boneka (2)

Download boneka (2)

Post on 18-Oct-2015

23 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/28/2018 boneka (2)

  1/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

  PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP)

  SEMESTER / JAN 2014

  ___________________________________________________________________________

  HBAE2203

  MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN___________________________________________________________________________

  TAJUK TUGASAN:

  Bincangkan kegiatan membentuk dan membuat boneka dari aspek sejarah, jenis, alat dan

  bahan, teknik pepbuatan, aplikasi alat, bahan dan teknik dan persembahan hasil kerja serta

  proses apresiasi

  NAMA TUTOR

  EN. MEGES LOAI

  NAMA : EMIAS ANAK ENTURAN

  NO. MATRIKULASI : 660312715544001

  NO. KAD PENGNEALAN : 660312715544

  NO. TELEFON : 0168727315

  E-MEL : jeaf5544@yahoo.com

 • 5/28/2018 boneka (2)

  2/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  ISI KANDUNGAN

  Bil Perkara Muka Surat

  1.0 Pengenalan1.1 Definisi Boneka

  1.2 Konsep Boneka dalam pengajaran dan pembelajaran

  1.3 Sejarah Perkembangan Boneka

  1 - 7

  2.0 Jenis-Jenis Boneka2.1 Boneka Jari

  2.2 Boneka Tangan2.3 Boneka Berbatang

  2.4 Boneka Tali

  2.5 Boneka Shadow Puppet

  8 -11

  3.0 Alat dan bahan

  3.1 Boneka Tangan

  3.2 Boneka Jari

  3.3 Boneka Shadow Puppets

  3.4 Boneka Tali

  3.5 Boneka Batang

  1215

  4.0 Teknik Menghasilkan Boneka4.1 Boneka Tangan

  4.2 Boneka Jari

  4.3 Boneka Shadow Puppets

  15 - 18

  5.0 Proses Apresiasi Bonekaa) Tajuk dan tema yang sesuai

  b) Alat dan bahan yang sesuai

  c) Proses Stailisasi, menambahbaikan

  d)

  Pilihan reka bentuk dan warna dan padanan imeje) Kesesuaian Keseluruhan

  18- 19

  6.0 Maklumat Sorotan 20 - 24

  7.0 Kesimpulan 25

  8.0 Rujukan 26

 • 5/28/2018 boneka (2)

  3/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  1.0 Pengenalan

  Boneka sebagai alat pedagogi dalam pengajaran dapat membantu pembelajaran kanak-kanak

  prasekolah. Zuljevic (2005) menggalakkan guru-guru mengimplementasikan boneka dalam

  proses pedagogi untuk membantu pembelajaran kanak-kanak. Menurut beliau,

  mengimplementasikan boneka dalam rancangan mengajar dapat mempertingkatkan

  pencapaian akademik kanak-kanak. Gibson (1992) pula membuat pemerhatian ke atas hasil

  kerja boneka dan aktiviti main kanak-kanak bersama boneka. Implikasi daripada pemerhatian

  yang dijalankan, beliau telah merangka dan menghasilkan satu set modul pengajaran yang

  menggunakan boneka dalam bilik darjah sebagai garis panduan untuk guru-guru prasekolah

  yang dapat membantu pembelajaran kanak-kanak. Euker (1991) juga menggalakkan

  penggunaan boneka sebagai strategi instruksi di dalam bilik darjah prasekolah. Beliau

  mencadangkan bahawa boneka boleh digunakan dalam aktiviti individu, aktiviti kumpulan

  dan aktiviti kelas di prasekolah. Fontichiaro (2006) menyatakan bahawa boneka dapat

  memotivasikan kanak-kanak untuk belajar. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan oleh

  beliau, didapati bahawa kanak-kanak melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti boneka dan

  menunjukkan minat juga belajar semasa pengajaran yang menggunakan boneka.

  Menurut Montessori (1963) kanak-kanak belajar melalui pengalaman. Pengajaranyang menggunakan boneka dapat memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Oleh itu

  guru perlu membiasakan diri dengan kaedah pedagogi boneka supaya kanak-kanak mendapat

  pengalaman baru dan seterusnya mencapai objektif dan matlamat kurikulum prasekolah.

  Schneider-Lerner (1998) pula menyatakan boneka sebagai alat pedagogi mempunyai ciri

  ajaib yang menakjubkan. Ia mempunyai daya tarikan yang istimewa untuk menggalakkan

  kanak-kanak belajar dan membantu mengurus tingkah laku mereka (Salmon & Sainato,

  2005).

  Smith (2003) menyatakan menerusi aktiviti boneka, kanak-kanak dengan mudahnya

  dapat melahirkan perasaan mereka. Boneka juga dapat membantu melahirkan konsep kendiri

  kanak-kanak yang positif (Boulifard, 2003). Oleh itu, untuk meningkatkan konsep kendiri

  yang positif, guru seharusnya mewujudkan suasana interaksi yang positif untuk kanak-kanak

  dalam proses pedagogi (Khadijah Rohani, 1985). Interaksi yang positif penting untuk kanak-

  kanak dalam mengawal diri dan berinteraksi dengan guru atau kanak-kanak yang lain

  (Vygotsky, 1962, 1966). Lihanna (2005) juga menyatakan interaksi. kanak-kanak akan

  membawa kesan kepada prestasi seseorang kanak-kanak dalam proses pedagogi.

  1

 • 5/28/2018 boneka (2)

  4/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Aktiviti boneka dalam proses pedagogi dapat memberi kesan yang positif kepada

  kanak-kanak daripada segi kognitif, afektif dan psikomotor. Penggunaan boneka dalam

  proses pedagogi dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak. Selain itu,

  penggunaan boneka dalam bilik darjah juga dapat mewujudkan suasana persekitaran

  pembelajaran yang kreatif dan menggembirakan (Bustam, 1990; Machado, 2003).

  Kemahiran mengendalikan boneka juga amat penting bagi guru. Semasa

  mengendalikan boneka, mata guru perlu fokus pada boneka tersebut dan memberi suara dan

  pergerakan yang sesuai kepada boneka tersebut mengikut perwatakannya (Machado, 2003).

  Keghairahan semasa mengendalikan boneka adalah penting, tetapi terlalu banyak gerakan

  tangan akan memesongkan perhatian daripada kata-kata boneka itu. Shamsuddin (1997)

  memesan kepada guru supaya jangan bahagi-bahagikan boneka kepada kanak-kanak tanpa

  perancangan dan panduan. Boneka itu hanya akan menjadi barang mainan yang akan menjadi

  rebutan.

  Aktiviti yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan boneka adalah seperti

  mengadakan dialog, perbualan atau soal jawab, perbincangan, lakonan, bercerita, nyanyian,

  puisi, temu bual dan permainan bahasa (Bustam, 1990; Kamarudin & Siti, 1998). Eliason dan

  Jenkins (2003) juga menyatakan bahawa boneka boleh digunakan dalam aktiviti muzikal danmemberi arahan kepada kanak-kanak. Boneka dapat membantu perkembangan dan

  kelancaran lisan kanak-kanak di prasekolah (Machado, 2003). Penggunaan boneka dalam

  ekspresi lisan merupakan aktiviti yang paling efektif dan bercerita bersama boneka untuk

  kanak-kanak juga merupakan salah satu aktiviti drama tika (Ada, 2003).

  Guru harus mencipta boneka bersama-sama kanak-kanak dan memberi banyak

  peluang kepada kanak-kanak mendekati pelbagai jenis boneka sebelum mereka membuat

  boneka sendiri. Selain itu, guru juga harus membuat demonstrasi tentang cara-cara

  memanipulasikan boneka. Kanak-kanak akan lebih jelas dan memahami aktiviti boneka yang

  dijalankan jika guru sentiasa membimbing mereka dengan cara yang betul. Selepas kanak-

  kanak atau guru mempraktikkan penggunaan boneka semasa aktiviti kemahiran bahasa, gerak

  kerja lanjutan hendaklah disusuli. Ada dua jenis gerak kerja yang dapat diberikan iaitu

  aktiviti lisan dan aktiviti tulisan. Aktiviti susulan yang boleh dijalankan ialah berbincang

  semula skrip persembahan supaya melatih kemahiran menulis dan lisan murid. Selain embuat

  skrip, guru boleh menyediakan aktiviti bertulis seperti membuat ayat, mengisi tempat kosong,

  membetulkan ayat dan sebagainya.

  2

 • 5/28/2018 boneka (2)

  5/29

  HBAE2203 MEM BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2014

  Pada akhir aktiviti boneka, guru perlu membuat penilaian. Penilaian perlu dijalankan

  oleh guru di dalam bilik darjah selepas sesuatu pengajaran boneka dilaksanakan. Tujuannya

  ialah untuk mengetahui hasil pelajaran yang diperoleh kanak-kanak daripada pengajaran

  tersebut. Selain itu, penilaian adalah untuk mengetahui aspek kelemahan guru dalam

  menggunakan alat pedagogi mengajar iaitu boneka daripada segi penyampaian dan

  penggunaannya. Biasanya guru dapat mengesan daripada kanak-kanak berdasarkan gerak

  kerja bertulis yang diberi di dalam aktiviti selepas pengajaran (Bustam, 1990). Selain sebagai

  alat pedagogi, boneka juga boleh digunakan dalam aktiviti drama tika boneka untuk kanak-

  kanak prasekolah.

  1.1 Definisi Boneka

  Boneka (dari bahasa Portugis boneca) adalah sejenis permainan yang terdapat dalam

  pelbagai bentuk, terutamanyamanusia atauhaiwan, Boneka boleh di katakan salah satu

  permainan yang paling tua, kerana permainan ini telah wujud pada

  zamanYunani,Romawi ataupunMesir lagi.Umumnya boneka di buat sebagai permainan

  kanak-kanak, namun adakalanya digunakan untuk fungsi ritual yang berhubungan dengan

  alam atau hal-hal yang bersifatghaib ataupunmistik contohnya upacara keagamaan pada

  zaman dahulu.Boneka dikatakan adalah satu objek yang diukir supaya membawa sesuatu

  watak-watak cerita. Apa yang sepatutnya yang perlu ada pada sesuatu boneka adalah ia mesti

  boleh digerak-gerakkan sebagai hidup. Selain itu, boneka perlu menunjukkan mempunyai

  pergerakan supaya ia membawa watak yang sebenar. Boneka mempunyai sifat-sifat tersendiri

  iaitu membawa watak riang, sedih, marah dan lain-lain lagi.

  Boneka adalah sesuatu objek atau bahan yang digerakkan mengikut dengan skrio

  yang bibaca atau cerita yang disesuaikan. Hal ini kerana membawa kepada penonton dengan

  situasi yang sebenar. Menurut Nillie Mc Caslin (1984), menyatakan bahawa boneka dapat

  berfungsi sebagai alat bantuan mengajar dan dapat menarik perhatian murid, menghidupkan

  suasana yang lebih menyeronokkan dan seterusnya memotivasikan murid.

  Disamping itu, penggunaan boneka adalah tidak tehad kepada bentuk orang, tetapi

  boleh juga berbentuk haiwan, dan objek-objek lain mengikut watak, situ