booklet winter school 'slim city' (2014)

Download Booklet Winter School 'Slim City' (2014)

Post on 22-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • N YH

  C

  The Fit inn

  N YH

  C

  The Fit inn

  bike

  like

  its 2

  999

  party

  all rid

  e

  long

  all e

  lect

  ric

  town of the fittest

  Rimaan Al-Dujaili | Larissa Oliveira | Robin Adriaanse | Rogier van den Brink | Maarten Vermeulen | Ashkan Ashemkhani | Alvaro Laanen Baca

  1. Look, d

  addy! i ca

  n see the

  whole city

  from your

  office ga

  rden!

  2. glad

  to pick u

  p lunch

  during

  work tim

  e! man,

  i am hun

  gry!

  5. urba

  n forest

  in real

  life!

  7. its j

  ust 20 m

  inutes o

  f charge

  , dude.

  8. and t

  o think

  that peo

  ple only

  used to

  sit in th

  e bus!

  13. i am

  glad it

  s not ra

  ining ou

  tside!

  12. mot

  ivate, m

  otivate

  them.

  11. fresh

  air, sun

  shine an

  d love a

  ll aroun

  d!

  10. talk

  , meet, d

  iscuss, s

  tand.

  4. silen

  t phone.

  3. #butch

  er at the

  office!

  9. this

  work-ou

  t in betw

  een mee

  tings is

  great!

  15. free

  bikes fo

  r everyo

  ne!

  14. i rea

  lly enjoy

  this dai

  ly run tr

  ack!

  18. ill b

  e right t

  here, bo

  ss! Right

  After m

  y daily s

  wim!

  19. mee

  t, dance,

  drink, si

  t, live, w

  ork!

  16. ill t

  each you

  salsa, c

  o-work

  er, its e

  asy!

  17. #ro

  ofexerci

  se with t

  he team

  !

  6. flex-w

  ork!

  Amsterdam Academy of ArchitectureWinterschool 2014

  Slim City

 • Winterschool 2014

  Academie van Bouwkunst Amsterdam, Han Wiskerke, Marieke Timmermans, Mark Hendriks, Marjoleine Gadella.

  i.s.m.. Gemeente Amsterdam, AanpakGezond Gewicht, Dimitri Frenken, Marijke Andeweg.

 • Winterschool Slim City20 January - 31 January 2014

  We beleive that designers play a crucial role in combating the most rapidly growing public health epidemics of our time: obesity and its related chronic diseases.

  In this winterschool we developed new ideas for the city of Amsterdam to enable people to be physically more active in their daily lives. Ideas that will improve activity rates at work, at school, at home and in between. Nineteen teams of students made design proposals. Designs on architecture, urban planning, public space, infrastructure, transportation, interior design, food, social media and other. The teams were interdisciplinary (Architecture, Urbanism, Landscape Architecture) and consisted of first -, second - and third year students.The results are presented in this book.

 • 4A healthy city is one that is continually creating and improving opportunities in the built and social environments to enable all its citizens to be physically active in day-to-day life. World Health Organisation

  4

 • 5Overweight and obesity pose a major risk to chronic illness such as diabetes, cardiovascular diseases and cancer.

  The prevalence of overweight and obesity is high and still increasing in high income countries, yet it is dramatically on

  the rise in low- and middle-income countries, particularly in urban settings. Changing diets in combination with lower

  levels of physical activity are generally seen as the primary causes of the obesity epidemic. As a result of this epidemic,

  health care costs are escalating. It is, by now, a common understanding that the incidence of overweight and obesity

  needs to be reduced to improve the quality of life of those suffering from it and to reduce public spending on health

  care.

  But how to do this? For a long time the focus has been on changing individuals behaviour by raising awareness about

  the importance of healthy eating and physical exercise, as it was generally believed that overweight was ones own re-

  sponsibility. However, more recently we have come to understand that also our everyday environment has a significant

  impact on the rising prevalence of overweight and obesity. We live in what is labelled as an obesogenic environment,

  which is for instance characterised by the following:

  during work or school hours we are mainly sedentary, the same holds true for the time we spend at home;

  the spatial design of suburban neighbourhoods is based on the use of a car to move from home to work, to school,

  to shopping mall, et cetera;

  there is relatively easy access to bad calories (sugary and fatty processed food), which are also cheap compared

  to the usually less accessible healthy calories;

  in office buildings the central stairs have been replaced by elevators.

  Reducing the incidence of overweight and obesity is thus not simply a matter of raising awareness, but also, or even

  primarily, a matter of redesigning our everyday environment in such a way that physical activity and healthy eating are

  encouraged and sedentary behaviour and unhealthy eating are discouraged. This poses an interesting challenge for

  designers, in particular as it requires them to look at different levels of scale ranging from the building to the entire city

  as well as at different locations where we spend our day: at home, at school or at work and in public space. Together

  these combinations of scale and location proved to be fertile ground for a range of designs that together constitute the

  building blocks for a much needed transition from an obesogenic environment to a slim city.

  Prof.dr.ir. J.S.C. Wiskerke

  Lector Foodscapes Amsterdam Academy of Architecture

  introduction

  5

 • 6P1 New wild westRadicaal, treffende beelden, je hoeft niet te slopen, architectuur omlijst openbare ruimte. Dat wordt nieuwe identiteit van die buurt.Zeker realistisch, compleet. Goede analyse, onderbouwing, doorwer-king, uitgewerkt. Over de hele linie goed gescoord. Presentatie zet verhaal zeer sterk neer.

  P2 Wait WatchersPoetisch, goede sfeer door de juiste referenties sfeer van rust en roman-tiek. Goede pitchCoherent verhaal, mooi uitgewerkt naar 1 plek. Heel voorstelbaar, inte-ressant om de vele verkeerslichten in de stad aan te pakken. Niet moraliserend ( je moet meer fietsen) maar wat we al doen beter maken.

  P3 Shifting to connectIdee en interventie interessant. De omgeving tussen en rondom scholen krijgt betekenis, looplijnen en pro-grammeren.... Conceptueel sterkLet op wat je poneert: is dat zo? Soci-ale integratie, daar wordt je gezonder van, klopt dat? Pas op dat het geen karikatuur wordt. Uiteindelijke oplos-sing toch te mager.

  P4 Green networkAnalyse is gedegen, maar stap naar oplossingen of heldere ingrepen moeilijk. Teveel willen oplossen. Presentatie ingewikkeld, niet toegan-kelijk.

  P5 Skinny ArchitectureBasisidee met potentie, maar werk het extremer uit. Maak huizen waar echt de voorzieningen ontbreken, zodat je gedwongen wordt om de stad in te gaan.Wel interessant om thematiek te verbreden naar maatschappij en het leven.

  P6 Its about timeGoede titel, geweldige pitch en effec-tieve presentatie goed neergezet. Ze draaien het idee om: focussen op stilstaan en dat benutten om mensen te laten nadenken. Manifest, spotje voor tv. Effect? Bereik je mensen, ja, maar gaan ze gedrag veranderen? Pas op dat de borden in de stad niet te moraliserend zijn, dat kan ave-rechts werken.

  P7 OBCTOriginele invalshoek waarschuwen. Wat als we niets doen? Maar beklijft het, landt het?In pitch presentatie laten groep het liggen, waarom? Dit verleid niet om echt te verdiepen, dan wordt het te grappig.

  C1 Happy StreetHet ontwerp heeft een sociaal karak-ter dat is kansrijk.Maar met het opwaarderen van de Meeuwenlaan worden buurtproble-men niet zomaar opgelost. Welke problemen moeten er eigenlijk wor-den opgelost? In het project is dat niet op scherpe wijze vertaald naar een opgave, waardoor de geboden oplossingen wellicht ook weinig ef-fect hebben.

  C2 Homo RoboticusOriginele aanpak om te beginnen bij de Academie community. Toetsen hoe je gedrag kan benvloeden, en dat extrapoleren naar andere plek-ken.Het effect van de interventies beter meten, beter vastleggen, het is nu niet geregistreerd.

  C3 Shopping is topsportEvent om idee te verspreiden goed, pitch was krachtig.Kansen laten liggen binnen het idee. Het bestaat al, maar wat heeft de groep toegevoegd. Technologie is er, zet het in.

  C4 KidfrastructureSlim uitgangspunt: niet gebrek aan speelplekken, maar juist de ruimte ertussen als opgave bereikbaar-heid, veiligheid is een plus. Architectonische uitwerking is te eenzijdig en overontworpen. De jury twijfelt aan de onderbouwing van het idee. Een betere analyse nodig, het idee verder uitdenken.

  C5 What you eat is who you areMaakt duidelijke dat obesitas een ge-dragsprobleem is, dat wordt veroor-zaakt door combinatie van inrichting woonomgeving en keuzes van indivi-duen op een dagelijkse basis.Veel willen oplossen, maar geen scherpe keuze gemaakt. Wel een plan met een hoog maakbaarheids-gehalte.

  B1 Vhillage Blue zones, heuvel --- concept en onderbouwing erg goed, dat heuvel-achtige inbrengen. Maar het is niet zinnig om te gaan slopen en een enorme bouwwoede te introduceren

  B2 Cycle of well-beingInteressant om interventies af te stemmen op momenten en plekken waar je gezond gedrag en welbevin-den kan benvloeden. Ook het sociale meenemen is goed.Vertaald naar een onduidelijk ver-haal, de typologien waarmee het well-being benvloed kan worden zijn weinig verassend daar was meer uit te halen

  B3 Neighbourhood as school, school as neighbourhoodDe zienswi