basic ecommerce expertise for beginners

Download Basic ecommerce expertise for beginners

Post on 13-Jan-2017

27 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Basic Expertise on E-commerce

  C BN V KINH DOANH

  TRC TUYN

  Written by: V Phc Thnh, DBA Researcher , The University of Northern Philippines.

  Head of Digital Marketing & E-commerce, PNJ Corporate

  Saigon, June 2016

 • Ni dung kha hun luyn

  1. Khi nim v Kinh doanh trc tuyn (e-commerce)2. Lch s pht trin

  - Xem clip: e-commerce t qu kh n hin ti tng lai

  3. Cc loi hnh KDTT ph bin4. Tnh hnh & xu hng e-commerce trn th gii v Vit

  nam 20165. M t quy trnh kinh doanh & thanh ton:6. Nguyn tc tip cn e-commerce: t s thay i hnh vi

  mua hng n chm insights qua cac touchpoints7. Bi hc ca m hnh Tiffany , Lazda & Th gii di ng8. Bi tp c nhn9. xem clip: sc mnh ca ngn ng

 • 1. Khi nim v Kinh doanh trc tuyn

  Cch hiu ph bin v thiu st l kinhdoanh trn mng internet

  KDTT bao gm ton b tin trnh trctuyn ca

  Pht trin, tip thi, bn, giao hng,dch v v thanh ton

  Thc hin giao dch trn khng gianth trng v khch hng ton cu

  Vi s h tr ca mng quc t,ca cc i tc kinh doanh

  U ban Thng mi in t ca Tchc hp tc kinh t chu -Thi BnhDng (APEC):

  -"Thng mi in t l cng vic kinhdoanh c tin hnh thng qua truynthng s liu v cng ngh tin hc kthut s".

 • 2.Lch s pht trin

  1970s Electronic Funds Transfer (EFT)

  Tin c gi i theo 1 l trnh in t tcng ty ny sang cng ty khc.

  K thut dng chuyn cc loi ti liuin t theo 1 l trnh nht nh. Sau nydng chuyn cc giao dch ti chnh vcc loi giao dch khc.

  H thngt ch(du lch)

  H thng mua bn

  chng khon

  Internet

  Electronic Commerce (EC)

  1990s

  B2C

  B2B

  B2E c-commerce e-government

  e-learningm-mobile

  1995

  1999

  2001

  Electronic Data Interchange (EDI)

 • 2. Lch s Pht trin (tt)

  E-Commerce (Past, Present, Future).mp4

  E-Commerce (Past, Present, Future).mp4E-Commerce (Past, Present, Future).mp4E-Commerce (Past, Present, Future).mp4

 • 3.Cc loi e-Commerce

  Doanh nghip Ngi tiu dng(B2C): Doanhnghip pht trin th trng thng mi in t bn sn phm v dch v n ngi tiu dng

  Doanh nghip Doanh nghip (B2B): Lin quann c hai th trng kinh doanh in t v thtrng trc tip gia cc doanh nghip

  Ngi tiu dng-Ngi tiu dng(C2C): u gitrc tuyn ngi tiu dng c th mua vbn trc tip vi nhau.

 • B2B E-commerce

 • B2C E-commerce

 • 3.Tnh hnh & xu hng th gii

  - (B2C) ecommerce toncu t $1.471 trilliontrong nm 2014, tng20%.

  Chu -TBD l khu vctng trng cao nht thgii 2015 v chim 33.4% tng doanh thu ton cu, so vi 31.7% Bc M & 24.6% Chu u.

  Cross-border B2C

  Ngun: hVp://ystats.com/uploads/report_abstracts/ 1076.pdf

  Cc nc c B2C ngu 2015: USA, UK,

  Germany, Norway, The Netherlands, France;

  tng doanh thu =100 tEUR

 • Khch hngang b thu

  ht bi gimgi giao

  hng min phtrn online

  3. Xu hng th gii (tt)

 • 3. Xu hng TG (tt)

  Ngun: Colmar Brunton (CBOmnijet Sept 2013)

  To ra tm l gim gi-khuyn mi l yu t then cht tc ng nquyt nh mua hng online. Tuy nhin, y l thch thc vi ngnh

  hng Trang sc & c Thng hiu ln

 • 3. KDTT VN 2016-xu hng pht trin

  Th trng mikhai thc=c hi

  + thch thc

  Ngun: VECITA, thng 3/2016

 • u t knh online ngy cng chuyn nghiptheo hng truyn thng t vn sn phm

  ngoi tr trang chuyn Trang sc Bc

  3. KDTT JEWELRY 2016-VN & C HI

 • 5.M t Kinh doanh TT n gin

  Cc hn ch cbn caShopping.pnj:Tnh nngwebsiteSn phm dnhring phn khconline & nh v giX l n hngonlineKho & kim tratn kho real timeGiao hng 48 giNng lc vnhnh

 • Cc tin trnh trong E-commerce

  Tm snphm

  nh gisn phm

  Cc nhmthnglng

  Ni thng

  Theo din t

  hng

  Thanh ton n

  hng

  Tip nhnsn phm

  Dch v vh tr snphm

  NC thtrng/ sn phm

  Kch thchth

  trng

  Cc nhmthnglng

  Lp nt hng

  La chnv u tinn t

  hng

  Lp han / thanhton

  Lp khoch

  giao hng

  Dch v vh trkhchhng

  Dch v v h trQu trnh giao dchTm kim th trng

  Qu trnh bn

  Qu trnh mua

 • Qui trnh thanh ton in t

  Qui trnh thanh ton qua Web X l gi hng

  X l thanh ton qua th tn dng

  Cc x l thanh ton phc tp hn

  Chuyn qu in t - Electronic Funds Transfer(EFT) Ghi nhn v x l tin v chuyn n gia ngn hng v

  doanh nghip v khch hng ca h

  COD-Giao hng Thu tin : hin ang chim gn80% ti Vit Nam

 • 6.T Thay i hnh vi n tip cn t chc

  Repeat Credit Cash Trade Cycle:

  Search

  Negotiate

  Order

  Deliver

  Invoice

  Payment

  After Sales

  Pre-Sale

  Execution

  Settlement

  After Sale

  A

  I

  C

  D

  A

  A

  I

  S

  A

  S

  Thay i hnh vi mua hngtruyn thng

  Dig

  ital

  Sale

  s &

  logi

  stic

  CSK

  H

  DA

  TA &

  AN

  ALY

  TIC

  S

 • 7. Cu trc c bn 1 website KDTT

 • Big data & Phn tch

 • 8.1 TIFFANY-CC YU T THNH

  CNG & NNG LC LI

  Nhn t ct li to thnh cng

  Trin khai kinh doanh trc tuyn

  Thch nghi vi cc thay i ca nn kinh t

  Hiu Insight cc phn khc

  Nng lc li:

  Li th dn u dng trang sc cao cp

  Lun thay i & sng to

  Gi cam kt cao nht v trch nhim x

  hi & mi trng

  Ngun: Jessica Aragon & Raynee Bradley

 • Thay i Chinlc t 2010:Tung ra cc sn phm c gi thp tn dng li th v s lng ngy cng tng ca cngng ngi tiu dng i hi hng ha cht lng vi gi thp hn. Mc tiu : thu nhp trung bnh - gii thiu sn phm vi gi dao ng t $ 100 n $ 250(Jessica Aragon &Raynee Bradley, Phn tch tnh cnhtranh Tiffany & Co, 2010)

  Trit l ct li ca Tiffany

  Th trnglun tn tinhm khch

  hng sang trng, v hlun chi tiu

  cho d c chintranh hay dchbnh xy raLouis Cona,

 • Always Remember

  Diamonds are a girls best friend!

 • 8.2 LAZADA

 • 8.2 Bi hc Th gii di ng-k thut

  Xy dng v t chc website.: Thn thin, khuyn mi lun bt mt , tc cc nhanh T vn 6 gc sn phm:

  u im v nhc im nhng Tnh nng, thng s k thut c m t v cng chi

  tit vi hnh nh minh ha sinh ng. Gi ph kin i km gip tng gi tr ca sn phm. Th vin hnh nh video v cng phong ph vi mi gc cnh

  ca sn phm. So snh Nhn xtphm no .

  Tch hp vi nhiu thit b di ng khc nhau theo xuhng s dng

 • 8.2 Bi hc Th gii di ng-dch v

  Kt hp h thng ca hng vi E-commerce t hng:

  Gi in n thng i t 7g30- 22g (c CN & ngy l). t mua hng trn website , t gi hng ti siu th

  Mua tr gp Giao hng tn ni: Ti a 2 gi sau khi t hng (trong gi lm

  vic 8h - 22h). Ring khu vc H Ch Minh, thi gian lin h xcnhn n hngl 5 pht, giao hng trong 30 pht.

  Thanh ton: tin mt hoc th ti siu th hoc tai nh, hocchuyn khon

  Thanh ton trc tuyn: Nhng ngn hng lin minh viSmartlink

 • 9. E.Shop-Sc mu & hnh nh

  $95 $49 $29

  Cu chuyn Thng hiu, nhn hng & sp bng

  ngn ng, mu sc & k thut tc ng tm

  l,thay i hnh vi mua hng

 • Trn trng cm n

  Cc kin ng gp chuyn mn hay lin h T vn, o to

  ngn hn xin gi v:

  Email: thinhv@gmail.com;

  in thoi: 098296622;

  Facebook: Phuc Thinh Vo

  Website tham kho: http://bizsupportvn.com/

  mailto:thinhv@gmail.com