blik & rør - oktober

Download Blik & Rør - Oktober

Post on 04-Apr-2016

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VVS som i 1970erne - BLIKKENSLAGER MED 50 RS JUBILUM - Laveste arbejdslshed i 6 r - Utilfredse bygningsarbejdere kmper mod social dumping - AKKORDFOLK OPLEVER SML MED AKKORDAFTALESEDLER - Blikkenslager og jernmand - Udfyld dit oplysningskort og vind en iPad

TRANSCRIPT

 • OK 2014: Vagtordning til skorstensfejerne

  OK 2014: Forlis p VVS-omrdet04 |

  09 |

  Forsvar din overensko

  mstVVS SOM I 1970ERNE

  08 |

  LAVESTE ARBEJDSLSHED I 6 R 03 |

  Med p job:

  BLIKKENSLAGERMED 50 RS JUBILUM

  12 |

  UDFYLD DITOPLYSNINGS-

  KORTOG VIND EN

  IPAD

  BLIK RRFAGBLADET BLIK OG RR NR. 10 2014

  14

  20 BLIKKENSLAGER OG JERNMAND06 07 AKKORDFOLK OPLEVER SML MED AKKORDAFTALESEDLERUTILFREDSE BYGNINGSARBEJDERE KMPER MOD SOCIAL DUMPING

 • Foto: Tho

  mas w

  illad

  s.

  FAGBLADET BLIK OG RR

  Immerkr 42, 2650 Hvidovre Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

  Ansvarshavende chefredaktr: Max MeyerRedaktr: Allan Guldberg (DJ) Annoncesalg: Dansk Mediaforsyning ApS Tlf. 7022 4088, www.dmfnet.dkDesign og produktion: KLS Grafisk Hus A/S

  Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 30. juni 2010. ISSN 0907-7243.

  Fagbladet Blik og Rr udkommer 11 gange rligt, og nste gang er det den 31. oktober.Forsidefoto: Carsten Ingemann.

  LEDER

  Der er igen kommet godt gang i den dan-

  ske byggebranche. Antallet af konkurser i

  byggebranchen er de laveste siden 2006,

  og de seneste tal fra Danmarks Statistik

  viser ogs, at ledigheden i byggeriet igen

  er faldet.

  Den positive udvikling smitter ogs af

  p medlemmerne i Blik- og Rrarbejder-

  forbundet. Siden den konomiske krise

  sendte antallet af ledige p himmelflugt

  i efterret 2008, er den gennemsnitlige

  ledighed p landsplan nu nede p blot

  4,2 procent. Nogle steder har virksom-

  hederne endda problemer med at skaffe

  folk nok til de opgaver, de er i gang med.

  Det er rigtig gode nyheder, og vi burde

  alle g rundt med et stort smil og armene

  hvet. Men det er der alligevel ingen

  som helst grund til. For midt mellem alle

  de positive tal, gemmer der sig ogs en

  tendens, vi helst vil vre foruden. For

  selv om opsvinget giver mere arbejde, s

  har vi en gruppe unge svende, som altid

  str bagerst i ken, nr virksomhederne

  skal bruge flere folk.

  For gruppen af unge svende under

  25 r er ledigheden p landsplan p

  12,3 procent, og det er alts alt for hjt

  i forhold til landsgennemsnittet for alle

  medlemmer. Det er noget rigtig skidt.

  Det er ikke det eneste sted, at de

  unge bliver svigtet. P trods af opsvinget

  optages der stadig alt for f lrlinge, og

  det glder bde VVS- og skorstensfejer-

  branchen.

  I Blik- og Rrarbejderforbundet opfor-

  drer vi derfor til, at give plads til flere af

  de unge svende og nye lrlinge, nr I

  ude i virksomhederne og i akkordsjakke-

  ne skal bruge ekstra arbejdskraft. Udover

  at hjlpe de unge, er der ogs en anden

  god grund til dette.

  I de kommende r meldes der om

  massiv mangel p dygtige hndvrkere.

  Det bliver en manglevare, og derfor er

  der er ingen som helst tvivl om, at hvis

  vi i branchen ikke selv kan levere den

  forndne arbejdskraft, str andre klar til

  at overtage vores arbejde.

  Det er en situation vi for alt i verden

  skal undg.

  GIV PLADS TIL FLERE AF DE UNGE

  I Blik- og Rrarbej-derforbundet op-

  fordrer vi derfor til, at give plads til flere af de unge svende og nye lrlinge, nr I ude i virksomhederne og i akkordsjakkene skal bruge ekstra arbejdskraft.

  Max Meyer

  Forbundsformand

  2 | BLIK OG RR 10-2014

 • BLIK OG RR 10-2014 | 3

  GIV PLADS TIL FLERE AF DE UNGE

  BLIK OG RR 10-2014 | 3

  Ledigheden blandt VVSere og blikken-slagere falder fortsat. I august er ledighe-den opgjort til blot 4,2 procent, og det er den laveste ledighed siden efterret 2008.

  DER ER GET grund til optimisme. De mange bygge- og renoveringsprojekter over hele landet har positiv indfly-

  delse p ledigheden blandt Blik- og Rrarbejderforbundets

  medlemmer.

  Det er srligt de mange store bygge- og anlgsopgaver, som

  srger for den lave ledighed, men ogs energirenovering i bde

  det offentlige og private betyder get eftersprgsel p VVSere og

  blikkenslagere.

  Den seneste opgrelse over ledigheden fra Byggefagenes

  Arbejdslshedskasse viser, at ledigheden blandt forbundets med-

  Kreds Ledige i procent

  Nord-Midtjylland 3,9 %

  Sydjylland-Fyn 3,4 %

  Sjlland-Bornholm 4,4 %

  Kbenhavn 5,0 %

  Totalt 4.2 %

  FULDTIDSLEDIGE VVSERE I UGE 34 - 2014

  lemmer i VVS-branchen i august

  var p blot 4,2 procent. Det er

  den laveste ledighed siden

  finanskrisen sendte tusindvis af

  bygningsarbejdere i arbejdsls-

  hedsken i efterret 2008.

  Herefter steg ledigheden

  konstant frem til forret 2010,

  hvor den gennemsnitlige ledig-

  hed for VVSere og blikkenslagere

  toppede med 15 procent. Siden er det

  langsomt get den rigtige vej, og srligt

  i de seneste par r er der igen kommet gang

  i byggeriet.

  Malurt i bgeretP landsplan er ledigheden nogenlunde jvnt fordelt. Den

  laveste ledighed er registreret i Kreds Sydjylland-Fyn, hvor blot

  3,4 procent af VVSerne var ledige i uge 34, mens ledigheden i

  Kbenhavn var p 5,0 procent.

  De eneste som tilsyneladende endnu ikke har fet glde af

  opsvinget i byggeriet, er de yngste svende under 25 r. For den

  gruppe er ledigheden p landsplan mlt til hele 12,3 procent.

  Srligt for de unge svende st for Storeblt er den gennemsnit-

  lige ledighed over 15 procent.

  Ogs ledigheden for svende mellem 25 og 30 r er hj. Her var

  ledigheden i august p 6,9 procent i forhold til landsgennemsnit-

  tet p 4,2.

  Murere topper ledighedenBlandt alle bygningsarbejdere og hndvrkere var 3.500 uden

  arbejde i august, hvilket svarer til 4,1 procent.

  Den hjeste ledighed har murerne i 3F med 5,6 procent, mens

  bygningsmalerne flger lige efter med 5,2 procent. Elektrikerne

  har med 2,2 procent laveste ledighedsprocent.

  Den seneste opgrelse fra Danmarks Statistik viser, at arbejds-

  lsheden for hele arbejdsmarkedet i juli var 5,1 procent.

  LAVESTE ARBEJDSLSHED

  I

  R

 • KORT NYT

  4 | BLIK OG RR 10-2014

  TREDOBLINGAF PBUD FOR MANGELFULD OPLRING

  Der er sket en tredobling i antallet af afgrelser for manglende instruktioner og

  oplring fra 2011 til 2013, viser tal fra Arbejdstilsynet.

  Der er lige s stor risiko for, at du kommer ud for en arbejdsulykke p din

  frste arbejdsdag, som i de flgende fire uger tilsammen, viser erfaringer fra

  Arbejdstilsynet.

  Nr der er sket en arbejdsulykke, kan Arbejdstilsynet ofte spore ulykkerne

  tilbage til arbejdsgiverens manglende instruktion og oplring af medarbejderne.

  Og netop antallet af afgrelser, som tilsynet har truffet for manglende instruk-

  tion og oplring, er steget fra 172 i 2011 til 582 i 2013.

  Ulykker p grund af manglende oplring og instruktion forekommer i alle

  brancher, men ses isr i bygge- og anlgsbranchen samt industri. Det er ar-

  bejdsgiveren, der har ansvaret for, at de undgs.

  Antal afgrelser 2011 2012 2013 Total

  Afgrelser uden pbud 2 2 17 21

  Pbud 51 109 141 301

  Straks pbud 119 243 424 786

  Total 172 354 582 1.108

  Afgrelser om manglende oplring og instruktion

  Kilde: Arbejdstilsynet.

  I et brev til EU-kommissionen

  beskylder Polen det danske RUT-

  register for at vre i strid med den

  frie bevgelighed.

  Det er den polske vicepremiermi-

  nister, Janusz Piechociski, der i et

  brev til EU-kommissionen udtryk-

  ker bekymring over det danske

  RUT-register, der i dag er et vigtigt

  redskab i indsatsen mod social

  dumping.

  RUT-registret benyttes af bde

  Skat, Arbejdstilsynet og fagbev-

  gelsen til blandt andet at udtrkke

  oplysninger for at finde adresser

  p de steuropiske virksomheder

  i Danmark, s der kan stilles over-

  enskomstkrav.

  Det skal det blive ved med, me-

  ner sekretariatsleder i BAT-kartellet

  Gunde Odgaard. Han mener ikke,

  at registret er i strid med den frie

  bevgelighed.

  - Der er ikke noget at komme

  efter. Jeg er trt af polakkerne og

  deres angreb p vores system - og

  det er mange andre lande ogs.

  Der er stort set ingen af de polske

  virksomheder, der kommer til Dan-

  mark, som opfylder betingelserne

  om egenproduktion i hjemlandet.

  Det gr de polske myndigheder

  intet ved. Det ville derfor tjene dem

  til re, at holde deres kft eller i

  det mindste feje for egen dr frst,

  siger han til dagbladet Licitationen.

  Der er stor forskel p, hvor lang barsel mnd holder.

  Mange byggearbejdere gr reelt ned p halv ln - det gr arkitekten eller ingeni-

  ren ikke. For mens ingeniren holder 40,4 dages barselsorlov, holder ansatte i byg-

  geriet langt mindre barsel. Srligt VVSere og malere skraber bunden. Det viser tal,

  som Danmarks Statistik har trukket for LO.

  Hvor fdre i LOs a-kasser i gennemsnit holder 25,5 dages barsel, s halter

  ansatte i byggeriet langt efter. Sledes holder et medlem

  af byggefa genes a-kasse, som organiserer VVSere og

  malere, kun 18,3 dages barselsorlov,

  hvilket er 7,2 dage mindre en gennem-

  snittet. For bygningsarbejdere, som er

  medlem af 3Fs a-kasse, er situationen

  noget bedre. De holder kun 1,1 dag mindre

  end gennem snittet.

  En undersgelse af omfanget af mnds barsel

  viser, at det for mange mandlige medlemmer er

  en d