Carmel Magazine december 2014

Download Carmel Magazine december 2014

Post on 06-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Carmel Magazine december 2014

TRANSCRIPT

 • 1jaa

  rg

  an

  g 1

  1 n

  um

  me

  r 2

  8 d

  ec

  em

  be

  r 2

  01

  4

  beweging naar de waarde(n) van carmel

  meer ruimte voor maatwerk

  over krimp en de kracht van creativiteit

  in dit magazine:

 • 2andere rubrieken

  Standpunt van een Schoolleider . . . . . . . . . . . 3

  belpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  mijn paSSie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  column romain rijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  zorg & welzijn in beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  hoe ging het verder met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  column joS baack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  opmerkelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  Stichting carmelcollege omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs . Op ruim 50 locaties verzorgen we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige omgeving . Zo begeleiden we onze leerlingen . Elke dag opnieuw . Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen zijn aan Carmel verbonden: Almelo, Pius X College, Canisius Deventer, Etty Hillesum Lyceum Eindhoven, Augustinianum Emmen, Carmelcollege Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college Gouda Groenlo, Marianum Haren, Maartenscollege, International School Groningen Hengelo, Scholengroep Carmel Hengelo Oldenzaal, Twents Carmel College Oss, Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

  in dit nummer

  meer ruimte voor maatwerk

  beweging naar de waarde(n) van carmel

  over krimp en de kracht van creativiteit

  16

  8

  18

  4

  layarDit nummer van Carmel Magazine heeft een heel leuk extraatje: Layar . Met je smartphone of tablet heb je nu nog meer plezier van dit papieren magazine! Bij de artikelen op pagina 4 en 22 zie je het Layar-logo .

  hoe werkt layar? Zoek met je smartphone of tablet de applicatie

  Layar en download deze (gratis) applicatie (app) . Houd je smartphone of tablet boven de pagina

  met het Layar-logo . Volg de instructies op het scherm en beleef de

  extra ervaring!

  Volg ons op Twitter: @stgcarmel @CarmelVacatures

 • 3d e c e m b e r 2 0 1 4

  Standpunt

  baS oldemanSRector Carmelcollege Gouda

  Standpunt van een schoolleiderIk werd onlangs getriggerd door het vorige Carmel Magazine . Er werd enigszins afgerekend met Koers 2014 met haar nadruk op excellentie(s) en de focus werd gelegd op Koers 2020 (prima jaartal), waarin alle vakken weer even belangrijk zijn, of weer gaan worden . Sympathiek standpunt, beetje seventies, maar niet het mijne .

  Ik vind niet alle vakken even belangrijk, ik wil eigenlijk iets heel anders . Ik wil af van het huidige curriculum, dat qua opzet in essentie 19e eeuws is . Hulde aan Thorbecke en aan de invoering van de Hoogere Burgerschool, maar 1848 is geen 2014, laat staan 2020 . Ik wil dat de overheid zich slechts bemoeit met drie vakken: Nederlands, Engels en wiskunde . Leg daar de lat hoog, schrijf lesuren voor, monitor en handhaaf . Laat de rest over aan de scholen om een zinvol curriculum te bepalen, zonder dat de onderwijsinspectie in de nek hijgt .

  Uiteraard hebben wij een taak als voorportaal voor het vervolgonderwijs, mbos, hogescholen, universiteiten e .d . Stel in onderling overleg vast wat echt nodig is voor de vervolgopleidingen en doe aan de traditionele schoolvakken in het VO wat je moet doen . Niet meer, niet minder en doe dat goed . Volgens mij hebben we dan tijd over . Misschien wel heel veel tijd, afhankelijk van het schooltype hebben we immers vier tot zes jaar . Mijn standpunt is dat we onze tijd veel beter kunnen gebruiken om onze leerlingen te leren denken - met als schoolvak filosofie? Of laat het woord school liever weg, anders wordt het straks weer zo schools . Schools en de 21e eeuw gaan mijns inziens slecht samen .

  Wij moeten onze leerlingen leren leven (met en zonder Zwarte Piet) . Is dat niet onze echte opdracht, onze missie? Wij moeten met onze leerlingen leren communiceren en zij met ons en met elkaar . Anders volgen meerdere Corbulos . Scholen zullen mogelijk erg van elkaar gaan verschillen . Maar hoe erg is dat? De zin van het fenomeen school zit hem niet meer in de kennisoverdracht alleen, maar in het leggen van zinvolle sociale verbanden en vorming . Met onderwijs als maatwerk . Kortom: echte aandacht voor de mens, alle mensen, heel de mens . Waar heb ik dat eerder gehoord?

  Heerlijk, ik mag weer een standpunt innemen . Even geen paperclips tellen om nog wat te bezuinigen op de begroting voor 2015, even geen punaises poetsen op uitvoeringsniveau om Gouda in goede banen te leiden - het gaat gelukkig steeds beter, dank u - maar een standpunt innemen .

  Wij moeten onze leerlingen

  leren leven

 • 4china is een van de snelst groeiende economien ter wereld. waarom leren nederlandse

  jongeren dan zo weinig over de chinese taal en cultuur? Zowel carmelcollege gouda als

  pius X college locatie aalderinkshoek zijn met pilots begonnen.

  lesprogrammas speelt China een ondergeschikte rol . Dat valt ook ouders op . Tijdens de laatste open dagen kregen wij er vragen over . En toen bekend werd dat het mogelijk wordt om schoolexamen te doen in Chinese taal en cultuur, hebben we gedacht: dit is het moment om iets met het vak te doen .

  extra uitdaging

  Zowel het Pius X College als Carmelcollege Gouda kiest voor een bescheiden start . Het gaat om pilots met vrijwillige lessenreeksen voor kleine groepen vwo-leerlingen in de onderbouw . Op Pius X volgt een groep van twaalf vwo-leerlingen een introductiecursus van twaalf lessen, waarna zij samen met de leerlingen van een eerdere introductiecursus een vervolgmodule van

  Bij de Chinese taal is het begin het moeilijkst, zegt sinoloog Henritte Schoemaker . Je moet op heel veel dingen tegelijk grip zien te krijgen . Ga maar na: een taal die compleet nieuw is, die wordt geschreven in karakters, en dan ook nog eens een toontaal, waar een andere klemtoon zomaar de woordbetekenis verandert . Nee, Chinees leer je niet n-twee-drie . En ook niet in twaalf lessen . Vloeiend Chinees leren spreken is dan ook niet het doel van de pilots Chinese taal en cultuur op Carmelcollege Gouda en Pius X College in Almelo .Ons gaat het echt om de verrijking, zegt Frans Schoondermark, locatiedirecteur Aalderinkshoek van het Pius X College . Al in 2012 ging hij op studiereis naar China: De invloed van opkomende landen zoals China wordt alleen maar groter . Ook Nederland krijgt daar steeds meer mee te maken . Maar, zoals een van onze docenten geschiedenis aankaartte: in onze

  chineSe leS

  SCAN MET

  KIJK OP PAGINA 2

  weten wat

  hierboven staat?

 • 5d e c e m b e r 2 0 1 4

  zich ontwikkelt . Wij vinden dat we onze leerlingen dit niet mogen onthouden, maar wij denken nog niet aan invoering als examenvak, stelt Schoondermark . Op het Carmelcollege Gouda kunnen de leerlingen al wel een erkend certificaat halen: het HSK . En locatiedirecteur Brent reisde onlangs naar China om de mogelijkheden voor uitwisseling met Chinese scholen te verkennen .

  Op beide scholen krijgen de leerlingen lessen die breed van opzet zijn: taal, cultuur, geschiedenis en actualiteit . Het gaat echt om het verbreden van hun kijk op de wereld, zegt Schoemaker, die vindt dat zij als docent in een luxepositie zit . Anders dan volwassenen, die allemaal een verschillend instapniveau hebben, beginnen scholieren allemaal op hetzelfde niveau, namelijk blanco . En deze leerlingen kiezen er vrijwillig voor, zijn gemotiveerd en ook nog eens slim . Lachend: Al blijven het pubers, hoor . Ook hier moet ik huiswerk controleren en overhoren .

  twaalf lessen krijgen aangeboden . Bij succes volgt een derde reeks van twaalf lessen .

  Op het Carmelcollege Gouda krijgt een groep van veertien genteresseerde tweedeklassers elke dinsdag het zevende en achtste uur les van Henritte Schoemaker . Het zijn vwo-leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken . Daar ging het ons in eerste instantie om: extra uitdaging, vertelt locatiedirecteur Ank Brent . Een taal past dan mooi bij ons profiel als school voor tweetalig onderwijs . Daarbij kiezen we liever voor Chinees dan voor Russisch of Spaans, omdat China meer en meer in the picture komt .

  examen

  Op beide scholen is het nog te vroeg om te zeggen of het vak vast op het programma komt te staan, laat staan examenvak wordt . Eerst kijken de scholen hoe de pilots verlopen en hoe de belangstelling in de school

  leerlingen van piuS x college over de leSSen chineSe taal en cultuur:

  Het is handig om wat dingen over de Chinese cultuur te weten en om de taal te beheersen omdat China als land steeds meer invloed begint te krijgen in de wereld . () Persoonlijk vond ik de cultuurlessen over eten en muziek erg leuk . Met de filmpjes die onze docent erbij liet zien kun je echt goed zien hoe mensen daar leven en hoe dat verschilt met hoe wij leven . Emma Hoeven

  Ik vond de Chinese lessen erg leuk! Vooral de lessen waarin je zelf gaat schrijven en de taal leert . In twaalf lessen heb ik best wel veel geleerd . Anne Lynn Knol

  We hadden telkens een afwisseling tussen een taalles en een cultuurles . In de taallessen leerden we tellen, simpele zinnen, de opbouw van woorden en data . Ook hadden we een kalligrafieles, waarbij we karakters moesten schrijven . Dat was minder makkelijk dan gedacht, maar het was erg leuk . () Mijn favoriete les was de les over kinderen in China . Ik ben zelf in 2009 naar China geweest en ik kon veel dingen koppelen aan wat werd verteld in de lessen . Ook leerden we wat meer over de algemene mentaliteit . Hoe hoog de prestatiedruk voor Chinese kinderen eigenlijk wel niet is en wat er gebeurt als je niet het best in iets bent . Naomi de Jong

  Wij vinden dat we onze leerlingen

  dit niet mogen onthouden

 • 6wie naar het vmbo gaat, is minimaal vier jaar onderweg. voor de havo staat vijf jaar, voor het vwo zes. Steeds vaker klinkt

  daarop kritiek. Snelle leerlingen moeten een kortere weg kunnen volgen, valt te beluisteren. wie in de tweede

  eindexamen engels wil doen, verdient die kans. wie in vier jaar door het vwo wil, eveneens. alleen past dat moeilijk in het

  systeem van leerjaren en vaste klassen. het is dus kostbaar. en er is die andere kant: school is bedoeld voor mr dan

  kennisoverdracht. Ze wil leerlingen begeleiden in hun groei naar volwassenheid, zodat ze hun eigen waardevolle bijdrage

  leveren aan de samenleving. wat is het belangrijkst? we peilen de mening van ons belpanel. het reageert op de stelling:

  Liever mr dan minder school!

  jomana al Samarrai, leerling 5 havo, carmel college Salland, raalte

  Eerst vond ik het een vreemde stelling . Maar ik ben het er wel helemaal mee eens . Volgens mij is het percentage leerlingen dat de stof echt sneller te pakken heeft, heel laag . Ik heb het in elk geval hier in de klas nog nooit

  meegemaakt . We hebben het dan toch echt over de uit-zonderingen . Wie sneller kan, hoort eerder een niveau hoger, al is dat voor een vwo-leerling misschien moeilijker . Ik ben ervan overtuigd dat goed is nagedacht over het systeem dat we nu hebben, met die vaste duur per opleiding . Dat moeten we niet veranderen voor een paar uitzonderingen . Doe dan maar liever meer stof .

  nico van der woude, docent nederlandS en debatcordinator, piuS x college, almelo

  Op zich wil ik snelle leerlingen wel ruimte geven . Maar liever zou ik excellente leerlingen op school meer bieden . Ik zag in een vergelijkend inter- nationaal overzicht dat 5% van de Nederlandse elfjarigen hoog scoort in

  rekenen, lezen en natuurwetenschappen . In Engeland is dat 18% . Dan vraag ik me af: wat doen wij hier met onze kinderen? Meer aandacht is volgens mij belangrijker dan een kortere opleiding . Daarmee kun je de zesjescultuur doorbreken . Als je dan ook nog andere vakken en activiteiten aanbiedt, prikkel je de motivatie en stimuleer je de resultaten . Het moet niet gaan om het maximum, maar om het optimum . Dat vraagt eerder meer dan minder school . Ik ben vr de stelling .

  connie van der vegt, ouder, etty hilleSum lyceum, locatie het Stormink, deventer

  Als leerlingen sneller kunnen, kan het goed zijn om dat mogelijk te maken . Alleen: kan de leerling dat aan op die leeftijd? Dat zal per kind verschillen, maar ik zou niet graag iemand te jong aan de vervolg-opleiding laten beginnen .

  De vorming is immers ook belangrijk, net als een brede algemene ontwikkeling . Misschien moeten we daarom ook kijken naar de inhoud van het bestaande onderwijs . Onze kinderen veranderen, ze weten meer dan wij op die leeftijd . Dat vraagt om aanpassing, zodat beter kan worden ingespeeld op wat de individuele leerling nodig heeft . Dus, meer of minder school? Ik weet niet wat beter is . Misschien moet het wel en, en zijn . Ik stem neutraal .

  dirk van bree, leerling 6 vwo, het twickel college, hengelo

  Ik zeg volmondig ja . Terwijl ik zelf waarschijnlijk het vwo sneller had kunnen doen . In de tijd die ik overhoud, zoek ik nu zelf al de verdieping . Ik wil wiskunde gaan studeren, dus ik lees daar veel over om me goed voor te

  bereiden . Dat is op zich al een vorm van studeren . Ik zie echt geen nadeel aan zes jaar vwo . Bovendien is school belangrijk voor je sociale ontwikkeling, je wilt niet te jong naar de universiteit . Meer tijd kan je ook nog eens helpen gerichter een studiekeuze te maken, al zal dat per leerling verschillen . Er zullen best uitzonderingen zijn, maar ik zie nog geen reden waarom de opleiding korter zou moeten duren .

  belpanel

 • 7d e c e m b e r 2 0 1 4

  7

  carin jongen (51) iS directieSecretareSSe voor rector hanS boerS van carmelcollege emmen

  Het mooiste van een-op-een samenwerken is dat ik proactief kan handelen . Waar dat maar kan, neem ik Hans binnenkomend werk uit handen, zodat hij minder belast wordt en zich helemaal kan concentreren op zijn kerntaak . Dat is veel efficinter . Het is mooi hoe Carmel op al haar scholen in goede directieondersteuning investeert . Dat spreekt in het onderwijs nog niet voor zich . Het staat

  voor een bedrijfsmatige manier van denken die helemaal bij mij past . Ik voel echt voldoening als ik alle dingen op tijd in de

  steigers heb staan: dit vandaag, dat morgen, dat volgende week . Ik wil helder hebben wat er moet gebeuren .

  Elke dag maak ik een werkplan, en als alles lekker loopt, ga ik op vleugels door de school .Mijn werk op school is mijn eerste passie, absoluut . Ik krijg van deze school zveel energie: de saam-horigheid, de teamgeest, de gezelligheid . Daar kan ik

  me echt aan...