celulozna toplotna izolacija - .zimicell naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken za udobne

Download CELULOZNA TOPLOTNA IZOLACIJA - .ZIMICELL naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken za udobne

If you can't read please download the document

Post on 28-Nov-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CELULOZNA TOPLOTNA IZOLACIJA

  VARUJTE Z ENERGIJO - UPORABITE NARAVNO TOPLOTNO IZOLACIJO

 • ZIMICELL naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken za udobne bivalne pogoje

  2

  ZIMICELL celulozna toplotna in zvona izolacija je izolacijski

  material narejen iz prostih celuloznih vlaken. Celulozna vlakna so

  proizvedena iz asopisnega papirja z mehanskim

  razvlaknjevanjem. Med proizvodnim procesom se vlaknom s

  pomojo avtomatskega doziranja dodajo mineralna protipoarna

  in fungicidna sredstva.

  ZIMICELL je prvi izolacijski material na naravni osnovi, ki ga

  proizvajamo v Sloveniji. Celulozna vlakna iz recikliranega papirja

  proizvajamo z razvlaknjenjem na modernem defibratorju

  priznanega nemkega proizvajalca, katerega stroje uporablja ve

  evropskih proizvajalcev celulozne izolacije. Skozi postopek

  razvlaknjenja pridobimo celulozna vlakna z visoko pronostjo in

  strukturo celuloznih kosmiev, ki so podobni kosmiem vate.

  Takna oblika pri kasnejem vpihovanju omogoa optimalno

  medsebojno povezovanje posameznih izolacijskih kosmiev, kar

  zagotavlja visoko odpornost izolacijskega materiala proti

  posedanju tudi pri vejih debelinah izolacije in nudi zelo dobro

  toplotno izolativnost.

  Celotna proizvodnja poteka pod kontroliranimi pogoji v skladu z

  zahtevami evropskega tehninega soglasja (ETA).

  Celulozno izolacijo ZIMICELL lahko po vgradnji e enkrat

  uporabimo ali pa vrnemo nazaj v tovarno in tako ne

  obremenjujemo okolja.

  KAJ JE ZIMICELL?

 • ZIMICELL naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken za udobne bivalne pogoje

  3

  PREDNOSTI

  Toplotna prevodnost () celulozne izolacije ZIMICELL je

  primerljiva z izolacijami na mineralni osnovi. Celulozna izolacija

  ZIMICELL je vgrajena strojno brez stikov, pranj in toplotnih

  mostov med ploami izolacije, zato v praksi zagotavlja e boljo

  izolativnost. Poleg tega ima celulozna izolacija visoko specifino

  gostoto in vejo gostoto vgrajenega materiala in zato veliko veji

  fazni zamik prehoda toplote. V vai hii ali mansardi izolirani z

  ZIMICELL toplotno izolacijo bo pozimi in poleti prijetna in

  enakomerna klima. Vse to omogoa boljo toplotno stabilnost

  stavbe in poslednino manjo porabo energije za ogrevanje

  pozimi in hlajenje poleti.

  Celulozna izolacija ZIMICELL lahko enako kot les sprejema in

  oddaja vlago in omogoa boljo mikroklimo v prostoru. Tako

  je mono celulozno izolacijo ZIMICELL uporabiti v difuzijsko

  odprtih konstrukcijskih sistemih, kar omogoa delno uravnavanje

  zrane vlanosti v prostoru in s tem bolje bivalne pogoje. Poleg

  tega uravnava tudi vlanost lesene konstrukcije, zaradi esar se

  podalja ivljenjska doba vgrajenega lesa.

  Celulozna izolacije ZIMICELL nudi zelo dobro zvono zaito.

  V splonem velja, veja ko je gostota, veja je absorbcija zvoka

  gradbenih delov.

  Glede na poarno varnost po evropskem standardu EN 13501-1,

  2007 je celulozna izolacija ZIMICELL uvrena v poarni razred E.

  Kljub temu, da je celulozna izolacija v slabi poarni skupini kot

  npr. kamena volna, pa v primeru poara zelo uspeno prepreuje

  razvoj poara. V neki ameriki tudiji so ugotovili, da nudi stavba

  izolirana s celulozno izolacijo kar za 57 % vijo poarno zaito

  kot stavba izolirana s stekleno volno.

  Dodatki poleg poarne odpornosti dajejo celulozni izolaciji tudi

  zelo dobro fungicidno in insekticidno odpornost. Male ivali,

  kot so mii in polhi, lahko zaidejo v izolacijo, vendar tam ne

  morejo preiveti, ker jim izolacija izsui telo in dehidrirajo.

 • ZIMICELL naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken za udobne bivalne pogoje

  4

  Z uporabo celulozne toplotne izolacije ZIMICELL lahko aktivno

  prispevate k znianju toplogrednega plina CO2. CO2 ostane

  ves as uporabe vezan v celulozni izolaciji ZIMICELL, saj je le ta na

  osnovi lesa.

  Poleg tega se za proizvodnjo celulozne izolacije ZIMICELL porabi

  precej manj energije (posledino manj izpustov CO2), kot se

  porabi za proizvodnjo konvenvencionalnih izolacij iz mineralnih

  vlaken, polistirena ali poliuretana.

  Ogljini odtis od zibeli do izhoda (Cradle to gate) za 1 kg

  celulozne izolacije ZIMICELL znaa 0,196 kg CO2 equivalent,

  oziroma 9,8 kg CO2 eq. za 1 m3 izolacije z gostoto 50 kg/m3.

  ZNIAJTE SVOJ OGLJINI ODTIS

  Ogljini odtis od zibeli do izhoda za celulozno izolacijo ZIMICELL je izraunala

  dr. Andreja Kutnar (Univerza na Primorskem, Intitut Andrej Marui (UP

  IAM)). Podatke o emisijskih faktorjih preostalih izolacijskih materialov pa smo

  povzeli po podatkovni bazi Ecoinvent 2.0 (2010) Swiss Centre for Life Cycle

  Inventories, Dbendorf, vica.

  Nae podjetje sodeluje s tevilnimi Slovenskimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi

  ustanovami:

  Toplotna prehodnost (U) celulozne izolacije ZIMICELL v

  odvisnosti od debeline izolacijske plasti v strehi s sestavo

  15 mm lesno-vlaknena ploa (sekundarna kritina), lesena

  konstrukcija (dele lesa 12 %) s celulozno izolacijo,

  celulozna izolacija, parna ovira, mavno- kartonska ploa.

  Biber Gesellschaft fr kologische

  Bautechnik mbH

  Sodelujemo v razlinih raziskovalnih projektih:

  RV: Razvoj plo iz celulozne izolacije

 • ZIMICELL naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken za udobne bivalne pogoje

  5

  TEHNINI PODATKI

  Vaa stavba bo optimalno izolirana le, e bo vgrajena vetrotesno in

  zrakotesno. Zrakotesnost preverjamo z meritvami zrakotesnosti v skladu z

  evropskim standardom EN 13829. V kombinaciji z anemometrom in

  umetno meglo lahko lociramo kritina mesta uhajanja zraka v stavbo, ki jih

  lahko izvajalci odpravijo. Meritve lahko izvajamo v stavbah z izmenjavo

  zraka od 17 m3 do 14.400 m3 v eni uri. Meritev je najbolje opraviti v asu

  gradnje, ko je izvedena zrakotesna ravnina, pred izvedbo tlakov in oblog

  ter preden je objekt popolnoma zakljuen in vseljen, saj so takrat popravila

  najlaja in najceneja.

  Sestava 91 % asopisni papir, 9% dodatki za zaviranje gorenja in konzerviranje (borova kislina, aluminijev hidroksid)

  Koeficient toplotne prevodnosti D 0,039 W/mK pri strojnem vgrajevanju izolacijskega materiala

  Specifina toplotna kapaciteta C 2150 J/kgK

  Normalna vlanost ca. 8% pri 23 C in 50 % relativne zrane vlanosti

  ca. 13% pri 23 C in 80 % relativne zrane vlanosti

  Poarni razred (EN 1350-1:2007) 100 mm/B-s2,d0 40mm/ E

  Gostota vgrajevanja 30 - 65 kg/m3

  Odprto vpihovanje oz. nasuteje (stropovi, horizontalne povrine in povrine z naklonom do

 • ZIMICELL naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken za udobne bivalne pogoje

  6

  Naravna toplotna izolacija iz celuloznih kosmiev ZIMICELL

  ponuja tevilne monosti uporabe. Uporablja se za izolacijo pri

  novogradnjah in rekonstrukcijah oziroma renovacijah. Najvekrat

  se uporablja kot vpihana izolacija v prazne prostore v

  konstrukcijah, za izolacijo sten lesenih hi, vseh vrst streh,

  medetane ploe, izolacijo talne ploe, nasutje na stropu

  proti neogrevanemu podstreju

  Za kvalitetno izolacijo je potrebno skrbno nartovanje

  konstrukcij, da se izognemo morebitnim pokodbam. Pomembno

  je, da je celoten sistem pravilno sestavljen iz vetrne zapore,

  izolacije in zrakotesne plasti. Pri nartovanju morajo biti ustrezno

  upotevane vse gradbeno-fizikalne zahteve. Na notranji strani

  priporoamo uporabo parne ovire (Sd = 2 - 10 m), zunaj pa

  vetrotesne difuzijsko odprte materiale, ki imajo vsaj 10 x manjo

  Sd vrednost v primerjavi s parno oviro na notranji topli strani.

  Celulozna izolacija ZIMICELL se vgrajuje s posebnim vpihovalnim

  strojem, ki kosmie celuloznih vlaken razrahlja. Kosmii potujejo

  s pomojo potisnega zranega tlaka po cevi do mesta vpihovanja.

  Stroj stoji pred objektom, zato ni potrebno prenaanje in

  shranjevanje izolacije v objektu. Z elektronsko regulacijo

  koliine materiala in potisnega zraka reguliramo gostoto vgrajene

  izolacije. Zrani tlak lahko celulozne kosmie napolni v pranje in

  okrog vseh nepravilnih oblik v strehi ali kakni drugi konstrukciji.

  Ker celulozna izolacija zapolni ves prostor v strehi in v ostalih

  votlih konstrukcijah, obstaja manja monost za toplotne

  mostove, saj izolacija po vpihovanju dobi obliko kompaktne

  ploe.

  MESTA UPORABE

 • ZIMICELL naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken za udobne bivalne pogoje

  7

  VGRADNJA

  Glede na mesto uporabe se lahko razlikujejo tudi naini vgradnje.

  Vgrajevanje v streho s cevjo je najstareji in najbolj preverjen

  nain vgradnje. Vgradnja lahko poteka z vrha (neogrevanega

  podstreja) ali od spodaj skozi parno oviro. Vpihovalno cev se

  potisne v vsak prazen prekat skoraj do konca in nato med

  vpihovanjem poasi izvlee. Ko izolacija dosee doloeno gostoto,

  jo zrani tlak ne more ve komprimirati, zato se material v cevi

  ustavi, takrat nekoliko izvleemo cev in postopek ponovimo. Na

  enak nain (s cevjo) se lahko vpihuje izolacijo tudi v stene lesenih

  hi.

  Drugi nain pa je vgrajevanje v stene z vpihovalno pitolo. Na

  vrhu stene izvajalec izvrta luknjo. Vanjo vstavimo vpihovalno

  pitolo, pri kateri lahko usmerjamo smer vpihovanja oziroma

  zranega pritiska. Tako vpihujemo izolacijo v steni navzdol, ko pa

  izolacija napolni steno, zrani pritisk usmerimo e v

Recommended

View more >