chuong 9 truong tinh tu

Download Chuong 9 Truong Tinh Tu

Post on 15-Apr-2016

11 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vat ly Dai cuongDung cho sinh vien

TRANSCRIPT

 • CHNG IX

  TRNG TNH T

 • I. Dng in: l dng chuyn di c hng ca cc

  ht mang in. Chiu ca dng in theo qui c

  l chiu chuyn ng ca cc ht mang in tch

  dng , hay ngc chiu vi chiu chuyn ng

  ca cc ht mang in tch m

  1. Cng dng in: CD qua din tch S l

  mt i lng c tr s bng in lng chuyn

  qua din tch trong mt n v thi gian .

  dq l in lng chuyn qua din tch S trong

  thi gian dt

  dt

  dqi

 • in lng chuyn qua din tch S trong khong

  thi gian t l:

  Nu phng chiu v cng ca dng in

  khng thay i theo thi gian th dng in c

  gi l dng in khng i v c k hiu l I.

  tt

  idtdqq00

 • 2. Vect mt dng in

  Vect mt dng in ti mt

  im M l vect c:

  * Gc ti M

  * C hng l hng chuyn ng ca ht in

  dng i qua im

  * C ln bng CD i qua mt n v din

  tch t vung gc vi hng

  ndS

  dIj

  +

  +

  + j

  ndS

 • Cng dng in qua din tch S

  dSn l hnh chiu ca dS ln mt

  phng thng gc vi

  Nu mi trng trong c dng in do cc ht

  mang in tch q vi mt n chuyn ng vi

  vn tc gy ra th:

  . . .cos .nS S S

  I dI j dS j dS j d S

  j

  nj

  dSn

  dS

  v

  j nqv

 • 3. Sut in ng ca ngun in

  S ca ngun in l mt i lng c gi tr

  bng cng ca lc in trng do ngun to ra

  lm dch chuyn in tch +1 mt vng quanh

  mch kn ca ngun :

  l in trng do ngun to ra (khng phi

  l trng tnh in)

  Nu in trng ny ch tn ti trn mt on s

  ca on mch th:

  dsE

  C

  .

  )(

  *

  *E

  dsE

  s

  .

  )(

  *

 • 4. nh lut Ohm dng vi phn

  Xt hai din tch nh dSn nm vung gc vi cc

  ng dng, v cch nhau mt khong nh dl.

  Gi V v V + dV l in th ti hai din tch y,

  dI l cng dng in chy qua chng. Theo

  L Ohm, ta c:

  M:

  :in dn xut ca mi trng

  RdVRdVVVdI //)(

  V V+dV

  dl

  dSn j

  dl

  dV

  dS

  dIj

  dSdl

  dVdI

  dS

  dlR

  n

  nn

  1

  .1

  .

  EEjEdl

  dV

  1

  1

 • V v lun cng phng chiu vi nhau nn:

  y l dng vi phn ca nh lut Ohm

  5. Phn t dng in:

  L mt on rt ngn ca dng in c biu

  din bng vect nm trn dy dn c

  phng chiu l phng chiu ca dng in v

  c ln bng Idl.

  j E

  j E

  dlI

 • III. T trng:

  1. Khi nim t trng: Vt l hin i cho rng

  bt k mt dng in no cng to ra khong

  khng gian xung quanh n mt dng vt cht

  gi l t trng. Biu hin v s tn ti ca TT

  l lc tc dng ln mt kim nam chm hay mt

  dng in khi ta t chng vo trong t trng.

  Tng tc gia nam chm vi nam chm, nam

  chm vi dng in, dng in vi dng in gi

  l tng tc t

 • 2. nh lut Ampere:

  Lc do phn t dng in tc dng ln

  phn t dng in t cch nhau mt on

  r l:

  0 = 4.10-7 l hng s t

  l t thm ca mi trng

  l vecto v t n

  1 1I dl

  1 2I dl

  2 2 1 1

  3

  0

  ( )

  4

  I dl I dl rd F k

  r

  k

  r1 1I dl 1 2I dl

 • 3.Vect cm ng t:

  Vect cm ng t do phn t dng in gy

  ra ti im M cch n mt khong r l :

  l vect v t PTD n im M

  dlI

  3.

  4 r

  rdlIBd o

  r

 • c :

  * Gc ti im M

  * Phng vung gc vi

  phn t dng in v im M

  * Chiu xc nh bng qui

  tc vn nt chai

  * ln :

  Biu thc trn c Biot Savart Laplace

  a ra t thc nghim, do cn gi l L Biot

  Savart Laplace

  Bd

  2

  sin

  4 r

  IdldB o

  O

  M P

  d B

  I dl

 • 3.Nguyn l chng cht t trng

  Vect cm ng t do mt dng in bt k gy ra ti im M:

  Vect cm ng t do nhiu dng in gy ra:

  Vect cm ng t l mt i lng vt l c trng cho t trng v mt tc dng lc.

  4.Vect CTT: Trong mi trng ng cht v ng hng vect CTT c nh ngha:

  BdB

  n

  i

  iBB

  1

  o

  BH

 • IV. ng dng

  1.Xc nh vect cm ng t do dng in thng c

  dng in khng i I chy qua.

  Gii

  c phng vung gc vi mt phng

  hnh v v c ln

  X

  a

  x

  dx

  d B

  0 0

  2 2

  sin cos

  4 4

  Idx IdxdB

  r r

  B d B B dB

  M

  H

 • Ta c:

  Trng hp hai u dy di ra v cng

  2

  1

  2

  0 02 1

  ;cos

  cos

  cos (sin sin )4 4

  ar

  dx atg dx a

  I IB d

  a a

  01 2

  2 2

  IB

  a

 • Trng hp: H nm ngoi dng in thng

  Trng hp M nm trn ng ko di ca dng in th: B = 0

  2

  1

  0 02 1cos (sin sin )

  4 4

  I IB d

  a a

  H M

  M

 • 2. Mt on dy thng c dng in cng I,

  c un thnh mt cung trn AB, tm O bn

  knh R, gc AB = o. Xc nh vecto cm ng t

  ti O.

  Gii

  c phng vung gc vi

  mt phng hnh v c

  chiu hng vo v c

  ln

  0 02 2

  sin2

  4 4

  IdlIdl

  dBR R

  d B

  O

 • 0 0 0

  2 2

  0 0

  4 4

  4

  B d B

  I I RB dB dl

  R R

  IB

  R

 • 3. Xc nh vect cm ng t do dng in cng

  I chy trong dy dn un thnh vng trn bn

  knh R gy ra ti im M nm trn trc ca dng

  in v cch tm O ca n mt on h.

  Gii

  c phng chiu nh hnh v v c

  ln

  R

  M

  O

  r

  d B

  dl

  0

  24

  n t

  IdldB

  r

  B d B d B d B

  d B

 • nm trn trc, thng gc vi trc

  Do dng in trn i xng nn

  Nn

  Chiu ca l chiu tin ca nt chai khi xoay

  n theo chiu ca dng in

  ndB tdB

  0td B

  0 0 0

  32 32 2 2

  2

  0 0

  3 32 2 2 22 2

  cos

  24 4

  4

  2 2

  n nB d B B dB dB

  Idl IR IRRdl R

  r r rR h

  I R IS

  R h R h

  B

 • c trng cho tnh cht t ca dng in trn

  ngi ta a ra i lng momen t c nh

  ngha:

  l mt vecto nm trn trc ca dng in trn,

  c chiu l chiu tin ca nt chai khi xoay n

  theo chiu dng in v c ln bng din tch

  S ca dng in. Khi :

  mp IS

  S

  0 0

  3 32 2 2 22 22 2

  mI S pB

  R h R h

 • V d: Cho hai dng in thng di v hn cng

  dng in I nh hnh v. Xc nh B ti O

  B4 = 0, B6 = 0 v O nm trn ng

  ko di ca on (1) v (4) nn:

  I

  I

  R (6)

  (5)

  (4) (3)

  (2)

  (1)

  O

  1 2 3 4 5 6B B B B B B B

  1 2 3 5B B B B B

 • 00 01

  00

  2

  00 03

  00

  5

  (sin 0 sin 90 )4 4

  2

  4 8

  (sin 0 sin 90 )4 4

  2

  4 8

  IB

  R R

  II

  BR R

  IB

  R R

  II

  BR R

 • thng gc vi mt phng hnh v,

  hng ra, thng gc vi mt phng hnh v,

  hng vo nn

  1 2 3, ,B B B5B

  1 2 3 5

  0

  2

  B B B B B

  I

  R

 • Tnh B ti O

  O

  I

  I1 I2

  R

  (1)

  (2) (4)

  (3)

  A

  B

 • Ta c:

  thng gc vi mt phng hnh v v

  hng ra, thng gc vi mt phng hnh v v

  hng vo nn:

  1 2 3 4B B B B B

  1 2 3, ,B B B

  4B

  1 2 3 4

  01

  0

  3 1

  0 1 0 22 4

  (sin sin )4 cos 2

  (1 sin )4 cos

  2 (2 2 );

  4 4

  B B B B B

  IB

  R

  I

  R

  B B

  I IB B

  R R

 • Ta c

  r1 v r2 l in tr ca cc cung A2B v A4B , v

  in tr t l vi chiu di nn:

  1 1 2 2ABU r I r I

  1

  2

  2 1 2 4

  1 3

  2

  (2 2 )

  (2 2 ) 2

  r R

  r R

  I I R B B

  B B B

 • V. nh l Gauss ( i vi TT)

  1. ng sc t trng: l ng cong vch ra

  trong t trng sao cho tip tuyn ti mi im

  ca n trng vi phng ca vect cm ng t

  ti im y, chiu ca ng sc l chiu ca

  vect cm ng t.

  - ng sc TT l cc ng cong kn nn t

  trng l trng xoy.

  - Ngi ta qui c v s ng sc qua mt

  n v din tch nm vung gc vi phng ca

  TT t l vi ln ca vect cm ng t ti ni

  t din tch .

 • 2. T thng: T thng gi qua din

  tch dS l i lng:

  l vect c cng phng chiu

  vi php tuyn ca din tch ang xt v c

  ln bng chnh din tch dS

  T thng qua din tch dS v tr tuyt i t l vi

  s ng sc qua din tch dS.

  . . .cos

  n n

  d B d S B dS

  B dS BdS

  Sd

  dSn dS

  M

  Bn

 • T thng gi qua din tch S nm trong t

  trng bt k:

  Ta chia din tch S ra thnh cc phn t din tch

  dS VCB sao cho coi nh khng thay i trn

  din tch dS . T thng gi qua din tch S l:

  B

  )(S

  SdBd

 • 3.nh l Gauss:

  Theo quy c, i vi mt kn, ngi ta quy c

  chn chiu dng ca php tuyn hng ra pha

  ngoi mt . V vy, t thng ng vi ng sc

  i vo mt kn l m ( v > 90o), t thng ng

  vi