bij juf ineke en juf caroline info-avond sept. 2012 groep 5

Download Bij juf Ineke en juf Caroline info-avond sept. 2012 groep 5

Post on 08-Jun-2015

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • bij juf Ineke en juf Caroline info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 2
 • Dia 3
 • Taal info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 4
 • Woordenschat. Spreken en luisteren. Schrijven/stellen. Taalbeschouwing. info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 5
 • Komt bij alle vakken aan bod: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, lezen, . Bij taal: Rondom het taal thema worden er nieuwe woorden aangeboden Kinderen leren van en met elkaar door naar aanverwante woorden te zoeken. Goede programmas op tv ter verrijking van de woordenschat zijn Het klokhuis en het Jeugdjournaal. info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 6
 • Het beoordelen van teksten: wie schrijft het en voor wie. Het zelf schrijven van weetteksten, verhalen, ansichtkaarten, tekstballonnen bij plaatjes. info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 7
 • Een mening leren geven Vragen stellen Reageren op anderen Verslag uitbrengen De leerlingen leren hun zegje te doen Maar...ook tegen wie ze hun zegje doen info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 8
 • Op de computer kunnen de kinderen woordenschat oefenen. Er wordt groepsgewijs, in tweetallen, en individueel gewerkt. Na uitleg komt er een gedeelte op de weektaak. info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 9
 • Denk aan de programmas waarin goede taal voorkomt en die een verrijking bieden voor de woordenschat..Klokhuis en Jeugdjournaal. Het gebruik van spreekwoorden info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 10
 • Technisch lezen: estafette Begrijpend lezen: nieuwsbegrip lezen info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 11
 • Dia 12
 • Lezen is erg belangrijk: We willen van kinderen vlotte lezers maken. Aan het einde van groep 5: avi E5 beheerst 4 dagen in de week van 10.30-11.15 uur We lezen in 3 groepen: Kinderen die vlot lezen Kinderen die op niveau zitten Kinderen voor wie lezen moeilijk is. info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 13
 • Woordlezen: met specifieke moeilijkheden Zinslezen Veel herhaling Met werkboeken, vloeiend en vlot boekjes Leesboeken Nogmaals: we willen van ieder kind een vlotte lezer maken We willen dat kinderen lezen leuk gaan/blijven vinden info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 14
 • We werken alleen nog met de nieuwe avi- normering 2 keer per jaar: Avi M5 (januari/februari) en E5 (juni) Beheerst, instructie of frustratie-niveau info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 15
 • We werken met nieuwsbegrip. Iedere week een tekst uit het nieuws van de week ervoor. Ook hier aandacht voor woordenschat. info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 16
 • Orintatie op de getallen t/m 1000 Optellen en aftrekken t/m 1000 Optellen en aftrekken t/m 100 (herhalen, verdere inoefening en automatiseren) Vermenigvuldigen en delen Geld Tijd Meten info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 17
 • * Tafels automatiseren * Sommen tot 20 en 100 automatiseren, bv. dmv spelletjes: yahtzee, ganzenbord, rummicub etc. * Klokkijken: analoog en digitaal info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 18
 • Klankwoorden: bijv. aai/ooi Regelwoorden: d/t, open en gesloten lettergreep Weetwoorden: ei/ij, f/v, s/z Bijna dagelijks oefenen we met een dicteetje. De open- en gesloten lettergreep is de meest belangrijke; Lakken of laken.bommen of bomen Vanaf blok 2 woorden van de week mee naar huis voor extra oefening info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 19
 • Dia 20
 • Natuur en techniek 4 themas 2 natuurthemas2 techniekthemas Thematisch werken kennisgericht Projectenpraktijkgericht info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 21
 • Leven: de leerlingen leren dat mensen, planten en dieren allemaal op hun eigen manier aan hun voedsel komen Omgeving: de kinderen leren hoe electriciteit werkt en waar de energie hiervoor vandaan komt Jouw zintuigen: de leerlingen leren over de functie van de zintuigen Techniek om je heen: de kinderen leren hoe constructies sterk gemaakt kunnen worden. (bijvoorbeeld bruggen bouwen) info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 22
 • 4 thema-lessen Toetsles 3 projectlessen info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 23
 • Leerlingen volgen de trek van de mens door de geschiedenis Realistisch beeld van de geschiedenis door deze zelf te beleven Taakgroepen Werken in groepjes, tweetallen of individueel info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 24
 • Concrete onderwerpen: Waterhuishouding Boodschappen doen Wegen onder en boven de grond Echte natuur en aangelegde natuur Start kaartvaardigheid, verkennen van de provincies en hoofdsteden info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 25
 • 2 klassenouders 1 bieb-ouder: maandag 12.00 13.15 uur, ongeveer iedere 4 weken Wie kan en wil een bijdrage leveren bij projectlessen van natuniek bv. over elektriciteit, zintuigen, constructies. info-avond sept. 2012 groep 5
 • Dia 26
 • Dia 27