chim complex borzesti

Download Chim Complex Borzesti

Post on 10-Aug-2015

105 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

complex borzesti

TRANSCRIPT

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau -1-

Autorizatie Integrata de mediu Nr.42 din 28.12.2006

MINISTERUL MEDIULUI I GOSPODRIRII APELOR AGEN IA NA IONAL PENTRU PROTEC IA MEDIULUI

AGEN IA REGIONAL PENTRU PROTEC IA MEDIULUI BACUBd.Ionita Sandu Sturdza nr.78, cod 600269,Bacau Telefon: 0234-512750; 0234-512708; Fax: 571056; email : office@arpmbc.ro

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIUNumarul de inregistrare al autorizatiei: 42/28.12.2006 Titularul autorizatiei: S.C. CHEMATEX INTERNATIONAL S.R.L Bucuresti Punct de lucru Onesti Locatia activitatii: Oneti, Strada Industriilor nr. 3, judetul Bacau Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 a OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006 4.1 Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza cum ar fi : f) hidrocarburi halogenate k) agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi 4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza cum ar fi b) acid clorhidric COD CAEN 2413 fabricarea produse chimice anorganice acid clorhidric p.a si alimentar, sulf mcinat; COD CAEN 2414 - produse chimice organice Cod NOSE-P: 105.09 Cod SNAP- 2: 0405

Emisa de: ARPM Bacau Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

Data emiterii: 28.12.2006 Valabilitate: 28.12.2016

DIRECTOR EXECUTIV Dr. ing. Iulian Movila

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau -2-

Autorizatie Integrata de mediu Nr.42 din 28.12.2006

CUPRINSDECIZIE 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII 2. TEMEIUL LEGAL 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE 7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE 7.1. Apa 7.2. Utilizarea eficienta a energiei 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE PE AMPLASAMENT 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1. Aer 9.2. Apa 9.3. Sol 9.4. Alte dotari 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT 10.1. Aer 10.2. Apa 10.3. Sol 10.4. Zgomot 11. GESTIUNEA DESEURILOR 11.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar 11.2. Depozitarea definitiva a deseurilor 12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII 13.1. Aer 13.2. Apa 13.3. Sol 13.4. Deseuri 13.5. Zgomot 13.6. Mirosuri 14. RAPORTAREA LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR 17. DISPOZITII FINALE 18. GLOSAR DE TERMENI pag. 1 pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 9 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 16 pag. 16 pag. 16 pag. 16 pag. 16 pag. 17 pag. 17 pag. 17 pag. 17 pag. 18 pag. 19 pag. 19 pag. 19 pag. 19 pag. 20 pag. 20 pag. 21 pag. 22 pag. 22 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 26

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau -3-

Autorizatie Integrata de mediu Nr.42 din 28.12.2006

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII 1.1. Denumirea unitatii: S.C. CHEMATEX INTERNATIONAL S.R.L Bucuresti Punct de lucru Onesti , Strada Industriilor nr. 3, Oneti, judetul Bacau telefon: 0234-302394, fax: 0234-302395, inregistrata la Registrul Comertului cu numrul de nmatriculare: J40/454/2003 1.2. Forma de proprietate Societate comerciala cu raspundere limitata 1.3. Proprietarul terenului: S.C. CHEMATEX INTERNATIONAL S.R.L detine suprafata de 11.615,290 mp in incinta SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti in baza Contractului de VanzareCumparare autentificat cu Incheierea notariala nr. 1294/02.12.2003 S.C. CHEMATEX INTERNATIONAL S.R.L Bucuresti Punct de lucru Onesti este amplasata la cca. 8 km n aval de municipiul Oneti. Incinta societ ii se nvecineaz cu: Ia nord - teren viran nord est - sferele de monomer Ia sud - instala ia acetilena din carbid Ia vest - instala iile tricloretilena si acid monoclor acetic Ia est - gazometre acetilena 2. TEMEIUL LEGAL Prezenta Autorizatie integrata de mediu, se emite: - in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii de autorizare integrata, a comentariilor si a punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii, precum si a raportului Colectivului de Analiza Tehnica; - in urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006; - in conditiile in care orice emisie rezultata din activitate se va conforma si nu va incalca nici o cerinta legislativa romaneasca armonizata cu legislatia Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului; - in baza HG nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare. - in baza OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006; - in baza OM nr. 818 /2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat cu OM nr. 1158/2005. 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE - conform Anexei nr. 1 a OUG 152/2005: privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006 4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza cum ar fi: f) hidrocarburi halogenate k) agenti active de suprafata si agenti tensioactivi 4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza cum ar fi b) acid clorhidric - conform O.M. nr. 1144/2002 privind Infiintarea Registrului poluan ilor emii de activitatile care intra sub incidenta OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii: Cod NOSE - P: 105.09 Cod SNAP - 2: 0405

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau -4-

Autorizatie Integrata de mediu Nr.42 din 28.12.2006

- conform O.M. nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN: COD CAEN 2413 fabricarea produse chimice anorganice acid clorhidric p.a si alimentar, sulf mcinat; COD CAEN 2414 - produse chimice organice 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII Documentatia de sustinere a solicitarii contine: 1. Solicitare pentru emiterea Autorizatiei integrate de mediu, intocmita de SC MIGRAL SRL Onesti, editie 2006; 2. Raport de amplasament, intocmit de SC MIGRAL SRL Onesti, editie 2006; 3. Bilant de mediu , intocmit de SC MIGRAL SRL Onesti, editie 2006; 4. Raport la Bilantul de mediu , intocmit de SC MIGRAL SRL Onesti, editie 2006; 5. Contract de Vanzare-Cumparare autentificat cu Incheierea notariala nr. 1294/02.12.2003 6. Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. J40/454/16.01.2003; 7. Statutul societatii, semnat la data de 12.11.2002 ; 8. Act aditional la actul constitutiv al Chematex International S.R.L. semnat la data de 27.04.2005; 9. Certificat constatator din data de 13.06.2005; 10. Certificat de inregistrare mentiuni din data de 13.06.2005; 11. Contract de Vanzare-Cumparare nr.2/1998 incheiat intre SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti si SC CHEMATEX IMPORT EXPORT SRL Bucuresti autentificat cu Incheierea notariala nr. 2554/4239/05.10.1998 privind instalatia Piloti si terenul aferent 12. Contract de Vanzare-Cumparare incheiat intre SC CHEMATEX IMPORT EXPORT SRL Bucuresti si S.C. CHEMATEX INTERNATIONAL S.R.L Bucuresti autentificat cu Incheierea notariala nr. 1294/02.12.2003 . 13. Autorizatie de functionare si profil de activitate nr. 36 din 08.01.2006 eliberat de Primaria Municipiului Onesti 14. Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 23 din 27.11.2006. 15. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, nr. 552/22.11.1999 insotita de adresa nr.6 din 5.07.2005 ; 16. Autorizatie pentru operatiuni cu precursori eliberat de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase nr 12367/23.09.2005 pentru acid clorhidric si nr. 12368/23.09.2005 pentru acid sulfuric 17. Autorizatie sanitare de functionare nr. 2498/29.06.1999 eliberata de Directia de Sanatate Publica a judetului Bacau; 18. Autorizatie nr. 34/30.08.1999 pentru detinerea utilizarea produselor si substantelor toxice de catre agentii economici privati si de stat, eliberata de Inspectoratul depolitie Sanitara Preventiva Bacau pentru detinere si utilizare metanol, clor si triclorura de fosfor 19. Autorizatie nr. 602/6.09.1999 pentru detinerea si utilizarea de produse si substante toxice de catre agentii economici privati , eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau 20. Autorizatia de mediu nr. 80 din 17.03.2005 21. Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ed. 2 rev.1; 22. Dovada publicarii anuntului privind solicitarea Autorizatiei integrate de mediu; 23. Dovada achitarii taxelor si tarifelor. 24.Certificat Nr.508.0.0.d emis de S.C. SIMTEX - ORGANISM DE CERTIFICARE

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau -5-

Autorizatie Integrata de mediu Nr.42 din 28.12.2006

S.A. privind certificarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2001 in S.C. CHEMATEX INTERNATIONAL S.R.L Bucuresti Punct de lucru Onesti 25. Acord de acces la sistemul de distributie a gazelor naturale nr. 18567/03.12.2004 incheiat intre SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti si SC DISTRIGAZ NORD SA Tg. Mures, beneficiar SC CHEMATEX IMPORT-EXPORT SRL Punct de Lucru Onesti 25. Contractul de furnizare energie electrica si utilitati nr 14/03.06.2004 incheiat cu SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti Act Aditional nr.1 din 01.06.2005 privind vanzarea/cumpararea energiei electrice la Contractul de furnizare nr 14/03.06.2004 incheiat cu SC CHIMCOMPLEX SA Onesti Act Aditional nr.2 din 01.08.2005 privind vanzarea/cumpararea UTILITATILOR la Contractul de furnizare nr 14/03.06.2004 incheiat cu SC CHIMCOMPLEX SA Onesti 26. Contract de prestari servicii pe linie de stingere a incendi