carmel magazine december 2014

Download Carmel Magazine december 2014

Post on 06-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carmel Magazine december 2014

TRANSCRIPT

 • 1jaa

  rg

  an

  g 1

  1 n

  um

  me

  r 2

  8 d

  ec

  em

  be

  r 2

  01

  4

  beweging naar de waarde(n) van carmel

  meer ruimte voor maatwerk

  over krimp en de kracht van creativiteit

  in dit magazine:

 • 2andere rubrieken

  Standpunt van een Schoolleider . . . . . . . . . . . 3

  belpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  mijn paSSie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  column romain rijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  zorg & welzijn in beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  hoe ging het verder met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  column joS baack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  opmerkelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  Stichting carmelcollege omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs . Op ruim 50 locaties verzorgen we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige omgeving . Zo begeleiden we onze leerlingen . Elke dag opnieuw . Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen zijn aan Carmel verbonden: Almelo, Pius X College, Canisius Deventer, Etty Hillesum Lyceum Eindhoven, Augustinianum Emmen, Carmelcollege Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college Gouda Groenlo, Marianum Haren, Maartenscollege, International School Groningen Hengelo, Scholengroep Carmel Hengelo Oldenzaal, Twents Carmel College Oss, Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

  in dit nummer

  meer ruimte voor maatwerk

  beweging naar de waarde(n) van carmel

  over krimp en de kracht van creativiteit

  16

  8

  18

  4

  layarDit nummer van Carmel Magazine heeft een heel leuk extraatje: Layar . Met je smartphone of tablet heb je nu nog meer plezier van dit papieren magazine! Bij de artikelen op pagina 4 en 22 zie je het Layar-logo .

  hoe werkt layar? Zoek met je smartphone of tablet de applicatie

  Layar en download deze (gratis) applicatie (app) . Houd je smartphone of tablet boven de pagina

  met het Layar-logo . Volg de instructies op het scherm en beleef de

  extra ervaring!

  Volg ons op Twitter: @stgcarmel @CarmelVacatures

 • 3d e c e m b e r 2 0 1 4

  Standpunt

  baS oldemanSRector Carmelcollege Gouda

  Standpunt van een schoolleiderIk werd onlangs getriggerd door het vorige Carmel Magazine . Er werd enigszins afgerekend met Koers 2014 met haar nadruk op excellentie(s) en de focus werd gelegd op Koers 2020 (prima jaartal), waarin alle vakken weer even belangrijk zijn, of weer gaan worden . Sympathiek standpunt, beetje seventies, maar niet het mijne .

  Ik vind niet alle vakken even belangrijk, ik wil eigenlijk iets heel anders . Ik wil af van het huidige curriculum, dat qua opzet in essentie 19e eeuws is . Hulde aan Thorbecke en aan de invoering van de Hoogere Burgerschool, maar 1848 is geen 2014, laat staan 2020 . Ik wil dat de overheid zich slechts bemoeit met drie vakken: Nederlands, Engels en wiskunde . Leg daar de lat hoog, schrijf lesuren voor, monitor en handhaaf . Laat de rest over aan de scholen om een zinvol curriculum te bepalen, zonder dat de onderwijsinspectie in de nek hijgt .

  Uiteraard hebben wij een taak als voorportaal voor het vervolgonderwijs, mbos, hogescholen, universiteiten e .d . Stel in onderling overleg vast wat echt nodig is voor de vervolgopleidingen en doe aan de traditionele schoolvakken in het VO wat je moet doen . Niet meer, niet minder en doe dat goed . Volgens mij hebben we dan tijd over . Misschien wel heel veel tijd, afhankelijk van het schooltype hebben we immers vier tot zes jaar . Mijn standpunt is dat we onze tijd veel beter kunnen gebruiken om onze leerlingen te leren denken - met als schoolvak filosofie? Of laat het woord school liever weg, anders wordt het straks weer zo schools . Schools en de 21e eeuw gaan mijns inziens slecht samen .

  Wij moeten onze leerlingen leren leven (met en zonder Zwarte Piet) . Is dat niet onze echte opdracht, onze missie? Wij moeten met onze leerlingen leren communiceren en zij met ons en met elkaar . Anders volgen meerdere Corbulos . Scholen zullen mogelijk erg van elkaar gaan verschillen . Maar hoe erg is dat? De zin van het fenomeen school zit hem niet meer in de kennisoverdracht alleen, maar in het leggen van zinvolle sociale verbanden en vorming . Met onderwijs als maatwerk . Kortom: echte aandacht voor de mens, alle mensen, heel de mens . Waar heb ik dat eerder gehoord?

  Heerlijk, ik mag weer een standpunt innemen . Even geen paperclips tellen om nog wat te bezuinigen op de begroting voor 2015, even geen punaises poetsen op uitvoeringsniveau om Gouda in goede banen te leiden - het gaat gelukkig steeds beter, dank u - maar een standpunt innemen .

  Wij moeten onze leerlingen

  leren leven

 • 4china is een van de snelst groeiende economien ter wereld. waarom leren nederlandse

  jongeren dan zo weinig over de chinese taal en cultuur? Zowel carmelcollege gouda als

  pius X college locatie aalderinkshoek zijn met pilots begonnen.

  lesprogrammas speelt China een ondergeschikte rol . Dat valt ook ouders op . Tijdens de laatste open dagen kregen wij er vragen over . En toen bekend werd dat het mogelijk wordt om schoolexamen te doen in Chinese taal en cultuur, hebben we gedacht: dit is het moment om iets met het vak te doen .

  extra uitdaging

  Zowel het Pius X College als Carmelcollege Gouda kiest voor een bescheiden start . Het gaat om pilots met vrijwillige lessenreeksen voor kleine groepen vwo-leerlingen in de onderbouw . Op Pius X volgt een groep van twaalf vwo-leerlingen een introductiecursus van twaalf lessen, waarna zij samen met de leerlingen van een eerdere introductiecursus een vervolgmodule van

  Bij de Chinese taal is het begin het moeilijkst, zegt sinoloog Henritte Schoemaker . Je moet op heel veel dingen tegelijk grip zien te krijgen . Ga maar na: een taal die compleet nieuw is, die wordt geschreven in karakters, en dan ook nog eens een toontaal, waar een andere klemtoon zomaar de woordbetekenis verandert . Nee, Chinees leer je niet n-twee-drie . En ook niet in twaalf lessen . Vloeiend Chinees leren spreken is dan ook niet het doel van de pilots Chinese taal en cultuur op Carmelcollege Gouda en Pius X College in Almelo .Ons gaat het echt om de verrijking, zegt Frans Schoondermark, locatiedirecteur Aalderinkshoek van het Pius X College . Al in 2012 ging hij op studiereis naar China: De invloed van opkomende landen zoals China wordt alleen maar groter . Ook Nederland krijgt daar steeds meer mee te maken . Maar, zoals een van onze docenten geschiedenis aankaartte: in onze

  chineSe leS

  SCAN MET

  KIJK OP PAGINA 2

  weten wat

  hierboven staat?

 • 5d e c e m b e r 2 0 1 4

  zich ontwikkelt . Wij vinden dat we onze leerlingen dit niet mogen onthouden, maar wij denken nog niet aan invoering als examenvak, stelt Schoondermark . Op het Carmelcollege Gouda kunnen de leerlingen al wel een erkend certificaat halen: het HSK . En locatiedirecteur Brent reisde onlangs naar China om de mogelijkheden voor uitwisseling met Chinese scholen te verkennen .

  Op beide scholen krijgen de leerlingen lessen die breed van opzet zijn: taal, cultuur, geschiedenis en actualiteit . Het gaat echt om het verbreden van hun kijk op de wereld, zegt Schoemaker, die vindt dat zij als docent in een luxepositie zit . Anders dan volwassenen, die allemaal een verschillend instapniveau hebben, beginnen scholieren allemaal op hetzelfde niveau, namelijk blanco . En deze leerlingen kiezen er vrijwillig voor, zijn gemotiveerd en ook nog eens slim . Lachend: Al blijven het pubers, hoor . Ook hier moet ik huiswerk controleren en overhoren .

  twaalf lessen krijgen aangeboden . Bij succes volgt een derde reeks van twaalf lessen .

  Op het Carmelcollege Gouda krijgt een groep van veertien genteresseerde tweedeklassers elke dinsdag het zevende en achtste uur les van Henritte Schoemaker . Het zijn vwo-leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken . Daar ging het ons in eerste instantie om: extra uitdaging, vertelt locatiedirecteur Ank Brent . Een taal past dan mooi bij ons profiel als school voor tweetalig onderwijs . Daarbij kiezen we liever voor Chinees dan voor Russisch of Spaans, omdat China meer en meer in the picture komt .

  examen

  Op beide scholen is het nog te vroeg om te zeggen of het vak vast op het programma komt te staan, laat staan examenvak wordt . Eerst kijken de scholen hoe de pilots verlopen en hoe de belangstelling in de school

  leerlingen van piuS x college over de leSSen chineSe taal en cultuur:

  Het is handig om wat dingen over de Chinese cultuur te weten en om de taal te beheersen omdat China als land steeds meer invloed begint te krijgen in de wereld . () Persoonlijk vond ik de cultuurlessen over eten en muziek erg leuk . Met de filmpjes die onze docent erbij liet zien kun je echt goed zien hoe mensen daar leven en hoe dat verschilt met hoe wij leven . Emma Hoeven

  Ik vond de Chinese lessen erg leuk! Vooral de lessen waarin je zelf gaat schrijve