buddhism - ... theravada - lilla farkosten/vagnen mahayana - stora farkosten/vagnen olika namn...

Download Buddhism - ... Theravada - lilla farkosten/vagnen Mahayana - stora farkosten/vagnen Olika namn Sydbuddhism,

Post on 28-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 Marit Nygårds

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Sermon_in_the_Deer_Park_depicted_at_Wat_Chedi_Liem-KayEss-1.jpeg

 • Marit Nygårds 2

  Buddhism

 • Marit Nygårds 3

  Buddhism

 • Birth of Siddharth Gautama http://en.wikipedia.org/wiki/File:Birth_of_Siddharth_Gautam.JPG Hämtad: 2012-02-26

  Marit Nygårds 4

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Birth_of_Siddharth_Gautam.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/File:Birth_of_Siddharth_Gautam.JPG

 • 5

  Siddhartas tre stadier 1. Växte upp i lyx och överflöd

  – 29 år ålder fick han klart för sig att sjukdom, ålderdom och död är alla levande varelsers gemensamma

  2. Lämnade palats och familj

  – rådfrågade hinduiska guruer och späkte sin kropp

  – fann ingen sanning

  3. Började istället meditera över livets svåra frågor

  – meditationen

  – den åttafaldiga vägen

  • Visade honom tillvarons mening och mål

  Lyxliv

  Marit Nygårds Bildkällor: • Klickbara bilder • Anteckningar • Källhänvisningar

  Asket

  Meditation Åttafaldiga vägen

  http://eo.wikipedia.org/wiki/Sidarto_Gotamo http://wisdomquarterly.blogspot.com/2012/01/siddhartha-had-harem.html

 • 6

  Four Heavenly Messengers

  Marit Nygårds http://en.wikipedia.org/wiki/Four_sights Hämtad:2012-02-26

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Four_Heavenly_Messengers.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Four_sights

 • De fyra ädla sanningarna

  1. ALLT ÄR LIDANDE Världens föränderlighet medför att vi ständigt förlorar något vi gärna ville ha kvar - alltså är allt lidande

  2. LIDANDET UPPKOMMER UR BEGÄRET Med begär menas vår strävan efter att vara lyckliga och njuta av livet

  3. LIDANDET UPPHÖR NÄR BEGÄRET UTPLÅNAS Vi måste utplåna vårt begär efter lycka

  4. LIDANDET UPPHÖR NÄR MAN FÖLJER, den åttafaldiga vägen Om vi följer den åttafaldiga vägen upphör våra begär och därmed lidandet.

  Marit Nygårds 7

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buddha_nobletruths.jpg Hämtad: 2012-02-26

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buddha_nobletruths.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buddha_nobletruths.jpg

 • Är buddhismen en religion?

  RELIGION kommer av lat.gudsfruktan eller gudsdyrkan. Det finns mer än fyrtio olika definitioner på vad som menas med religion. Här nedan finns en vanligt förekommande förklaring på vad som menas med religion. Vill ni läsa mer ang definitionen på ordet religion, “bjuder” NE på detta:

  http://www.ne.se/jsp/customer/extra/religion.jsp

  Men om vi utgår från definitionen nedan, kan inte buddhismen betraktas som en religion.

  • "Religion är en allvarligt betonad inställning hos människor gentemot den makt eller makter vilka uppfattas som ägande den yttersta makten över människans öde."

  • Så här säger Buddha om gudar (Theravadabuddhismen) I den mån det finns gudar, så kan de inte påverka människornas liv.

  Det kan inte finnas någon vertikal kontakt mellan gudar och människor.

  Om man utgår från den definitionen så kan inte buddhismen betraktas som religion. Bönen blir meningslös, det finns ju ingen gud som lyssnar. Det finns ingen gud som frälser. Det är ju också en central tanke inom den rena buddhismen att människan måste frälsa sig själv.

  Marit Nygårds 8

  http://www.ne.se/jsp/customer/extra/religion.jsp

 • 9

  Ingenting är något i sig självt

  • EN VAGN ÄR INTE NÅGOT I SIG SJÄLV, UTAN BARA NAMN PÅ EN SAMMANSÄTTNING AV OLIKA DELAR .

  • EN MÄNNISKA ÄR INTE NÅGOT I SIG SJÄLV, UTAN BARA NAMN PÅ EN SAMMANSÄTTNING AV OLIKA DELAR.

  • När samspelet mellan de olika beståndsdelarna upphör, upphör också jagupplevelsen

  Marit Nygårds

 • 10

  Anatta-läran - theravadbuddhismen

  • Anattaläran kan också kallas läran om "An-atman" • Skiljelinje mellan hinduismen och buddhismen (theravada)

  Inom hinduismen är begreppet "atman - jaget", detsamma som en oförstörbar själ Inom buddhismen talar man om en förstörbar själ, "an-atman - icke-jaget"

  Enligt Buddha består människan av fem beståndsdelar: 1. de kroppsliga, vår kropp av kött och blod; 2. känslorna av lust och olust; 3. förnimmelsena och föreställningarna, dvs de återspeglingar av verkligheten som sinnesintrycken

  skapar i vår hjärna; 4. drivkrafterna, dvs våra begär, våra starka sinnesrörelser och vår vilja, som tillsammans utlöser våra

  handlingar; 5. medvetandet, som får sitt innehåll från de tre föregående slagen av beståndsdelar

  • Allt i tillvaron är stadd i ständig förändring. • I detta ständiga flöde av av fysiska och psykiska skeenden finns inget bestående. • Det finns ingen innersta kärna, som oföränderligt är en och densamma. • Det finns ingen atman. • När människan dör, skiljs beståndsdelarna åt. • Någon personlighetskärna som överlever döden finns inte. • Detta förklarar anatta-lärans namn: an-atta betyder "icke-själv".

  Jag upplevelsen beror på samspelet melan alla fem beståndsdelara, och när de upphör, upphör också jagupplevelsen. Anattaläran gäller även för världen omkring oss.

  • Precis som människan är den uppbyggd av olika beståndsdelar, som kombineras och skiljs åt i ständig föränderliga mönster.

  • Färger och former möts och bildar gröna löv. • Snart nog ändras färgen, och löven blir röda och gula. Formen ändras • och löven ruttnar bort • Inte heller i eller bakom världen finns det någon andlig verklighet, någon brahman, som består.

  Marit Nygårds

 • 11

  Karma inom hinduismen och buddhismen (Theravadabuddhismen)

  • Karma inom hinduismen och buddhismen

  • Ordet karma har inom hinduismen betydelsen gärning

  • Inom buddhismen menas det, de konsekvenser som en gärning får - goda eller onda

  • Det finns ingen odödlig ande som återföds i en ny kropp, som hinduer tror

  • Mina gärningar kan inte göras ogjorda

  – min karma finns kvar och tvingar en ny varelse att födas

  – den nya varelsen får ta konsekvenserna av mina gärningar, allt jag tänkt, sagt och gjort jag påverkar dess liv genom den den karma jag lämnar efer mig

  – är min karma god föds den till en bättre tilvaro

  – är min karma ond föds den till en sämre tillvaro

  • Även god karma bidrar alltså till att kretsloppet av jordiska liv, samsara, fortsätter

  • därmed fortsätter också lidandet.

  • Men det finns en väg ut ur detta onda kretslopp. Handlingar som jag utför utan själviska motiv, av omtanke om andra, skapar ingen karma. Det är som om de inte var utförda, de får inga konsekvenser.

  • För att på sikt få slut på lidandet bör jag alltså handla osjälviskt och kärleksfullt. Hur den ska tillämpas framgår av steg 2-6 på den åttafaldiga vägen.

  Marit Nygårds

 • 12

  De buddhister som inte lever i klostret har bara 5 regler att följa: 1. Inte bruka våld, 2. inte stjäla, 3. inte vara otrogen, 4. inte använda droger eller andra berusningsmedel och 5. inte ljuga.

  De bör dessutom vara frikostiga mot nunnor och munkar.

  Nunnor och munkar måste däremot följa alla buddhismens 227 klosterregler så som de författades av

  De får inte: 1. äta efter middagstid, 2. ägna sig åt musik, dans eller andra världsliga nöjen, 3. pryda sig, 4. sova i en bred säng och 5. ta emot guld silver eller annat av värde. De enda ägodelar de får ha är: 1. två orangefärgade livklädnader, 2. en nål och ett bälte av tyg, 3. en matskål, 4. en rakkniv och 5. en vattensil (för att inte råka dricka en mygga, och bryta mot budet att inte

  döda).

  Regler

  Marit Nygårds Bildkälla: se anteckningar!

  Munkar vid en bröllopceremoni i Thailand

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:11_Monks_Chanting.jpg

 • Marit Nygårds 13

  Vishet/kunskap

  1. Rätt uppfattning –förstå de 4 sanningarna – livets realiteter

  2. Rätt tanke

  Etik

  3. Rätt tal: Innebär att du inte får ljuga, håna eller förtala någon

  4. Rätt handlande

  5. Rätt livsföring: att inte leva på ett sådant sätt att det skadar andra

  Meditation – andliga övningar

  6. Rätt strävan

  7. Rätt medvetenhet - noggrann självkontroll medveten om vad man gör

  8. Rätt koncentration

  Förklara hur de fyra sanningarna kan vara det första steget i den åttafaldiga vägen

  • Den första vägen av de åtta är kunskapens väg

  • Du måste förstå de 4 ädla sanningarna

  • Livets realiteter

 • 14

  http://www.buddhanet.net/e-learning/history/images/theravada-map.gif

  Marit Nygårds

  http://www.buddhanet.net/e-learning/history/images/theravada-map.gif http://www.buddhanet.net/e-learning/history/images/theravada-map.gif http://www.buddhanet.net/e-learning/history/images/theravada-map.gif http://www.buddhanet.net/e-learning/history/images/theravada-map.

Recommended

View more >