cnc freze tezgahi ؤ°أ‡ؤ°n kesme parametrelerؤ°nؤ°n tez.sdu.edu.tr/tezler/ آ  bulanؤ±k...

Download CNC FREZE TEZGAHI ؤ°أ‡ؤ°N KESME PARAMETRELERؤ°Nؤ°N tez.sdu.edu.tr/Tezler/ آ  Bulanؤ±k mantؤ±k, ve genetik

Post on 08-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CNC FREZE TEZGAHI İÇİN KESME PARAMETRELERİNİN AKILLI

  YÖNTEMLERLE ELEKTRONİK ORTAMDA OPTİMİZASYONU

  Oğuz ÇOLAK

  DOKTORA TEZİ

  MAKİNA MÜH. ANABİLİM DALI

  Isparta-2006

 • T.C

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  CNC FREZE TEZGAHI İÇİN KESME PARAMETRELERİNİN AKILLI

  YÖNTEMLERLE ELEKTRONİK ORTAMDA OPTİMİZASYONU

  Oğuz ÇOLAK

  DOKTORA TEZİ

  MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

  ISPARTA-2006

 • i

  ÖZET

  (CNC Freze Tezgahı İçin Kesme Parametrelerinin Akıllı Yöntemlerle Elektronik Ortamda Optimizasyonu)

  Bu çalışmada, sert malzemelerin frezelenmesi esnasında oluşan kesici takım

  aşınmaları, CNC freze tezgahı üzerine yerleştirilen farklı sensörler ile belirlenerek

  frezeleme için en uygun kesme koşulları Bulanık Mantık Modelleme, ve Genetik

  Programlama gibi yapay zeka algoritmalarında değerlendirilerek tespit edilmiştir.

  Sert malzemelerin frezelenmesi için seçilen uygun kesici takımların aşınma

  süreçlerinin incelendiği çalışmada, yüzey frezeleme ve kaba frezelemedeki aşınma

  karakteristikleri araştırılmıştır.

  Yüzey frezeleme işlemleri için CNC takım tezgahına yerleştirilen akustik emisyon,

  ve titreşim sensörlerinden alınan sinyaller özel kaplamalı kesici takımın aşınma

  değerleri ile ilişkisinin analizinde Genetik Programlama yöntemi kullanılmıştır.

  Kaba frezeleme için kesme kuvvetlerinin artması ile değişen frezeleme dinamiği,

  titreşim karakteristiğinin tespit edilebilmesi amacı için, Bulanık Mantık Modelleme

  yöntemini kullanarak kesme kuvveti sensör verileri ve ortam ses sinyal verileri

  yardımıyla kararlı kesme şartlarını sağlayacak model geliştirmiştir. Geliştirilen

  modelin verdiği test sonuçları deneysel olarak ve dinamik modelde doğrulanarak,

  tespit edilen optimum kaba frezeleme şartlarında yapılan deneylerde, kaplamalı

  parmak frezenin aşınma karakteristikleri analiz edilmiştir.

  Çalışmanın sonunda, sert metal frezelemede kesici takım aşınmasını etkileyen

  faktörler değerlendirilerek uygun sensör seçimi, optimum kesme şartlarının tespit

  edilebilmesi yapay zeka algoritmaları kullanılarak elektronik ortamda

  gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında tırlama olmadan, kararlı kesme şartlarının tespiti

  için geliştirilen Bulanık Mantık Modelinde, işleme anında oluşan ses sinyalleri ve

  kesme kuvveti sinyallerinin detaylı analizi yapılarak optimum kesme koşullarına

  ulaşmaya çalışılmıştır.

 • ii

  ANAHTAR KELİMELER: Frezeleme Optimizasyonu, Yapay Zeka, Bulanık

  Mantık, Takım Aşınması

 • iii

  ABSTRACT (CNC Milling Cutting Parameter Optimization with Using Intelligent Methods

  in Electronic Environment ) In this study, cutting tool wears have been analyzed and optimum cutting parameter

  was find for hard milling operations with using different sensor signals and different

  artificial intelligent modeling techniques such as Fuzzy Logic Modeling, and Genetic

  programming.

  Characteristics of cutting tool wears have been studied for finish milling and rough

  milling operations with using suitable hard milling cutting tools.

  Acoustic Emission Signals and Vibration sensor signals were used for description of

  non-linear relations between signals and tool wears. Cutting parameters and sensor

  signals was used with Genetic Programming for finish milling tool wear detection.

  Fuzzy Logic Model was developed for finding to stable cutting conditions. In this

  model, cutting force signals and cutting sound signals were analyzed. Cutting forces

  and also forced vibrations are directly effected cutting tool wear in rough milling

  operation. So, optimum stable cutting parameter must be find before tool wear

  experiments. Then, cutting tool wear experiments for rough milling operations were

  studied with using optimum stable cutting parameter which were predicted Fuzzy

  Logic Model.

  Finally, cutting tool performance and wear characteristics for hard milling operations

  is discussed. Suitable sensors and artificial intelligence techniques are also discussed

  in conclusions.

  KEY WORDS: Hard Milling Optimization, Artificial Intelligence, Fuzzy Logic,

  Tool Wear

 • iv

  ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

  İmalat sektöründe geniş bir uygulama alanına sahip olan talaşlı imalat yöntemleri,

  geçmişte ve günümüzde ülke ekonomilerine en çok katkıda bulunan sektörlerden

  biridir. Makine, otomotiv, havacılık, kalıpçılık gibi önemli sektörlerin içinde yer alan

  talaşlı imalat, gelecekte de global ekonominin vazgeçilmez unsuru olmaya devam

  edecektir. Digital çağın paralelinde görülen, sektörde ki hızlı gelişmeler ve rekabetçi

  üretim anlayışı her zaman sektörü en iyiyi, en ucuza üretmesi için zorlamaktadır. Bu

  nedenle imalat adımları için kaliteli üretim ve optimum şartların elde edilmesi, hiç

  bir zaman önemini yitirmemiştir.

  Üretim sistemlerinin elektronik düzenler, sensörler ve gelişmiş yazılımlarla

  kontrolünü sağlayan mekatronik biliminin gelişmesi ile makinalardan yüksek

  performansta ürünler alabilmek mümkün olmuştur. Karmaşık üretim sistemlerinin

  mekatroniğinde, otomasyonunun sağlanmasında ve işlemlerin izlenmesinde artık

  yapay zeka algoritmaları da geniş kullanım alanları bulabilmektedir.

  Bu çalışmada talaşlı imalatın önemli bir adımı olan, CNC frezeleme işlemleri için en

  iyi üretim koşullarına, 20. yüzyılın sonlarında popüler olarak hemen hemen her

  sektörde kullanılmaya başlayan yapay zeka yöntemleri ile ulaşılmaya çalışılmıştır.

  Bulanık mantık, ve genetik programlama gibi yöntemler özellikle sert parçaların

  frezelenmesi esnasında karşılaşılan takım aşınması, tırlama gibi dinamik

  problemlerin çözümünde kullanılmıştır. Sensörlerin desteğindeki verilerle,

  geliştirilen yapay zeka algoritmaları kullanılarak, takım aşınmalarının izlenmesi ve

  optimum kararlı üretim şartlarının belirlemesi için çözümler üretilmiştir. Bu çalışma

  CNC frezelemede yeni gelişmekte olan hızlı ve sert frezeleme operasyonları için

  yapay zeka tekniklerinin ülkemiz şartlarında da kullanılabileceğini göstermiştir.

  Bu çalışma konusunu öneren, destek ve görüşlerini esirgemeyen danışmanım Prof.

  Dr. Cahit KURBANOĞLU’na şükranlarımı sunarım. Çalışma süresinde görüş ve

  önerileri ile çalışmaya katkıda bulunan, deneysel çalışmalarımda laboratuar

 • v

  imkanlarını kullanmamı sağlayan British Colombia Üniversitesi, Üretim Otomasyon

  laboratuarı yöneticisi Sayın Prof. Dr. Yusuf ALTINTAŞ’ a ve aynı laboratuarda

  çalışmalarıma katkı sağlayan, Fuat ATABEY, Mehdi Namazi, Ahmet

  YARDIMEDEN ile yazılım geliştirmede yardımcı olan Rose’ a teşekkürlerimi

  sunarım.

  Ayrıca çalışmanın her safhasında anlayış gösteren ve manevi katkıda bulunan eşime,

  çocuklarıma ve bugünlerimi borçlu olduğum aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

  Çalışmada desteklerini esirgemeyen CAD/CAM Merkezindeki ve mühendislik

  fakültesindeki mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Çalışmayı maddi olarak

  destekleyen SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’ne ayrıca teşekkür ederim.

  18/04/2006

  Oğuz ÇOLAK

 • vi

  İÇİNDEKİLER LİSTESİ ÖZET ......................................................................................................................................... i ABSTRACT.....................................................................................................................................iii ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR ............................................................................................................... iv İÇİNDEKİLER LİSTESİ ................................................................................................................ vi SİMGELER DİZİNİ ........................................................................................................................ ix ŞEKİLLER LİSTESİ ......................................................................................................................xii TABLOLAR LİSTESİ ................................................................................................................xviii 1.GİRİŞ ........................................................................................................................................ 1 2.LİTERATÜR TARAMASI........................................................................................................... 6 3.MATERYAL VE YÖNTEM ...................................................................................................... 22

  3.1. MATERYAL .............

Recommended

View more >