belmundo handleiding

Download Belmundo handleiding

Post on 08-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • HANDLEIDING VOORORGANISATOREN

 • Deze handleiding biedt organisaties die activiteiten willen organiseren in het kader van Belmundo allerlei tips en trucs om jouw Belmundo activiteit ng fijner, ng sterker te maken.

  BELMUNDO - GENT SOLIDAIR MET DE WERELD 4

  METHODIEKEN VOOR BELMUNDO ACTIVITEITEN 7

  BEELDVORMING 13

  INVESTEER IN DE UITSTRALING VAN JE ACTIVITEIT 16

  MATERIAAL UITLENEN 19

  GOEDKEURINGEN, AANVRAGEN, VERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN 20

  FINANCILE STEUN 24

  PRAKTISCHE ONDERSTEUNING 27

  HANDLEIDING VOORORGANISATOREN

  Belmundo

  Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent 09 223 29 53belmundo@gent.bewww.belmundo.orgwww.facebook.com/belmundo.gent

 • Belmundo is een activiteitenreeks in Gent die internationale solidariteit op de voorgrond plaatst. Van 1 tot 31 maart bieden Gentse organisaties activiteiten aan, waardoor Gentenaars een beter inzicht krijgen in de wereldverhoudingen. Belmundo laat de solidariteit van Gent met de wereld groeien!

  Van 1 maart tot 31 maart kan iedereen een Belmundo activiteit organiseren. Zowel grote cultuurcentra, milieu- en natuurorganisaties, jeugd- en seniorenverenigingen, grote en kleine bewegingen, evenals klassieke Noord-Zuidverenigingen, maar ook stedelijke diensten en zelfs individuen. Ook initiatieven van bewonersgroepen zijn heel erg welkom! Samen hopen we een uniek programma te realiseren: een pakkende film, een bijzondere tentoonstelling, een fascinerend optreden, een geanimeerde picknick,

  Belmundo zorgt voor zichtbaarheid en promotie van Noord-Zuidactiviteiten van 1 tot 31 maart, maar organiseert deze activiteiten niet zelf - dat doet een brede waaier Gentse organisaties. Via Belmundo affiches, flyers, de Belmundo website, facebook, blogs, wordt de Gentenaar warm gemaakt om deel te nemen aan n van de vele activiteiten. De bundeling van Noord-Zuidactiviteiten moet de belangstelling van het brede publiek aanwakkeren. Daarom is het belangrijk dat je als deelnemende organisatie ook promotie maakt voor Belmundo.

  Publicatie in het Belmundo activiteitenoverzicht

  Alle Belmundo activiteiten worden gepubliceerd in het Belmundo programma. Dit wordt zowel online verspreid als op publieke plaatsen in de Stad.

  Promotiemateriaal bestellen

  Organisatoren kunnen Belmundo-promomateriaal bestellen. Dat gebeurt samen met het registreren van de activiteit. Zodra het Belmundo promotiemateriaal klaar is, word je daar als organisator tijdig van op de hoogte gebracht.

  WIE KAN DEELNEMEN?

  EEN PROMOTIECAMPAGNE VOOR NOORD-ZUIDACTIVITEITEN

  4 BELMUNDO - HANDLEIDING VOOR ORGANISATOREN

 • Belmundo zal vanaf 2014 enkele nieuwe klemtonen leggen:

  Een thema

  Anders dan bij de vorige edities, zal Belmundo vanaf nu jaarlijks een thema centraal stellen. Organisaties zijn niet verplicht om rond het centrale thema te werken, maar worden wel aangemoedigd om dit te doen. Samenwerking rond eenzelfde thema vereenvoudigt de communicatie over de campagne en kan organisaties stimuleren om eens buiten de reguliere werking te treden.

  Sensibiliseren, maar ook activeren

  Naast sensibiliseren leggen we de klemtoon op activeren: het publiek door bewustwording aanzetten tot engagement en verandering van het eigen consumptiegedrag.

  Vernieuwende activiteiten

  Meer dan vroeger willen we ook vernieuwing stimuleren: activiteiten die op n of andere manier bijzonder zijn en daardoor de aandacht van het brede publiek kunnen trekken.

  Samenwerken

  Belmundo wil organisaties doen samenwerken bij de organisatie van activiteiten. Op die manier kan vernieuwing gestimuleerd worden en kunnen Belmundo activiteiten een meerwaarde betekenen voor deelnemende organisaties.

  Om een activiteit in te schrijven voor Belmundo moet deze slechts aan een beperkt aantal voorwaarden voldoen:

  De activiteit vindt plaats in Gent tussen 1 en 31 maart;

  Er is een duidelijk inhoudelijke link met het thema internationale solidariteit of de Noord-Zuidverhoudingen;

  Een inhoudelijke link met het thema is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden;

  Er is een informatief of inhoudelijk luik aan de activiteit verbonden;

  De activiteit heeft aandacht voor een correcte beeldvorming over het Zuiden;

  De activiteit staat open voor iedereen (en is dus niet beperkt tot eigen leden);

  Het is geen commercile activiteit en gaat verder dan enkel fondsenwerving of consumptie.

  De Belmundo stuurgroep bewaakt de kwaliteit van het aanbod. De screening gebeurt na het afsluiten van de inschrijvingsperiode en vr het samenstellen van het programma. Indien een activiteit niet voldoet aan de basisvoorwaarden kan de Belmundo stuurgroep suggesties doen om de activiteit bij te sturen zodat ze wel in het programma kan opgenomen worden.

  WELKE ACTIVITEITEN

  NIEUW!

  5 BELMUNDO - HANDLEIDING VOOR ORGANISATOREN

 • Tot 31 oktober krijg je als organisator de kans om je activiteit in te schrijven. De Belmundo stuurgroep screent alle voorstellen en doet eventuele suggesties ter verbetering. Zij bekijkt ook de hele Belmundo programmatie en kan voorstellen tot samenwerking doen of verschuivingen van data voorstellen. Op 30 november 2013 wordt het programma vastgelegd.

  Inschrijven gebeurt op de Belmundo website (www.belmundo.org) tussen 20 september en 31 oktober via het online inschrijvingsformulier.

  Belmundo wordt naar goede gewoonte feestelijk afgesloten met een slotfeest voor de betrokken organisatoren en hun vrijwilligers. Het is een bedanking voor alle organisatoren voor hun deelname aan Belmundo. Het is ook een kans om nieuwe mensen en organisaties uit het Gentse middenveld te leren kennen, en wie weet leidt dit tot nieuwe samenwerkingen!

  Organisaties die dat willen kunnen ondersteuning vragen aan Belmundo. Ervaren medewerkers helpen die organisaties bij het opzetten van een inhoudelijk sterke activiteit die bovendien aantrekkelijk is. Doel is om alle activiteiten hetzelfde hoge niveau te laten bereiken. Zo kunnen alle organisatoren trots zijn op het volledige programma.

  Belmundo wordt gecordineerd door Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent, i.s.m. 11.11.11, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Linx+, Viva-SVV, Mantama, Vrienden van Cuba, Vrede vzw. Deze stuurgroep bepaalt en bewaakt de grote lijnen van de campagne, de doelstellingen, de communicatiestrategie, en ondersteunt organisaties. Wie vragen heeft of interesse om mee te werken aan Belmundo, kan zich richten tot de Belmundo stuurgroep via belmundo@gent.be. Belmundo kadert in de inspanningen van de Stad Gent om van Gent een duurzame, open en solidaire stad te maken.

  Uiteraard wordt Belmundo vooral waargemaakt door alle organisaties en individuen die Belmundo activiteiten organiseren.

  INSCHRIJVEN

  SLOTFEEST

  ONDERSTEUNING VAN ORGANISATIES

  WIE SCHUILT ACHTER BELMUNDO?

  6 BELMUNDO - HANDLEIDING VOOR ORGANISATOREN

 • Soorten

  Een workshop is een activiteit waarbij een actieve inbreng gevraagd wordt van de deelnemers. Dit kan uiteenlopende vormen aannemen:

  Animatieworkshops zijn laagdrempelig en willen mensen warm maken voor andere culturen of een specifieke problematiek.

  Informatieworkshops gaan een stuk verder. Mensen krijgen heel veel informatie aangereikt, waardoor ze aangezet worden tot nadenken en gedragsverandering.

  Maak je keuze op basis van het beoogde doel en de groep voor wie je organiseert. Zijn mensen echt genteresseerd of willen ze een proevertje?

  Checklist

  Als je een workshop wil organiseren, leg dan eerst de datum, locatie en workshop(s) vast, best 3 tot 4 maanden op voorhand.

  Wanneer dit vastligt, kan je de affiche en de

  METHODIEKEN VOOR BELMUNDO ACTIVITEITEN

  Hieronder vind je enkele veel gebruikte methodieken voor Belmundo activiteiten en enkele nuttige tips in geval je voor n van deze werkvormen kiest. Niets belet jou natuurlijk om buiten de lijntjes te kleuren en met een geheel nieuwe methodiek je activiteit vorm te geven!

  flyer ontwerpen. Zorg dat je op tijd met de reclame kan beginnen, maar ook weer niet te vroeg. Een drie- of viertal weken op voorhand is de richtlijn.

  Vraag aan de begeleider van de workshop welk materiaal hij/zij precies nodig heeft (bv. CD-speler voor een dansworkshop) en ruimte (bv. een keuken voor een kookworkshop), ... Zorg dat de gemaakte afspraken rond datum, locatie, vergoeding, nodig materiaal, contactgegevens op papier staan.

  Bij de meeste workshops is er een maximum aantal deelnemers. Informeer je goed. Je kan best op de affiches en flyers vermelden dat men zich moet inschrijven en dat het aantal plaatsen beperkt is. Vermeld bij wie men moet inschrijven en voor welke datum (besef wel dat er altijd veel inschrijvingen zijn die in de laatste week of toch net iets te laat gebeuren).

  Wereldcentrum vzw beschikt over een databank waar heel wat nuttige contactadressen terug te vinden zijn. Neem zeker een kijkje op www.wereldcentrum.be of mail wereldcentrum@oost-vlaanderen.be.

  WORKSHOPS

  7 BELMUNDO - HANDLEIDING VOOR ORGANISATOREN

 • Aanbod

  Filmsuggesties, filmadvies en films huren kan via:

  www.bevrijdingsfilms.be

  Bevrijdingsfilms heeft een heel uitgebreide catalogus van ongeveer alle films, DVDs en videos rond internationale solidariteit en ontwikkeling die in Belgi uitkomen. Zij verdelen deze films en regelen de rechten voor publieke vertoning. Op vraag kunnen zij ook de nodige kosten voor de filmmuziek (SABAM) berekenen/regelen.

  www.wereldcentrum.be

  In het documentatiecentrum van het Wereldcentrum vind je ook heel wat boeiende documentaires en films. Deze exemplaren kun je enkel ontlenen als inkijkexemplaar en mogen niet gebruikt worden voor publieke voorstellingen.

Recommended

View more >