avaluacio per competencies

Download Avaluacio per competencies

Post on 27-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Per Xavier Vilella(grup Tècnic de la Pràctica Reflexiva).

TRANSCRIPT

 • 1

  AVALUACI PER COMPETNCIES

  Xavier Vilella(grup Tcnic de la Prctica

  Reflexiva)

 • 2

  Desenvolupament competencial: Procs lineal

  Desenvolupament competencial: Procs en xarxa

  La persona que aprn va adquirint coneixements i habilitats i posteriorment les aplicar en un context

  determinat

  Creant i modificant models mentals fet que

  es produeix en la interacci entre persones i amb contextos diversos

  Avaluarem segons pensem com es desenvolupen les competncies a laula:

  Savaluar el resultat final esperat de

  laprenentatge

  El resultat final no s (ni ho ser mai) igual

  per a tothom

 • 3

  TAULA COMPARATIVA ENTRE ELS DOS MODELS DAVALUACI

  Avaluaci per continguts Avaluaci per competncies

  Usa nmeros Usa nivells competencials

  Compara persones Individual

  Descobreix qu no saben Estableix el seu nivell

  No hi ha participaci Hi ha participaci

  Savalua en un moment donat Savalua tot un procs

  Persona avaluadora passiva Persona avaluadora activa

  Usa exercicis Observa evidncies

  Avalua parts o resultat del programa Avalua el procs i la globalitat

  Restringida al programa estudiat Inclou coneixements adquirits per experincia i de fora del centre

 • 4

  QUAN I COM HEM DAVALUAR?

  Durant el procs i no exclusivament al final (les competncies no sn directament observables)

  Presentant a lalumnat contextos rics que

  Habilitats Valors Tot de forma

  Sabers Actituds integrada

  - Presentin un repte prxim a lalumnat - Continguin diferents nivells de complexitat

 • 5

  QUAN I COM HEM DAVALUAR?

  Per a avaluar una competncia hem de:

  - Definir alguns indicadors dassoliment en un context donat. - Determinar qu ha de ser capa de fer lalumnat amb el que

  ha aprs. - Establir el context on lalumnat haur daplicar all que ha

  aprs relacionat amb la competncia que volem avaluar.- Escollir els mitjans dobservaci i la forma concreta de recollir les observacions.- Aconseguir les dades desitjades i comparar-les amb el que esperem que sigui capa de fer.- Establir el nivell competencial de lalumne dacord amb els estndards acordats.

 • 6

  ESTABLIMENT DUNITATS COMPETENCIALS

  CAL PARTIR DEL QUE ESPEREM QUE LALUMNE FACI

  Qu cal fer per

  aconseguir...?

  Lalumne ha de resoldre una situaci problemtica treballant en petit grup.

  Qu cal fer per aconseguir resoldre aquesta situaci problemtica?

  Cal que

  comprengui lenunciat

  : la situaci de context, les dades que pot utilitzar, el que es demana que resolgui

  Cal que estableixi la

  relaci entre les dades disponibles i la qesti

  que se li demana que resolgui

  Cal que estableixi si disposa de la informaci necessria o li cal

  buscar-ne ms i, en aquest cas,

  quina informaci addicional necessita

  Cal que decideixi labordatge de la situaci (

  lestratgia

  ), el cam per a resoldre-la: un pla

  Cal que

  desenvolupi el pla

  i que vagi establint si cada pas va acostant-lo a la soluci o si cal refer el pla per a millorar-lo

  Cal que

  arribi a la soluci

  (o a les solucions) i que estableixi que realment ha resolt la situaci problemtica

  R

  E

  R

  E

  R

  E

  N

  T

  S

 • 7

  UNITATS COMPETENCIALS

  REFERENTS DE VALOR

  INDICADORS DASSOLIMENT

  EVIDNCIES, PISTES, SENYALS

  En linici de treball individual: Lectura individual de lenunciat Anotacions o dibuixos representant la situaci Preparaci dalguna opci per a presentar-la al petit grup

  En la fase de treball del petit grup: Participaci de cada membre en la presa de contacte inicial:

  - observar si hi ha treball cooperatiu per a situar el problema, - entendrel correctament, - comprovar si hi ha coincidncia en lanlisi de partida

  Lideratges i cooperaci en la fase productiva del treball: Persona que pren les rendes del petit grup Estil daquesta persona: impositiu, negociador, cooperador... Tipus de comunicaci entre les persones membres......

 • 8

  COM ABORDEN LES PROVES PISA LAVALUACI PER COMPETNCIES?

  PUNTS DE PARTIDA PREVIS:

  1. Qu es vol avaluar en cada rea de coneixement?

  2. El desenvolupament competencial es dna per la via duns continguts que sensenyen i saprenen a laula.

  3. En els casos de treball interdisciplinar, lavaluaci segueix un plantejament similar, encara que es treballin simultniament diverses rees

 • 9

  COM ABORDEN LES PROVES PISA LAVALUACI PER COMPETNCIES?

  Continguts que sadquireixen

  Processos que es realitzen

  Contextos on sapliquen coneixements i destresses

  QuantitatEspai i formaCanviRelacions i incertesa

  s de llenguatge matemticConstrucci de models Destreses de soluci de problemes

  PersonalEducativaProfessionalPblicaCienctfica

  MATEMTIQUES

 • 10

  COM ABORDEN LES PROVES PISA LAVALUACI PER COMPETNCIES?

  LECTURA Format del text Procs de lectura

  Situacions segons ls al que es destina el text

  Textos discontinus (llistes, formularis..)Narraci, exposici, argumentaci

  Capacitat per a extaure informaci, desenvolupar comprensi, interpretaci i reflexi (contingut, forma, caracterstiques)

  PrivatPblicProfessionalEducatiu

 • 11

  COM ABORDEN LES PROVES PISA LAVALUACI PER COMPETNCIES?

  CINCIES Coneixements conceptes cientfics

  Processos cientfics

  Situacions o contextos cientfics

  FsicaQumicaBiologiaCincies de la Terra i de lespai

  Descripci, explicaci I predicci de fets cientficsComprensi de la investigaciInterpretaci de proves i conclusions

  Cincies de la vida i la salutCincies de la Terra i el medi ambientCincies relacionades amb tecnolgies

 • 12

  COM ABORDEN LES PROVES PISA LAVALUACI PER COMPETNCIES?

  SOLUCI DE PROBLEMES

  Tipus de problema

  Processos de soluci de problemes

  Situacions o contextos de problemes

  Presa de decisionsAnlisi i disseny de sistemesDetecci i soluci de problemes

  Comprensi de la naturlesa del problemaDescripciRepresentaciResoluciReflexiComunicaci

  De la vida personal, del treball, del lleure, de la comunitat o de la societat

 • 13

  Avaluar competncies, a la prcticaPla que doni resposta a dues preguntes:

  - Exactament, qu he de fer a laula?

  He dobservar accions de lalumnat? Quines accions? He de ser conscient de les meves accions? Com ho puc fer? He de fer anotacions dalguna cosa? De quins aspectes? Lalumnat, pot participar en aquesta fase de lavaluaci?

  - De les dades recollides, qu nhe de fer?

  He de convertir-les en una nota numrica? Com ho far? Em poden servir per a alguna cosa ms? Per a la millora de les meves classes? Per a la millora de laprenentatge de lalumnat?

  E

  S

  M

  I

  C

  O

  L

  A

  M

  E

  N

  T

 • 14

  Avaluar competncies, a la prctica

  Totes dues preguntes compliquen

  la vida al professorat. Demanen una manera

  de fer diferent de la tradicional.

 • 15

  Avaluar competncies, a la prctica

  Ens trobem amb les CREENCES; de forma esquemtica, molt professorat procedeix aix: jo disposo del coneixement dun rea; jo preparo unes classes ben fetes en les que presentar a lalumnat la lgica interna del meu coneixement;

  a continuaci, lalumnat fa exercicis reproductius en els que poden comprovar si ho han ents;

  al final del tema, poso un examen per saber fins a quin punt cada alumne ha assolit el coneixement que jo he presentat; finalment, poso una nota que respon a criteris objectius de correcci de lexamen.

 • 16

  ELS TRES EIXOS PER TREBALLAR LAVALUACI EN LA FORMACI CONTNUA

  Les creences: lestil docent, i el model didctic

  Les evidncies: gesti de la tasca i el model cientfic de recerca

  La certificaci: nivells, notes, patrons

 • 17

  SOBRE LES CREENCES I LES EVIDNCIES

  Quan hem de parlar davaluaci durant la formaci?

  1. s un error esperar a les ltimes trobades per parlar davaluaci de competncies.

  2. Hi ha alguns moments en la seqncia bsica de formaci que hem creat en els que podem anar introduint elements:

  3. Moments de treball en petit grup: portant a les mans la graella dobservaci, i anar prenent notes del que passa a cada petit grup. Al final explicar el sentit del que es fa.

  4. Posada en com de la tasca que sovint anomenem Les Bones Prctiques (BP): Bon moment per introduir i discutir la idea devidncia. Important en aquest cas esmicolar les idees que van sortint, sovint genriques i gens avaluables.

 • 18

  SOBRE LES CREENCES I LES EVIDNCIES

  IMPORTANTNo sha de deixar per a les ltimes trobades. Si ho fem aix, reforcem la creena implcita que lavaluaci es fa al final del tema ensenyat.

  Hem de ser capaos de distingir clarament el que s una evidncia i el que s una intuci o una interpretaci.

 • 19

  SOBRE LES CREENCES I LES EVIDNCIES

  IMPORTANTCal fer esment explcit de la possibilitat davaluar els processos daprenentatge amb una bona observaci de les accions dels alumnes que es poden transformar en evidncies si preparem prviament la graella dobservaci de lactivitat Aconseguim dos objectius a lhora: - Comencem a donar pautes - Constitum un model

 • 20

  SOBRE LES CERTIFICACIONS

  Cal dispo

Recommended

View more >