brug week 29

Download brug week 29

Post on 14-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

brug week 29

TRANSCRIPT

 • pagina

  Brandweer tevreden over optreden

  5 pagina 9 pagina

  Ontroering vasthouden

  15 paginaDINSDAG 20 JULI 2010 JAARGANG 19

  K A M P E NK A M P E NK A M P E NEDITIE

  Chillen op hangplek

  33

  Brand aan de IJsselkade

  Kijk op pagina 8

  De Stadsbrug-XL vakantie-editieKAMPEN/ZWARTEWATERLAND - Ook tijdens de bouwvak gaat BrugMedia gewoon door met het uitgeven van nieuwsbladen. Wel worden de Brug en de Stadskoerier in de weken 29, 30, 31 en 32 samengevoegd.

  Beide kranten behouden echter wel hun eigen gezicht en karakter. Deze uitgave is de eerste Stadsbrug-XL vakantie-editie. Naast het re-guliere nieuws staat hierin ook nieuws uit het verspreidings-gebied van de Stadskoerier.

  BrugMedia wenst alle lezers veel leesplezier en een hele prettige vakantie.

  Beestachtige Bezige Baasjes is het thema van de tweede week, die het Kamper Vakantie Komit (KVK) weer organiseert. Ook een uitstapje naar Burgers Zoo in Arnhem staat nog op het programma. Vorige week wer-

  den onder het motto Super Snelle Spijkerstad hutten gebouwd. En vol-gende week staat alles in het teken van Typisch Top Talent en wordt toe-gewerkt naar een talentenshow. De oudste kinderen gaan die laatste

  Beestachtige Bezige Baasjes

  KAMPEN - Je vervelen in de vakantie? Daar was maan-dagochtend bij kinderboerderij Cantecleer niets van te merken. Zo werd op tractors geklommen, vermaak-ten kinderen zich met het boetseren en tekenen van boerderijdieren of het heen en weer varen op het vlot.

  week in de nacht van woensdag op donderdag een nachtje kamperen bij de boerderij. Kinderen die hieraan mee willen doen, kunnen zich nog opgeven via: kvk.ferry@gmail.com.Het KVK organiseert al sinds 1974 zomeractiviteiten voor de jeugd van zes tot en met twaalf jaar. De eerste en tweede week trokken dit jaar hon-derd kinderen aan, vertelt cordina-tor Ferry Knol. Voor de derde week hebben zich er zeventig aangemeld. De jeugdige deelnemers kunnen nog

  tot en met 30 juli meedoen aan alle spelletjes die de vrijwilligers voor ze georganiseerd hebben.

  ChristenUnie stelt vragen over spookbrug(door Nick de Vries)KAMPEN - De brug bij de polder Mandjeswaard blijft een eigen leven leiden. Enkele jaren geleden is de brug omgebouwd van een hand-matige naar een volautomatisch openende en sluitende brug. Dit heeft voor nogal wat technische problemen gezorgd. Sinds april dit jaar gaat de brug soms spontaan uit zichzelf open. De brug, in de volksmond al de spookbrug genoemd, stond vrijdag wederom an-derhalf uur open. Reden voor de ChristenUnie om het college enkele vragen te stellen.

  We krijgen veel klachten van be-zorgde bewoners die bang zijn dat de brug in geval van calamiteiten hulpdiensten in de weg kan zitten, aldus fractievoorzitter Jan Willem Schutte. De Mandjeswaardbrug is de enige toegangsweg tot de polder. Bovendien is de brug in

  geval van storing slechts van n kant weer op gang te brengen. Als een ambulance op de Mand-jeswaard staat en de brug gaat plots omhoog, dan kan hij niet bij de handbediening. Dat is een zeer zorgelijke situatie.De ChristenUnie wil dat de ge-meente zo snel mogelijk een einde

  maakt aan dit probleem en vraagt het college in haar brief of zij al aan kan geven binnen welke termijn de brug gemaakt kan worden. Bo-vendien is de ChristenUnie kritisch over de kosten van het project. Wij hebben deze afweging destijds gemaakt omdat automatische bediening goedkoper zou zijn dan handmatige, aldus Schutte. In de brief vraagt zijn partij wat tot nu toe de kosten van het automatise-ren geweest zijn en of de doelstel-ling om minder geld kwijt te zijn aan het bedienen van de brug wel gehaald is.

  Lees verder op pagina 3

  FUJI JZ 50014 MEGAPIXELS

  10 x optische zoom 28-280 mm anti shake ccd

  Foto VoermanOudestraat 138 Kampen (t.o. stadshuis)

  Tel. 038 - 3313688 www.fotovoerman.nl

  Foto Voerman

  199,-NU

  Douwe EgbertsSenseo kof epads regular, mild roast, dark roast, extra dark, mocca gourmet of cafene vrijmocca gourmet of cafene vrij

  25%korting

  12.12.12.12.76 76 76 76 76 12.76 12.12.76 12.12.76 12.12.76 12. 9.57

  Actie

  PER VOORDEELDOOS4 zakken 36 pads

  Industrieweg 3-v KampenTel. 038 - 331 79 67

  Hypotheken Verzekeringen PensioenenBurgwal 66 Kampen www.bulthuisfd.nl

  Ons advies is maatwerk! Bel ons 038 - 3314705

  Tuinkachel 209.-

  Alle voorkomende c.v. -en loodgieterswerkzaamheden

  Ambachtsstraat 36 Kampen, tel. 038-3331767 fax: 038-3331768, e-mail: info@jandiender.nl

  Kijk ook eens op www.

  jandiender.nlInstallatiebedrijf

  HOOGWERKERSGEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

  VERHUUR VAN

  TEL. 038 - 385 93 48

  De scherpsteaanbiedingenvan Kampen

  vindt u op

  pagina 6Vlaar

  De Ruiter advocatuur

  Telefoon: 038 - 333 74 78 Email: info@deruiter-advocatuur.nl.

  Internet: www.deruiter-advocatuur.nl

 • dinsdag 20 juli 2010 pagina 2

  Meeleweg 357711 EJ Nieuwleusentelefoon 0529 - 48 12 63fax. 0529 - 48 42 82

  www.houthandelwobben.nl

  Wegens vakantie zijn wij gesloten van: maandag 2 augustus tot en met

  zaterdag 14 augustus.

  Maandag 16 augustus staan wij weer voor u klaar!

  Wij wensen u een prettige vakantie toe!

  SLIJTERIJ WIJNHANDEL

  POSTGeerstraat 33 KAMPEN

  tel.(038) 331 35 13

  COCKTAIL WEKEN!

  DE WERELD VAN WIJNEN

  www.dewereldvandranken.nl

  Met GRATISmojito glas!

  DujardinVieux

  1.0 Liter

  10.49

  De KuyperBlueberry Liqueur

  0.5 Liter

  6.99

  Bacardi RumSuperior1.0 Liter

  17.99

  LArbousierRougeVol sappige Zuid Franse wijn gemaakt van grenache en carignan. Een soepele al-lemansvriend die geurt naar jong fruit, lekker bij de BBQ, een stukje kaas of gewoon als aperitief.

  BlancLekkere frisse Zuid Franse wijn gemaakt van de terretdruif, bij Cave Cabrires in het hart van de Languedocstreek. Plezierige geur van bloesem en appeltjes. Fris droge afdronk, uitstekend bij salades/vis of als aperitief.

  3.99 0.75 LiterNIEUW in onsassortiment

  6 fl essen voor

  20.00

  G.GORT reparatie verhuur van

  (bak)fietsen entandems

  grote partij2e handskinderfietsen

  RIJWIELHANDEL

  Hofstraat 104 - KampenTel: 038-3323132

  Volop nieuwe en 2e hands fietsenbij ons al vanaf40,-

  GEHELE MAAND JULI BLAUWVINGER VOORDEEL*

  Zwolle, 8011 LM, Kamperstraat 6-8, Tel. 038 - 421 58 98, Fax 038 - 422 20 86

  Erkend leverancier van alle

  zorgverzekeraarsLid Orthobanda, Lid NVAB, Erkend leverancier van thera-

  peutische elastische kousen, Medisch speciaalzaak sinds 1898

  MARCELLIHOEVE Hasselt

  038 - 477 12 71

  KennisgevingDe Minister van Verkeer en Waterstaat maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuurs-recht, het volgende bekend.

  Op 12 juli 2010 is een ontwerpbesluit genomen op grond van artikel 5.6 van de Waterwet voor het Projectplan Verbindende Waterkering Roggebotsluis.

  Terinzagelegging Het ontwerpbesluit ligt vanaf woensdag 21 juli 2010 tot woensdag 1 september 2010 ter inzage bij:- Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad (tijdens kantooruren);- Gemeente Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen (tijdens kantooruren);- Gemeente Dronten, Rede 1 te Dronten (tijdens kantooruren).

  ZienswijzenBelanghebbenden kunnen hun zienswijze vanaf woensdag 21 juli 2010 tot woensdag 1 september 2010 zowel schrift elijk als mondeling naar voren brengen en dient het volgende bevatt en:a) de naam en het adres van de indiener;b) de dagtekening;c) een omschrijving van het ontwerpbesluit, waarop de zienswijze is gericht end) de gronden van de zienswijze.

  De termijn waarbinnen een zienswijze naar voren kan worden gebracht, eindigt op de laatste dag van de terinzagelegging. Schrift elijke zienswijze dient te worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en worden gezonden aan Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied, ter att entie van de afdeling BBV, Postbus 600, 8200 AP Lelystad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan men contact opnemen met mevrouw M. Vos van de afdeling BBV van Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied, telefoon 0320 - 299 111, dan wel een afspraak maken met een van de medewerkers.

  InlichtingenVoor het verkrijgen van inlichtingen en/of een afschrift van ontwerpbesluit kan men zich tevens wenden tot de afdeling BBV van Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied.

  De Minister van Verkeer en Waterstaat,namens deze,hoofdingenieur-directeur RWS IJsselmeergebied,

  mevrouw M.M. Smeijers EMPM

  RijkswaterstaatMinisterie van Verkeer en Waterstaat

 • DinsDag 20 juli 2010 pagina 3

  Code Droog in Overijssel opgehevenREGIO De Code Droog is donderdag om 18.00 uur opgeheven in de hele provincie Overijssel. De natuurbrandindex staat weer op normale waarde. Bovendien heeft het de afgelopen dagen veel geregend. Hierdoor kan de gemeente weer ontheffingen afgegeven voor het verbranden van takken, landbouwafval en dergelijke. Dit geldt in de regios IJsselland en Twente.

  Code Droog werd eind juni afge-kondigd door de regionaal com-mandanten van beide regios. Tijdens deze periode was de brandweer extra alert op bos- en heide branden. Ook werden er luchtsurveillances gehouden.De reden hiervoor was de aanhou-dende droogte met een verhoogde kans op het uitbreken van natuur-branden en een snelle uitbreiding daarvan.

  Met het afkondigen van de code kan worden voorkomen dat gevoelige objecten en gebieden overmatige ri-sicos lopen. Deze overmatige risicos zijn nu voorbij.De beslissing om Code Droog in te trekken is gebaseerd op een aantal meetpunten in de regios. Die geven waarden aan op basis waarvan de beslissing kan worden genomen om de code af te kondigen, of in tetrekken.

  De brandweer doet er alles aan om bo