bubble map

Download Bubble map

Post on 31-Jul-2015

219 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Banding beza strategi P & P kajian masa depan dengan pembelajaran masteriPenentuan hasil objektif pembelajaranPerancangan perlu strategikPerlu merancang proses p &p Berpusatkan muridHasil pembelajaran perlu ditetapkanPembelajaran kajian masa depanPembelajaran masteriMenggunakan unsur unsur KMD sebagai induksiPeranan guru sebagai fasilitatorPenilaian dan tindakan susulan perlu adaTindakan susulan bagi membantu muridMenggunakan matriks sepenuhnya 2. PENDAPAT : Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui pembelajaran Masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadarpembelajaranmerekasendirisertadapatmempertingkatkantahappenguasaan pembelajaran. Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yang yang akan berlaku. Teori Kecerdasan Pelbagaitelah di perkenalkan oleh Howard Gardner (1983).Dalam kajiannya , Howard mendapati seven ways of knowing, precieving and understanding life. Howard juga mengatakan bahawa kecerdasan bukanlah diwarisi semata-mata. Contohnya jika ibubapa mempunyai IQ yang rendah tidak semestinya anak-anak juga mempunyai IQ yang rendah. Teori Kecerdasan Pelbagai boleh dirumuskan sebagai: kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. TeoriPembelajaranKontekstualmerupakankaedahpembelajaranyangmenggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Maklumat disampaikan dalam konteks kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.Pada pendapat saya Teori Masteri boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Membuat corak dan rekaan. Contohnya pada mulanya murid belajar bagaimana membuat corak melalui teknik renjisan atau tiupan. setelah objektif dapat dicapai, murid didedahkan dengan menjadikan 3. karya lebih kreatif contohnya karya tersebut dijadikan sebagai penanda buku dengan corak yang menarik.Pada pendapat saya Teori Kajian Masa Depan boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran PSV dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Contohnya tajuk : Kenderaan Tahun 2020 .Teori Kontekstual pula boleh digunakan dalam Bidang menggambar contohnya menggambar buah epal atau limau. Murid telah sedia mengetahui fizikal buah-buahan tersebut.Teori Kecerdasan Pelbagai boleh digunakan dalam bidang Kraf Tradisional contohnyadalammembuatwau.Muriddidedahkandenganpenggabungjalinan matapelajaran matematik (mengetahui ukuran yang tepat)Disediakan oleh : Khaliza A.Wahid Faridah pairan Halimaton Sadiah rahim