burberry handbag discount

Download burberry handbag discount

Post on 11-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Inhoudsopgave

  Anderhalfjaarverslagjanuari 2013 - september 2014

 • Anderhalfjaarverslag Januari 2013 september 2014

 • InhoudTaalvorming van januari 2013 tot september 2014 \ 7Drama en taalrondes: precies verwoorden en uitbeelden van ervaringen \ 7

  Onderwijs \ 8Sociale vaardigheden \ 8

  Samen spelen \ 8Samen in gesprek \ 8

  Taalvaardigheden \ 8Woorden gebruiken in spel \ 9Vertellen en schrijven in de kring \ 10Iedereen kan leren schrijven: schrijfplezier en schrijfvaardigheid \ 11Taalvorming binnen het reguliere curriculum \ 12

  Taal en cultuur \ 13Cultuureducatie met kwaliteit \ 15Kunst Dichtbij \ 16

  Taal en ouderbetrokkenheid \ 17

  Coaching en training \ 19Leerkrachten basisonderwijs \ 19Kunstdocenten \ 20Leerkrachten en leidsters VVE en kinderopvang, en voorleesvrijwilligers \ 21

  Taalvorming in Mali \ 23

  Workshops en lezingen \ 24S amenwerkingspartners \ 26 Publicaties \ 27Team en bestuur \ 28 Cijfers \ 29Colofon \ 30

 • 7

  Taalvorming van januari 2013 tot september 2014Drama en taalrondes: precies verwoorden en uitbeelden van ervaringen

  Wij werken met taalrondes en met drama. In al deze disciplines werken wij met de ervaringen, gedachten en associaties van de kinderen en met hun motivatie om die met anderen te delen. Eigen ervaringen zijn een goed uitgangspunt voor de ontwikkeling van creatieve vaardigheden, taalvaardigheden, spelvaardigheden en sociale vaardigheden. De eigen ervaringen vormen een onuitputtelijke bron voor vertellen, schrijven, tekenen en spelen en zorgen ervoor dat kinderen altijd betrokken zijn.

  Drama en taalvorming vullen elkaar aan en versterken elkaar. In de dramales wordt een ervaring in handelingen weergegeven, al of niet naar aanleiding van een eigen tekst. Daardoor wordt het verhaal concreter. Het is aanleiding voor preciezer verwoorden, voor vragen stellen, en voor preciezer uitbeelden. Spreken, luisteren en spelen komen in een inhoudelijke samenhang aan bod. In een taalronde vertellen, tekenen en schrijven kinderen zo precies en concreet mogelijk over hun ervaringen, ze luisteren naar elkaar en lezen de teksten van elkaar. Tijdens taalrondes en tekstbesprekingen zetten wij soms drama in om kinderen te ondersteunen bij het duidelijk maken van wat zij bedoelen.

  In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten en initiatieven stichting Taalvorming tussen januari 2013en september 2014 uitvoerde en ontplooide. Inhoudelijk hebben we de afgelopen anderhalf jaar als een rijke tijd ervaren. Ons werk heeft zich op velerlei gebieden verdiept o.a. op het gebied van kunst- en cultuureducatie, van schrijven, van docentenbegeleiding en van lezen.

  Het project Schrijfvaardigheid en schrijfplezier mondde uit in het boek Iedereen kan leren schrijven, schrijfvaardigheid en schrijfplezier op de basisschool. De miniconferentie die we organiseerden en waar we het boek presenteerden, leverde veel enthousiaste reacties op van de deelnemers.Scholen vroegen ons om scholing en begeleiding op specifieke onderdelen van hun taalonderwijs. Samen met de stichting Openbaar Onderwijs Noord en Jong Noord maakten wij een plan om cultuureducatie te implementeren in het schoolcurriculum.Op verzoek van de SLO spraken wij met kinderen over hun leeservaringen. De opnames van deze leesgesprekken zullen op een website over de leerlijnen lezen komen. Op diverse conferenties presenteerden wij ons met workshops en presentaties. Culturele instellingen vroegen ons niet alleen om mee te denken over kunsteducatie en taalontwikkeling, maar ook om scholing daarin. En ook waar het gaat om het meer betrekken van ouders bij het onderwijs, wisten verschillende instellingen ons te vinden.Eerder ontwikkelde projecten zoals Amsterdamse Prentenboeken, en Samen met een boek hebben zich inmiddels bewezen. Zij vonden hun weg naar nieuwe en bestaande klanten. Het project Samen over de samenwerking tussen kinderen, ouders en leerkrachten, kreeg verder concreet vorm.

  Meer informatie over dit alles kunt u verderop in dit verslag lezen.

  We werkten met drie programmas:- Taalonderwijs- Taal en cultuur- Taal en ouderbetrokkenheidIn elk programma werkten wij zowel eerstelijns in lessen, projecten en activiteiten, als tweedelijns met coachingstrajecten, scholingen en workshops. Zoals u in dit verslag kunt lezen zijn deze programmas niet strikt van elkaar gescheiden. Een aantal projecten heeft elementen van al deze programmas in zich.

  Financieel gezien was de tijd vanaf januari 2013 niet de beste tijd. Helaas zijn de bezuinigingen in hetonderwijs en de cultuursector nog steeds voelbaar. De mogelijkheden voor scholen en instellingen ommet ons samen te werken werden daardoor beperkt.Minder scholen huurden ons in en ook de omvang van onze opdrachten nam iets af. Daarnaast maakten toch nog veel scholen gebruik van onze expertise en wilden zij graag op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten.

  Gelukkig is onze reputatie bij scholen en samenwerkingspartners goed en dienden zich ondanks de crisis nieuwe mogelijkheden aan.We wensen u veel leesplezier.

  Willem Spee, voorzitter bestuurHieke van Til / Mirjam Zaat, directie

  Spelen en vertellen naar aanleiding van kunstwerken van Armando en Tedja

  In de dramales ter voorbereiding op het bezoek aan het Cobra-museum bekijken de kinderen van groep 5/6 een afbeelding van een donker beeld van Armando. De kinderen benoemen: hij kijkt schuin, zijn mond hangt naar beneden, hij heeft geen ogen meer, wel veel zwart. Een van de kinderen zegt: Het lijkt net alsof hij iets wil zeggen, maar hij kan het niet. We hebben het samen over wat het beeld zou zeggen als het kon praten en hoe hij zich zou voelen. Met elkaar verzamelen we zoveel mogelijk woorden die met gevoelens, stemmingen en sfeer te maken hebben. In tweetallen verzinnen de kinderen de tegenstellingen erbij. De tweetallen laten de tegenstellingen in toneelspel zien. Ze moeten zo min mogelijk verbale taal gebruiken en zo veel mogelijk lichaams-taal. Het publiek raadt om welke stemmingen het gaat. De kinderen vertellen over de ervaringen van henzelf: over jezelf vrij voelen en wanneer dat was. Als ik een doelpunt heb gemaakt en een rondje ren, vertelt een kind.In de volgende les, een taalvormingsles in het Cobramuseum, bekij-ken de kinderen de collages van Tedja waarin hij echte wielen, fles-sen, maskers, draden en spijkers gebruikt. De kleuren en materialen roepen allerlei associaties op bij de kinderen. Die spijkers heeft mijn vader ook als hij gaat klussen! en Die band is lek! Is dat expres of weet hij niet hoe hij hem moet plakken? Op kleine papiertjes tekenen kinderen details uit de collages die ze willen onthouden. De tekeningetjes gaan mee naar de klas voor de volgende les taal-vorming waarin de kinderen er associaties bij schrijven.

  Uit het verslag Kunst Dichtbij van een school in Amsterdam Zuidoost

  6

 • Sociale vaardigheden

  Samen spelen

  In de dramales leren kinderen zich preciezer uitdrukken en zichzelf presenteren. Ze leren om verstaanbaar te kunnen en durven spreken. Onzekere en cognitief zwakkere kinderen komen tot bloei doordat ze kunnen handelen. Dat vergroot hun mogelijkheden om te communiceren en versterkt hun zelfvertrouwen. Dit geldt ook voor kinderen die zich in het Nederlands nog niet of nauwelijks kunnen uitdrukken. Dit maakt dat alle kinderen betrokken zijn en plezier beleven. Ze ervaren dat het spel beter wordt als je goed overlegt over wat en hoe je gaat spelen. Ook ontdekken ze dat het belangrijk is dat je je spel goed afstemt op het spel van een ander en dat je initiatieven neemt. Ze leren om feitelijk en zonder (voor)oordelen naar elkaar te kijken en aandacht te hebben voor het spel van elkaar. Door situaties na te spelen krijgen de kinderen meer inzicht in hoe bijvoorbeeld conflicten ontstaan. Ze leren reflecteren op verbale n non-verbale uitingen: Als iemand z kijkt, wat zou hij dan denken? Hoe loopt hij dan? Wat gaat hij doen? Door drama leren kinderen letterlijk handen en voeten te geven aan taal.

  Samen in gesprek

  In de taalronde zitten kinderen, samen met de leerkracht, in de kring. Zo kunnen ze elkaar goed zien en dat nodigt uit tot luisteren naar elkaar. Kinderen ervaren daardoor dat hun ervaringen belangrijk zijn. Ze zijn betrokken en gemotiveerd om te zoeken naar woorden om uit te drukken wat ze willen

  8

  OnderwijsZowel in dramalessen als in taalrondes werken wij aan taalvaardigheden en sociale vaardigheden. Het gaat daarbij om precies en gedetailleerd vertellen, schrijven, tekenen en spelen, om goed luisteren en kijken naar elkaar, om plezier en zelfvertrouwen, om samenwerken, presenteren en voorlezen.

  InhoudsopgaveInhoudsopgave

  9

  Onderwijs

  zeggen. De kinderen helpen elkaar de woorden te vinden die ze nodig hebben om te worden begrepen. Dat geeft hen plezier en zelfvertrouwen in het gebruik van taal. Anders dan bij een gesprek over kennis, zijn alle kinderen even deskundig en zijn alle ervaringen even belangrijk. Al vertellend en schrijvend ontdekken de kinderen wat een ervaring voor hen betekend heeft; al luisterend en lezend leren ze over de ervaringen van hun klasgenoten. Ze luisteren omdat ze iets te weten willen komen, beter willen begrijpen.In de taalronde begeleiden wij het luisteren en vragen stellen aan elkaar. Zwakke vertellers durven zich te laten horen en vlotte vertellers durven te luisteren naar een ander en een vraag te stellen. Op die manier ontstaat in een veilige sfeer een echt gesprek waarin de kinderen elkaar beter leren kennen.

  Taalvaardigheden

  Woorden gebruiken in spel

  In onze dramalessen dagen wij kinderen uit om precies te verwoorden en uit te beelden. Op die manier komen er tijdens het spel veel verschillende woorden en begrippen naar boven. Dat is voor alle kinderen belangrijk, maar vooral voor kinderen met een kleine Ned