beweegnetwerk “zutphen fit for life!”

Download Beweegnetwerk “Zutphen Fit for Life!”

Post on 07-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beweegnetwerk “Zutphen Fit for Life!”. Presentatie door; Sutfene-Carla van Dijk Manager innovatie en MVO. 2 juni 2010. Projectafbakening “Zutphen Fit for Life!”. Verwacht projectresultaat Betrokken Projectpartners- Beoogde doelgroepen Projectvoorstel Projectactiviteiten. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Beweegnetwerk Zutphen Fit for Life!Presentatie door; Sutfene-Carla van DijkManager innovatie en MVO2 juni 2010

 • Projectafbakening Zutphen Fit for Life!Verwacht projectresultaatBetrokken Projectpartners- Beoogde doelgroepen

  Projectvoorstel

  Projectactiviteiten

 • Waarom Zutphen Fit for Life!De bewegingsarmoede onder oudere senioren is hoogEr dreigt een sociaal isolement, de mobiliteit van deze groep ouderen neemt immers af. Bewegen kanworden ingezet als preventief middel tegen het krijgen van chronische aandoeningen bewegen heeft een gunstige invloed op zowel het fysieke als mentale verloop van ouder worden Door afnemende mobiliteit van ouderen neemt hun zelfstandigheid eveneens af

 • Waarom Zutphen Fit for Life!Vanuit de politiek is meer aandacht voor de vitaliteit van ouderen, vanwege vergrijzing De na-oorlogse ouderen, zijn bovendien mondiger, zelfstandiger en hebben behoefte om zelf sociaal en fysiek actief te blijven. Een pilot binnen Zutphen kan de Zutphense ouderen helpen sociaal en sportief actief te blijven en daardoor bijdragen aan de kwaliteit van leven

 • Projectpartners

  Projectpartners Gemeente ZutphenSutfene- FysiotherapieROC Aventus- Sport en BewegenWWZ-panel ZutphenReumapatintenvereniging Zutphen e.oPlatform Chronisch Zieken en gehandicaptenMixed Hockey Club Zutphen- SofthockeyAV Hanzesport Nordic Walking voor ouderenWarnsveldse Boys Voetbal voor senioren

 • Projectresultaattoename van het aantal bewegende ouderen, al dan niet met chronische aandoeningen, bij sportverenigingenmeer ouderen met plezier bewegen op het niveau en in een sociale context die past bij deze doelgroepen. sportaccommodaties ook benut op tijden waarop deze accommodaties anders niet worden benut

 • Projectresultaatvergroting van het sportaanbod op maat voor ouderen, door kennis van ouderen te borgen in het verenigingskadereventuele uitval op de sportvereniging wordt gemonitord en opgevangen in een (fysio)therapeutische settinguiteindelijk zullen meer ouderen blijvend in sport-en beweegactiviteiten binnen het netwerk participeren

 • ProjectactiviteitenOntwikkelen van gestandaardiseerde intake van deelnemers, om geschiktheid van deelnemers voor sportvormen te bepalenHet WWZ platform, Sutfene en de patintenverenigingen hebben kennis van de wensen en behoeften van ouderen kennis wordt samengebracht binnen de sportverenigingen, zodat deze in de toekomst invulling kunnen blijven geven aan een activiteitenaanbod voor oudere sporters.

 • ProjectactiviteitenOntwikkelen communicatieplan en communicatiemiddelen Om goed te kunnen communiceren over alle activiteiten over het project in alle fasen, zijn relevante communicatiemiddelen van evident belang Informatiebijeenkomsten met doelgroepnetwerkenDemonstraties sportactiviteiten tijdens publieke evenementen

 • Aanbod sportieve activiteiten binnen sportverenigingen partners geven daadwerkelijk invulling aan het programma-aanbod:

  Nordic Walking; bij AV HanzesportKnotshockey; bij Mixed Hockeyclub Zutphen Seniorenvoetbal; bij Warnsveldse boysGerogym / Aquagym; bij vitaliteitscentrum Sutfene

 • Evaluatie en voortgangPeriodieke (net)werkbijeenkomsten met betrokken partijen maandelijks worden met betrokken partijen en de deelnemers gevalueerd hoe de activiteiten verlopenwaar successen kunnen worden gedeeldwaar knelpunten worden ervaren.Leerervaringen kunnen onderling worden uitgewisseld zodat alle activiteiten daar baat van kunnen hebben

 • Waarom participeert AV HanzesportAV Hanzesport verwacht ouderen, al dan niet met beperkingen, een onderscheidend aanbod te kunnen doen door de deskundige begeleiding die gegarandeerd kan worden bij uitval tijdens de loopactiviteiten In clubverband bij AV Hanzesport is met name het nordic walking en sportief wandelen erg geschikt voor beoefening door ouderen. Nordic walking is de meest populaire beweegactiviteit onder ouderen

 • Nordiv Walking bij AV HanzesportNordic walking (duurtraining op finess-niveau):donderdagmiddag donderdagavond zaterdagmorgen zondagmorgenSportief wandelen (intervaltraining op fitness-niveau):dinsdagmiddag dinsdagavond zaterdagmorgen

 • Dank voor uw aandachtZijn er nog vragen?

 • Tijdsplan Zutphen Fit for Life!Vanaf juni ontwikkelen intake, programma-aanbodo.b.v kennis ouderen, ontwikkelen communicatieplan1 september 2010 tot 1 maart 2011 zullen de beweegprogrammas op de sportverenigingen daadwerkelijk starten, onder directe begeleiding en supervisie van fysiotherapeuten van Sutfene Afronding en evaulatie Zutphen fit for Life! in april 2011