bulletin 6/2014 - claas arion 400, claas tucano, revoluční lis lely, nová kubota m7

Download Bulletin 6/2014 - Claas Arion 400, Claas Tucano, Revoluční lis Lely, nová Kubota M7

Post on 06-Aug-2015

17.206 views

Category:

Automotive

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. ada Arion 400 kompletn pepracovnaV poslednch letech se spolenost Claas zamila na inovace vtraktorovch adch Arion 600/500, Axion 800/900 a Xerion. Proto looekvat, e se v dalch letech spolenost zam na inovace u traktorni vkonov td. Nyn se firma zamila na traktory o vkonu mnjak 140hp, co se tk ady Arion 400.ada Arion 400 byla zcela pepracovna a nyn je rozena o estnovch model - 410, 90hp; 420, 100hp; 430, 110hp; 440, 120hp; 450,130hp; a 460, 140hp. Pro tyto traktory je monost rznch specifikac,vetn verz CIS. Traktory jsou osazeny uniktn panoramatickou kabinou- prosklen plocha - 2,41 m2, kter nastavuje zcela nov standard providitelnost v kabin. Dky tomu mohou bt traktory vybaveny elnmnakladaem. V kabin se nachz nov multifunkn ovlada, kterobsahuje mj. ovldac prvky ppadnho elnho nakladae.Nov design pro Arion 400 udruje rovnomrn rozloen hmotnosti, kterje spolenm rysem traktor Claas Arion. V ppad, e se Arion pouvs elnm nakladaem, zvorky mohou bt piroubovny pmo na rmmotoru a pevodovky, pedn zvs lze namontovat na pedn asi, cozajiuje maximln stabilitu a usnadn pstup pro drbu.Pedn odpruen nprava Proactiv je k dispozici jako voliteln vbavapro modely o vkonu vce ne 90hp.Nov traktory v ad Arion 400 jsou pohnny spornm tyvlcovmmotorem FPT (4,5L). Motor vyuv kombinaci technologie SCR, oxidankatalyztor (DOC/Oxicat), pro plnn emisn normy Euro IV, vechnykomponenty jsou umstny pod kapotou, take neomezuj vhled idie.Arion 400 lze tak pouvat pomoc nejrznjch elektronickchsystm Claas Easy, vetn telematiky. Vechny ovldac terminlymohou bt snadno namontovny na rm nad ovldac konzolou. Nechybani zadn ISOBUS pipojen.Nov kombajny Claas TucanoNov kombajny Claas Tucano obsahuj hned nkolikprvk z ady Lexion, a tak se podobaj konstrukn avizuln tto ad. pikov model m hybridntechnologii - topmodel Tucano 570 Hybrid je spojen spechodem na hybridn technologie.Nov Tucano je k dispozici ve tech adch: ada 500APS Hybrid, 400 APS a 300 s tradinm mltcmsystmem.APS - Accelerated Pre Separation - mltc systmpracuje s kou vlce 1580 mm a 1320 mm aprmrem 450 mm.V Lexionu Hybrid jsou namontovny dva rotory, alenov Tucano Hybrid bude mt jen jeden rotor o prmru570 mm. Rychlost mlcen systmu APS me btnastavena nezvisle na rychlosti separace, tm jeumonno, aby se hybridn mltika pizpsobilamncm se podmnkm sklizn. Rotor lze plynulenastavit na 480 - 920 ot/min. Tato funkce se ovldpomoc systmu CEBIS - elektronick informansystm. Bhem nkolika vtein me idi ovlivnitkvalitu slmy a mnoho dalho.Co se te designu, pohodl i ovldn, zklademslouil model Lexion. Novou srii Tucano odlime odstar verze hned na prvn pohled, a to, e vlonk jepoloen stejn jako tomu je u model Lexion. Tm bylodocleno rychlejho vyprazdovn zsobnku a to a o30%, respektive 105 l/s. Zsobnk na zrno pojme a9000 litr a vyprzdn se za mn ne dv minuty.Obsluha nov mltiky me nyn sledovat kvalitu ahladinu materilu v zsobnku na zrna prostednictvmvelkho irho stedovho okna vn kabiny. Stejnjako u model Lexion se nyn me vko od zsobnkuovldat otevrat/zavrat elektronickm spnaem vloketn oprce.Dal nov funkce v systmu CEBIS - automaticknastaven plodin (z vroby je naprogramovn na vcene 35 plodin).Vechny nov modely jsou vybaveny motoryMercedes-Benz - Stage IV, SCR, EGR.Nov Tucano se dokal o 30% vt trakce. Pohonvech ty kol se zapn pouhm stisknutm tlatka.Tucano lze vybavit irokou klou pednch lit, jakojsou standardn lity, nov Cerio a Vario, Flex - prosklize sjovch bob a hrachu, SUNSPEED - prosklize slunenice a pro sklize kukuice Conspeed aConspeed Linear.6/2014
  2. 2. Revolun lis Lely: vykldn balkza jzdySpolenost Lely pedstavilakoncept lisu, kter nese nzev LelyWelger CB Concept.Demonstrace lisu probhala natestovacm mst v tovrn.Novinkou tohoto konceptu je, e pivykldn zrove lis zan lisovatdal balk, nemus se tedyzastavovat.Stl provoz a pohyb jeefektivnj a pohodlnj,neexistuje dn ekac dobavzn a vykldn. Jedn se oprototyp, kter nebude na trhudve, ne za dva, ti roky. Lis je velut barv, jakmile se lis uvede natrh, bude mt ji ervenou barvu.Dal vznamnou revolunschopnost lisu Lely je vkonnost.Firma slibuje 110 a 130 balk zahodinu o ce 1,2 m a o prmrumezi 1,40 a 1,80 m.Poadovan pkon traktoru in170 kon. Nov Lely Welger CBConcept je nov vyvinut, ale rotorprototypu je standardnmvybavenm, kter znme zexistujcch Lely lis.Pi zkuebn jzd lis Lely udrovalprmrnou rychlost 23 kilometr.Koncept byl vyvinut spolenostLely a americkm partneremVermeer. Spoluprce mezi firmamiLely a Vermeer sah a do roku1980. Vvoj novho konceptuzapoal v roce 2011. Konkurennvrobci u dlouho chtli vyvinout lisna vlcov balky, kter nepetritlisuje bez zpomalen. Konkurennfirmy nemohou tento konceptkoprovat, protoe je vybavenpatenty.Prototyp Lely byl ji testovn vmnoha stech svta a za rznchpodmnek, od lisovn rznchplodin -mokrch i suchch.Nov ada kompaktnch traktor JohnDeereada 3R a 4R nahrazuje pedchoz modelysrie 3020 a 4020.Spolenost John Deere se letos v lt rozhodla, epedchoz modely kompaktnch traktorsrie 3020 a 4020 nahrad novou sri 3R a 4R.ada 4R disponuje delm rozvorem.Modely jsou vybaveny vkonnm t nebotyvlcovm dieselovm motorem Yanmar ovkonu 33-66 hp, k dispozici je i pohon vech tykol. Traktory jsou vybaveny pevodovkou eHydro.V automatick pevodovce eHydro jsouzkombinovny tstupov elektronickhydrostatick jednotky, kter se jednodue ovldajpomoc pedlu TwinTouch - pro jzdu vped a vzad.Ti speciln funkcePevodovka eHydro m podle vrobce JohnDeere ti speciln funkce, kter zvyuj vkonnoststroje a jeho vyuit.Jednm z nich je systm LoadMatch, kterautomaticky upravuje rychlost v zvislosti nazaten motoru, tak aby se maximln vyuil jehovkon bez rizika poklesu otek, co je uiten pipeprav tkch bemen, nebo pi seen husthoporostu.Systm MotionMatch zase okamit upravuje reakcipevodovky, co je dobr pi prci s elnmnakladaem.SpeedMatch umouje idii pednastavit maximlnrychlost pi plnm stlaen pedlu, co je uitenzejmna pi prci se zadnm nesenm nadm.Zbrusu nov kabina ComfortGard je standardem umodel 4R a voliteln u model v srii 3R. Kabinaje navrena tak, aby umoovala dobr vhled dovech stran. Nezapomnlo se na komfort pro idie.idi m k dispozici vzduchov odpruenousedaku, vysoce vkonnou klimatizaci a topen.Ovldn je intuitivn, pky hydrauliky se ovldajvelmi snadno.V kabin nalezneme standardn ovldac joystik,kterm lze ovldat pipojen nad, nov elnnaklada John Deere srie H, voliteln pedntbodov zvs a vvodov hdel.Nov Kubota M7Kubota pedstavilanovou adu M7.pikov modelposkytuje vkon a170 kon. Podoranovou kapotouje motor Kubota -tyvlec - 6,7l .Nov srie M7pichz se dvmarznmi penosy.Bu K-Power neboK-VT - plynulemniteln pevod,co je velmipekvapujc.Traktor m zcelanovou loketnoprku s displejemna konci. Kabinu lzedodat s odpruenm.Zahjen vroby seoekv na jaeroku 2015. Bude sevyrbt v novtovrn v severnFrancii.Nov sklzec mltikaRostselmash RSM 161Podle dosavadnchinformac mltikadostane zsobnk oobjemu 10500 litr,pohon vech ty kol abude se mocipohybovat rychlost40km/h.Nov kabina LuxuryCab nabdne lepkomfort, moderndesign a bude kdispozici loketn oprkas terminlem. Pro prciv noci bude pipraveno16 pracovnch svtel.Firma sz na modernmotory. Proto budemltika novvybavenaestivlcovm motoremCummins QSL8.9,kter nabdne vkon360 koskch sil.Celkov plochaseparace bude 9,4 m2.K mltice dajn budek dispozici lita PowerStream o zbru 6,7 mnebo 9 m.Zd se, e tentokombajn bude velkmkonkurentem naevropskm trhumltiek. MilanJedlikaKontakt agroportal24h@seznam.czWeb www.agroportal24h.czHlasujte nawebu v anketo Top novinkuroku 2014