Četrdeset hadisa o palestini - koji predstavlja grupu ... a nevevi je u uvodu svoje zbirke...

Download Četrdeset hadisa o Palestini - koji predstavlja grupu ... a Nevevi je u uvodu svoje zbirke četrdeset hadi- ... hadisa o Palestini. Četrdeset hadisa o Palestini. Četrdeset hadisa

Post on 04-Mar-2018

241 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • etrdeset hadisao Palestini

  Naslov originalaEl-ehadis el-erbeun el-filistinijje

  PriredioDihad Demil el-Aje

  PrevodHuda Ghazal

  Nedim Harai

  LekturaNedim Harai

  Priredio Dihad Demil el-Aje

  Kuvajt2011

 • -

  .

  www.aqsonline.infoaqsaonline@aqsaonline.info

  : -9 0 - 624 - 99966 - 978 : 237 / 2010

 • All intellectual property rights and technical Reserved toBait Al-Maqdis Documentary Studies Center

  Cyprus - Nicosia

  All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations , reproducing , storing in or introducing into a retrieval system , or transmitting, in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or other wise without the prior

  written permission of the publisher. First Edition : 1432 2011

  Issue No: Thirty-one

  Offices of Bait Al Muqdis Documentary Studies CenterGaza - Alremal - Thunourein Tower - Floor 6 - Mobile: +97082861654

  Roaming Mobile: +970597994688 - +970599606142

  Cairo-Nassir City-Ten Superb-phone:+20224724656-Mobile:+ 20109396601 For Correspondence:Post Office of Ten Suburb - Post No.: 11528-Post Box: 39

  Nablus - St.Najjah- Telefax: + 970599606142 - Post Box : 463

  Seida - Quds Round by Hjazy Center - 1 St. Floor - Office 26 Mobile:+ 9613566070 - Phone : + 9617754789

  Palestine

  Palestine

  Lebanon

  Yemen

  Egypt

  Website of the Center :www.aqsonline.info Email: aqsaonline@aqsaonline.info

  Sanaa-Hedat Al Madania-Opposite International bank-Sylani Building3 rd Floor-Office No.: 8-Phone: + 9671410471

  Cairo: Faisal Islamic Bank-Cairo Central Branch-Account No.261382Sana'a: International United Islamic Bank-Sana'a Central Branch- Account No.00-101-483541

  Wakif Markaz Bait Al Makdis 0103-201017-001 Al-baraka Bank Lebanon-saida Branch

  : -9 0 - 624 - 99966 - 978 : 237 / 2010

 • 4 etrdeset hadisa o Palestini

  Sadraj

  -1-

  2-

  3-4-

  5-6-

  7-

  8-

  9-

  10-

  11-

  12-

  13-

  UvodHadis I Mesdidul-aksa je prva kibla muslimanimaHadis II Mesdidul-aksa je druga izgraena damija na zemljiHadis III Vrijednost namaza u Mesdidul-aksiHadis IV Trea damija do koje je vrijedno mahsuz putovatiHadis V Vrijednost itikafa u Mesdidul-aksiHadis VI Dozvola zavjetovanja da e se klanjati u Bejtul-makdisuHadis VII Burak je prenio Poslanika s.a.v.s. iz Mekke do Bejtul-makdisaHadis VIII Mudiza Poslanikovog nonog putovanja iz Mekke do Jerusalema u jednoj noiHadis IX Allahov Poslanik s.a.v.s. izabrao je prirodnost u Mesdidul-aksiHadis X Muhammed je u Bejtul-makdisu klanjao kao imam ispred vjerovjesnika u noi putovanjaHadis XI Mesdidul-aksa je pokazan Poslaniku s.a.v.s. u Mekki da ga opie KurejijamaHadis XII Muhammed s.a.v.s. poziva krane Bejtul-Makdisa u islamHadis XIII Mesdidul-aksa je mihrab za bogobojazne

  No.Hadith Title

  79

  13

  15

  1618192123

  25

  28

  30

  32

  34

  3538

  Page

 • 5etrdeset hadisa o Palestini

  Hadis XIV Musa a.s. je molio da umre u blizini PalestineHadis XV Sunce se zaustavilo da bi poslanik Jua ibn Nun a.s. stigao u Bejtul-makdisHadis XVI Sulejman a.s. je obnovio Mesdidul-aksuHadis XVII Tropski guter je rasplamsavao vatru u Bejtul-makdisu a imi ju gasio krilimaHadis XVIII Jusufovo tijelo a.s. preneseno u blagoslovljenu zemlju Hadis XIX Mesdidul-aksa je minber vjerovjesnikaHadis XX Kuga koja je pogodila am predstavlja ehadet pripadnicima Poslanikovog umeta a gnjev prema nevjernicimaHadis XXI Stub vjere je u amuHadis XXII Poslanik Muhammed s.a.v.s. moli za blagoslov amaHadis XXIII Vrijednost hidre u amHadis XXIV am je mjesto prebivalita muminaHadis XXV am e biti sigurno mjesto za muslimane pri kraju vremenaHadis XXVI am je mjesto boravita pobjednike skupineHadis XXVII Allah se brine o amu i njegovim stanovnicima

  Title

  14-

  15-

  16-

  17-

  18-

  19-

  20-

  21-22-

  23-24-

  25-

  26-

  27-

  No.Hadith

  41

  43

  45

  47

  50

  54

  5658

  596162

  636464

  68

  70

  71

  Page

 • 6 etrdeset hadisa o Palestini

  Hadis XXVIII Meleki svoja krila razastiru nad amomHadis XXIX Kada se pokvare stanovnici ama, tada nee biti dobra u vamaHadis XXX Najbolja pripravnost na Allahovom putu je u AskelanuHadis XXXI Kada hilafet bude u Bejtul-Makdisu znai da je blizu Sudnji danHadis XXXII Osvojenje Bejtul-makdisa predstavlja predznak Sudnjeg danaHadis XXXIII Procvat Bejtul-Makdisa pri kraju vremenaHadis XXXIV Deddal nee ui u Musdidul-aksuHadis XXXV Taberijsko jezero u PalestiniHadis XXXVI Deddal e pitati o palmoviku u Bistanu i jezeru Taberije u PalestiniHadis XXXVII Isa a.s. e ubiti Deddala u PalestiniHadis XXXVIII Isa a.s. e klanjati kao imam klanjaima u Bejtul-makdisuHadis XXXIX Drvo i kamen e odavati jevrejeHadis XL U amu e ljudi biti skupljeni, nakon to budu proivljeni

  Title

  28-

  29-

  30-

  31-

  32-

  33-

  34-

  35-

  36-

  37-

  38-

  39-

  40-

  No.Hadith

  73

  75

  7779

  81

  84

  86

  8890

  Page

 • 7etrdeset hadisa o Palestini

  UVODHvala Allahu Gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na naeg vjerovjes-nika Muhammeda, s.a.v.s., i na njegove asne ashabe. Prezentirajui ovo kratko djelo, cijen-jenim itateljima elimo ukazati na vrijednosti svete zemlje, dananje Pal-estine, oivljujui time i potvrujui u naim duama akidu odanosti prema blagoslovljenoj zemlji. Govorit emo takoer o asti ove zemlje i o uzvienom mjestu koje zauzima damija u njoj, kao i o tome kako je ona dom mudahida. Spomenut emo nadalje i dogaaje koji e se desiti u njoj u bliskoj ili dalekoj budunosti, a sve to bit e potkrijepljeno izabranim i vjerodostojnim hadisima.etrdeset hadisa o Palestini je svojevr-stan dokument kojim se potvruje pov-ezanost ove svete zemlje sa nebeskom porukom od poetka vremena pa sve do Sudnjeg dana.

 • 8 etrdeset hadisa o Palestini

  Pred nama su dakle izabrani Poslanikovi hadisi koji predstavlja grupu sastavljeno na osnovu jedisntvene tematike koja ih vee. Naravno, to je jedna nauna disci-plina hadisa koju svakodnevno moemo uiti u damijama, kolama i akadem-skim krugovima, ili u obrazovanom ili u klasinom vjerskom obliku.

  Zbog svih navedenih injenica obave-za je na daijama islama da stjeu ovo znanje i da ga ire meu ljudima, naroito u dananje doba kada se vrlo rijetko uje glas zastupnika prava mus-limana koja su davno izgubljena u Pal-estini. Sveta zemlja, tanije njen vei dio, okupiran je i kroz razne torture, na oigled cijelog svijeta, danas predstav-lja jevrejsku svojinu.

  Na pristup u pisanju ovog djela je onaj koji smo naslijedili od nae uleme i prenositelja hadisa nauni. I nai prethodnici su klasificirali mnoga djela

 • 9etrdeset hadisa o Palestini

  sastavljena od etrdeset, na odreenu tematiku, izabranih hadisa(1).

  Dakle, shodno metodi islamskih uenjaka, neka ih Allah nagradi obilnom

  (1) Pojedini autori koji su ureivali knjige sastavljene od etrdeset hadisa mislili su da klasificiranje shodno ovom broju ima posebnu vrijednost, zbog odreenih hadisa koji se pripisuju Poslaniku, s.a.v.s., a koji spominju ovaj broj. Tako postoji predaja: Ko od mog ummeta sauva etrdeset hadisa iz vjere, doi e Allahu, d.., na Sudnjem danu kao fakih i uenjak. U drugoj verziji pie: Allah e mu podariti sevap ehida koji su poginuli u Abadanu i Askalanu. U jo jednoj predaji stoji: Rei e mu se: Ui u Dennet kroz koja vrata hoe. Ulema hadisa ne prihvata ove hadise zbog njihove nevjerodostojnosti. Ibn el-Devzi navodi sljedee: Ovi hadisi su neispravni. (El-Ilel, 1/126, br. 171.) Slino su kazali i mnogi drugi, izmeu ostalih: Daraqutni, (El-Ilel, 6/33, br. 959), Ibn Hibban, (Ed-Du'afa', 1/134, biografija br. 57), Ibn Adijj, (7/66, biografija br. 1990), Ibn Asakir, (8/45 i 51/123), a Nevevi je u uvodu svoje zbirke etrdeset hadi-sa rekao:Hafizi hadisa su sloni da je ovaj hadis slab pa makar imao mnogo puteva kojim se prenosi.Imams of hadiths said its refused, Ibn Al-Jewzy said Non-authentic hadith (Al-Ilal (1/126) No. (171) and people of nar-rators like Al Darqutni in Al-Ilal said (6/33) (959) , Ibn Hibban in Aduafaa (1/134, Translation 57) Ibn Udai recorded it in (7/66) Translation 1990 , Ibn Assaker (8/45,51/123) , Al Nawawi in an introduction of Al Nawawi Forty Hadiths said scholars of hadiths agreed that it is a weak hadith despite its many lines of transmission

 • 10 etrdeset hadisa o Palestini

  nagradom, proizila je ideja o etrdeset hadisa vezanih za Palestinu.

  Moda e neko upitati o hadisima iz ovog rada koji spominju am ali ne Palestinu, pa emo odmah na poetku napomenuti da je Palestina najvei dio podruja koje ini am. Njegove su granice, kao to prenosi Jaqut el-Hamavi u knjizi Mudemu biladi e-am (3/321) od rijeke Eufrata do mjesta Ari koje granii sa Egiptom, a u irinu se prostire od planina Taja u pravcu kible (u Mekki) do mora Rima (mora koje pri-pada Italiji).

  Palestina se prostire sa istoka od Sre-dozemnog mora, proteui se izmeu zapadne Azije i sjeverne Afrike, te do poluotoka Sine gdje se spajaju dva kontinenta. Inae je podijeljena shodno geografskom poloaju na etiri regije od zapada do istoka: Obalna ravnica i gorje el-Delil, potom gradovi Nablis,

 • 11etrdeset hadisa o Palestini

  Kuds (Jerusalem) i Hebron, Jordanska udolina i pustinja En-Nekab. Protee se na 26990 kvadratnih kilom-etara, izmeu rijeke Jordan na istoku i Sredozemnog mora na zapadu, te izmeu june i sjeverne granice Libana i ela zaljeva Akaba na jugu.Na kraju, elim da se zahvalim plemen