Čarobni (varljivi) svijet ?arobni-varljivi-svijet-reklama... · kreativne agencije koje često...

Download ČAROBNI (VARLJIVI) SVIJET ?arobni-varljivi-svijet-reklama... · kreativne agencije koje često angažiraju

Post on 24-Jul-2018

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AROBNI (VARLJIVI)

  SVIJET REKLAMA

 • to su oglasi? Poruke pomou kojih razliite institucije i osobe pokuavaju korisnicima medija (svima nama) poslati neku poruku, uvjeriti nas u neto te informirati ili prodati odreeni proizvod ili uslugu

  Tko postavlja oglase u medijima? Oglaivai. Oglaavati moe bilo tko, tko ima dovoljno novca za platiti reklamu u nekom mediju. To moete biti ak i vi.

  to se sve moe oglaavati? Bilo koji proizvod ili usluga. Oglas mora biti jasno oznaen, pri emu medijski korisnik mora znati da je rije o oglasu, a ne o novinarskom radu.

 • to se ne smije

  oglaavati?

  U Hrvatskoj je zabranjeno oglaavanje:

  alkohola i alkoholnih pia,

  duhana i duhanskih proizvoda,

  droge,

  pirotehnikih sredstava,

  oruja i streljiva,

  lijekova i medicinskih postupaka koji su dostupni jedino na lijeniki recept.

  Zabranjeno je i oglaavanje u kojem se ene i mukarci prikazuju na uvredljiv ili poniavajui nain.

  Oglasi ne smiju:

  diskriminirati,

  poticati ponaanje koje je tetno za tvoje zdravlje ili sigurnost ljudi te zatitu okolia,

  izravno poticati maloljetnike na kupnju ili unajmljivanje proizvoda ili usluge, iskoritavajui njihovo neiskustvo ili lakovjernost,

  izravno poticati maloljetnike na uvjeravanje roditelja ili drugih na kupnju robe ili usluga koje se reklamiraju,

  iskoritavati posebno povjerenje koje maloljetnici imaju u roditelje, nastavnike ili druge osobe,

  prikazivati maloljetnike u opasnim situa cijama.

 • REKLAME SU ST

  VARATELJI

  UMJETNIH PO

  TREBA

  esto zbog reklama koje vidimo u medijima kupujemo ono to nam zapravo uope ne treba. Prisjetite se samo koliko ste puta vi kupili neki proizvod koji vam uope nije trebao. Najvea mo reklama lei u njihovoj lakoj dostupnosti, privlanosti i uvjerljivosti.

  1.

  2.

  3.

  Prije svega, zato to su djeca i adolescenti veliki potroai. Naime, mnogo dananje djece dobiva deparac i radi novca kojim sami raspolau trgovcima su itekako vani. Djeca imaju veliki utjecaj na

  roditelje i njihove odluke o kupovini odreenih proizvoda.

  Oglaivai pokuavaju ve od ranog djetinjstva stvoriti vjerne klijente i potroae koji e jednog dana i sami zaraivati. Ako pridobiju njihovo povjerenje u djetinjstvu, oglaivai se nadaju da e ga zadrati i kasnije kada e im oni kao potroai itekako biti od koristi.

  Djeca i adolescenti imaju vanu ulogu u reklamnoj industriji. Procjenjuje se da se samo u Sjedinjenim Amerikim Dravama godinje potroi vie od 30 milijardi dolara na oglaavanje koje je usmjereno prema djeci.

  Zato su djeca toliko vana za oglaivae?

 • REKLAME U I

  VOTIMA

  DJECE I MLADI

  H

  Djeca do osme godine teko razlikuju reklame od ostalih sadraja u medijima. Tome osobito pridonosi prisutnost popularnih televizijskih osoba i likova iz crtanih fi lmova zbog kojih oni najmlai teko shvaaju da je zapravo rije o reklamama.

  Povjerenje u reklameMlaa djeca puno vie vjeruju reklamama od starije djece. Naime, mlaa djeca vrlo esto ne shvaaju da sadraji koji vide na televiziji nisu stvarni, ve su izmiljeni. Mnogo mlae djece ne shvaa da je glavni cilj reklama prodati neki proizvod ili uslugu, a i u odnosu na stariju djecu oni imaju puno manje iskustva u kupnji proizvoda. Sjetite se samo koliko ste se puta vi razoarali nakon to ste kupili odreeni proizvod i shvatili da on ipak nije toliko dobar kao to je djelovao na reklami.

  Znate li da...e prosjeno dijete do kraja srednje kole vidjeti oko 360 000 reklama? Polovica svih reklama namijenjenih djeci oglaava prehrambene proizvode, osobito nezdravu hranu. Procjenjuje se da djeca svakoga tjedna vide ak tri sata reklama za prehrambene proizvode. elite li saznati vie o utjecaju reklama na djecu i mlade, potraite na Youtubeu dokumentarni fi lm Djeca potroai. Komercijalizacija djetinjstva.

 • Pozitivna obiljeja reklama

  Negativna obiljeja reklama

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

  4.

  4.5.

  5. 6.

  Reklame mogu slati poruku koja korisnicima moe biti vrlo korisna.

  Reklame mogu prikazivati loe i tetne proizvode.

  Reklame mogu informirati o nekom proizvodu, cijenama ili akcijama.

  Reklame mogu lano predstaviti proizvod.

  Reklame mogu biti humanitarne i na taj nain pomagati onima kojima je pomo potrebna. Reklame mogu stvoriti lane potrebe.

  Reklame mogu zapostaviti kulturne, moralne i obiteljske vrijednosti.

  Reklame mogu poticati meuljudsku suradnju i toleranciju.

  Reklame mogu poniavati i diskriminirati.

  Reklame mogu biti zabavne i smijene.Reklame mogu manipulirati.

  RASPRODAJA

 • TEHNIKE

  OGAAVANJA

  Uspjenost pojedinog oglasa ovisi o odabiru glazbe, slogana i boja, ali i o poznatim osobama koje oglaavaju odreeni proizvod ili uslugu. Kod odabira glazbe vano je da to budu zabavne pjesme, upeatljive melodije i poznati zvukovi.

  Slogan se treba sastojati od jednostavnih i lako pamtljivih reenica ili izraza. Popularnosti pojedinog oglasa svakako e pridonijeti i sudjelovanje poznatih osoba, poput sportaa, glumaca i pjevaa.

 • Izvo

  r fot

  ogra

  fi je:h

  ttp:

  //th

  elogo

  com

  pany

  .net

  /blo

  g/in

  fogr

  aphi

  cs/p

  sych

  olog

  y-co

  lor-

  logo

  -des

  ign/

  Izvor: http://www.printera.hr/psihologija-boja-u-marketingu/

  Pri kreiranju oglasa veliku vanost ima odabir boja. Naime, upravo se boje smatraju vrlo korisnim i monim

  marketinkim alatom. Istraivanja su pokazala da odabirom odreene boje oglaivai mogu kod

  potroaa - a to smo svi mi - izazvati razliite uinke. Svaka boja djeluje na drugaiji nain.

  CRVENA simbolizira opasnost, strast, uzbuenje, snagu i brzinu. Ukazuje na vaan dogaaj, esto se koristi kod oglaavanja brze hrane.

  PLAVAsimbolizira osjeaj povjerenja, sigurnosti i pouzdanosti. esto se koristi u reklamama za ureenje ureda.

  UTAsimbolizira toplinu, veselje i sreu.

  ZLATNAsimbolizira presti i luksuz.

  SREBRNAsimbolizira presti i hladnou.

  BIJELAsimbolizira istou, mladost i sigurnost.

  CRNAsimbolizira sofi sticiranost, autoritet, mo i elegantnost. esto je simbol inteligencije.

  NARANASTAsimbolizira razigranost, toplinu i veselje. Po karakteristikama vrlo je slina utoj boji.

  ZELENAsimbolizira prirodu, zdravlje, smirenost, rast i obilje. U trgovinama oputa kupce. esto se koristi za reklamiranje ekolokih tema.

  LJUBIASTAsimbolizira otmjenost, mudrost i duhovnost. esto se koristi za kozmetike proizvode namijenjene ljepoti i pomlaivanju.

 • PRIKRIVENO

  OGAAVANJE

  Prikriveni oglas svaki je onaj oglas koji je u odreenom mediju predstavljen kao dio novinarskog priloga i nije jasno oznaen kao oglas. Budui da takvi oglasi nisu odmah prepoznatljivi i imaju vei utjecaj na nas potroae od obinih oglasa, razliite ih osobe vrlo esto koriste u promociji svojih proizvoda i usluga.

  Takve oglase esto moemo susresti u hrvatskim medijima iako je za prikriveno oglaavanje u Hrvatskoj predviena kazna do milijun kuna.

  Najpoznatiji je primjer prikrivenog oglaavanja crti Popaj u kojem glavni lik jede pinat to ga ini snanim i monim. Kada se crti poeo prikazivati na televiziji porasla je i prodaja pinata.

  Izvor fotografi je: http://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=211024

 • ZANIMLJIVOS

  TI REKLAMA

  O REKLAMAMA

  Izvor: http://facts.randomhistory.com/interesting-facts-about-advertising.html

  U svijetu se godinje na reklame potroi vie od 500 milijardi dolara.

  Procjenjuje se da e prosjena osoba do 65 godine vidjeti gotovo dva milijuna televizijskih reklama.

  Veliki ili takozvani jumbo plakati koji se najee nalaze uz vane prometnice nastali su davne 1900. godine.

  Jedan od rijetkih djejih asopisa u kojem nema niti jedne reklame je asopis Kids Discover.

  Najpopularnije igrake koje su se reklamirale bile su Barbie za djevojice i He Man za djeake.

 • Jeste li znali da oglase osmiljavaju posebne kreativne agencije koje esto angairaju veliki broj ljudi za izradu reklama?

  Jeste li znali da su reklame jedna od prvih stvari koje mala djeca zapamte iz medija?

  Jeste li znali da postoje posebni programi koji blokiraju oglase dok surfate na internetu?

  Jeste li znali da postoje posebne kompanije koje prikupljaju informacije o tome kako surfate i onda primate prilagoene reklame putem drutvenih medija i na internetu?

  Jeste li znali da se veina novina i do 70% fi nancira od oglasa?

  Jeste li primijetili da se u veini oglasa koriste imperativi: kupi, uzmi, pronai, pokreni se?

  Jeste ikada pokuali gledati oglase bez zvuka?

  Jeste li primijetili oglase i u videoigrama?

  Jeste li znali?

 • Desetak mladih i angairanih studenata odluilo je 2008. godine dati svoj doprinos medijskom opismenjavanju djece i mladih u svojoj zajednici. Danas okupljamo vie od 80 mladih strunjaka koji su u sedam godina postojanja uspjeno opismenili vie od 8500 djece, mladih, kolskih djelatnika i roditelja u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima, Karlovcu, Metkoviu, Splitu, Buzetu, Pazinu, Krapini, Krievcima, Ogulinu, Gospiu, Sisku, Velikoj Gorici, Vukovaru i drugim hrvatskim gradovima. Tri glavne aktivnosti kojima se Djeca medija bave su: edukativna predavanja i radionice, radijske emisije te drutvene mree i internetska stranica djecamedija.org. Za svoje su aktivnosti lanovi Djece medija 2015. godine nagraeni Posebnom Rektorovom nagradom koju svake godine najboljim studentskim projektima i znanstvenim radovima dodjeljuje rektor Sveuilita u Zagrebu.

  prilagoena djeci, mladima, roditeljima i kolskim djelatnicima

  Cyberbullying nasilje putem n