n a c e l a s i t i m p , i m p o r t u r i l e s - a u s i t u a t l a n i v e l u l d e 9 1 1 m l d . S E K (aproximativ 91 mld. Euro), in scadere cu 17% fata de valoarea inregistrata in 2008. Astfel, s-a mentinut excedentul balantei comerciale a Suediei la valoarea de 87 mld. SEK (aproximativ 8,7 mld. Euro) la sfrsitul anului 2009, in scaderecu 11,5% fata de cifra inregistrata in 2008 (97 mld. SEK).Europa ramane principalul partener comercial al companiilor suedeze. In 2009, 73,7% din exporturile Suediei s-au indreptat catre aceasta zona si 83,4%din importuri proveneau din aceasta. Exporturile Suediei catre tarile UE-27 reprezinta 58,5% din totalul exporturilor suedeze, in scadere cu 19% fata de nivelul anului 2008, in timp ce importurile din aceste tari reprezinta 69% din totalul importurilor suedeze, in scadere cu 18% fata de nivelul anului 2008. Exporturile catre tarile din zona euro au scazut cu 19%, iar importurile din aceste tari, cu 16%, comparativ cu nivelul anului

precedent.C e l e l a l t e s t a t e e u r o p e n e o c u p a s i e l e u n l o c important in comertul Suediei, detinnd o pondere de 15,2% in totalul exporturilor si 14,4% la importuri .A m e r i c a s i A s i a r e p r e z i n t a d e b u e e ( piata pe care productorii si pot desface produsele usor si in mari cantitati) p e n t r u e x p o r t u r i l e s u e d e z e , 9 , 5 % d i n t o t a l u l exporturilor indreptndu-se spre America si 11,9% spre Asia. Importurile din a c e s t e a r i i g e o g r a f i c e s u n t m a i r e d u s e , a s t f e l c a n u m a i 5 , 4 % d i n t o t a l u l importurilor provin din America si 9,7% din Asia. R e l a t i i l e c o m e r c i a l e c u t a r i l e c o n t i n e n t u l u i A f r i c a n s u n t i n f a v o a r e a Suediei, 3,3% din exporturi avnd ca destinatie statele Africii, dar numai 1,2%din importuri provenind din acestea. In ceea ce priveste structura exporturilor suedeze, in 2009, ponderea cea mai ridicata o detin exporturile de masini si echipamente (44,3% din totalul exporturilor), urmate de exporturile de produse chimice (14,1%), produse din lemn si hrtie (12,4%), metale comune si articole din acestea (9,1%) si energie electrica (6,6%). Majorari ale cuantumului exporturilor s-au inregistrat, in anul 2 0 0 9 , i n d o m e n i u l produselor chimice, cu o crestere de 2% fata de anul precedent. Diminuari accentuate s-au inregistrat in sectorul metale comune si articole din acestea (-33%) si energie electrica (-30%).C e a m a i m a r e pondere la import o detin, de asemenea, masinile si echipamentele (41,3% din totalul importurilor), urmate de p r o d u s e c h i m i c e (13,8%), combustibili minerali si energie electrica (11,6%), metale comune si articole din acestea (8,0%) si produse din lemn si hrtie (3,1%). In 2009, s-au inregistrat majorari la importul de produse alimentare, bauturi si tutun (+6%f a t a d e 2 0 0 8 ) , i m p o r t u r i l e d i m i n u a n d u - s e d r a m a t i c l a p r o d u s e l e a p a r t i n n d grupei energie electrica (-34%) si metale comune si articole din acestea (-33%).

Regimul investitiilor in Suedia

InvestitiiSuedia este unul din marii receptori de investitii s t r a i n e d i r e c t e . I n perioada 1999-2003 investitorii straini au investit 111 mld. $, aproximativ 47% din totalul capitalului strain investit in zona Marii Baltice.P r i n f a p t u l c a S u e d i a s i - a c r e a t i m a g i n e a d e p i o n i e r i n a d o p t a r e a tehnologiilor de vrf, cu o populatie educata, destul de diversa din punct de v e d e r e e t n i c s i f o a r t e d e s c h i s a , S u e d i a e s t e v a z u t a d e m u l t e c o m p a n i i internationale ca o piata test pentru noile produse .Conform Forvarv & Fusioner, investitorii straini au achizitionat in medie135 companii suedeze in fiecare an in perioada 2000-2004. Nivelul investitiilo rstraine raportate la PIB a fost de 48% in 2003, fata de 12% in 1995. Sectoarele c a r e a t r a g cele mai multe investitii straine sunt: chimie (28%), m a s i n i s i echipamente (18%), celuloza si hrtie (9%), agro-alimentar (2%). Cei mai importanti investitori provin din: Germania, Finlanda, SUA, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Danemarca, Elvetia, Canada si Franta. In Suedia nu exista restrictii privind utilizarea valutelor straine; transferul in strainatate al profiturilor sau altor sume provenind din lichidari de investitii,royalitate sau din alte incasari sau taxe percepute de companii este liber. Of i l i a l a a u n e i c o m p a n i i s t r a i n e p o a t e t r a n s f e r a c a t r e f i r m a m a m a d i n a f a r a Suediei orice suma provenita din servicii de management, pentru cheltuieli de cercetare, etc. In general, veniturile realizate din fonduri de investitii, precum dividende, dobnzi etc pot fi liber transferate in strainatate. O firma suedeza cu c a p i t a l s t r a i n p o a t e p r i m i c r e d i t e de la compania-mama sau de la orice alte institutii financiarbancare sau straine.

Tipuri de companiiUrmatoarele tipuri de companii se pot constitui in Suedia: societati cu raspundere limitata, filiala a unei companii straine, societati in comandita simpla sau pe actiuni, companii cu actionar unic. In general investitorii straini infiinteaza in Suedia companii cu raspundere limitata sau filiale ale companiei mama. O filiala a unei companii internationale,conform legislatiei suedeze, este trata ca si o companie suedeza. Acelasi regimjurudic se aplica att companiilor ai caror actionari sunt strini, ct si celor cu actionari suedezi.

Capitalul minim necesar pentru infiintarea unei companii este de 100.000 SEK,in cazul companiilor private si de 500.000 SEK in cazul celor publice.

Fiscalitate Regim fiscal aplicat companiilorImpozitul pe profit aplicat companiilor este de 28%, i n g e n e r a l , i n anumite situatii putnd ajunge numai 25%. Toate veniturile unei companii sunt taxate cu 28%, inclusiv cstigurile din capital. Determinarea venitului impozabil se face in baza bilantului anual, contul de profit si pierderi. Companiile sunt obligate sa completeze registrele contabile in conformitate cu GAAP (principiile contabile general acceptate). De altfel, legislatia interna privind taxarea urmareste indeaproape GAAP in ceea ce priveste evaluarea bunurilor curente. Dividendele si cstigurile din capital rezultate in urma vnzarii de actiunisunt exceptate de la plata impozitului in anumite situatii. Suedia a introdusparticipation exemption rules in ceea ce priveste dividendele si cstigurile dincapital aferente actiunilor detinute de companii in scopuri de afaceri.

Regim fiscal aplicat angajatilorSuedia are o schema progresiva de impozitare a veniturilor persoanelor fizice (de la 32-57% in functie de nivelul venitului). Se pot deduce din venitul impozabil cheltuielile cu transportul, daca sunt mai mari de 7000 SEK, de asemenea, se pot deduce orice costuri mai mari de 1000 SEK, daca se prezinta dovezile necesare. Impozitul aplicat pentru

dividende, cstiguri de capital si veniturilor din proprietati imobiliare este de 30%.

Taxe si impozite indirecteTVA este 25%. Pentru anumite categorii de produse TVA este redusa la 12% sau 9% (in special servicii hoteliere.si tiparituri). Alte taxe se percep pentru benzina, alcool, tutun, energie, loterie, jocuri denoroc si vehicule cu motor.

Structura pietei suedezeUn potential exportator in Suedia trebuie sa analizeze doua a s p e c t e principale strns legate, respectiv cum poate penetra piata suedeza si cum se poate mentine pe piata. Strategia privind aceste obiective trebuie construita inainte de efectuarea primelor exporturi, in scopul evitarii comiterii unor greseli costisitoare care pot intrerupe vnzarile sale pe aceasta piata. Exista mai multe optiuni deschise, fiecare presupunnd o serie de consecinte particulare. Daca optiunea de a deschide o filiala in Suedia se exclude apriori, aceasta constituind o solutie costisitoare, exista , in principiu, doua alternative principale: vnzarea directa catre un importator sau vnzarea printr-un agent. Este imposibil a se face o recomandare privind alegerea optiunii privind cele doua alternative. Totul depinde de capaciatea exportatorului