cnc freze tezgahlarinin programlanmasi

Download CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

Post on 27-Jan-2016

141 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI. Frezelemenin Tanımı. Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş kaldırma hareketidir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slayt 1

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

evresinde ok sayda kesici az bulunan takmn dnme hareketine karlk, i parasnn teleme hareketi yapmasyla gerekletirilen tala kaldrma hareketidir.

Frezeleme ileminde kullanlan kesici takmlar iki veya daha fazla kesme kenarna sahiptir. Bu nedenle ok noktadan kesme ilemi yapan takmlar olarak adlandrlr. Frezelemenin Tanm2

1. Gvde2. Konsol3. Konsolun Kayd4. Araba5. Arabann Kayd6. Tabla7. st Balk8. Malafa Yataklar9. Malafa10. Dik Balk

Freze Tezghnn Ksmlar

CNC freze tezgahlarnda takmlarn zerine yerletirildii ve gerektiinde takmndeitirilmesini salayan dzeneklere magazin denir.

1. Magazin

2. Fener Mili

CNC frezelerde kesicinin dnme hareketini salayan parasna fener mili denir. Fenermili zerinde kay ve kasnak sistemleri, soutucu niteleri ve elektrik motoru bulunur.

Tezgah fener mili ok nemli tasarm zellii tar.Fener milinin eilme ve burulmaya kar dayankl olmas ve ekseni boyunca etki eden tm eksenel kuvvetlere dayanacak salamlkta olmas gerekir.Bu nedenle fener mili ok iyi yataklanmal ve titreimi absorbe edecek (kaybedecek) zellikte dizayn edilip montaj yaplmaldr.

3. Kontrol PaneliCNC takm tezgahlarnda tezgaha veri ve program giriini salayan ve zerindekiekran sayesinde tezgahn durumu ve hareketleri hakknda kullancya bilgi veren, programn simlasyonunun izlenmesine imkan salayan ksma kontrol paneli denir.

Yatay (Silindirik) frezelemeDikey (Dey) frezelemeFrezeleme YntemleriTakmn ve i tablasnn konumuna bal olarak iki farkl frezeleme ilemi yaplr.

Zt Ynl Frezeleme

Zt ynl frezeleme tala derinlii minimumdan maksimum dorudur.Kesici takma etkiyen min. dan max.a dorudur.

Ayn Ynl FrezelemeAyn ynl frezeleme tala derinlii maksimum dan minimuma dorudur.Kesici takma etkiyen max. dan min.a dorudur.

Dnme ekseni i parasnn ilenen yzeyine dik konumda alan takmlar Aln Freze aks olarak adlandrlr.Aln freze aklarnda kesme ilemi alndaki kesici azlar vastasyla salanr. Aln kesici azlarAln Frezeleme

Kanal Frezeleme

Sert maden takma ulu kesici takmlar ile alan kanallar

Bir silindir zerinde kesici azlar bulunan kesicilerdir. Bazlarnn aln yzeyinde kesici az vardr, bazlarnda ise yoktur .Parmak Freze aklar

Silindirik sapl parmak freze aklar pens tertibatyla tezgah fener miline balanr.

Parmak Freze aklar (Devam)Takma Ulu Parmak Freze

Parmak Freze ile Cep Ama

Form Freze aklar

Testere Frezeler

Modl Frezeler

Frezelemede Kesme HzKesme Hz: Bir freze kesici takmn evresindeki herhangi bir kesici azn veya ucun bir dakikada metre cinsinden ald yola kesme hz denir.

V = Kesme hz(metre/dak)n = Devir says(devir/dak)D = Kesici takmn ap(mm)

Freze tezgahnda soutma svsnn kullanlmasnn nemli birka nedeni vardr. Bunlar; Soutma Svsnn nemi Kesici takmn mrn arttrmak lenen yzeyin yzey kalitesini arttrmak Kesmeyi kolaylatrmak Bir soutma svsndan beklenen nemli iki zellik vardr. Bu zellikler; Soutma zelliine sahip olmal Yalama etkisine sahip olmal

CNC FREZE TEZGAHLARI

CNC Dik leme MerkeziCNC Yatay leme Merkezi

CNC Freze Eksen Takm

CNC freze ve ileme merkezleri en az 3 eksenli olmak zere 3 eksenli tezghlardr.

CNC Freze Eksen Takm (Devam)

CNC tezgh ve sistemlerinde; tezgh, para ve takm olmak zere ayr koordinat sistemleri vardr.

Tezgha ait olanna tezgh sfr noktas (M),

Paraya ait olanna para sfr veya program sfr noktas (W),

Takma ait olanna ise takm sfr noktas (T) denilir.

Koordinat Sistemi ve Sfr Noktalar

Paralarnn Tezgha Balanmas Parasn Tezgah Mengenesine Balama Parasn Tezgah Tablasna Cvata ve Pabularla Balama Parasn Balama Aparatlar ile Balama

CNC Frezede Paras ve Takm Sfrlama

Paras SfrlamaTakm Sfrlama

CNC Freze Programlama

G17 XY dzleminin seimi G18 ZX dzleminin SeimiG19 YZ dzleminin Seimi

Para zerinde Koordinat Tayini

Para zerinde Koordinat Tayini

Para zerinde Koordinat TayiniO001;N10 T01 M06;N20 G17 G94 G96 G49;N30 G90 S1200 F 300 M03 ;N40 G54 G00 X20 Y18 Z2;N50 G01 Z-2 M08;N60 X40 Y48;N70 Z-4;N80 X20 Y 18;N90 Z2;N100 G28 U0 W0 M09;N110 M30;

rnek; ALIN FREZELEMETakm ap: 30 mmTala Derinlii= 2 mmO001; (Program No)N10 T01 M06; (Takm Seimi Tarama Kafas, Takm Deitir)N20 G17 G94 G96 G49; (X-Y dzleminin seimi, Sabit lerleme hz, Sabit kesme hz, Takm uzunluk telafisi iptal)N30 G90 S1200 F 300 M03 ; (Mutlak Koordinat Sistemi, Kesme hz, lerleme hz, Fener mili saat yn dnme hareketi)N40 G54 G43 H1 G00 X-17 Y15 Z2 ; (Para sfr noktas seimi, + ynde takm uzunluu telafisi, Bota hzl ilerleme, Verilen koordinata hzl yaklama)N50 G01 Z-2 M08; (Keserek dorusal hareket, Kesme derinlii, Soutma svs ak)N60 X238; ( P2den P3 Noktasna keserek hareket)N70 Y45; ( P3den P4 Noktasna keserek hareket)N80 X-17; ( P4den P5 Noktasna keserek hareket)N90 G00 X-50 Y-30 Z50; ( P5ten P1 Noktasna Bota hzl hareket)N100 M09; (Soutma Svs Kapat)N110 G28 X0 Y0 Z0; (Referans Noktasna Otomatik Dn)N120 M30; (Program Sonu)

O001;N10 T01 M06;N20 G17 G94 G96 G49;N30 G90 S600 F 100 M03;N40 G43 H1; N50 G54 G00 X-25 Y20 Z2;N60 G01 Z-2 M08;N70 X 105;N80 Y60;N90 X-25;N100 G28 X0 Y0 Z0;N120 T02 M06;N130 G94 G96 G49;N140 G90 S1000 F400 M03;N150 G43 H2;N160 G00 X25 Y25 Z2;N170 G01 Z-5;N180 Y55;

N190 G00 Z5;N200 X55;N210 G01 Z-5;N220 Y 25;N230 G00 Z5;N240 G28 X0 Y0 Z0;N250 M30;30

O001;N10 T01 M06;N20 G17 G94 G96 G49;N30 G90 S800 F 150 M03;N40 G43 H1;N50 G54 G00 X44 Y25 Z2;N60 Z-2;N70 G03 I19 J0; N80 G00 Z5;N90 G28 X0 Y0 Z0;N100 M30;

rnek; Dairesel enterpolasyon

N80 G03 X40 Y65 R15;veya N80 G03 I0 J15;N90 G01 X70;N100 G02 X85 Y50 R15;veya N100 G02 I0 J15;N110 G01 Y30;N120 X60 Y0;N130 X0 Y0;N140 Z2;N150 G28 X0 Y0 Z0;N160 M30;

O001;N10 T01 M06;N20 G17 G94 G96 G49;N30 G90 S600 F 100 M03;N40 G43 H1;N50 G54 G00 X0 Y0 Z0;N60 G01 X10 Y50;N70 X25;

DELK DELME

Basit Delik Delme (G81)G81 X .. Y.. Z.. R.. F.. L.. veya KSayfa 255 33O001;N10 T01 M06; (12 mmlik matkap)N20 G17 G94 G96 G49 G80;N30 G90 S1500 F 100 M03 ;N40 G43 H1 M08;N50 G54 G00 X20 Y15 Z10;N60 G99 G81 X20 Y15 Z-35 R2;N70 X35;N80 X50;N90 X65;N100 X80;N110 G98 X20 Z2;N120 G80 G28 X0 Y0 Z0;N130 M30;

rnek

Basit Delik Delme (G81)G99 Delmede R dzlemine geri dnmeG80 Delmede evrim ilemlerinin iptaliG98 Delmede balang noktasna geri dnme

rnek O001;N10 T01 M06; (12 mmlik matkap)N20 G17 G94 G96 G49 G80;N30 G90 S1500 F 100 M03 ;N40 G43 H1 M08;N50 G54 G00 X20 Y15 Z10;N60 G99 G73 X20 Y15 Z-35 Q10 R2; N70 G91;N80 X15 K4; N90 G90 G98 X20 Z2;N100 G80 G28 X0 Y0 Z0;N110 M30;

Kademeli Delik Delme (G73)G99 Delmede R dzlemine geri dnmeG91 Eklemeli koordinat sistemiG80 Delmede evrim ilemlerinin iptal

rnek O001;N10 T01 M06; (12 mmlik matkap)N20 G17 G94 G96 G49 G80;N30 G90 S1500 F 100 M03 ;N40 G43 H1 M08;N50 G54 G00 X180 Y75 Z5;N60 G81 X180 Y75 Z-30 R5;N70 I55 J0 N8;N80 Z10;N90 G80 G28 X0 Y0 Z0;N100 M30;

Dairesel Delik Delme (G81)

Bu evrim; deliklere sa klavuz ekme ileminde kullanlr. Geri k hareketi balamadan nce tezgah fener mili ters ynde dndrlr. Klavuz ekme ilemi balangcnda i milinin saat ynnde dndrlmesi (M03) gereklidir. Delik dibine varldnda, geri kma ilemini yerine getirebilmek amacyla i mili saat ynnn tersi ynde dner ve dnmeyi takiben takm geri kar.

Klavuz ile vida ama (G84)G84 X .. Y.. Z.. R.. P F.. L.. veya KX,Y : Delik koordinatlarZ : Delik derinlii (mm)R : Takmn geldii noktann delik yzeyinden yksekliiP : Delik sonunda bekleme sresi (sn)F : Adm x devir saysK :Tekrar says

rnek O001;N10 T02 M06; (M14 klavuz)N20 G17 G94 G96 G49 G80;N30 G90 S160 M03 ;N40 G43 H2 M08;N50 G84 X15 Y15 Z-30 R2 P1 F240;N60 M04;N70 Z10;N80 G80 G28 X0 Y0 Z0;N90 M30;

Klavuz ile vida ama (G84)

Rayba ekme evrimi (G85)Bu evrim deliklere rayba ekilmesinin yan sra delik bytmek iinde kullanlabilir. G85 X..YZR.F.K..;

Cep frezeleme evrimleriCNC freze tezgahlarnda operatrn i ve yaplacak ilem cinsine uygun cep frezelemeevrimleri semesi nemli bir husustur. Gerekli kriterler gz nne alnarak cep boaltma evrimleri seilmelidir. Paralarn yzeylerinde cep eklinde girinti elde etmek amacyla kullanlan evrimlere cep frezeleme evrimleri denir.

Dikdrtgen Cep frezeleme evrimleri (G24)Bu evrim, bir para iine dikdrtgen bir cep amak iin kullanlr. Kesici, belirtilen paso derinliklerinde bir dizi zig-zag hareketi yaparak belirtilen derinlikte cep frezeler. Cep ileme bitince kesici balang noktasna geri dner.G24 X..YLW.Z..R.Q..D.F..;X,Y : Cebin sol at kesinin koordinatL : X ekseninde cebin boyuW : Y ekseninde cebin boyuZ: Cep derinlii

R : Koruma mesafesiQ: Kesicinin bir sonraki adm iin yana kayma mesafesi D: Z ekseninde dalma miktar

Dairesel Cep frezeleme evrimleri (G25)Bu evrim, bir para zerinde dairesel bir cep boaltma ilemi gerekletirmek iin kullanlr. Burada kesici, belirtilen ykseklie ve cebin merkez noktasna hzla gelerek belirtilen ilerleme hznda merkezden da doru kayarak cebi boaltr ve her paso derinliinden sonra tekrar merkeze gelerek ilemeye devam eder. Bu ilem belirtilen cep derinliine ulalncaya kadar devam eder.G25 X..YIJ.Z..R.Q..D.F..;X,Y : ember zerinde bir noktann koordinatI, J : ember merkez noktalarna uzaklkW : Y ekseninde cebin boyuZ: Cep derinlii

R : Koruma mesafesiQ: Kesicinin bir sonraki adm iin yana kayma mesafesi D: Z ekseninde dalma miktar

Takmn ap:5 mm Kesme hz: 600 m/dk lerleme hz: 100 mm/dkrnek

Dairesel kanaln derinlii 6 mm, dikdrtgensel kanallarn derinlii ise 9 mmdir. O001;N10 T01 M06; N20 G17 G94 G96 G49;N30 G90 S600 M03;N40 G43 H1;N50 G54 G00 X0 Y0 Z1;N60 G24 X30 Y10 L40 W80 Z-9 R3 Q4,5 D3 F100; N70 G00 Z5;N80 G00 X180 Y10;N90 G24 X180 Y10 L40 W80 Z-9 R3 Q4,5 D3 F100;N100 G00 Z5;N110 G25 X125 Y20 I0 J30 Z-6 R3 Q4,5 D2 F100;N120 G00 Z5;N130 G28 X0 Y0 Z0;N140 M30;

28 mmlik tarama ka