carmel magazine september 2013

Download Carmel Magazine september 2013

Post on 15-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carmel Magazine september 2013

TRANSCRIPT

 • 1jaa

  rg

  an

  g 1

  0 n

  um

  me

  r 2

  4 s

  ep

  te

  mb

  er

  20

  13

  business school

  De leerling in beelD

  Datateam ontmaskert fabels

  gemak Dient De school

 • 2andere rubrieken

  Standpunt van een Schoolleider . . . . . . . . . . . 3

  belpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  mijn paSSie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  column romain rijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  metaaltechniek in beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  hoe ging het verder met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  column joS baack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  opmerkelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Stichting carmelcollege omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Op ruim 50 locaties verzorgen we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige omgeving. Zo begeleiden we onze leerlingen. Elke dag opnieuw. Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen zijn aan Carmel verbonden: Almelo, Pius X College, Canisius Deventer, Etty Hillesum Lyceum Eindhoven, Sg. Augustinianum Emmen, Carmelcollege Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college Gouda Groenlo, KSG Marianum Haren, Maartenscollege, International School Groningen Hengelo, Scholengroep Carmel Hengelo Oldenzaal, Twents Carmel College Oss, Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

  in dit nummer

  business schoolEen jong initiatief om leerlingen beter inzicht te geven in de reikwijdte van het vak economie.

  Datateam ontmaskert fabels

  De leerling nog beter in beelDDraagt digitalisering van het leerlingdossier bij aan beter leerwegondersteunend onderwijs?

  hoe ict-tools het leven eenvouDiger kunnen maken

  4

  16

  8

  18

  @st

  gcarmel

  @CarmelV

  acatures

  Volg ons

  op Twitte

  r!

 • 3s e p t e m b e r 2 0 1 3

  standpunt van een schoolleiderEn de leerlingen doen hun best om zich kennis en vaardigheden eigen te maken. Uiteindelijk gebeurt het vooral daar, in de klas, in de interactie tussen docent en leerlingen. Daar wordt de basis gelegd voor de onderwijs-resultaten. En dat gaat eigenlijk best goed; op het centraal examen in 2012 haalde 91% van alle eindexamen-kandidaten hoger dan een 5,5 gemiddeld voor alle vakken.

  Toch vindt de overheid dat het beter kan of zelfs beter moet, want de Nederlandse onderwijsprestaties dalen op de internationale ranglijsten. We scoren weliswaar nog steeds hoog op die ranglijsten, maar minder hoog. In het belang van een goede toekomst voor onze leerlingen, onze school en in het algemeen belang van ons land, moeten we werken aan betere resultaten en meer aandacht hebben voor de opbrengsten van ons werk.

  Opbrengstgericht werken gaat over zicht hebben op de resultaten van onze leerlingen en die gegevens gebruiken om planmatig en resultaatgericht te werken. Dat is essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. Hierin is een cruciale rol weggelegd voor de docent. De docent is degene die de leerling stimuleert en motiveert om maximale prestaties te leveren. Dit bereiken docenten en leerlingen alleen met een goed doordachte en doelgerichte werkwijze.

  Die docent, als lid van zijn team, staat er niet alleen voor. Het team, OP en OOP, onder leiding van onze teamleiders, schept het kader dat nodig is om optimaal te presteren.

  De cijfers zijn erg belangrijk, maar het gaat ook om de vorming van de leerling. Het onderwijs levert een forse bijdrage aan de transformatie van kinderen via het puberstadium tot volwassene en burger. Door de focus op de cijfers blijft die kant van ons beroep soms wat onderbelicht. Juist die vorming maakt ons beroep zo mooi. Harde resultaten, cijfers zijn belangrijk, maar voor de toekomst van onze leerlingen en ons land is die vorming minstens zo belangrijk.

  Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in dat proces. Het is een mooie uitdaging, een geweldig beroep, om te mogen bijdragen aan de groei van kinderen. Daar groeien we zelf ook van. Geef, groei en geniet ervan!

  Standpunt

  Geef, groei en geniet ervan!

  jan van SchiltRector Bonhoeffer College

  Het schooljaar is een paar weken aan de gang. Het wordt weer een bijzonder jaar. Hoe vaak is dat al gezegd of geschreven? Als elk jaar een bijzonder jaar is, dan is bijzonder klaarblijkelijk de norm en dan is het dus eigenlijk een normaal schooljaar.

  Als we door school lopen, zien we dat de meeste leerlingen en collegas hun dagelijks ritme weer te pakken hebben. In de klassen wordt volop gewerkt, docenten zetten zich in om al die leerlingen voor te bereiden op een mooie toekomst.

 • 4Van den Bos begint met een ervaring van enkele jaren terug. Achter de supermarktkassa trof hij leerlingen die pas waren geslaagd. Gestopt, verkeerde keuze. Dat heeft me aan het denken gezet. Wat kunnen wij doen om die keuze gemakkelijker te maken n leerlingen een voorsprong te geven? Zo is de Business School in beeld gekomen.Het concept was al ontwikkeld door Vecon, de organisatie van economiedocenten. Het Twickel College (We werken met een groot team, met o.a. mijn collegas Haarhuis en Eijssink) heeft het verbreed door contact te leggen met verschillende gerenommeerde instellingen. We zijn voortrekkers geworden, weet Van den Bos. Leerlingen

  in de bovenbouw kunnen keuzemodules invullen door NIMA-opleidingen communicatie en marketing te volgen of het EBC*L (Een soort Europese vervanger van het middenstandsdiploma) te behalen. Ook kunnen ze leren boekhouden of zich inschrijven voor het Model European Parliament. Verdere uitbreiding staat op stapel.Twee dingen zijn belangrijk, betoogt Van den Bos. De pedagogische invalshoek: we willen onze leerlingen sterker maken. Daarnaast de loopbaanontwikkeling. Enderde van de studierichtingen van hbo en wo heeft een economische component. Economie is meer dan alleen het vak. De leerlingen kunnen hier uitvinden wat hen ligt.

  business school geeft leerlingen een voorsprongDe business school is een jong initiatief om leerlingen beter inzicht te geven in de reikwijdte van het vak economie.

  het stimuleert hen ondernemende vaardigheden te ontwikkelen en beter hun vervolgopleiding te kiezen.

  Ze krijgen een voorsprong, vindt jan van den bos, gedreven pleitbezorger en docent economie aan scholen-

  gemeenschap het twickel college in hengelo. hij hoopt op een carmelbrede variant.

  voo

  rSpr

  on

  g

 • 5s e p t e m b e r 2 0 1 3

  brugklaS

  De locatie Bruggertstraat van het Enschedese Bonhoeffer College heeft ook al enkele jaren een Business School. Onze collega Jan Gort, helaas plotseling overleden, heeft zich daar sterk voor gemaakt. Na geleidelijke opbouw zijn we na de zomervakantie al in de brugklas begonnen met de Business School, vertelt locatiedirecteur Helena Verwer-Toledo.

  En dat heeft waarde, vindt ze: De kinderen leren ondernemend te zijn en ontwikkelen de daarbij passende vaardigheden. Ons Technasium is een echte trekker geworden. De Business School begint het te worden. Je biedt leerlingen n docenten meer uitdagingen. Voor het Twents Carmel College in Oldenzaal is dat de belangrijkste drijfveer om eveneens een Business School te starten, als onderdeel van het Excellentieprogramma. We hebben het EBC*L-traject vorig jaar gespreid over 4 vwo en 5 vwo en kijken hoe we zoiets voor de havo kunnen aanbieden, legt economiedocent Ans de Heij-Welman uit. Dit is een manier om leerlingen meer te bieden en economie een duidelijker profiel te geven. Maar niet alles kan in n keer.

  opbrengSten

  Van den Bos en Verwer zijn overtuigd van de opbrengsten. Ze wijzen op de spontane betrokkenheid van ondernemers. We gaven een voorlichtingsbijeenkomst. Een ondernemer kwam kijken en bood spontaan medewerking aan, vertelt Verwer. Van den Bos heeft soortgelijke ervaringen: We kunnen steeds vaker een beroep doen op ondernemers, zoals Wendy Kolste (zie kader). En op de leerlingen zelf.

  Hij houdt intussen het oog gericht op de pedagogische dimensie. Omdat de leerlingen in de door hun gekozen richting examen (kunnen) afleggen, ondergaan ze daarin een soort training. De Business School biedt zoveel mogelijkheden en leeraspecten. Hij zou dan ook graag zien dat Carmelscholen hierin meer samen optrekken. Dit gaat over talentontwikkeling en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Een prachtig middel om het kwaliteitsmerk Carmel verder te laden. En het drukt de kosten.

  Verwer is het daarmee eens. Je hebt bovendien een platform om mensen van buiten naar binnen te halen. Dat vindt ook Ans de Heij: Maar het is wel kostbaar, mede vanwege de tijdsinvestering. Dat dwingt tot een afweging van baten en lasten. Meer samenwerking helpt.

  Meer informatie: j.vandenbos@sgtwickel.nl

  haal de wereld maar in de School

  ondernemer Wendy kolste (communicatie en strategie) heeft meegewerkt aan het communicatieplan voor de twickel business school. De leerlingen zijn enthousiast, ze willen medeleerlingen, ouders en bedrijven laten weten wat ze doen. Dankzij stevige inbreng van leerlingen David en emiel