cnc freze cevrimleri

Download Cnc Freze Cevrimleri

Post on 18-Jul-2015

766 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T.C. MLL ETM BAKANLII

MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES PROJES)

MAKNE TEKNOLOJS CNC FREZE EVRMLER

ANKARA-2006

Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr). Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler. Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr.

NDEKLERAIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET-1 ..................................................................................................... 3 1. CNC FREZEDE DELK LEME EVRMLER ............................................................. 3 1.1. CNC Frezede Yaplacak ve leme Uygun evrim Seme....................................... 3 1.1.1.Delik Delme............................................................................................................ 4 1.1.2. Delik Bytme evrimleri (G86, G87, G88) ...................................................... 11 1.1.3. Klavuz ekme evrimi (G84)............................................................................ 14 1.1.4. Rayba ekme evrimi (G85) .............................................................................. 15 1.2. evrimlerin Simlasyonu ve Tezgahta Uygulanmas................................................. 16 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 19 PERFORMANS DEERLENDRME .............................................................................. 21 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 22 RENME FAALYET-2 ................................................................................................... 24 2. CNC FREZEDE CEP BOALTMA EVRM ................................................................ 24 2.1. CNC Frezede Yaplacak ve leme Uygun Cep evrimini Seme ......................... 24 2.1.1. Dikdrtgen Cep Boaltma evrimi (G24) ........................................................... 25 2.1.2. Dairesel Cep Boaltma evrimi (G25)................................................................ 26 2.2. evrimlerin Simlasyonu ve Tezgahta Uygulanmas................................................. 27 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 29 PERFORMANS DEERLENDRME .............................................................................. 31 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 32 MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 33 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 37 NERLEN KAYNAKLAR.................................................................................................. 39 KAYNAKA ......................................................................................................................... 40

i

AIKLAMALAR AIKLAMALARKOD ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI SRE N KOUL YETERLK 521MMI133 Makine Teknolojisi Bilgisayarl Makine malat CNC Freze evrimleri CNC freze tezgahlarnda program hazrlama, ilem srasn belirleme, simlasyon yapabilme becerilerini ieren bir renim materyalidir. 40 / 24 Makine imalatlnda gerekli olan i gvenlii , i kazalarna kar gvenlik nlemleri ile alan ortak modlleri alm olmak. CNC frezede deiik evrimleri programlamak. Genel Ama Bu modl ile uygun ortam ve ara gereler salandnda CNC frezede evrimleri programlayabileceksiniz. Amalar CNC frezelerde delik delme, delik bytme, klavuz ve rayba ekme evrimlerini programlayabileceksiniz. CNC frezelerde cep oluturma evrimini programlayabileceksiniz. Atlye, snf, el aletleri, CNC freze tezgah, bilgisayar, rnek iler. Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirme sorular ile kendi kendinizi deerlendireceksiniz. retmen, modl sonunda size lme arac (uygulama, soru-cevap)uygulayarak modl UYGULAMA FAALYETLER ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek deerlendirecektir

MODLN AMACI

ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI LME VE DEERLENDRME

ii

GR GR

Sevgili renci, Gnmzde, sanayide gittike artan sayda kullanlan CNC tezghlar retime esneklik, para bana dk maliyet, istenilen tolerans ve kalitede para retimi gibi konularda byk kolaylklar salamaktadr. malatn ana hedefi; en ksa zamanda, en az retim maliyeti (hammadde, elektrik, iilik giderleri, v.b.) ile tketicinin bekledii kalitede retimi gerekletirmektir. Bu ama dorultusunda NC ve daha sonra, CNC tezghlar imalat sektrne girmitir. Gelien imalat yntemleri dorultusunda, 90l yllarn bandan itibaren, lkemiz, orta ve byk lekli retim atlyelerinde CNC tezghlar yaygn olarak kullanlmaktadr. CNC takm tezgahlarnda belirli ilemleri yapmak iin kullanlan kodlar vardr. Ancak baz ilemler bir dizi ayn hareketin tekrar eklinde olduu iin bu hareketler tek bir komut satrnda gsterilerek bu ilemler ksaltlmtr. Bu kodlarn renilmesi ile ok byk boyutlarda ve karmak saysal girdilerin girilmesi ile yaplacak ilemler kk boyutlara ve sade saysal veriler ekline dnr. Bu nedenle bu kodlarn renilmesi kullanc iin olduka nemli faydalar salayacaktr. Bu nedenle bu kodlarn ve komut satrlarnn renilmesi sizin iin CNC programlamada ncelikleriniz arasnda olmaldr.

1

2

RENME FAALYET-1 RENME FAALYET-1AMACNC frezelerde delik delme, delik bytme, klavuz ve rayba ekme evrimlerini programlayabileceksiniz.

ARATIRMABir matkap tezgahnda delik delerken ilem basamaklar nelerdir? Aratrnz. evrenizdeki CNC freze tezgah bulunan iletmelerdeki CNC operatrleri ile grerek delik delmede ka yntem olduunu aratrnz.

1. CNC FREZEDE DELK LEME EVRMLER1.1. CNC Frezede Yaplacak ve leme Uygun evrim SemeCNC freze tezgahlarnda evrim (cycle); bir dizi ilemi gerekletirmek iin kendi bnyesinde bulunan komut sistemini barndran ve bunu kullancnn tek bir komutla gerekletirebildii ilemler dizisidir. ekil 1.1de rnek bir frezeleme evrimi gsterilmektedir.

ekil 1.1: rnek bir frezeleme evrimi

3

ekil 1.1 de dikdrtgen cep frezeleme evrimi uygulamas grlmektedir. evrim parametreleri girildikten sonra kesici paraya dalar, zig-zag hareketleri ile tala alarak cep boaltlr. lem bitince kesici paradan uzaklaarak balad yere geri dner. evrimlerin tekrar says evrim blounda K deeri ile belirtilir. K deeri mutlak modda (G90) aktif halde iken evrimde belirtildiinde evrim ayn pozisyonda K defa tekrarlanr. Buna mukabil evrimlerde tekrar saysnn artl modda da belirtilmesi suretiyle evrimlerin delik ileme operasyonlarn ve bunun yan sra programlama ilemini daha da kolaylatran bir zellii vardr. Artl modda aktif halde iken evrimlerde K deeri belirtildii taktirde, evrim kodunun pozisyonlandrma blounda belirtilen deerler kadar pozisyon kaydrlarak yeni elde edilen pozisyonda evrimin tekrarlanmas salanr. lem, K ile belirtilen deere ulalncaya kadar devam eder. Buna gzel bir rnek, belirli aralklar ile belirli sayda deliklerin delinme ileminin artl modda ve K deeri belirtilmek suretiyle ilenmesidir. Tekrar says sadece belirtildii blokta geerlidir. Tekrar says evrimde belirtilmedii zaman ilemin bir defa yaplaca anlalr. Sonraki ksmlarda evrimler, ekiller ile teker teker aklanacaktr. ncelikli olarak evrimleri aklamak iin vereceimiz ekillerde kullanacamz sembolleri bir grelim.

Tablo 1.1.evrim sembolleri

1.1.1.Delik DelmeCNC freze tezgahlarnda delik delinmesinde eitli evrimler kullanlmaktadr. Her delik delme evriminin kendine gre kullanm durumu vardr. rnein, ksa bir delik normal delik delme evrimi (G81) ile delinirken, derin deliklerin delinmesi iin kademeli delik delme evrimi (G83) kullanlr. ekil 1.2de bir delik delme evrimi gsterilmektedir.

ekil 1.2: Delik delme evrimi

4

Bir otomatik delik delme evrimi sras ile aadaki 6 operasyonu iermektedir: Operasyon 1 : X ve Y eksenlerinin pozisyonlanmas Operasyon 2 : R seviyesindeki noktaya hzl bota hareket ile varmak Operasyon 3 : Delii delmek/ilemek operasyonu Operasyon 4 : Deliin dibindeki operasyon (bekleme) Operasyon 5 : R seviyesindeki noktaya geriye hzl hareket ile varmak Operasyon 6 : lk balang noktasna hzl hareket ile varmak G81-G89 kodlar modal G kodlardr ve iptal edilene kadar aktif olarak kalrlar. Delik modunda delik operasyonu ile ilgili olan veriler bir kez belirtildiinde, bu deerler deitirilene kadar veya evrim iptal edilene kadar geerli kalr. evrimin ilk belirtildii blokta gerekli olan tm veriler evrim kodu ile birlikte belirtilmelidir. Sonraki bloklarda ayni evrim ile ilemler yaplacak ise sadece deitirilmesi gerekli olan evrim verileri deitirilir. Takm, delik dibine vardktan ve delik dibindeki operasyonunu tamamladktan sonra takmnn geri kma konumunun balang noktas m, yoksa emniyet noktas m olaca srasyla G98 ve G99 kotlar vastasyla belirtilir. evrimin balangcnda veya sonraki bloklarda takmn delik dibinde ilemini bitirdikten sonra hangi noktaya kaca, evrimin kulla