Blue Print Kokurikulum

Download Blue Print Kokurikulum

Post on 25-Jun-2015

260 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BLUE PRINT PENINGKATAN KEGIATAN KOKURIKULUM KOMPONEN SUKAN DAN PERMAINAN 2010BIDANG MATLAMAT Dengan penyertaan bersukan diharapkan para pelajar akan menjadikan sbg satu amalan gaya hidup sihat disamping mengecap kemenangan dalam acara yang di sertai. Menjadi pasukan yang disegani diperingkat yang lebih tinggi Seiring mencapai matlamat Malaysia Cergas OBJEKTIF STRATEGI Penjadualan Latihan Fasa Persediaan Fasa Pre Pertandingan Fasa Pertandingan Fasa PostPertandingan Lat Kecergasan D/T CV D/T Otot Kekuatan Kelembutan Ketangkasan Kuasa Kaedah Latihan Lat Litar Lat Bebanan Lat Jeda Lat Kalistenik Parloof Pembangunan Pert Antara Rumah Pert Prgt Daerah Pert Prgt Lebih TIND J/MASA JANGKA MULA PEMANTAUAN Pengumpulan data latihan. S/U Sukan Jurulatih & Pengurus KetuaGur u Rumah Guru Rumah Ketua Rumah 2010 hingga 2015 Januari 2010 Analisis data secara statistic Taburan normal. Semakan laporan pada penghujung bulan Perekodan dalam log kegiatan kokurikulum sekolah Pemantau Pengetua PK Kokurikulum PK HEM PK Akademik Ketua Bidang S/U Berasakan sekolah Pbandinga n pencapaian antara sekolah, daerah dan negeri Gred pcapaian berasaskan penilain unit sukan dan pjk JPNS PENILAIAN

Olahrag a X Desa Sukanta ra

1.Memahami konsep penting dalam acara sukan olahraga, XDesa dan Sukantara . 2.Boleh melakukan kemahiran dalam bidang tersebut dengan teknik yang betul. 3.Menggalak dan meningkatkan penyertaan pelajar dalam bidang tersebut

Tinggi

Kokurikulum S/U SukanC.Ravichandran, GPK Kokurikulum, SMK Rawang,48000 Rawang, Selangor.

BIDANG

MATLAMAT

OBJEKTIF

STRATEGI Penjadualan Latihan Fasa Persediaan Fasa Pre Pertandingan Fasa Pertandingan Fasa PostPertandingan Lat Kecergasan & Kedah Latihan D/T CV, D/T Otot Kekuatan Kelembutan Kuasa Ketangkasan Lat Litar, Lat Jeda,Lat Beratan, Lat Kalistenik,Parloof Latihan Kemahiran Kem Individu Kem Unit Kem Pasukan Kem Undangundang

TIND

J/MASA

JANGK A MULA

PEMANTAUAN

PENILAIAN

Ragbi

Dengan penyertaan dalam sukan ragbi diharapkan para pelajar akan menjadikan sbg satu amalan gaya hidup sihat disamping mengecap kemenangan dalam acara yang di sertai. Menempatkan sebagai pasukan division 1 dalam jangkamasa

S/U Sukan Jurulatih & Pengurus Penyelia Sukan & Permainan KetuaGuru Rumah Guru Rumah Ketua

Pengumpulan data latihan. Analisis data secara statistic Semakan laporan pada penghujung bulan Perekodan dalam log kegiatan kokurikulum sekolah Pemantau Pengetua PK Kokurikulum PK HEM PK Akademik Ketua Bidang

1.Memahami konsep penting dan keseronokan dalam permainan sukan ragbi . 2.Boleh melakukan kemahiran dalam bidang tersebut dengan teknik yang betul. 3.Menggalak dan meningkatkan penyertaan pelajar dalam

Berasakan sekolah Pbandinga n pencapaian antara sekolah, daerah dan negeri Gred pcapaian berasaskan penilain unit sukan dan pjk JPNS

2010 hingga 2015

Januari 2010

yang disasarkan

bidang tersebut

Aspek Keselamatan Pembangunan Pert Antara Rumah Pert Prgt Daerah Pert Prgt Lebih Tinggi Kursus Kejurulatihan Kepengadilan Pengelolaan

Rumah

S/U Kokurikulum S/U Sukan

C.Ravichandran, GPK Kokurikulum, SMK Rawang,48000 Rawang, Selangor. .

BIDANG

MATLAMAT

OBJEKTIF

STRATEGI

TIND

J/MASA

JANGK A MULA

PEMANTAUAN

PENILAIAN

Bola Sepak

Dengan penyertaan sukan bola sepak diharapkan para pelajar akan menjadikan sbg satu amalan gaya hidup sihat disamping mengecap kemenangan dalam acara

1.Memahami konsep penting disamping mengalami keseronokan dalam sukan bola sepak . 2.Boleh melakukan kemahiran dalam bidang tersebut dengan teknik

Penjadualan Latihan Fasa Persediaan Fasa Pre Pertandingan Fasa Pertandingan Fasa PostPertandingan Lat Kecergasan & Kaedah latihan D/T CV, D/T Otot Kelembutan,Kekuat an Ketangkasan, Kuasa Lat Litar Lat

S/U Sukan Jurulatih & Pengurus Peny Sukan & Permainan KetuaGuru Rumah

Pengumpulan data latihan. Analisis data secara statistic Taburan normal. Semakan laporan pada penghujung bulan Perekodan dalam log Berasakan sekolah Pbandinga n pencapaian antara sekolah, daerah dan negeri Gred pcapaian

2010 hingga 2015

Januari 2010

yang di sertai Mampu melahirkan pemain yang bermutu dan berdisiplin

yang betul. 3.Menggalak dan meningkatkan penyertaan pelajar dalam bidang tersebut

Bebanan Lat JedaLat Kalistenik Lat Parloof Pembangunan Pert Antara Rumah Pert Prgt Daerah Pert Prgt Lebih Tinggi Pengayaan Tayangan Video Kursus Pelajar & Guru

Guru Rumah Ketua Rumah

kegiatan kokurikulum sekolah Pemantau Pengetua PK Kokurikulum PK HEM PK Akademik Ketua Bidang S/U Kokurikulum S/U Sukan

berasaskan penilain unit sukan dan pjk JPNS

C.Ravichandran, GPK Kokurikulum, SMK Rawang,48000 Rawang, Selangor.

BIDANG

MATLAMAT

OBJEKTIF

STRATEGI

TIND

J/MASA

JANGK A MULA

PEMANTAUAN

PENILAIAN

Dengan penyertaan sukan bola tampar diharapkan

1.Memahami konsep penting dalam acara sukan bola tampar dgn

Penjadualan Latihan Fasa Persediaan Fasa Pre Pertandingan Fasa Pertandingan Fasa

S/U Sukan Peny Sukan & Permainan

Pengumpulan data latihan. Analisis data secara statistic Taburan normal. Berasakan sekolah Pbandinga

Badmint on

para pelajar akan menjadikan sbg satu amalan gaya hidup sihat serta penerapan konsep Malaysia Cergas disamping mengecap kemenangan dalam acara yang di sertai.

lebih komprehensif . 2.Boleh melakukan kemahiran dalam bidang tersebut dengan teknik yang betul. 3.Menggalak dan meningkatkan penyertaan pelajar dalam bidang tersebut

PostPertandingan Lat Kecergasan D/T CV, D/T otot Kelembutan,Kekuat an Ketangkasan, Kuasa Kaedah Latihan Lat Litar Lat Bebanan Lat Jeda Lat Kalistenik Parloof Pembangunan Pert Antara Rumah Pert Prgt Daerah Pert Prgt Lebih Tinggi Jurulatih & Pengurus KetuaGuru Rumah Guru Rumah Ketua Rumah Semakan laporan pada penghujung bulan Perekodan dalam log kegiatan kokurikulum sekolah Pemantau Pengetua PK Kokurikulum PK HEM PK Akademik Ketua Bidang S/U Kokurikulum S/U Sukan

2010 hingga 2015

Januari 2010

n pencapaian antara sekolah, daerah dan negeri Gred pcapaian berasaskan penilain unit sukan dan pjk JPNS

C.Ravichandran, GPK Kokurikulum, SMK Rawang,48000 Rawang, Selangor.

Dengan penyertaan bersukan diharapkan

1.Memahami konsep penting

Penjadualan Latihan Fasa Persediaan Fasa Pre Pertandingan

Pengumpulan data latihan. S/U Sukan Analisis data secara statistic Berasakan sekolah

Bola Jaring

para pelajar akan menjadikan sbg satu amalan gaya hidup sihat disamping mengecap kemenangan dalam acara yang di sertai. Dengan bersukan ia menjadi satu amalan positif dalam pembentukan sahsiah pelajar

dalam acara sukan bola jarring dgn lebih jelas . 2.Boleh melakukan kemahiran dalam bidang tersebut dengan teknik yang betul. 3.Menggalak dan meningkatkan penyertaan pelajar dalam bidang tersebut

Fasa Pertandingan Fasa PostPertandingan Lat Kecergasan D/T CV, D/T Otot Kelembutan,Kekuat an Ketangkasan, Kuasa Kaedah Latihan Lat Litar Lat Bebanan Lat Jeda Lat Kalistenik Parloof Pembangunan Pert Antara Rumah Pert Prgt Daerah Pert Prgt Lebih Tinggi

Jurulatih & Pengurus KetuaGuru Rumah Guru Rumah Ketua Rumah 2010 hingga 2015 Januari 2010

Taburan normal. Semakan laporan pada penghujung bulan Perekodan dalam log kegiatan kokurikulum sekolah Pemantau Pengetua PK Kokurikulum PK HEM PK Akademik Ketua Bidang S/U Kokurikulum S/U Sukan

Pbandinga n pencapaian antara sekolah, daerah dan negeri Gred pcapaian berasaskan penilain unit sukan dan pjk JPNS

C.Ravichandran, GPK Kokurikulum, SMK Rawang,48000 Rawang, Selangor.

BIDANG

MATLAMAT

OBJEKTIF

STRATEGI

TIND

J/MASA

JANGK A MULA

PEMANTAUAN

PENILAIAN

Bola Baling

Dengan penyertaan bersukan diharapkan para pelajar akan menjadikan sbg satu amalan gaya hidup sihat disamping mengecap kemenangan dalam acara yang di sertai. Matlamat melahiran pelajar yang cergas selari dengan konsep Malaysia Cergas

1.Memahami konsep penting dalam acara sukan bola baling dengan lebih komprehensif . 2.Boleh melakukan kemahiran dalam bidang tersebut dengan teknik yang betul. 3.Menggalak dan meningkatkan penyertaan pelajar dalam bidang tersebut

Penjadualan Latihan Fasa Persediaan Fasa Pre Pertandingan Fasa Pertandingan Fasa PostPertandingan Lat Kecergasan D/T CV,D/T Otot, Kelembutan, Kekuatan Ketangkasan Kuasa Kaedah Latihan Lat Litar Lat Bebanan Lat Jeda Lat Kalistenik Parloof Pembangunan Pert Antara Rumah Pert Prgt Daerah Pert Prgt Lebih Tinggi

Pengumpulan data latihan. S/U Sukan Jurulatih & Pengurus KetuaGuru Rumah Guru Rumah Ketua Rumah 2010 hingga 2015 Januari 2010 Analisis data secara statistic Taburan normal. Semakan laporan pada penghujung bulan Perekodan dalam log kegiatan kokurikulum sekolah Pemantau Pengetua PK Kokurikulum PK HEM PK Akademik Ketua Bidang S/U Kokurikulum S/U Sukan Berasakan sekolah Pbandinga n pencapaian antara sekolah, daerah dan negeri Gred pcapaian berasaskan penilain unit sukan dan pjk JPNS

C.Ravichandran, GPK Kokurikulum, SMK Rawang,48000 Rawang, Selangor.

BIDANG

MATLAMAT

OBJEKTIF

STRATEGI

TIND

J/MASA

JANGK A MULA

PEMANTAUAN

PENILAIAN

Sepak Takraw

Dengan penyertaan bersukan diharapkan para pelajar akan menjadikan sbg satu amalan gaya hidup sihat disamping mengecap kemenangan dalam acara yang di sertai. Memertabatk an sukan ini sebagai sukan tradisi yang perlu dibanggakan

1.Memahami konsep penting