comert international cu serviciidsfgfds

Download Comert International Cu Serviciidsfgfds

Post on 04-Jun-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds

  1/9

  Comert InternationalAbordari tehnice-metodologice privind comertul international

  DEFINITIE:Comertul International reprezinta o forma de legatura intre pietele

  mondiale sau intre producatori de bunuri si servicii provenind din diferite tari pe

  baza diviziunii internationale a munciiDEFINITIE:Comertul international reprezinta totalitatea legaturilor comerciale de

  vazare-cumparare, de bunuri si servicii care se desfasoara intre diferite state pe baza

  diviunii internationale a muncii

  A!"#DA#EA C$A%ICAa comertului international are in centrul analizei state

  internationale.

  Coporatiile trans-nationale participa la fluxurile comerciale ( in prezent o treime dincomertul international de societatile de trans-national)

  E&"$'TIA F$'('#I$"#Economiile nationale reprezinta celulele de baza ale economiei mondiale si implicit a

  R.E.I la baza economie nationale.

  CA#ACTE#I%TICI$E EC"N")IEI NATI"NA$E- piata interna

  - moneda nationala- guvernare la nivel national

  - structura pe ramuri si sectoare economice

  - au un anumit tip de mecanism economic in functie de regimul politic

  DI&I*I'NEA INTE#NATI"NA$A A )'NCII: repr un proces de specializare

  internationala in productie a entitatilor participante la rel ec internationale(agentii

  economici, economii nationale) realizat intr-un larg orizont de timp si care repr baza

  legaturilor dintre ec nat.

  FACT"#IIcare stau la baza diviziunii internationale a muncii :

  . conditiile naturale si fizico-geografice!. deosebirile intre tari in ceeace priveste aparatul te"nic si gradul de diversificare aaparatului productiv

  #. traditiile economice si comerciale

  $. apropierea geografica a statelor%. raporturile de complementaritate intre state

  &. evolutia inegala intre diferite state

  '. factorii extra-economici : facori politici, conflicte militare, dominatia coloniala TI+'#I$E DE %+ECIA$I*A#E:.%pecializarea inter-sectoriala :fluxuri comerciale pe diferite state, cu produse

  realizate in sectoare diferite. Ex: industria-agricultura: caracterizeaza relatiile dintre

  tari dezvoltate si unele tari in dezvoltare!. %pecializarea inter-ramura : fluxuri comerciale intre diferite tari, cu produse

  apartinand unor ramuri diferite dar din acelasi sector .

  ex: agricultura-agricultura:caracterizeaza relatiile intre tari dezvoltate si un numarrestrans de tari in dezvoltare

  #.%pecializarea intra-ramura: fluxuri comerciale intre tari cu produse apartinand

  aceleiasi ramuri dintr-un anumit sector. Ex:electronica-electronica: caracterizeazacomertul dintre tari dezvoltate

 • 8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds

  2/9

  +iata mondiala

  Definitie: ansamblul pietelor nationale legate intre ele prin diviziunea

  internationala a muncii

  Definitie: ansamblul tranzactiilor care au loc intre agentii economici de pe glob

  Caracteristici :

  -eterogentate-conditionare reciproca intre segmente(ex: cresterea cererii pt un produs finit genereaza o

  crestere a cererii pt materia prima si implicit o crestere a pretului)

  -toti agentii economici au idei comune: cererea, oferta, concurenta si piata)

  Componentele pietei mondiale

  . piata de marfuri

  !. piata serviciilor

  #. piata financiara$. piata valutara

  %. piata muncii

  .Componentele pietei de marfuri: -piata produselor de baza,( semifabricate si

  combinate ) , piata produselor finiteEx: piata cauciucului natural piata cerealelor

  iata carbunelui( *+, nglia) piata minereului de fier

  !. +iata serviciilor:locul unde se inc"eie tranzactii cu servicii pe baza cererii cu

  oferta#. +iata financiara mondiala: este ansamblul piatelor financiare nationale si a

  relatiilor dintre acestea. luxul de import si export de capital.$. piata valutara: cu tranzactiile de vanzare-cumparare de valuta precum siinstrumente de piata internationala exprimata in valuta.

  %. piata muncii:locul unde se inc"eie tranzactii privind vanzarea-cumpararea de

  forta de munca. Ex de tari cumparatoare de forta de mun: *+, Canada ,+E,/aponia. 0ferta de forta de munca : sia, merica 1atina, 2igeria.

  TE"#II, )ercantilismul

  teoria avanta.uluiabsolut / E %mith0

  1 teoria avanta.ului comparativ / teoria lui David # 0

  2 modelul 3"%

  4 teoria lui #aimond &ernard / teoria ciclului de viata a produsului05 teoria lui +aul 6eidman

  7 teoria lui )ichael / teoria avanta.ului competitiv 0

  E&"$'TIA F$'('#I$"# C")E#CIA$E INTE#NATI"NA$E

  CA#ACTE#I%TICI:

  I Flu8urile comerciale internationale s-au caracterizat printr-o dinamica sustinuta

 • 8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds

  3/9

  - ritmul de crestere al comertului international a fost mai accelerat decat cel al productiei

  economice globale (3#- 3%4) crestere mai redusa datorita celor doua razboaie

  mondiale- 334-!44& volumul sc"imbarilor comerciale a crescut cu aproximativ &5 pe an

  CA'*E$E A)+$IFICA#II F$'('#I$"# C")E#CIA$E

  INTE#NATI"NA$E:) cresterea volumului exportului

  !) ma6orarea preturilor la produsele intens manufacturate comercializate pe piata

  mondiala#) adancirea interdependentelor economice la nivel international

  $) desc"iderea economica nationala spre exterior

  %) aparitia de noi coordonate ale specializarii

  II Comertul international a devansat ca ritmul de crestere alti indicatori ai

  dezvoltarii economice: a) I7-ul

  b)productia industriala

  c) productia agricola

  CA'*E:) *-a accentuat cooperarea si specializarea internationala in productie

  !) Realizarea pe calea sc"imburilor comerciale a unei cote parti tot mai mari dinproductia mondiala a statelor( #%5 din productia mondiala se realizeaza p calea

  sc"imburilor)

  #) Comertul international a devansat ca ritm de crestere si volum valoric absolutrezervele de aur si devize convertibile

  In prezent rezervele de aur si devize nu mai acopera decat o f mica parte din valoarea

  imprumuturilor

  In prezent tarile in dezvoltare detin #%5 din rezervele de aur iar !# revin tarilorexportatoare de titei

  %C3I)!A#I IN %T#'CT'#A C")E#T'$'I INTE#NATI"NA$

  ) produse de baza ( 7)!) produse manufacturate (8)

  pana la cel de-al !-lea razb mond !# se realiza din 8

  +#"D'%E$E DE !A*A

  In perioada interbelica tarile in curs de dezv erau principalii exportatori iar tarile

  dezvoltate erau importatori

  In perioada postbelica comertul cu 7 este...

  +#"D'%E$E )AN'FACT'#ATEIn tarile dezvoltate predomina 8 insa au inceput si tarile in curs de dezv sa cucereasca

  pozitii

  0rientarea geografica a tarilor dezvoltateE+R0- in !449 derula $5 din comertul international, locul I il ocupa +E si E*

  ( asociatia europeana a liberului sc"imb- Elvetia, 0landa, 2orvegia, 1ic"tenstein)

  In !449 Europa a inregistrat cea mai mica crestere a exporturilor8ERIC E 20R detinea #45 din comertul international, in prezent detine #5.

  In !449 exporturile au crescut cu ,% si importurile cu !,%

  *I ; detine !95 din comertul international , in !449 se datora C"ine, /aponiei, Indiei

  si noilor state reindustrializate ai?an. erioada mai dificila a

 • 8/13/2019 Comert International Cu Serviciidsfgfds

  4/9

  fost 33'-339( criza financiara). In timp ce in !449 ex crestea cu $,%5 si importul sub

  $5.

  8ERIC 1>I2 ; $5 din com international. In !449 exp crestea cu ,%5 siimportul %,%5 ( este cea mai impresionanta crestere la import)

  RIC #,%5 din comertul international. In !449 importul crestea cu..... iar exportul cu

  #5C"NC'#ENTE DE %C3I)!'#I IN C")E#T'$ INTE#NATI"NA$

  Tari dezvoltate cu tari dezvoltate

  N-N: detine cea mai mare pondere in comert %45In deceniul 9 a inregistrat o usoara scadere in favoarea curentului 2-* datorita cresterii

  pretului la petrol.

  Curentul 2-2 se subimparte in $ micro-curente:

  . sc"imburi comerciale intraeuropene ( +E si E*)!. sc"imburi comerciale intre europa occidentala si celelalte regimuri si tari

  dezvoltate ( m de 2, /ponia)

  #. sc"imburi comerciale *+- Canada

  $. sc"imburi comerciale *+- /aponiaN-%: locul ! in comertul international, detine #!5 din pondere, se remarca o pondere

  mare a tarilor dezvoltate in comertul exterior, al tarilor in curs de dezvoltare datoritadiviziunii internationale a muncii de tipul industrie-agricultura

  %-%: dtine -!5 din comertul international dar ponderea este in crestere.

  %chimburi intercontinentale

  E-E: detine 5 din comertul international.

  C")E#T'$ INTE#NATI"NA$ IN C"NTE(T'$ C#I*EI

  Ca urmare a crizei financiare actuale s-a produs o scadere a fluxurilor comertului

  international

  FACT"#II/ CA'*E0

  - scaderea cererii in toate regimurile

  - masuri protectioniste in unele state- globalizarea procesului de productie

  C"NTE(T'$ A+A#ITIEI 9ATT

  - dupa al II-lea razb mond, 02+ s-a preocupat de crearea cadrului de reglementare

  a problemelor monetare, financiare si comerciale

  - conferinta de la 7retton, @oods

  - 3$% E*C0C ( concurs ec si social al 02+) incredinta problema cartei 0IC ( orginternat a comertului) unei comisii alcatuite din !# de state: A Carta de la ramane in vigoare dar nu ca organizatie internationala ci ca un simplutratat multilateral

  TENTATI&E

  - 3%%: propunere de creeare a 0rganizatiei pentru cooperare comerciala- 3:agentie in cadrul 02+ care sa exercite o putere sporita in domeniul

  comertului international

  - 333: propunerea Canadei de creeare a 0rganizatiei 8ultilaterale a Comertului

  ( mai mult o sc"imbare de denumire)

 • 8/13/