bulletin octobre 2006

Download Bulletin octobre 2006

Post on 28-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bulletin octobre 2006

TRANSCRIPT

 • Saint-Pe-sur-Nivelle

  Bulletin dinformations municipalesn19 - Octobre 2006

  ENPERE

  heure de la rentre a sonn et en cedbut dautomne la proccupation pre-mire est accorder notre jeunesse.

  Nous sommes fiers SAINT PEE davoir unepopulation plus jeune que sur lensemble de lacommunaut de communes et nous avonscomme ligne directrice de traiter tous lesenfants avec quit tout en respectant le choixscolaire des parents ; les locaux des colespubliques sont rgulirement amliors etentretenus avec un personnel renforc cetteanne ; le forfait de fonctionnement vers pourles enfants des coles prives Saint-Joseph etIkastola est en constante augmentation.En ce qui concerne les locaux un effort particulier a t port sur lcole dAmotz odimportants travaux damlioration ont traliss cet t.Le ramassage scolaire pris en charge entire-ment par la Commune, y compris pour lesenfants habitant moins de 3 km et gs demoins de 4 ans, sadresse tous les enfants dela Commune.Les services de garderie priscolaire et daideaux leons se sont mis en place, encadrs parun personnel plus nombreux rendu ncessairepar le succs de ces services.Les effectifs de la cantine sont eux aussi enpleine expansion. Et au prix dadaptation dho-raires et de renfort de personnel, nous pouvonsaccueillir tous les enfants qui le souhaitent.

  L

  Le mercredi, dans le cadre du centre de loisirs,en attendant louverture des nouveaux locaux endbut danne prochaine, les enfants serontaccueillis dans les locaux habituels mais par unequipe toffe qui proposera des activits varies.Bien sr les associations, dont le rle ducatif estreconnu et encourag par la Commune par desaides concrtes proposent des activits de loi-sirs qui commencent maintenant.La Municipalit sest affaire pour que chaqueenfant puisse suivre sa scolarit dans deslocaux adapts, et pour quen dehors de lcole, lducation la vie en socit et ledveloppement de la personnalit soit les plusharmonieux possible.

  Le Maire, Christine Bessonart

  artzea hor dugu, eta larrazken hasta-pen honetan gure arrangurarik han-diena gazteria dugu.

  Senperen harro gira, herri elkargoan diren her-

  rien artean, gure herrian den biztanlea da gaz-teena, gure nahikeria delarik haur guziak berdintratatuak izaitea, burrasoen hautua errespeta-tuz; eskola publikoetako gelak erregularki anto-latuak dira eta garbituak langile berriak hartuzsartze honetarik goiti ; San Josep eta Ikastolarieman diru kopurua beti emendatuz doa.Gelakaipatzeko, indar bat egina izan da Amotzekoeskolan, lan asko eginak izan baitira uda huntan.Eskolarat joaiteko lekuan ezarriak izan direngarraioek herriko haur guziak hartzen ahal dituz-te : 3 kilometro baino gutiago dituztenak bai eta4 urtez petikakoak.Haurzaindegia eta ikasgaien laguntzeko zerbit-zuak lekuan emanak izan dira, langilegoa emen-datu izan behar da haur gehiago izanez.Eskolako jantegian ere haur gehiago badugu,hemen ere langile gehiago ezarriz eta orenakmoldatuz, nahi duten haur guziak errezebitzenahal ditugu .Aisialdi zentroan, asteazkenetan, gela berriakideki artean heldu den urte hastapenean, haur-rak ber geletan errezebituak daude, taldeakaktibitate desberdinak eskaintzen dituela.Bixtan dena, elkarteek, hauen lana, heziketa mai-lan, ezagutua eta sustengatua delarik herriarenganik, laguntza desberdineri esker, proposatzendituzte aktibitateak orain hasten direnak.Herriak egin ahalak egiten ditu haur bakoit-zak segi ditzan bere eskolak,gela eta eskola-tik kanpo, gizartean bizitzeko heziketa eta nor-tasunaren garatzea izan ditezen egin ahalazabalak.

  Zuen Auzapeza, Christine Bessonart

  ditorial de Christine BESSONARTMaire de Saint-Pe sur Nivelle

  S

  AGRICULTURE

  Le Plan dAmnagement ForestierBien que le dernier datait de 1928, chaqueanne la Commune ralisait entre 30 et 50.000euros de travaux dentretien et de reboisement,avec en particulier la priode 1980-1988, pen-dant laquelle des oprations de reboisementconsquentes ont t ralises en compen-sation des surfaces libres pour tre dfri-ches. Ainsi plus de 300 ha avaient t alorsmis en culture et lous aux agriculteurs,et plusde 100 reboiss.

  Sur les 1307 ha de fort communale soumisesau Rgime Forestier, lOffice National des Fortsnous a propos un objectif de reboisement de300 ha sur 20 ans : 200 ha dans les surfaces aujourdhui boises(981,40ha), mais en dprissement, pourraienttre replants pour 58.16 ha de pin maritime etchne dAmrique adultes destins treexploits, 133,36 ha de dprissement regar-nir par bouquets et 8,48 ha daulnes, robinierset eucalyptus exploits renouveler. 100 ha boiser sur des surfaces aujourdhuien landes.Bien quayant adopt ce programme guide

  sur 20 ans, le Conseil Municipal favorable audveloppement de la Fort Communale, a misune rserve sur le reboisement de ces 100 hade landes. En effet, ces parcelles sont rguli-rement fauches par des agriculteurs, la fou-gre servant de litire pour le btail. LaCommune souhaite prserver et donner la prio-rit cette activit conomique de coupe defougres, dautant que ces surfaces sont comp-tabilises pour certaines dans le calcul desD.P.U.agricoles.

  Le Conseil Municipal suivra ce plan damna-gement pour arrter son programme annuelde reboisement selon sa volont.

  SENPEREKO OIHANAREN ANTOLAKETA2006ko irailaren 4an, Herriko Kontseiluak bozkatudu Oihanaren Antolaketa Plana 2025 urte arte.Azkena, 1928an bozkatua izan zen. 1980 hamar-kadan, asko eremu oihan zirenak lur berritu izanziren : 300ha lur berritu ziren eta laborarier alo-katu, 100haz goiti berriz landatu ziren.20 urte barne, ONFak 300ha landa lezazke :-200ha orain landatuak direnak bainan eihartzen ari.-100ha berriz landatzeko, egun larre utziak direnakHerriko Kontseiluak ez du onartu 100ha horienberriz landatzea, arazoa delarik, laborariek horgoiratzia pikatzen dutela eta kabalendako ihaurkibezala baliatzen. Herriak nahi du usaia hori begi-ratu, gainerat batzuek larre eremu horiek baliatzendituzte DPU dozierren egiteko. Herriko Kontseiluakbere nahikeriaren arabera, finkatzen du oihanarenberriz landatzeko egitaraua, aurtengo.

  HERRIKO LURREN ALOKATZEABenat ZAMORAren heriotzearen ondotik eta JackyAMESTOYek erretreta hartuz geroz, herriko larreak 9 urterentzat alokatuak izan dira Annie ITHURIA andereari eta Jules FELIX eta BenatSALABERRY jauner.

  Par dlibration du 4 septembre 2006,le Conseil Municipal a vot le PlandAmnagement Forestier 2006-2025.

  Locations de terres agricolesLes terres communales libres suite au dcsde M. Benat Zamora et au dpart la retraitede M. Jacky Amestoy, ont t attribues par bailrural de 9 ans : Mme Annie Ithuria pour 2,74ha M. Jules Flix pour 6,00ha M. Benat Salaberry pour 3,45ha.

 • AMNAGEMENT ET CADRE DE VIE

  LA ZONE DACTIVITS LAN TOKI II VIABILISE Une consultation des entreprises en vue de laralisation des travaux de viabilisation de lazone dactivits Lan Toki II a t organiseselon la procdure ngocie (articles 65 et 66du code des marchs publics).La commission dappel doffres, aprs ngo-ciation a attribu les marchs comme suit : lot 1 : terrassement, voirie, assainissement,

  espaces verts lentreprise SOBAMAT pour197.080,56 TTC,

  lot 2 : rseaux divers lentreprise COREBApour 69.529,29 TTC.

  Par ailleurs, le conseil municipal a fix le prixde vente des 12 lots 45 HT le m2 aux entre-prises suivantes : lot 1 : M. et Mme Delcroix

  (travaux multi-services) lot 2 : M. Lopez (bton)

  lots 3 et 4 : Bascomat (bton prt lemploi et prfa)

  lot 5 : M. Lacabe (espaces verts) lot 6 : M. Larretxea (maonnerie-carrelage) lots 7 et 8 : M. Mojon (fabrication et vente

  par correspondance dimprims scolaires) lot 9 : Transports Arbicha (location de ben-

  nes et mini-pelle) lot 10 : M. Sanchez (menuiserie PVC) lots 11 et 12 : M. Iribarren (travaux publics).Ces neuf entreprises commenceront sins-taller sur la nouvelle zone dactivits fin 2006-dbut 2007.

  Page 2

  HERRIKO BASTIMENDUEN ANTOLAKETA Cherchebruit auzoko autobusen goaitatzekoaterbea lekuan ezarria izan da herriko zerbit-zu teknikoen laguntzarekin. Jandarmeriako bastimendu osoa herriarenada, laster arraberritze lanak hasiko dira (ate,leiho berritze, sukalde eta mainugela, herrikogasa, elektrikaren normetan ezartze) Apezetxean eta Postan, berogailuak kanbia-tuak izan dira.

  BILTZARRE PUBLIKOA

  Senpertar berrien errezebitzeko bilkura batantolatua izan da, hor aurkeztuak izan diraherriko zerbitzu desberdinak, herrian eginbehar diren obrak. Elkarrizketa aberats bathautetsi eta herritarren artean, karia hortarat,liburuxka bat emana izan zaie hor zirener.

  BESTE

  Birletan aritzeko tokia antolatu dute herrikozerbitzu teknikoek, hau deneri idekia da.Herriko kirol zelaiaren sartzean, aparkalekua-ren aldean, txartelen saltzeko lekua arraber-ritua izan da.Lan Toki II enpresa lekuan, ura eta elektrikaezarriak izan dira; 12 lur zati banatuak izan dira9 enpresa desberdinen artean, urte honenbukaeran ikusi behar genituzke hor plantat-zen.EDF-GDF enpresa abiatua da harien lurperat-zen Senpere eta Sararen arte hortan. Horrekekartzen duela hobetze bat elektrikaren banat-ze sarean bai eta bazterren edertzean.

  Lenfouissement de rseauxLe matre douvrage EDF-GDF de FranceDistribution va raliser prochainement unedeuxime tranche de travaux denfouissementdu rseau lectrique arien moyenne tension deGaztainbidea (Saint Pe)-Cherchebruit -SantaKatalina -Hauziartzea -Ihalar (Sare). Cet ouvra-ge pour but de remplacer les lignes ariennesexistantes en milieu rural par des canalisationslectriques souterraines afin de contribuer unemeilleure qualit de distribution de lnergiepublique et damliorer lesthtique paysager.

  La longueur des lignes souterraines moyennetension construire slve 4.216 mtres dont1.217 mtres sur le territoire de Saint-Pe, celledes lignes dposer reprsente 4.376 m dont1.936 m sur la commune de Saint Pe et entrane ladisparition de dizaines de poteaux bton.

  A la maison pour tousPour des raisons dhygine et de