BERNINA 720 Czech

Download BERNINA 720 Czech

Post on 21-Jul-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Po dlouh desetilet se BERNINA s nadenm vnuje vvoji icch a vyvacch stroj. Zkladem naich vrobk je vcarsk pesnost a vysoce kvalitn materily zaruuj vysok vkon a dlouhou ivotnost. BERNINA 720 nabz bohatstv funkc a vlastnost, kter usnadn Vae it. Vynlezy jako poloautomatick systm navlkn a regultor steh BERNINA (BSR) jsou dkazem inovativnho ducha. Stroje BERNINA ady 7 Vs nadchnou i svm jednoduchm, ale vjimenm vzhledem, nebo my se soustedme nejen na sofistikovan technologie ale i na vytven novch standard designu.

TRANSCRIPT

 • BERNINA 720

  MATHIAS ACKERMANN

  VCARSK MDN NVRH, PRO BERNINU

  5,5mmkastehuproextrajemn hedvb

  1 B 720 kterumivyvat

  1originlnvzor

  2dny meditac vmmateliru

  1sebevdomklientvmmelegantnmletnmnvrhu

 • Posuvn ovlada rychlosti a 1000 steh za minutu

  Chapa BERNINA s kou stehu 5,5 mm Vm umon dosh-nout pesnch steh vy rychlost, ale pesto tieji ne kdy dve. Na velkou cvku na spodn nit se vejde o 70 % vce niti ne na obyejnou cvku, proto mete t dle bez peruen.

  Tlatka pro pmou volbu: Tlatko start / stop Zdvih a sputn ptlan patky Automatick odstih niti it zpt

 • Kolenn pka BERNINA (FHS)

  Snadn navigace na barevn dotykov obrazovce umstn uprosted

  Monost pracovat s regultorem steh BERNINA (BSR)

 • 6 dvod, pro si BERNINU ady 7 zamilujete

  Prodlouen voln rameno pro velk projekty

  Stroje BERNINA ady 7 se chlub peliv konstruovanm prodlouenm volnm ramenem s pracovnm prostorem 24 cm vpravo od jehly. Krom toho, e poskytuje moe msta pro velk projekty, je B 720 s kou stehu 5,5 mm ideln i pro drobn prce, jako je vvn zip. A s Vaimi rostoucmi nroky mete rozit monosti sv BERNINY 720 dky rozshlmu psluenstv. Napklad regultorem steh BERNINA, kter Vm zaru stle stejnou dlku stehu pi volnm quiltovn, bez ohledu na to, jak rychle budete pohybovat ltkou.

  Dokonal kontrola nad stehy

  Vechny modely BERNINA ady 7 poskytuj jedinenou rove kontroly nad stehy. A u zmnte dlku stehu, ku stehu nebo polohu jehly, stroj si pro Vs zapamatuje vechny daje o stehu. Mete si uloit a kdykoli opt vyvolat vlastn nastaven steh a pes pipojen USB mete dokonce importovat a exportovat stehy, stehov vzory a jejich kombinace.

  Tipy a triky

  Pjemn ovldn a intuitivn navigace: ic rdce a pokyny na obrazovce poskytuj neustlou podporu a okamit odpovdaj na vechny Vae otzky.

  Jet snaz it

  BERNINA 720 pln adu kol zcela sama. Ptlan patka se automaticky spust na zatku vu. Navlkn je poloautomatick a po dosaen konce vu nebo pro vmnu barvy pi vyvn (vyvac modul je k dokoupen) se nit automaticky odstihne. Zkladn vbava obsahuje tak praktick nsuvn stolek, s nm bude prce na Vaem projektu jet snaz.

 • Adaptivn napt niti BERNINA

  Novinka od BERNINY, funkce Adaptivn napt niti BERNINA, zaruuje ideln napt niti bhem it pro dosaen dokonal kvality stehu na obou stranch ltky. Po nastaven napt podle niti a ltky, funkce Adaptivn napt niti BERNINA neustle kontroluje napt niti a dle poteby je automaticky pizpsobuje. Vsledkem je dokonal steh, ani byste museli cokoli upravovat.

  Vyvejte ndhern a snadno

  Vestrannost BERNINY 720 podtrhuje fakt, e doke i vyvat. Do reimu vyvn pepnete stroj pmo z dotykov obrazovky. V reimu vyvn mete velmi snadno posouvat motivy, pevracet je, otet a mnit jejich velikost. Navc mete dal motivy impor-tovat do stroje pes pipojen USB. Funkce kontrola Vm pome umstit vivku pesn kam chcete, jet ne zanete vyvat. K icmu stroji B 720 je vyvac modul k dispozici jako psluenstv k dokoupen.

  Nov vyvac rmeek Maxi Hoop je konstruovn speciln pro stroje BERNINA ady 7 a je mon v nm vyvat vzory o velikosti a 400 210 mm. Rmeek Maxi Hoop nen v zkladn vbav stroje.

  13 palcov prodlouen voln rameno poskytuje prostor 24 cm vpravo od jehly.

  Barevn dotykov obrazovka s funkc pamti

  Poloautomatick navlkn

  Nov rmeek Maxi Hoop byl vyvinut speciln pro stroje BERNINA ady 7.

  Vyvac modul (mimo zkladn vbavu)s obzvlt velkou vyvac plochou (400 210 mm)

 • Kvalita BERNINA

  Po dlouh desetilet se BERNINA s nadenm vnuje vvoji icch a vyvacch stroj. Zkladem naich vrobk je vcarsk pes-nost a vysoce kvalitn materily zaruuj vysok vkon a dlouhou ivotnost.

  BERNINA 720 nabz bohatstv funkc a vlastnost, kter usnadn Vae it. Vynlezy jako poloautomatick systm navlkn a regultor steh BERNINA (BSR) jsou dkazem inovativnho ducha. Stroje BERNINA ady 7 Vs nadchnou i svm jedno-duchm, ale vjimenm vzhledem, nebo my se soustedme nejen na sofistikovan technologie ale i na vytven novch standard designu.

  13 palcov prodlouen voln rameno poskytuje prostor 24 cm vpravo od jehly.

  30 zivch LED diod

  Multifunkn ovladae

  Sthnte si zdarma vzory pro BERNINU

  ady 7

  z bernina.com/7series

 • Chapa BERNINA

  Zavedenm ady 7 pinesla BERNINA na trh absolutn svtovou novinku, chapa BERNINA, kter jedinenm zpsobem spojuje vhody dvou pokroilch technologi. Tato nejnovj inovace BERNINY je pihlena k patentovn.

  Srdcem ady BERNINA 7 je nov centrln uloen pohon, kter umouje chapai BERNINA rychlej, ale pesto tich chod. Chapa BERNINA ije vysoce pesn stehy ky a 5,5 mm (B 720) rychlost a 1000 steh za minutu. Na cvku se vejde o 70 % vce spodn niti, co umouje t dle bez peruovn prce.

  Chapa BERNINA je navc vyroben z vysoce kvalitnch materil, kter zaruuj plynul chod niti a stl napt.

  BERNINAmade to create.

  PrcesBERNINOUminspirujc

  vlivnamnvrhy.

  Mathias Ackermann, vcarsk nvrh

  Mathias Ackermann vytvel sv prvn nvrhy u jako dt a tehdy si

  uvdomil svou touhu uinit svou ve svm povolnm. Jako krej a

  mdn nvrh vdy ije sv nvrhy sm. Od roku 1997 pracuje Ackermann

  ve svm vlastnm ateliru ve vcarskm Bren an der Aare. Prvn kolekci

  koil sv znaky Little Kingdom pedstavil v noru 2006 v Curychu, v

  luxusnm obchodnm dom Globus. Tho roku byl nominovn na cenu

  Swiss Fashion Award. BERNINA m to poten spolupracovat s tmto

  talentovanm vcarskm textilnm umlcem.

  VelmirdpracujisBERNINOU

  720,atonejenkvlijejdokonal

  technologii.Vychytvky,jako

  navlkaaregultorsteh

  BERNINAmvdydostanou.Jej

  vestrannostmnavcinspiruje

  knovmnpadmajednoduch

  obsluhajeprostgeniln.

  Doketbeznmahyity

  nejjemnjltky.

 • 2

  015

  BERN

  INA

  Inte

  rnat

  iona

  l

  Vyhrazujeme si prvo zmnit vlastnosti, vybaven a konstrukci stroje. Dal informace zskte od svho mstnho prodejce BERNINA.

  www.bernina.com/7series

  Funkce a vlastnosti stroj BERNINA ady 7

  Veobecn informace B 720 B 770 QE B 790

  Systm chapaeChapa

  BERNINAChapa

  BERNINAChapa

  BERNINA

  Maximln rychlost (stehy za minutu) 1000 10001000

  Dlka volnho ramene vpravo od jehly 24 cm 24 cm 24 cm

  Barevn dotykov obrazovka 4,3 palce 4,3 palce7 palc

  LED osvtlen 30 LED diod 30 LED diod 30 LED diod

  Maximln ka stehu 5,5 mm 9 mm9 mm

  Maximln dlka stehu 6 mm 6 mm6 mm

  Polohy jehly 11 1111

  it v kad poloze jehly P PP

  Poet trn na cvky 2 22

  Poloautomatick navlka jehly P PP

  Nastaviteln ptlak patky P PP

  Automatick odstih niti P PP

  Run odezvae niti 3 33

  Duln podava BERNINA PP

  Adaptivn napt niti BERNINA P PP

  Pam (krtkodob / upraven stehy) P PP

  Pam (dlouhodob / upraven stehy) P PP

  Vytven a ukldn kombinac steh P PP

  Funkce BSR (rovn a entlovac steh) P PP

  Tlatko start/stop (ovldn stroje bez pedlu) P PP

  Posuvn ovlada rychlosti P PP

  Indiktor horn niti P PP

  Indiktor spodn niti P PP

  Rozhran USB pro pipojen potae P PP

  Import/export steh a stehovch vzor pes USB P PP

  Multifunkn knoflky P PP

  Zmna nastaven stehu bhem it P PP

  Pedl BERNINA s funkc back-kick (zdvih jehly patou) P PP

  Zastaven jehly nahoe/dole P PP

  Funkce Drag & Drop P PP

  Navjen spodn niti bhem it/vyvn P PP

  Npovda na obrazovce P PP

  Nvodn video P PP

  Kreativn rdce P PP

  Osobn program P PP

  Historie (dve pouit stehov vzory) P

  Program pro nastaven P PP

  Reim Eco P PP

  it a quiltovn B 720 B 770 QE B 790

  Smr it v rozsahu 360 P

  Podvn ltky do stran P

  Designer steh P

  Funkce zatek/konec vzoru P PP

  Spojovac stehy P

  Prodlouen P PP

  Program bezpenostn funkce P PP

  Celkov poet stehovch vzor (vetn abeced) 681 9921 352

  Celkov poet zkladnch steh 29 3032

  Celkov poet knoflkovch drek (vetn oek) 11 1315

  Systm knoflkov drky s automatickm menm P PP

  Automatick knoflkov drka P PP

  Manuln knoflkov drka ve vce krocch P PP

  Program pro pivn knoflk P PP

  Programy pro ltn 2 22

  Celkov poet ozdobnch steh 200 283506

  Celkov poet steh s pohybem do stran 117

  it a quiltovn (pokraovn ) B 720 B 770 QE B 790

  Celkov poet quiltovacch steh 32 5034

  Programy pro kkov steh 14 2037

  Tapering / stehy skyline 28 / 24

  ic abecedy 4 68

  Monogram (s pohybem do stran) P

  Standardn psluenstv pro it a vyvn B 720 B 770 QE B 790

  Poet ptlanch patek BERNINA v balen 5 710

  Zkladn patka . 1/1C P PP

  Zkladn patka pro duln podava . 1D PP

  Overlockov patka . 2A P

  Patka pro knoflkov drky s posuvkou . 3A P PP

  Zipov patka . 4/4D P PP

  Patka pro slep steh . 5 P

  Dnov patka . 8/8D P P

  Oteven vyvac patka . 20/20C P PP

  Patka pro podvn do stran . 40C P

  Patchworkov patka . 97D P

  Regultor steh BERNINA (BSR) k dokoupen PP

  Kolenn pka BERNINA (FHS) P PP

  Nasouvac pracovn stolek BERNINA P PP

  Kryt proti prachu P PP

  Schrnka na psluenstv P PP

  Vyvn B 720 B 770 QE B 790

  Vyvac modul (velikost large) k dokoupen k dokoupen P

  Maximln rychlost vyvn (stehy za minutu) 1000 10001000

  Editace vzor na obrazovce: posouvn, pevracen, oten, zmna velikosti

  P P P

  Kombinace vzor P

  Vuka vyvn P PP

  Vyvac vzory uloen ve stroji 80 140270

  Vyvac abecedy 4 68

  Formt soubor s vyvacmi vzory .EXP .EXP.EXP

  Funkce Mega Hoop (vyvac pole: 400 150 mm) P PP

  Funkce Maxi Hoop (vyvac pole: 400 210 mm) P PP

  Funkce Jumbo Hoop (omezen vyvac pole: 400 210 mm)

  P P P

  Vyvn s volnm ramenem P PP

  Osobn pam pro vivkov vzory P PP

  Word ART P

  Import stehovch vzor P PP

  Zmna poad barev P