bab 10-penyata aliran tunai

Download Bab 10-Penyata Aliran Tunai

Post on 13-Aug-2015

378 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HURAIAN TOPIK

Definisi Tujuan Penyata Aliran Tunai Maksud dan Klasifikasi Aliran Tunai

Penyediaan Penyata Aliran Tunai

Mengetahui definisi & tujuan penyata aliran tunai

Memahami maksud & klasifikasi aliran tunai

Menyediakan penyata aliran tunai

DEFINISI PENYATA ALIRAN TUNAI

Melaporkan penerimaan dan pembayaran tunai

Melaporkan aliran tunai masuk bersih dan aliran tunai keluar bersih bagi setiap aktiviti perniagaan secara keseluruhan

KONSEP ASAS PENYATA ALIRAN TUNAI

PENYATA PENDAPATAN

LEMBARAN IMBANGAN (2 TARIKH)

PENYATA EKUITI PEMILIK @ PENYATA PENDAPATAN TERTAHAN

KONSEP ASAS PENYATA ALIRAN TUNAI

Lembaran Imbangan (31 Dis 2004)

Penyata Pendapatan Penyata Ekuiti Pemilik Penyata Pendapatan Tertahan Penyata Aliran Tunai (bagi tahun berakhir 31 Dis 2005)

Lembaran Imbangan (31 Dis 2005)

TUJUAN & KEPENTINGAN PENYATA ALIRAN TUNAIMenjangkakan aliran tunai masa hadapan Menilai keputusan-keputusan pihak pengurusan

Menentukan kemampuan utk membayar dividen kpd pemegang saham & kemampuan membayar faedah & pokok kpd pembiaya

Menunjukkan hubungan antara untung bersih dengan perubahan tunai dalam perniagaan

MAKSUD & KLASIFIKASI ALIRAN TUNAIAktiviti OperasiTunai + Kesetaraan tunai Baki pada Awal tempoh Tunai + Kesetaraan tunai

Aktiviti Pelaburan

Baki pada Akhir tempoh

Aktiviti PembiayaanNEXT

KESETARAAN TUNAI

Pelaburan yang boleh ditukarkan kepada tunai & mempunyai risiko penurunan nilai yang amat rendah

Overdraf juga sebahagiaan daripada kesetaraan tunai

BACK

Merujuk kepada aliran tunai daripada urusniaga yang memberi kesan kepada pendapatan bersih

AKTIVITI OPERASIALIRAN MASUK ALIRAN KELUAR

Untung bersih Belanja susutnilai Rugi atas jualan aset / pelaburan Pengurangan aset semasa kecuali tunai & kesetaraan Penambahan liabiliti semasa kecuali Nota Belum Bayar dan Dividen Belum Bayar

Untung atas jualan aset / pelaburan Penambahan aset semasa kecuali tunai & kesetaraan Pengurangan liabiliti semasa kecuali Nota Belum Bayar dan Dividen Belum Bayar

Pendapatan bersih yang dilaporkan dalam tahun semasa ialah RM 167,900. Belanja susutnilai tahunan bagi peralatan dan bangunan berjumlah RM 41,300. Baki akaun aset semasa dan liabiliti semasa pada awal dan akhir tempoh perakaunan adalah :

Akhir TahunTunai Akaun Belum Terima (bersih) Inventori Belanja Prabayar Akaun Belum Bayar Gaji Belum Bayar RM 27,900 75,100 120,400 5,800 67,200 7,150

Awal TahunRM 30,900 70,250 110,900 6,000 65,300 7,950

Aliran Tunai Dari Aktiviti OperasiPendapatan Bersih

RM 167,900

RM 41,300 - Penambahan ABT (4,850) - Penambahan Inventori (9,500) + Pengurangan Belanja Prabayar 200 + Penambahan ABB 1,900 - Pengurarangan Gaji Belum Bayar (800)+ Belanja Susutnilai

28,250 RM 196,150

NEXT

Merujuk kepada aliran tunai daripada urusniaga yang memberi kesan kepada aset bukan semasa dan pelaburan

AKTIVITI PELABURANALIRAN MASUKALIRAN KELUAR

Jualan aset tetap Jualan pelaburan yang bukan kesetaraan tunai Terimaan daripada bayaran pinjaman diberi / Nota Belum Terima

Pembelian aset tetap Pembelian pelaburan yang bukan kesetaraan tunai Memberi pinjaman / Nota Belum Terima

NEXT

Merujuk kepada aliran tunai daripada urusniaga yang memberi kesan kepada ekuiti dan hutang perniagaan

AKTIVITI PEMBIAYAANALIRAN MASUK ALIRAN KELUAR

Terbitan saham Terbitan Nota Belum Bayar Pinjaman Terbitan Bon Belum Bayar

Persaraan saham Pembayaran balik Nota Belum Bayar Pembayaran balik pinjaman Pembayaran dividen Persaraan Bon Belum Bayar

NEXT

Kaedah Langsung

Kaedah TidakLangsung

Hanya kaedah ini digunakan

Kaedah Tidak Langsung

NAMA PERNIAGAAN PENYATA ALIRAN TUNAI (KAEDAH TIDAK LANGSUNG) BAGI TEMPOH BERAKHIR

Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi : Untung bersih Item tidak melibatkan tunai: Belanja susutnilai Rugi / Untung jualan aset / pelaburan Pengurangan / peningkatan aset semasa (kecuali tunai) Peningkatan / Pengurangan liabiliti semasa (kecuali Nota Belum Bayar / Dividen Belum Bayar / Overdraf) Aliran tunai bersih dari aktiviti operasi Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan : Beli aset tetap / pelaburan Jual aset tetap / pelaburan Aliran tunai bersih dari aktiviti pelaburan Aliran Tunai dari Aktiviti Pembiayaan : Terbitan saham / Persaraan saham Terbitan bon belum bayar / Persaraan bon belum bayar Terbitan nota belum bayar / Persaraan nota belum bayar Membayar dividen / ambilan aliran tunai bersih dari aktiviti pembiayaan Lebihan / (kurangan) tunai + Baki tunai awal Baki tunai akhir

x x x / (x) x / (x) x / (x) x xx

(x) x xx

x / (x) x / (x) x / (x) (x) xx x x x

FORMAT MENGIKUT FRS (AKTIVITI OPERASI)Untung bersih sebelum cukai Pelarasan untuk : Susutnilai Rugi atas pelupusan aset tetap Laba atas pelupusan aset tetap Investment income Belanja faedah Operating profit before WC changes Penambahan ABT Pengurangan Inventori Pengurangan ABB Cash generated from operations Faedah dibayar Cukai dibayar Net cash from operating activities xxx xx xx (xx) (xx) xx xxx (xx) xx (xx) xxx (xx) (xx) xxx

NEXT

Aliran Tunai dikelaskan

Aktiviti Operasi

Aktiviti Pelaburan

Aktiviti Pembiayaan

Memberi kesan kepada pendapatan bersih

Memberi kesan kepada pelaburan & aset bukan semasa

Memberi kesan kepada ekuiti & hutang perniagaan

BELAJAR RAJIN-RAJIN TAU !!!!!!

Recommended

View more >