Autobiografija – Danil Harms

Download Autobiografija – Danil Harms

Post on 11-Oct-2015

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autobiografija Danil Harms

TRANSCRIPT

Autobiografija Danil HarmsA sada u da ispriam kako sam se rodio, rastao i primetio kod sebe prve znake genija. Rodio sam se dvaput. Evo kako je to bilo. Moj tata oenio je moju mamu 1902. godine, ali se me moji roditelji doneli na svet tek krajem 1905. jer je moj tata hteo da mu se dete rodi obavezno za Novu godinu. Tata je izraunao da treba pristupiti zaeu tano 1. aprila i tek je toga dana izaao pred mamu sa predlogom da zanu dete.Prvi put tata je priao mami 1. aprila 1903. godine. Mama je odavno ekala taj trenutak i veoma se obradovala. Ali tata je, oigledno, bio u aljivom raspoloenju i nije mogao da se uzdri da ne uzvikne: Aprili-li-li!Mama se strano naljutila i toga dana nije dala tati da joj prie. Trebalo je saekati do idue godine.Sa istim predlogom tata je priao mami 1. aprila 1904. godine. Ali mama je, pamtei prologodinji sluaj, rekla da ne eli da se opet nae u nezgodnom poloaju i opet nije dozvolila tati da joj prie. Tata je navaljivao, ali nita nije vredelo.I tek sledee godine tati je polo za rukom da mamu obrlati i da me zane.Tako sam, eto, zaet tek 1. aprila 1905. godine.Tatina raunica je, meutim, potpuno omanula jer se pokazalo da sam ja bio nedonoe i rodio se etiri meseca pre roka. Tata se tako razgoropadio da se babica koja me je prihvatila toliko zbinila da je poela da me gura natrag, tamo odakle sam upravo bio doao.Jedan na poznanik koji je prisustvovao poroaju, inae student Vojno-medicinske akademije, izjavio je da im nee uspeti da me uguraju natrag. Pa ipak, bez obzira na studentove rei, oni su me svejedno gurali i gurali nazad, ne vodei rauna u urbi da li me guraju tamo gde treba.Tada nastade strana pometnja.Porodilja vie: Dajte mi moje dete! Odgovaraju: Vae dete, vele, nalazi se u Vama! ta!porodilja, kako u meni, kada sam ga upravo rodila! Ali, vele ostali, da niste moda pogreili? Kako, vie porodilja, otkud pogreila! Zar ja mogu da pogreim! Svojim oima sama da je dete koliko malopre lealo ovde na muemi! To je tano, odgovaraju porodilji, ;a moda se negde zavukao. Jednom rei, ne znaju ni sami ta da joj kau.A porodilja galami i trai svoje dete.Morali su da pozovu jednog iskusnog lekara. Taj iskusni lekar je pregledao porodilju i rairio ruke, ali se ipak dosetio i dao porodilji dozu engleske soli. Porodilja je dobila proliv, pa sam tako po drugi put doao na svet.Tada se tata opet razgoropadio, navodno, da se to i ne moe smatrati roenjem, a da ovo, to kau, jo nije ovek nego neki poluzametak, pa ga zato valja ili vratiti natrag ili smestiti u inkubator.I tako mene smeste u inkubator.25. septembra 1935.