Bengali magazine may 2016

Download Bengali magazine may 2016

Post on 01-Aug-2016

250 views

Category:

Documents

16 download

DESCRIPTION

Krishi Jagran, India's No.1 (Agriculture Media Group) How to grow more agri-production

TRANSCRIPT

 • www.krishijagran.comwww.krishijagran.com

  Q

  :

  Q

  :

 • Commander Trac Farm Plus Farm 2000Radial-RT 857

  : 8100226199

  BALKRISHNAINDUSTRIESLTD.

  BKT House, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India. Tel: +91 22 66663800 Mobile: 91678 31077 Customer Support: agri.india@bkt-tires.com www.bkt-tires.com

 • okZ 2 vad 5 ebZ 2016] :i;s 35caxkyh % Hkk"kk

  .

  .

  . `

  f

  f

  ?

  S

  |

  .

  `

  `

  =

  G

  S

  L

  U

  s

  g

  L

  f

  L

  .

  m

  . f

  f

  [] f

  f

  ?

  Subscribe

  Krishi Jagran

  Magazine

  Bengali, Hindi, Marathi,

  Gujarati, Punjabi, Kannada,

  Telugu, Assamese & English

  Nishant Taak

  09953756433, 45503170

  laiknd] dk'kd] eqnzd ,oa

  Lokeh ,e- lh- Mksfefud

  ,e-,-lh- f"k tkxj.k % 60@9 rhljk ry] ;wlqQ ljk;

  ekfdZV] utnhd xzhu ikdZ eSVks LVsku] ubZ fnYyh&110016

  ds }kjk ,p-Vh- ehfM;k izsl

  ch 2] lsDVj&63] uks,Mk&201301

  ftyk&xkSrecq) uxj ;w-ih-

  *lokZf/kd lqjf{kr U;k; {ks= fnYyhA

  bl if=dk esa dkf'kr ys[k ,oa fopkj ys[kdksa ds futh gSaA

  dk'kd@laiknd blds fy, mRrjnk;h ugha gSaA

  , , ^ Q

  .

  .. 609, , , C , ~- 110016, Z .

  2, " - 63, -201301, - X

  [M ]

  S ~

  S ,

  - 70

  S

  ...........10

  ..................27

  ,

  :

  ....35

  ,

  .........37:

  :

  .....39

  - ....41

  .............44

  .............47

  ....................48

  ............51

  Q ....54

  : ........57

  .........60

  =.....................62

  .....63

  ......64

  .........65

  ..........66

  ....08

  www.krishijagran.com

  06 x gs @)!^

 • |

  AGRICULTURE W RLDThe Pulse of Agri-World

  www.krishijagran.com

  9 Languages (8 Indian & 1 Global), 18 States, 1 Portal 8 Million combined readership

  Ph.: +91-11-26511845, 26517923, 45503170 Email: info@krishijagran.com Web: www.krishijagran.com

  KRISHI JAGRAN, INDIA'S NO.1 AGRI MEDIA GROUP

  n?Zw-J/-;h- feqPh ikroDThe Pulse of Rural India

  . 1 1

  21(1996-2016)

  2121

  33 e ^n

  X

  675

  252

  S

  S

  q

  ^ `

  , - c

  -`

  =

  -

  5 26

  e e

  L - ,

  ?

  26

  ,

  15 26

  M 1000

  26 1951 3

  4 1700

  c

  & S

  c , 65 ^

  & &

  -

  , ,

  X

  www.krishijagran.com

  vf/kd tkudkjh gsrq lh/ks lEidZ djsa %editor@krishijagran.com, response@krishijagran.com, circulation@krishijagran.com, accounts@krishijagran.com

  -

  dominic@krishijagran.com

  08 x gs @)!^

 • ? f

  2015-2016 15.3

  S `

  ,

  2015-2016 8829

  8500 S

  S 15.3

  www.krishijagran.com

  I q

  |n

  I 300

  q La

  ,

  L e 600

  L ^n e q "

  c f

  , SL 89

  , 80 "

  , 23 q

  2018 L 40

  f La &

  10 x gs @)!^

  5 c

  KI 50

  - - '

  50 8 150 5 950 KI

 • S

  S

  26

  S

  S

  18 29 S , 6 18 29 8 400 & , ^

  , V i

  S

  X

  26 -

  26 c S

  ,

  La

  ?

  La , 2016

  www.krishijagran.com

  f `

  S

  S

  - -

  S

  f N

  ` - 270 250 KI M

  c

  2016-2017

  3 3.1

  ,

  " q c La S

  ,

  12 x gs @)!^

 • X

  66

  La :

  X

  La

  :

  M,

  ,

  SL

  La

  , qS , -

  5 KI

  , e

  M X 26 5 34

  500 35 500

  55 45

  44

  2015 80 ,

  c

  , KI

  L 65 65

  89 58

  www.krishijagran.com

  51 ` ,

  11 2 , 24 28

  , ` 5 90

  7 11

  , M 17

  31

  14 x gs @)!^

 • ,

  La

  , 2012

  2012

  c

  S

  ,

  S

  , ~

  -

  100 KI L

  ,

  S

  ,

  v 5

  KI 1620 1625 -

  S 5 1625 1630

  90

  1121 5800 , 5900 4600,

  5600 5700 5800

  4600,5500 KI

  S q

  www.krishijagran.com

  -

  q

  c

  q 26 `

  20 S 26 S S

  S L

  q

  , D

  26 5 20 S 26

  XL

  16 x gs @)!^

 • &

  -

  11, 798.72 C

  2014-2015 1062.61

  C C 147.23

  C 61 C

  2015-2016

  465.59 & -

  q

  S

  &

  - -

  q

  & -

  , , e,

  , , y

  e &

  e

  e

  18 x gs @)!^

  x ^

  ` |,

  ?

  " ,

  X ,

  M

  |

  20 L X

  www.krishijagran.com

 • www.krishijagran.com

  ,

  '

  ,

  - ,

  -

  '-

  20 x gs @)!^

  ,

  26 |

  c `

  q , S

  26

  S , -

  26 `

  |

  S 26

  26

  (L

  26

  26

  ,

  26 U ,

  , L

  &Q

 • -

  ,

  - 100

  - e

  & - S

  26 c

  26, 25

  g f

  ' i

  La

  , , N

  & M

  :

  S y S

  40-50 y

  2015-2016 S 280.8 c S 2016-2017 S 280 300 S c 2016 5 L 215 S L 209 26, , M,

  S 26 , 26 f

  , S 240

  22 x gs @)!^

  S ,

  ,

  -

  26

  y

  www.krishijagran.com

 • www.krishijagran.com

  ,

  ,

  ,

  ,

  24 x gs @)!^

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

 • www.krishijagran.com

  ,

  ,

  ,

  ,

  -

  26 x gs @)!^

  ,

 • 224-2

  x,

  L

  ^

  ,

  C"

  ,

  224-2 e 180 18 e U E e 3 ` ? { q

  C" 75 26 C"

  e C"

  , x,

  ^n e

  , KI

  q

  , q

  e ,

  , q

  ,

  &

  5

  v

  ,

  , q

  ,

  , SL

  , -

  www.krishijagran.com

  27x gs @)!^

  ,

  -

  ,

  -

 • KI

  KI

  16 &Q L

  &Q g

  S

  e , ,

  g

  KI g

  , ,

  g

  ? ,

  KI

  S

  e

  |

  |

  L

  , L

  x, S

  ,

  S

  S &

  Z S

  & M

  S &

  , ,

  ,

  www.krishijagran.com

  28 x gs @)!^

  M C"

  KI C" -

  M C" S

  26 20 110 L i C"

  L C"

  50 4 12 S

  L &Q

  -, (e,

  , `, , `, ,

  ` 100 S

  q L e

  ? C"

  2 C" S 2 S L

  - 100 - 6 c

  26 v e

 • 70

  - 1982 q ^ M

  Q 12 -

  , , , , , k,

  `,

  x, ' ' `

  -

  29x gs @)!^

  ,

  , ' `' `

  - ^ ,

  - q

  , R

  26 -

  , , , , ,

  , , , , ,

  -

  ,

  g f ,

  e

  1

  ^ 26

  V

  M

  www.krishijagran.com

 • -

  g

  KI =

  M

  Q

  ,

  L

  , ,

  X

  -

  f = - i

  , S

  M

  , , ,

  X ,

  ,

  :

  , f

  30 x gs @)!^

  k

  KI

  KI

  KI 13.56 i &

  KI v

  KI

  ,

  5000

  k

  KI

  www.krishijagran.com

 • c

  x

  x

  x WDG(water

  dispensablegranduar)

  M,

  , &, , h, ?,

  x S

  x

  x

  f S

  -

  -

  - 8953458701

  x

  ,

  -

  -

  - 9034474060

  26

  f

  -

  - ^

  - 9837100050

  x

  q

  -

  -

  - 9412841661

  y

  31x gs @)!^

  www.krishijagran.com

  ij {j

  ,

  20 25 -

  , , ,

  S 12

  C

  c

  f , "

  E

  , 2,4,6,8

  &

 • S

  S (L

  c-

  S y

  X

  , S

  e

  950

  c

  M

  C

  C"

  " c

  -

  1989 C" C

  & ,

  M C

  : X

  ` C N ,

  C C

  C" ?

  ?

  www.krishijagran.com

  S

  ^

  , 55 i C" e M

  KI 20

  M

  C

  32 x gs @)!^

 • S 49 ,

  MG &

  1 , KI

  KI 1

  , , ,

  e

  1

  IS

  &

  www.krishijagran.com

  33x gs @)!^

  ,

  L

  '

  127 ,

  e

  y

  ~ , 4L

  127 Q 15 21 28 e 5

  1998 q q

  V e q

  , L

  q e

  M

  e

 • L x f

  `

  &

  f ,

  & , ,

  y L

  i i

  c

  y 1980 q 15 & 26

  KI 15 20 KI

  &

  -

  ;,

  26

  &

  q

  S

  , -

  KI

  C q

  La ,

  e

  20

  www.krishijagran.com

  34 x gs @)!^

  609 , , , C, ~ - 110016-011-26511845, 26517923, 45503170

  emailinfo@krshijagran.com,www.krishijagran.com

  = SL ,

  M |

 • ?

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  ?

  , ,

  , , ,

  , -,

  ,

  :

  ,

  ,

  35x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • ,

  ?

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  ,

  ?

  ,

  NGO ,

  ,

  ,

  ?

  ?

  ?

  , ,

  ,

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  -

  imran@krishijagran.com

  36 x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • ?

  -

  ,

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  ?

  , ,

  , ,

  , , ,

  , , ,

  ,

  ,

  :

  ,

  ,

  (IIL)

  ,

  37x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • ?

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  ,

  ?

  ,

  ?

  ,

  ,

  ?

  ,

  ?

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  ,

  38 x gs @)!^

  www.krishijagran.com

  ,

  -

  imran@krishijagran.com

 • ?

  -

  -

  ?

  ,

  -

  ,

  ,

  ,

  :

  39x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • ?

  ,

  HP-

  ,

  ?

  ,

  ,

  -

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  ,

  ,

  -

  ?

  ?

  ,

  ?

  ,

  ,

  ?

  ,

  40 x gs @)!^

  www.krishijagran.com

  ,

  -

  imran@krishijagran.com

 • :

  -

  ,

  , ,

  ,

  -

  ,

  ?

  ,

  ,

  -

  ,

  ?

  ,

  ,

  ,

  41x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • ?

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ?

  ,

  ?

  ,

  ,

  ?

  ,

  ,

  ,

  ?

  ,

  -

  ,

  ?

  -

  ,

  ?

  ,

  42 x gs @)!^

  www.krishijagran.com

  manish@krishijagran.com

 • ,

  ,

  ,

  -

  , , , ,

  , B, C E

 • www.krishijagran.com

  ,

  ?

  (MCFAs) ??

  , MCFA - ,

  -%

  ,

  (MCTs)

  MCT

  MCT ,

  (MCFA)

  ,

  , ,

  (%)

  (%) MCFA % , %

  , % .%

  -

  , ,

  - HIV, ,

  -%

  HIV

  MCFA

  ,

  -

  MCFA

  ,

  44 x gs @)!^

  , , ,

  ?

 • 45x gs @)!^

  ,

  , ,

  ,

  ,

  ,

  , MCFA

  , , ,

  , ,

  , ,

  , , ,

  HIV-AIDS

  MCFA

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  MCFA

  MCFA

  MCFA

  ,

  MCFA

  ,

  MCFA

  ,

  ' '

  ,

  ,

  , '

  ' MCFA ,

  !

  ,

  -

  Bruce Fife, C.N, N.D (2004). The

  Coconut Oil Miracle. USA: Penguin

  Group

  Bruce Fife, C.N, N.D

  (2004).Coconut Cures. USA: Piccadilly

  Books

  Dr. Josh Axe, Coconut Milk Baby

  Formula Recipe, Viewed 4 May

  2016,hp://draxe.com/recipe/coconut

  milkbabyformula/#.

  www.krishijagran.com

 • www.krishijagran.com

  L

  26

  26 qS

  , , -,

  ,

  S I26

  ?

  ?

  ,

  |

  L q

  ?

  q

  |

  ,

  f

  ,

  , ,

  qS ,

  2007 2012 , 7 L 5 L y 26 e

  26 M 26

  ,

  manish@krishijagran.com

  M 10 S

  a)

  b) q

  c) x 10

  ' a,b,c M

  S

  46 x gs @)!^

  609 , , , C, ~ - 110016

 • www.krishijagran.com

  q ,

  ,

  e

  S &

  :

  , M

  ,

  ,

  L

  c

  C M

  ij

  1981 ij ij

  q

  e

  KI

  L

  c ,

  y ,

  ,

  a

  c XL

  I

  2007 2010

  , : f e

  g

  , q c

  U

  100 q 10 L S q , S

  +

  d -

  ,

  ~

  - 9891335460

  - - manish@krishijagran.com

  47x gs @)!^

 • www.krishijagran.com

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ?

  -

  ,

  48 x gs @)!^

 • ?

  ,

  .

  , .

  .

  .

  -

  ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  -

  , ,

  , ,

  ,

  ,

  -

  ,

  , , ,

  , ,

  , ,

  -

  ,

  -

  ,

  , , ,

  , , ,

  -

  -

  ,

  -

  49x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • , -

  X

  X =

  ,,

  (-

  )

  ,,

  -

  ,

  ,

  ,

  -

  .

  . ,

  . ,

  ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  . ,

  ,

  ,

  -

  -

  -

  ,

  ,

  ,

  !

  -

  .

  .

  .

  , ,

  ,

  .

  .

  -

  ,

  ,

  ,

  -

  ( )

  ()

  -

  - imran@krishijagran.com

  50 x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • , ,

  (

  = )

  , , ,

  ,

  , ,

  /

  /

  51x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • ,

  ,

  -

  ,

  -

  .

  .

  .

  -

  ,

  ,

  .

  ,

  -

  ,

  , ,

  -

  ,

  52 x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • , ,

  , ,

  -

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  , ,

  ,

  ,

  , ,

  :

  -deepshikha@krishijagran.com

  www.krishijagran.com

  53x gs @)!^

  -

  ,

  -

  :

  ,

  ,

  ,

  ,

 • ,

  -

  , ,

  , ,

  , ,

  ,

  -

  MIMC ( )

  MIMC (

  )

  ,

  ,

  Q

  www.krishijagran.com

  54 x gs @)!^

 • ,

  -

  -

  ,

  () :()

  -

  -

  /2 N + P +

  K

  N- / N (

  /)

  ()

  -- N,P,K

  ()

  --

  NPK

  () ( )

  -

  : :

  -

  '

  .

  .-

  (

  )

  ,

  ( E.C.)

  (

  55x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • )

  (

  )

  ( EC)

  ( EC) .

  ( EC) .

  -

  -

  . : -

  -

  ,

  . : -

  ,

  , ,

  - -

  . : -

  (

  .

  )

  . :

  -

  ,

  , -

  ,

  (EC)

  (EC)-

  .

  . : -

  . , .

  .

  56 x gs @)!^

  www.krishijagran.com

 • ,

  ,

  ()

  :

  :

  ''

  '...'

  '...'

  :

  www.krishijagran.com :

  57x gs @)!^

 • www.krishijagran.com :

  ''

  ...

  ' '

  ... (-

  ) ...

  (-

  ) ...

  (-) ...

  (-)

  ...

  ,

  ,

  (

  )

  '...'

  '...'

  :

  ,

  , ,

  ,

  , ,

  , ,

  .

  , .

  , .

  .

  :

  58 x gs @)!^

 • www.krishijagran.com :

  , ,

  ,

  , -

  , ,

  .

  .

  ( )

  ,

  -

  Ganodermaboninense

  Bacillus

  Thuringensis

  :

  ()

  . .

  :

  , ,

  , , ,

  , , ,

  59x gs @)!^

 • www.krishijagran.com

  - '

  '

  !

  A ,

  , , , ,

  , , S

  A , , ,

  , , X e

  1, !

  ,

  `

  10 , [` ], , S , v ,

  , , ,

  `

  v

  , ,

  , S

  60 x gs @)!^

 • www.krishijagran.com

  KI

  N

  ,

  ` d 26

  KI KI

  S

  , f

  L L

  9 5=

  e

  2.2 e 16

  KI S 2

  L

  - 2.0 13'

  e 4C' KI ` 5.0

  KI q

  L ,

  KI

  9

  x, `

  HondaBR & V 8.75 q ? `

  ` e

  ? , KI

  S e v " , ` , 210 mm-

  ` vk KI Q KI KC,

  , v KC,

  ? 1.5 C 1.5 6

  Ck M C KI 15.4

  16

  G

  =

  ` BR & V,

  8.75

  62 x gs @)!^

 • www.krishijagran.com

  ,

  ?

  ,

  ?

  ''

  :

  ,

  -

  ,

  ,

  :

  -

  ''

  ''

  ' '

  , -

  ,

  --

  -

  -

  -

  , ''

  63x gs @)!^

 • www.krishijagran.com

  !

  :

  l

  l

  ,

  l , l

  ' ' ,

  l ' ' ,

  l

  l

  l , l

  l ,

  l ,

  l , l

  :

  ,

  -

  -

  (NOTA)-

  NOTA None Of The Above

  , -

  ,

  -

  -

  ,

  , -

  ,

  ,

  ,

  64 x gs @)!^

 • www.krishijagran.com

  x

  7

  1] S ,

  KI g g

  2] - ,

  3] - , L

  ` , g

  I

  Q

  q

  X

  1] { , KI L

  , 5 ,

  e 8 e Q

  2] , Q , , ,

  Q

  ,

  M

  G

  ,

  ,

  M

  e

  ,

  M

  66 x gs @)!^

 • www.krishijagran.com

  -

  :

  IPL-

  ,

  ()

  .

  : -

  -

  ,

  '

  -

  - -

  -

  67x gs @)!^

 • RNI No. DELBEN/2016/66600