biologija za 9-ti razred

Download Biologija za 9-ti razred

Post on 11-Jan-2016

155 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

osnovna skola

TRANSCRIPT

 • 180

  Danka Petrovi Desanka Malidan

  BiologijaUdbenik za deveti razred osnovne kole

  Zavod za udbenike i nastavna sredstvaPODGORICA, 2015.

 • Zavod za udbenike i nastavna sredstva Podgorica

  Zoja Bojani-Lalovi, direktorica

  Radule Novovi

  Lazo Lekovi

  Sneana Martinovi

  dr Mirko Popovi

  prof. dr Vesna Bakidoc. dr Ljilja MusiMirjana VuiniRadmila MujoviRanka Boovi

  Milorad Miti

  Sanja Marjanovi

  Goran Popovi

  Rajko Radulovi

  M Print Podgorica

  1000

  Izdava

  Za izdavaa

  Glavni urednik

  Odgovorni urednik

  Urednica

  Struni konsultant

  Recenzenti

  Dizajn i ilustracije

  Lektura

  Korektura

  Tehniki urednik

  tampa

  Tira

  Mr Danka Petrovi Desanka Malidan

  Biologija Udbenik za deveti razred osnovne kole

  Savjet za opte obrazovanje, Rjeenjem br. 04-3-173 od 29. 8. 2008. godine, odobrio je ovaj udbenik za upotrebu u osnovnim kolama.

  CIP ,

  ISBN 978-86-303-1492-6COBISS.CG-ID 27453712

  179

 • 178

  3. T4. tetivama5. popreno-prugastih6. redovnim Test D Ireceptorlikvorinsulinrefleksnervni impulsprag nadraajaendokrina lijezda

  II1. Neurotransmiter omoguava prenoenje

  nadraaja s jednog na drugi neuron. 2. Centar za disanje nalazi se u produenoj

  modini.3. Simpatikus i parasimpatikus su dijelovi

  vegetativnog nervnog sistema; djeluju antagonistiki.4. Iz obje biljke dobijaju se poznati stimulanti

  (kofein i kokain).5. Adrenalin poveava krvni pritisak (kada smo

  uplaeni ili uzbueni). 6. Hipotalamus lui hormone koji kontroliu

  aktivnost hipofize. Hipofiza svojim hormonima regulie rad ostalih endokrinih lijezda. Predstavljaju vezu nervnog i endokrinog sistema

  III1. a2. c3. a4. c5. d6. b7. b8. d9. c10. b

  IV1. akson2. T3. produena4. refleksni luk 5. T6. smanjuje7. sr8. T

  Test E Imirisna zona ulna kvrica duica akomodacija uta mrlja pu znoj termoregulacija

  II1. ulne kvrice su tjelaca sastavljena od

  ulnih elija - receptora. 2. Zjenica je otvor na duici kroz koju svjetlost ulazi u unutranjost oka. 3. Ono soivo je povezano sa cilijarnim tijelom, iji mii mijenja oblik soiva. 4. uta mrlja je mjesto na zadnjem dijelu mrenjae koje sadri samo epie.5. Kortijev organ je dio opnastog pua u kome su receptori koji primaju zvune drai. 6. Uz dlaku se nalazi i lojna lijezda koja lui loj; on ini dlaku mekom i savitljivom.

  III1. c2. b3. d4. a5. c6. d7. a8. d

  IV1. bonom2. T3. oblika4. venjaa5. Eustahijeva tuba6. T7. krznu

  Test F Ioploenjeplacentaklimakterijummejozapubertetkontracepcija

  II1. Mitotikim diobama zigota nastaje embrion.2. Pupana vrpca povezuje embrion sa

  posteljicom. Preko pupane vrpce i posteljice ostvaruje se veza izmeu krvotoka embriona i krvotoka majke.

  3. Mutiranje je sekundarna polna odlika osoba mukoga pola, a javlja se u pubertetu poduticajem testosterona.

  4. Akrozom je dio na glavi spermatozoida koji omoguava razlaganje ovojnice jajne elije i ulazak jedra spermatozoida.

  III1. b2. b3. a4. c5. c6 d7 b

  IV1. T2. hormona3. X4. zrelo doba5. T

  Sadraj

  A. ORGANIZACIJA TIJELA

  A1. elija ivot u malom .............8A2. Od elije do organizma ..........13A3. Tkiva ......................................16A4. Sistemi organa .......................19REZIME A ....................................23Dodatak - Transplantacija organa ...24TEST A .........................................26

  B. RAZMJENA MATERIJE I ENERGIJE

  B1. Hrana i ishrana ....................30 B2. Varenje ...................................36B3. Krv i limfa ..............................42B4. Srce i krvotok .........................47B5. Imuni sistem ..........................54B6. Razmjena gasova ...................56B7. Izluivanje ..............................62REZIME B ....................................66Dodatak - udesna mo hrane ....68TEST B .........................................70

  C. KRETANJE I POTPORA C1. Kosti daju potporu ................74C2. Skelet .....................................78C3. Muskulatura ..........................83C4. Kretanje .................................88REZIME C ....................................91Dodatak - Sportska medicina ......... 92TEST C .........................................94

  D. REGULACIJA

  D1. Nervni sistem grade neuroni .....98 D2. Centralni nervni sistem ........102D3. Periferni i vegetativni nervni sistem ............108D4. Bolesti zavisnosti ...................112D5. Endokrini sistem ...................116REZIME D ....................................121Dodatak - Spavanje i san .............122TEST D .........................................124 E. KAKO SPOZNAJEMO

  SVIJET OKO SEBE

  E1. ulo vida ................................128E2. ulo sluha i ravnotee ...........131 E3. ulo ukusa i mirisa ...............135E4. Koa ........................................139REZIME E ....................................143Dodatak - O ulima i umjetnosti ... 144TEST E .........................................146

  F. POLOVI SE RAZLIKUJU

  G1. Polni organi ...........................150G2. Od zaea do roenja .............154G3. Odrastanje i starenje ............158REZIME F ....................................161Dodatak - Vantjelesna oplodnja .......162 TEST F .........................................164

  Rjenik ..........................................166Odgovori i rjeenja .......................170

 • Kako da koristi Udbenik

  Naslov

  Tekst je podijeljen na nekoliko cjelina. Svaka

  poinje podnaslovom.

  Anatomske ilustracije sa upisima prate i dopunjavaju tekst

  Crtei i foto-grafije prate

  tekst.

  Kljune rijei s kratkim objanjenjem.

  Prva grupa pitanja. Na njih moe odgovo-riti ako si shvatio/la gradivo.

  Druga grupa pitanja. Za taan odgovor potrebno je da razmisli, a nekada i potrai dodatne infor-macije u knjigama ili na Inernetu.

  Svaka tema poinje uvodnom stranom. Na njoj

  je mini sadraj.

  Zanimljivosti su na tonskoj podlozi

  Bolesti su izdvojene i oznaene posebnim znakom

  177

  Test A Imitozatkivohromozominterfazaenzimgenzigotepitelno tkivo

  II1. Enzimi ubrzavaju ili usporavaju metabolike procese.2. Ribozomi i endoplazmatina mrea neophodni su za sintezu bjelanevina.3. Polni hromozomi, XX su enski polni hromozomi, XY su muki polni hromozomi.4. Faze u mitozi - sloenoj elijskoj diobi.5. Ove elije grade nervno tkivo.6. Predstavljaju meuelijsku masu vezivnih tkiva: hrskaviavog i tenog tkiva (krvi). III1. c2. a3. b4. a5. b6. d7. c8. a

  IV1 T2. hromozom, hromatin3. interfazi4. elijsku membranu 5. T6. T7. nervno 8. nervni

  Test BIreapsorpcijakapilaravitaminozanefronglukozaimunitetdijafragmakrvni serumureapuls

  II1. Glukoza je osnovni izvor energije za eliju.

  Glikogen je rezervna materija.2. Piramida ishrane je nain da predstavimo

  uravnoteenu ishranu.3. Mehaniko varenje je priprema hrane za

  bolje djelovanje enzima, tj. za bru hemijsku razgradnju hrane.

  4. Hlorovodonina kiselina obezbeuje kiselu sredinu za djelovanje pepsina.

  5. Limfa nastaje cijeenjem krvi u meuelijskim prostorima tkiva.

  6. I vakcinom i imuno serumom stie se

  vjetaki imunitet.7. Vene su krvni sudovi koji dovode krv u srce.

  Arterije odvode krv iz srca.

  III1. b2. c3. d4. a5. d6. b7. c8. a9. a10. b11. d

  IV1. T2. T3. masti4. oksihemoglobin5. primarna6. tijela7. T8. pankreas9. T

  Test C Ilobanjatetivakontrakcijazglobantagonizamokotavanjemotorna ploapokosnicazamor

  II1. Kalcijum-karbinat i bjelanevina osein ine

  meuelijsku kotanu masu. 2. elije pokosnice stvaraju kotanu masu koja

  spaja kost na mjestu preloma.3. Rebra su povezana hrskavicom sa grudnom

  kosti; rebra i grudna kost grade grudni ko.4. Kosti i miii omoguavaju kretanje tijela.

  Miii su tetivom vezani za kosti; kontrakcijom miia vri se pokret u zglobu.5. Razgradnjom glikogena oslobaa se energija,

  ali nastaju i tetne materije, ugljenik(IV)-oksid i mljena kiselina. 6. Vjebanjem se stie kondicija.

  III1. d2. c3. b4. a5. d6. c7. a8. b

  IV1. T2. butna kost

 • 176

  2. Pomagala za sluh mogu pomoi osobama kod kojih nijesu u potpunosti oteeni receptori, nerv i centar.

  E4.1. U koi imamo pet razliitih tipova receptora.

  Njima osjeamo: dodir, pritisak, bol, toplo i hladno.

  2. U pokoici se nalaze elije koje sadre mrki pigment melanin. Kada se izlaemo Suncu, melanin migrira prema povrini, te koa postaje tamnija.

  3. Receptori za dodir nalaze se ispod same pokoice. Receptori za hladno smjeteni su u gornjim slojevima krzna, blizu pokoice. Receptori za toplo su dublje u koi. Receptori za bol su nervni zavreci; rasporeeni su svuda u koi.

  4. Znojne lijezde smjetene u krznu koe izluuju znoj. Znoj ima vanu ulogu u termoregulaciji. Isparavanjem znoja troi se energija, a tijelo se hladi.

  5. Osjeaj bola nastaje u kori velikog mozga.

  1. Koliina melanina je nasljedna, od nje zavisi boja koe. Tamnije osobe nijesu u potpunosti zatiene od dejstva UV zraka, ali je zatita efikasnija to je koa tamnija.

  F1.1. Jajnici stvaraju jajne elije i lue enske

  polne hormone. Sjemenici proizvode spermatozoide (muke polne elije) i polni hormon testosteron.

  2. Sjemenik, pasjemenik, sjemevod, briznik, prostata, mokrana cijev, polni ud

  3. Jajnik, jajovod, materica, vagina.4. Mejozom nastaju 4 haploidne elije.

  1. Mejozom nastane 4 spermatozoida i to dva sa X polnim hromozomom a dva sa Y hromozomom. U toku mejoze od