Comert International Cu Serviciidsfgfds

Download Comert International Cu Serviciidsfgfds

Post on 04-Jun-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds</p><p> 1/9</p><p> Comert InternationalAbordari tehnice-metodologice privind comertul international</p><p>DEFINITIE:Comertul International reprezinta o forma de legatura intre pietele</p><p>mondiale sau intre producatori de bunuri si servicii provenind din diferite tari pe</p><p>baza diviziunii internationale a munciiDEFINITIE:Comertul international reprezinta totalitatea legaturilor comerciale de</p><p>vazare-cumparare, de bunuri si servicii care se desfasoara intre diferite state pe baza</p><p>diviunii internationale a muncii</p><p>A!"#DA#EA C$A%ICAa comertului international are in centrul analizei state</p><p>internationale.</p><p>Coporatiile trans-nationale participa la fluxurile comerciale ( in prezent o treime dincomertul international de societatile de trans-national)</p><p> E&amp;"$'TIA F$'('#I$"#Economiile nationale reprezinta celulele de baza ale economiei mondiale si implicit a</p><p>R.E.I la baza economie nationale.</p><p> CA#ACTE#I%TICI$E EC"N")IEI NATI"NA$E- piata interna</p><p>- moneda nationala- guvernare la nivel national</p><p>- structura pe ramuri si sectoare economice</p><p>- au un anumit tip de mecanism economic in functie de regimul politic</p><p>DI&amp;I*I'NEA INTE#NATI"NA$A A )'NCII: repr un proces de specializare</p><p>internationala in productie a entitatilor participante la rel ec internationale(agentii</p><p>economici, economii nationale) realizat intr-un larg orizont de timp si care repr baza</p><p>legaturilor dintre ec nat.</p><p>FACT"#IIcare stau la baza diviziunii internationale a muncii :</p><p>. conditiile naturale si fizico-geografice!. deosebirile intre tari in ceeace priveste aparatul te"nic si gradul de diversificare aaparatului productiv</p><p>#. traditiile economice si comerciale</p><p>$. apropierea geografica a statelor%. raporturile de complementaritate intre state</p><p>&amp;. evolutia inegala intre diferite state</p><p>'. factorii extra-economici : facori politici, conflicte militare, dominatia coloniala TI+'#I$E DE %+ECIA$I*A#E:.%pecializarea inter-sectoriala :fluxuri comerciale pe diferite state, cu produse</p><p>realizate in sectoare diferite. Ex: industria-agricultura: caracterizeaza relatiile dintre</p><p>tari dezvoltate si unele tari in dezvoltare!. %pecializarea inter-ramura : fluxuri comerciale intre diferite tari, cu produse</p><p>apartinand unor ramuri diferite dar din acelasi sector .</p><p>ex: agricultura-agricultura:caracterizeaza relatiile intre tari dezvoltate si un numarrestrans de tari in dezvoltare</p><p>#.%pecializarea intra-ramura: fluxuri comerciale intre tari cu produse apartinand</p><p>aceleiasi ramuri dintr-un anumit sector. Ex:electronica-electronica: caracterizeazacomertul dintre tari dezvoltate</p></li><li><p>8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds</p><p> 2/9</p><p> +iata mondiala</p><p>Definitie: ansamblul pietelor nationale legate intre ele prin diviziunea</p><p>internationala a muncii</p><p> Definitie: ansamblul tranzactiilor care au loc intre agentii economici de pe glob</p><p>Caracteristici :</p><p>-eterogentate-conditionare reciproca intre segmente(ex: cresterea cererii pt un produs finit genereaza o</p><p>crestere a cererii pt materia prima si implicit o crestere a pretului)</p><p>-toti agentii economici au idei comune: cererea, oferta, concurenta si piata)</p><p> Componentele pietei mondiale</p><p>. piata de marfuri</p><p>!. piata serviciilor</p><p>#. piata financiara$. piata valutara</p><p>%. piata muncii</p><p>.Componentele pietei de marfuri: -piata produselor de baza,( semifabricate si</p><p>combinate ) , piata produselor finiteEx: piata cauciucului natural piata cerealelor</p><p>iata carbunelui( *+, nglia) piata minereului de fier</p><p>!. +iata serviciilor:locul unde se inc"eie tranzactii cu servicii pe baza cererii cu</p><p>oferta#. +iata financiara mondiala: este ansamblul piatelor financiare nationale si a</p><p>relatiilor dintre acestea. luxul de import si export de capital.$. piata valutara: cu tranzactiile de vanzare-cumparare de valuta precum siinstrumente de piata internationala exprimata in valuta.</p><p>%. piata muncii:locul unde se inc"eie tranzactii privind vanzarea-cumpararea de</p><p>forta de munca. Ex de tari cumparatoare de forta de mun: *+, Canada ,+E,/aponia. 0ferta de forta de munca : sia, merica 1atina, 2igeria.</p><p> TE"#II, )ercantilismul</p><p> teoria avanta.uluiabsolut / E %mith0</p><p>1 teoria avanta.ului comparativ / teoria lui David # 0</p><p>2 modelul 3"%</p><p>4 teoria lui #aimond &amp;ernard / teoria ciclului de viata a produsului05 teoria lui +aul 6eidman</p><p>7 teoria lui )ichael / teoria avanta.ului competitiv 0</p><p>E&amp;"$'TIA F$'('#I$"# C")E#CIA$E INTE#NATI"NA$E</p><p>CA#ACTE#I%TICI:</p><p>I Flu8urile comerciale internationale s-au caracterizat printr-o dinamica sustinuta</p></li><li><p>8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds</p><p> 3/9</p><p>- ritmul de crestere al comertului international a fost mai accelerat decat cel al productiei</p><p>economice globale (3#- 3%4) crestere mai redusa datorita celor doua razboaie</p><p>mondiale- 334-!44&amp; volumul sc"imbarilor comerciale a crescut cu aproximativ &amp;5 pe an</p><p>CA'*E$E A)+$IFICA#II F$'('#I$"# C")E#CIA$E</p><p>INTE#NATI"NA$E:) cresterea volumului exportului</p><p>!) ma6orarea preturilor la produsele intens manufacturate comercializate pe piata</p><p>mondiala#) adancirea interdependentelor economice la nivel international</p><p>$) desc"iderea economica nationala spre exterior</p><p>%) aparitia de noi coordonate ale specializarii</p><p>II Comertul international a devansat ca ritmul de crestere alti indicatori ai</p><p>dezvoltarii economice: a) I7-ul</p><p> b)productia industriala</p><p> c) productia agricola</p><p>CA'*E:) *-a accentuat cooperarea si specializarea internationala in productie</p><p>!) Realizarea pe calea sc"imburilor comerciale a unei cote parti tot mai mari dinproductia mondiala a statelor( #%5 din productia mondiala se realizeaza p calea</p><p>sc"imburilor)</p><p>#) Comertul international a devansat ca ritm de crestere si volum valoric absolutrezervele de aur si devize convertibile</p><p>In prezent rezervele de aur si devize nu mai acopera decat o f mica parte din valoarea</p><p>imprumuturilor</p><p>In prezent tarile in dezvoltare detin #%5 din rezervele de aur iar !# revin tarilorexportatoare de titei</p><p> %C3I)!A#I IN %T#'CT'#A C")E#T'$'I INTE#NATI"NA$</p><p>) produse de baza ( 7)!) produse manufacturate (8)</p><p>pana la cel de-al !-lea razb mond !# se realiza din 8</p><p>+#"D'%E$E DE !A*A</p><p>In perioada interbelica tarile in curs de dezv erau principalii exportatori iar tarile</p><p>dezvoltate erau importatori</p><p>In perioada postbelica comertul cu 7 este...</p><p>+#"D'%E$E )AN'FACT'#ATEIn tarile dezvoltate predomina 8 insa au inceput si tarile in curs de dezv sa cucereasca</p><p>pozitii</p><p>0rientarea geografica a tarilor dezvoltateE+R0- in !449 derula $5 din comertul international, locul I il ocupa +E si E*</p><p>( asociatia europeana a liberului sc"imb- Elvetia, 0landa, 2orvegia, 1ic"tenstein)</p><p>In !449 Europa a inregistrat cea mai mica crestere a exporturilor8ERIC E 20R detinea #45 din comertul international, in prezent detine #5.</p><p>In !449 exporturile au crescut cu ,% si importurile cu !,%</p><p>*I ; detine !95 din comertul international , in !449 se datora C"ine, /aponiei, Indiei</p><p>si noilor state reindustrializate ai?an. erioada mai dificila a</p></li><li><p>8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds</p><p> 4/9</p><p>fost 33'-339( criza financiara). In timp ce in !449 ex crestea cu $,%5 si importul sub</p><p>$5.</p><p>8ERIC 1&gt;I2 ; $5 din com international. In !449 exp crestea cu ,%5 siimportul %,%5 ( este cea mai impresionanta crestere la import)</p><p>RIC #,%5 din comertul international. In !449 importul crestea cu..... iar exportul cu</p><p>#5C"NC'#ENTE DE %C3I)!'#I IN C")E#T'$ INTE#NATI"NA$</p><p>Tari dezvoltate cu tari dezvoltate</p><p>N-N: detine cea mai mare pondere in comert %45In deceniul 9 a inregistrat o usoara scadere in favoarea curentului 2-* datorita cresterii</p><p>pretului la petrol.</p><p>Curentul 2-2 se subimparte in $ micro-curente:</p><p>. sc"imburi comerciale intraeuropene ( +E si E*)!. sc"imburi comerciale intre europa occidentala si celelalte regimuri si tari</p><p>dezvoltate ( m de 2, /ponia)</p><p>#. sc"imburi comerciale *+- Canada</p><p>$. sc"imburi comerciale *+- /aponiaN-%: locul ! in comertul international, detine #!5 din pondere, se remarca o pondere</p><p>mare a tarilor dezvoltate in comertul exterior, al tarilor in curs de dezvoltare datoritadiviziunii internationale a muncii de tipul industrie-agricultura</p><p>%-%: dtine -!5 din comertul international dar ponderea este in crestere.</p><p>%chimburi intercontinentale</p><p>E-E: detine 5 din comertul international.</p><p>C")E#T'$ INTE#NATI"NA$ IN C"NTE(T'$ C#I*EI</p><p>Ca urmare a crizei financiare actuale s-a produs o scadere a fluxurilor comertului</p><p>international</p><p>FACT"#II/ CA'*E0</p><p>- scaderea cererii in toate regimurile</p><p>- masuri protectioniste in unele state- globalizarea procesului de productie</p><p>C"NTE(T'$ A+A#ITIEI 9ATT</p><p>- dupa al II-lea razb mond, 02+ s-a preocupat de crearea cadrului de reglementare</p><p>a problemelor monetare, financiare si comerciale</p><p>- conferinta de la 7retton, @oods</p><p>- 3$% E*C0C ( concurs ec si social al 02+) incredinta problema cartei 0IC ( orginternat a comertului) unei comisii alcatuite din !# de state: A Carta de la ramane in vigoare dar nu ca organizatie internationala ci ca un simplutratat multilateral</p><p>TENTATI&amp;E</p><p>- 3%%: propunere de creeare a 0rganizatiei pentru cooperare comerciala- 3:agentie in cadrul 02+ care sa exercite o putere sporita in domeniul</p><p>comertului international</p><p>- 333: propunerea Canadei de creeare a 0rganizatiei 8ultilaterale a Comertului</p><p>( mai mult o sc"imbare de denumire)</p></li><li><p>8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds</p><p> 5/9</p><p>DEFINITIE 9ATT: tratat multilateral interguvernamental prin care statele</p><p>semnatare se obliga:</p><p>, sa respecte principii reguli si discipline in domeniul comertului</p><p> sa inlature bariere tarifare si netarifare din comert</p><p>1 libertatea comertului reciproc cu marfuri</p><p>#E9'$I$E 9ATT si acordurile anexe au fost revizuite si imbunatatite peparcursul mai multor runde de negocieri.</p><p>ret dumping- pret mai mic decat pretul de productie</p><p>&gt;axa anti-dumping ; taxa suplimnetara peste taxa vamala ( se introduce in runda=enedD)</p><p>3$'( marea &gt;&gt;) F urmeaza ' runde de negociriF runda 9( +R++G) 3#9-</p><p>33$F 33% creearea 08C</p><p>")C / organizatia mondiala a comertului0</p><p>- a inceput sa functioneze la iun 33%</p><p>- a luat nastere prin A ctul final al rundei +ruguaDB( 8area =nec", aprilie 33$ ;</p><p>documentul prin care participantii au convenit creearea 08C- acordul de creeare 08C F tranzitie &gt;&gt; F 08C s-a creeat</p><p>Comitetul pregatirilor pt 08C( REC08):REC08 s-a impartit in $ subcomitete:</p><p>. legat de aspectele institutionale proceduale si 6uridice</p><p>!. aspecte administrative, bugetare si financiare#. serviciile ( pentru prima data)</p><p>$. comertul si mediul incon6urator</p><p>(reptul de propietate intelectuala)</p><p>,;27-,;57 &lt; 5 runde de negociere</p><p>,;71-,;7; &lt; runda To=&gt;o</p><p>,;?5-,;;2 &lt; runda 'rugua&gt;</p><p>")C:</p><p>- nu face parte din 02+ dar conlucreaza cu alte institutii si organizatii cu caracter</p><p>economic</p><p>- for multilateral- pune in aplicare ansamblul de liberalizare a comertului cu marfuri, sevicii si</p><p>drepturi de propietate intelectuala legate de comert</p><p>- desfasurare de noi runde de negociere pt extinderea liberalizarii comertului cu</p><p>produse agricole, industriale si servicii- de supraveg"ere multilaterala a punerii in alpicare a regurilor disciplinare</p><p>"!IECTI&amp;E 9ATT :</p><p>"biectivul principal: creeare de conditii favorabile pt un sistem comercial liberalizat</p><p>"biectivul secundar: spri6inirea dezvoltarii economice a tarilor in curs de dezvoltare</p><p>membre &gt;&gt;</p><p>Alte obiective:</p><p>-ridicarea standardului de viata la scara inalta</p><p>-sigurarea unui inalt grad de ocupare a fortei de munca</p><p>-sigurarea unui inalt si sustinut ritm de crestere a volumului veniturilor reale si a</p><p>cererii</p></li><li><p>8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds</p><p> 6/9</p><p>- creearea premizelor pt o deplina utilizare a resurselor la scara internationala</p><p>"!IECTI&amp;E ")C</p><p>- ridicarea nivelelui de trai si a veniturilor participantilor la congresul international- utilizarea cat mai deplina a fortei de munca</p><p>- expansiunea productiei si a comertului</p><p>- utilizera optima a resurselor mondiale F'NCTII$E ")C</p><p>, forum multilateral pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea</p><p>comertului international cu bunuri, servicii si drepturi de propietate intelectuala</p><p> faciliteaza implementarea , administrarea si aplicarea instrumentelor 6uridice</p><p>introduse in runda +ruguaD si ale celorlalte acorduri negociale</p><p>1 administreaza mecanismul de solutionare a diferendelor , conflictelor , intre</p><p>participantii la sc"imbarea comertului international</p><p>2 gestioneaza mecanismul de examinare periodica politicilor comerciale nationale</p><p>ale tarilor membre</p><p>4 coopereaza cu celelalte institutii internationale ( 8I si 7anca 8ondiala) in</p><p>eleborarea politicilor economice la scara mondialaDE"%E!I#I 9ATT ")C, att a avut un caract provizoriu fiind neratificat de parlamentele tarilor membre 08Ceste o org internationala permanenta cu o structura solida si o baza 6uridica.</p><p>!. att a avut parti contractante 0mc are membrii</p><p>#. att a reglementat comertul cu marfuri 0mc include in sfera reglementarilor sicomertul cu servicii si alte aspecte( drepturi de propietate intelectuala si investitii)</p><p>$.att ; negocierile in cadrul att conduceau la reducerea tarifara progresiva treptata</p><p>intre tarile industrializate 08C ; negocierile sunt confruntari asupra preferintelor</p><p>colective%. att- procedurile de mediere a conflictelor si rezolvarea acestora erau indelungate si se</p><p>bazau pe consens 08C- mecanismul de solutionare a diferendelor este mai rapid decat</p><p>la gatt , este automat si partile nu pot bloca procedurile</p><p>%T#'CT'#A "#9ANI*AT"#ICA ")C</p><p>-0rganul cel mai important este conferinta ministeriala.</p><p>-consiliul general are in subordine # consilii:) consiliul pentru comertul cu marfuri</p><p>!) consiliul pt comertul cu servicii</p><p>#) consiliul pt comertul cu drepturi de propietate internationala</p><p>- consiliul general este : -organ de reglementare a diferendelorg - oran de examinare a politicilor comerciale</p><p>- tot din structuta organizatorica fac parte comitetele si grupurile de lucru specialezate ex:</p><p>comitetul pt agricultura , subventii, comert si mediul incon6urator- secretariat</p><p>C"NFE#INTA )INI%TE#IA$A</p><p>- este organul suprem al 08C- se reuneste la fiecare ! ani</p><p>- tributii: . consolidarea liniilor directoriale ale politicilor comerciale</p><p> !. intarirea importantei si credibilitatii deciziilor sale la nivelul</p><p>politicilor interne ale tarilor membre</p></li><li><p>8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds</p><p> 7/9</p><p> #. ia decizii cu privire la toate aspectele tinan cont de orice acor comercial</p><p>multilateral</p><p>C"N%I$I'$ 9ENE#A$</p><p>-este organul executiv al 08C ( face ce a spus conferinta)</p><p>- este cel mai inlt organ de luare a deciziilor din cadrul 08C</p><p>-actioneaza in numele conferintei ministeriale in perioada dintre reuniuni- se intruneste lunar si iau parte la reuniuni '45 din reprezentantii statelor</p><p>-este responsabil pt axaminarea politicilor comercilae ale tarilor membre</p><p>- se intruneste ca organ de reglementare a diferendelor</p><p>C")ITETE %I 9#'+'#I DE $'C#'</p><p>*unt peste $4. ex: comert si lucruH comert si dezvoltareH buget, finante si aderareH</p><p>supraveg"erea acordurilor regionale</p><p>%EC#ETA#IAT ")C</p><p>- dispune de un panel de peprezentanti ai tarilor membre la eneva</p><p>- cuprinde desemnarea de grupuri de afaceri, 02-uri care actioneaza pe langa</p><p>guvernele statelor membre( 0rganizatii 2onguvernamentale enerale)</p><p>- un numar insemnat de tari in dezvoltare nu au nici un reprezentant la 08C- secretariatul...</p></li></ul>