budŻet miasta torunia na rok 2016 ?· projekt budŻetu miasta na 2016 rok budŻet miasta torunia...

Download BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 ?· PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK BUDŻET MIASTA TORUNIA NA…

Post on 02-Mar-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROJEKT BUDETU MIASTA NA 2016 ROK

BUDET MIASTA TORUNIA

NA ROK 2016

BUDET 2016 CELE I PRIORYTETY

Optymalizacja poziomu zaduenia miasta przy: - obnieniu stawek podatku od nieruchomoci dla budynkw zajtych na cele

inne, ni dziaalno gospodarcza i mieszkaniowe (w tym m.in. miejsca postojowe

w halach garaowych), pozostae stawki bez zmian.

- kontynuowaniu ulg i zwolnie podatkowych w celu pobudzenia lokalnej

przedsibiorczoci i oywienia gospodarczego,

- braku podwyek cen biletw w komunikacji miejskiej,

- braku podwyek opat za pobyt dzieci w obkach i przedszkolach,

- braku wzrostu stawek pozostaych podatkw i opat lokalnych,

- braku szczegowych kryteriw podziau rodkw unijnych na szczeblu

krajowym i RPO WK-P

BUDET 2016 CELE I PRIORYTETY

Optymalizacja poziomu zaduenia miasta przy:

- kontynuowaniu inwestycji rozpocztych,

- zapewnieniu rodkw na rozpoczcie 13 priorytetowych inwestycji, dla

ktrych spodziewane jest zoenie wnioskw aplikacyjnych o rodki unijne w

roku 2016 (17.890 tys. z, w latach kolejnych 858 mln z),

- zapewnieniu rodkw na przygotowanie projektw w celu aplikowania

o rodki z UE z perspektywy 2014-2020 (12,3 mln z),

- rosncych potrzebach w zakresie pomocy spoecznej,

- rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziemi,

- wzrocie iloci dzieci rozpoczynajcych nauk w szkoach podstawowych

(szeciolatki),

- finansowaniu zada biecych fakultatywnych na poziomie pozwalajcym

na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyszym standardzie.

BUDET MIASTA 2016 PODSTAWOWE WIELKOCI dane w mln z

1 1821112

329

780

70

935995

219

775

-180

220

620

1020

Dochody Wydatki w tym inwestycje w tym biece Wynik budetu

Plan 2015 Plan 2016

-59,5

kwota dochodw i wydatkw biecych zwikszy si

jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln z na skutek

dotacji pozyskanych z budetu pastwa

BUDET MIASTA 2016 STRUKTURA DOCHODW dane w mln z

1 182

269

913935

16

919

-180

220

620

1020

Dochody: w tym dochody z UE w tym dochody poza UE

Plan 2015 Plan 2016

kwota dochodw (i wydatkw biecych) zwikszy si

jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln z na skutek dotacji

pozyskanych z budetu pastwa

BUDET MIASTA 2016 STRUKTURA WYDATKW dane w mln z

1 112

780

329

62

197

995

775

219267

22

-180

220

620

1020

Wydatki w tym biece w tym inwestycje w tym z wasnychrodkw

w tym z dotacji

Plan 2015 Plan 2016

kwota wydatkw biecych (i dochodw) zwikszy si

jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln z na skutek dotacji

pozyskanych z budetu pastwa

DOTACJE INWESTYCYJNE POZYSKANE W LATACH 2010-2015 I PLAN NA ROK 2016, W MLN Z

46 3779

57 7380

22

25

109

11036

187

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016

dotacje na inne inwestycje dotacje na budow mostu

62

188167

109

267

STRUKTURA DOCHODW W R. 2016 (935 mln z)

Subwencje

Dotacje inwestycyjne

22 mln z

Podatki i opaty

lokalne

Dotacje na wydatki

biece

Udziay w PIT i CIT

Pcc i inne podatki

z b-tu pastwa

19 mln z

Sprzeda majtku

27 mln z

Sprzeda gruntw

pod drogi krajowe

38 mln z

ROK 201593

240 mln

95 mln

245 mln 261 mln

267mln

Razem z

budetu

pastwa:

581 mln z;

62%

STRUKTURA WYDATKW W LATACH 2010-2015

Rok 2010

27%

73%

%Rok 2015

72%

30%

Rok 2016 - plan

22

%

78%

wydatki biece

inwestycje

Rok 2003

13%

Owiata, edukacja

Opieka spoeczna i

zdrowie

Komunikacja

miejska; 69

Utrzymanie drg; 26

Porzdek w miecie;

30

Administracja; 47

Bezpieczestwo; 24

Obsuga dugu; 33

Kultura; 33

Sport i turystyka; 29

Pozostae biece;

21 Remonty; 17

STRUKTURA WYDATKW BIECYCH w roku 2016 (775 MLN Z)

311 mln

136 mln 69 mln

Rok 2015

Razem

wydatki

obligatoryjne

sztywne:

676 mln z;

87%

Na co wydamy wicej

pienidzy w 2016 roku?

WYDATKI BIECE

NA CO WICEJ ? - OWIATA I EDUKACJA

Wynagrodzenia w szkoach

+2.060 tys. z, z tego:

- w szkoach podstawowych: +2.810 tys. z

w szkoach zawodowych: -880 tys. z

opieka pielgniarska, stomatologiczna,

badanie i korekcja wad postawy:

+ 110 tys. z, (wzrost z 460 tys. z do 720 tys. z)

nagrody i stypendia dla uczniw

+ 50 tys. z (wzrost z 200 tys. z do 250 tys. z)

nagrody dla nauczycieli i dodatki

motywacyjne + 130 tys. z (wzrost z 6.470 tys. z do 6.400 tys. z)

Stypendia dla studentw +240 tys. z (wzrost ze 120 tys. z do 360 tys. z)

- Finansowanie zastpstw doranych

w placwkach owiatowych:

1.600 tys. z.

NA CO WICEJ ? ZDROWIE I POLITYKA SPOECZNA

utworzenie 2 nowych rodzin zastpczych, 1 rodzinnego domu dziecka:

+ 400 tys. z (wzrost wydatkw z 6.960 tys. z do 7.360 tys. z)

zapewnienie zwikszonej opieki osobom starszym poprzez 68 nowych miejsc

w domach pomocy spoecznej (w Toruniu oraz na terenie innych miast) oraz

zwikszenie iloci usug opiekuczych z 225 tys. godzin do 240 tys. godzin :

+2.355 tys. z (wzrost wydatkw z 13.805 tys. z do 16.160 tys. z),

Kontynuacja szczepie przeciwko

pneumokokom w grupie dzieci 2-3 letnich,

szczepie przeciw grypie w grupie wiekowej

65+ i szczepie przeciw HPV),

Zwikszenie o +100 tys. z w zwizku z

badaniami i korekcj wad postawy u

dorosych oraz profilaktyk jaskry.

dotacje dla organizacji pozarzdowych na

dziaania w domach kultury oraz na rzecz

seniorw: + 146 tys. z (wzrost z 200 tys. z

do 346 tys. z)/

NA CO WICEJ? SPORT I REKREACJA

stypendia sportowe + 200 tys. z

(wzrost wydatkw z 3.407 tys. z

w 2015r. do 3.600 tys. z w 2016r.)

Nagrody za wyniki sportowe:

+140 tys. z (wzrost wydatkw

z 612 tys. z w 2015r. do

750 tys. z w 2016r.)

rekompensata dla TIS sp. z o.o.: -150

tys. z (zmniejszenie wydatkw

z 2.000 tys. z do 1.850 tys. z, oraz

zwikszona rekompensata na podatek

od nieruchomoci bdca jednoczenie

dochodem budetu)

NA CO WICEJ? KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Rekompensata dla MZK sp. z o.o. + 1.965 tys. z (z 67.250 tys. z w 2015r. do 69.215 tys. z w 2016r., w tym 39.500 tys. z ze sprzeday biletw) , w tym:

wzrost pracy przewozowej tramwajw o 19% : zwikszenie czstotliwoci

kursowania tramwajw

Przyczyny wzrostu rekompensaty:

zakoczenie inwestycji w ramach projektu

BiT City i tramwajowego:

podatek od nieruchomoci: 1.290 tys. z,

wzrost zatrudnienia: 460 tys. z,

pozostae koszty: 215 tys. z.

NA CO WICEJ? KULTURA

- Festiwal Kontakt: +450 tys. z,

- Festiwal Skrzypiec: +300 tys. z

- wiatowe Dni Modziey : +250 tys. z,

- imprezy organizowane przez TAK: +200 tys. z,

- rekompensata dla CKK Jordanki sp. z o.o.:

+410 tys. z,

- dotacja podmiotowa dla TOS: +300 tys. z,

- dotacje dla Dworu Artusa: +185 tys. z.

INWESTYCJE 2015 INWESTYCJE 2016

gwne cigi komunikacyjne

42%

Drogi lokalne8%Uzbrojenie terenw

3%Sport i rekreacja14%

Owiata7%

Gospodarka komunalna i

mieszkaniowa11%

Kultura i ochrona dziedzictwa

8%

Pomoc spoeczna i zdrowie

3%

Pozostae3%

Inwestycje drogowe: 53%

KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2016 (219 mln z)

45%

6%

49%

Rok 2015

WYDATKI NA INWESTYCJE W DZIAACH W LATACH 2010-2016, W MLN Z

196

2516

3013

102

0

50

100

150

200

250

300

Drogi Projekty:

"Tramwajowy" i

"Bit-City"

Sport i turystyka Owiata Gospodarka

komunalna i

mieszkaniowa

Pomoc spoeczna i

zdrowie

Kultura

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plan 2016

Wydatki na budow mostu:

2010: 20 mln z,

2011: 118 mln z,

2012: 196 mln z,

2013: 191 mln z,

2014: 76 mln z.

BUDOWA DRG W R. 2016: 102,5 MLN Z.

Przebudowa: ul. Droga Starotoruska: 3,4 mln z;

ul. Podgrnej (do ul. Kotaja): 1 mln z

Rozbudowa: ul. Polnej (od Fortu VII do ul. Sz. Chemiska): 3,5 mln z;

ul. Pod Dbow Gr (I etap): 600 tys. z;

Budowa: ul. Winnica (II etap): 1 mln z;

ul. Dugiej (od Sz