auhv rondom de domstad 2013-3

Download AUHV Rondom de Domstad 2013-3

Post on 23-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rondom de Domstad, het magazine van de AUHV, wordt gemaakt in samenwerking met Vipmedia, uitgever van Beet-Rovers, Karper en Rovers.

TRANSCRIPT

 • Stroperij,viSSterfteen miSStanden:melden!

  contributie2014

  Kabeljauw opde langeland belt

  Maga z ine van de algeMene utrechtse hengel a ar s veren ig ing 2,95

  rond de domstadhengelsport

  nummer 180 oKtober 2013 34e jaargang

  Hengelsport rond de domstad is een gezamenlijke uitgave van de algemene utrecHtse Hengelaars vereniging in samenwerking met uitgeverij vipmedia te Breda.

 • Van ultralichte hengels en ultralicht kunstaas tot alles voor het streetvissen,

  zoals o.a. Emmrod hengels, kunstaas van Reins, Relax, Pelikaan, Kenart, River2Sea

  Maar natuurlijk ook alles voor de Winkle Picker-, Feeder-, Karper-, Vaste-stok visserij, Roofvissen en Vliegvissenstok visserij, Roofvissen en Vliegvissen

  LET OP ONZE SPECIALE SETSTEGEN SUPERSCHERPE PRIJS

  Waarom Traditional?Omdat Traditional gespecialiseerd

  is in alles......ultralichte lepeltjes tot de zwaarste jerkbaits en natuurlijk alle bijpassende molens, reels, hengels, gevlochten lijnen, onderlijnen,doodaasmateriaal met gratis ons advies uit de praktijk

  Alles voor de rovers inclusief gratis advies

  Bij 3 stuks kunstaas50% KORTING

  op de voordeligsteWij zijn dealer van alle bekende merken, maar ook van minder bekende exclusieve merken

  Royaards van den Hamkade 953552 CL Utrecht030 243 36 96

  info@traditional.nl - www.traditional.nlNIEUW www.traditional-outlet.nl

  WWW.HENGELSPORTZEIST.NL

  OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M DONDERDAG 9.00-17.30 UUR. VRIJDAG 9.00-19.30 UUR. ZATERDAG 9.00-16.00 UURDIJNSELBURGERLAAN 1-11 | 3705 LP ZEIST | 030-6919457

  WIJ GAAN VERHUIZEN PER HALF SEPTEMBER!NAAR DIJNSELBURGERLAAN 1-11

 • 3 Hengelsport rond de Domstad 1013

  InhoudVoorwoord & colofon 3

  Van het bestuur 4

  Vliegvissen, wat kost dat? 6

  Stroperij, vissterfte en misstanden 8

  Jeugdvisdag Federatie MidWest NL 12

  Shotgun method feeder 14

  Slootjes snoek 20

  Kanaalvissen 24

  Makkelijk, snel en spannend 28

  Superpuppa 34

  Strandhappen 36

  Wedstrijdvissen AUHV 41

  Op grote kabeljauw 42

  Welkom bij de AUHV 46

  CoLoFonDe Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie MidWest Nederland van Sportvisserij Nederland.

  33e jaargang: nummer 180, oktober 2013 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober.

  Oplage: 9250.Omslagfoto: Omslagfoto: Jeugdvisdag

  Federatie MidWest Nederland 2013

  (foto: Fred van Schaik)

  Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl) doorgeven via: email auhv@vispas.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. BestuurVoorzitter: S. Dekker (Simon)Secretaris: C.J. van de Burgt (Jim), Beerze

  20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, email: info@auhv.nl

  Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny) Bestuursleden: E. Broekhuizen (Edward),

  L. Harmsen (Leo), G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), W.F. Huisen (Wim), D. Bok (Danny), R. Blokhuijzen (Robin).

  Internet: www.auhv.nlInfo Vliegvisgroep The Leader:

  www.vliegvisgroeptheleader.nl Info AUHV Roofvisgroep:

  roofvisgroep@auhv.nl

  Uitgever: AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076530 1729

  Directie: Jan Diepenbroek, Ed BruijnsHoofdredacteur: Pierre BronsgeestRedactie: Fred van Schaik,

  redactie@auhv.nlAdvertenties: John Huussen, Alex Boom,

  076530 1725Druk: Em de Jong, Baarle Nassau

  Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Ongevraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of fotos worden niet geretourneerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

  Van de VoorzItter

  Op het moment van schrijven hebben we een mooie zomer achter de rug. Als de nazomer ook zo fraai wordt, hebben we lekker veel kunnen vissen. Natuurlijk is het voor de liefhebber ook fijn vissen in de herfst, want een felle zuidwester kan vaak super zijn voor de vangsten. Toch lonkt voor de meeste hengelaars de waterkant pas bij mooi weer. Ons ledenaantal is mede door die goede zomer weer gestegen. Voorzichtig denken we al aan de 10.000 leden! De persoon die het 10.000ste lid gaat worden, gaan we zeker in het zonnetje zetten.

  Onze inspanningen voor het behoud van de steiger in de Imkersplas zijn inmiddels beloond, en na goede gesprekken met het waterschap lijkt het erop dat we dit najaar eindelijk vis mogen uitzetten in de Biezenvelden. Veel goed nieuws dus.

  Heeft u overigens onze website al eens bezocht? Deze is erg actief en er staat ook nieuws op van de federatie en van Sportvisserij Nederland. Heeft u zelf nog een paar leuke fotos of een filmpje? Stuur het naar de (web)redactie, zo maken we met z`n allen de site nog actiever en mooier! Hier nog een keer het adres: www.auhv.nl

  Veel visplezier!

  SImon dekker, VoorzItter

 • 4 Hengelsport rond de Domstad 1013

  Van het bestuur

  simon dekker

  de strenge winter van 63

  Uit: De Spiegel, nr. 35, 1 juni 1963

  In 1963 was er sprake van een zeer strenge winter in Nederland. Inderdaad, het was het jaar van de zwaarste Elf-stedentocht ooit. Hengelaars uit die tijd waren echter bezorgd over de gevolgen van die winter op de visstand. Op de drempel van een nieuwe visseizoen, dat toen nog op 1 juni opende, publiceerde het weekblad De Spiegel een artikel over sportvissen. In dat artikel komt onder an-dere de heer Meulman aan het woord, de toenmalige voorzitter van de AUHV. Maar ook cafhouder Lucker en de beroeps-visser Griffioen uit Kamerik (een van de weinige beroepsvissers die ons land nog telt(!)) spreken zich uit. Leuk om te lezen en een mooi tijdsbeeld. Check het artikel via www.auhv.nl

  in memoriam:F.A.m. (Frans) massar

  Ons Erelid en oud-penningmeester Frans Massar is op 29 mei in Schoorl (NH) overleden, op de leeftijd van 92 jaar. Hoewel Frans alweer een flinke tijd geleden naar Noord-Holland verhuisde om dichter bij zijn familie te zijn, bleef zijn hart ook bij de AUHV. Uitge-rekend dit jaar zou Frans 50 jaar lid van

  onze vereniging zijn. Met Frans nemen wij afscheid van een bestuurder die van meet af aan ervoor zorgde dat de AUHV een financieel gezonde en zelfs sterke vereni-ging werd, door deze financieel te managen. In de jaren 90 was Frans

  n van de bestuursleden die besloot om het bestuur te verjongen, om zo klaar te zijn voor de ontwikkelingen die zich aankondigden in visserijland. Dankzij deze langetermijnvisie en de gelegde gezonde basis is de AUHV geworden tot wat ze nu is. Frans bleef betrokken bij het besturen en gaf zijn opvolgers af en toe gevraagd en ongevraagd advies en kritische op-merkingen, waarmee het bestuur dan ook rekening hield. Maar ook liet hij zijn trots op de AUHV blijken. Zo ontving het be-stuur een paar jaar geleden een kerstkaart van hem waarin hij aangaf dat het bestuur het goed doet en hij tevreden was. Het AUHV-bestuur herdenkt Frans Massar en wenst zijn familie veel sterkte.

  Na de jeugdhengeldag in Houten, eind mei, reed ik een stukje langs de Lek en verbaasde mij over de lage waterstand. De stuw van Hagestein bleek open te staan door de hoge afvoer van water, waardoor het niveau van het water boven de stuw juist erg laag was. De sloten in de uiterwaarden stonden helemaal droog en ik vond een dode snoek die wellicht ver-rast was door het zakkende water.Een week later ontdekte Hans Hopmans, een attent lid van onze vereniging, in diezelfde bijna drooggevallen sloot aan de Lek tientallen vissen die naar lucht hapten. Hij lichtte gelukkig meteen het secretariaat in. De secretaris verzond enige mails naar bestuursleden en een uur daarna kwam ik met enige vrijwilligers en vismaten ter plaatse om de vissen te redden. Hoewel het geen verenigingswater betreft, laat je deze vissen natuurlijk niet aan hun lot over. Vol-gens de melder zou het gaan om brasems, karpers en snoeken, maar het bleken alleen brasems die door paaidrang de sloot waren opgetrokken en verrast werden door het teruglopende water. De dode snoek van de week ervoor herkende ik, de lucht die hij afscheidde was alleen iets minder frisNa mijn bezoek de week ervoor waren de stuwen weer dicht gegaan, maar na

  anderhalve dag moesten ze weer open. Het effect hiervan was dat de sloot snel was volgelopen en daarna weer snel was leeggestroomd. Net in deze periode waren de paaiende brasems de sloot opgetrok-ken en lieten zich hierdoor verrassen. Ze waren met heel andere zaken bezig Er waren al diverse brasems waar de hulp te laat voor kwam. Zon 40 grote brasems, die nog onder de paaiuitslag zaten, konden wel worden overgezet naar de Lek en een plas in de uiterwaarden.Met dank aan de vrijwilligers en de tipgever!

  De Jaarbeurs Utrecht is vrijdag 8 november t/m zondag 10 november 2013 ht hengelsportdomein van Europa. Met 20.000 m vloeroppervlak en meer dan 150 standhouders zal de Utrechtse Hengelsport & Botenbeurs in 2013 groter dan ooit zijn. Naast de hengelsportwinkeliers en groothandels (waaronder, naast bijvoorbeeld Shimano, Pure Fishing, Sensas en Nash Tackle, dit jaar ook Fox en Spro) is er dit keer ook weer ruimte voor het karperplein binnen de beurs, Carp Square, met alle karpergerela-teerde standhouders bij elkaar. Ook uw eigen AUHV is weer present met een eigen stand. U kunt er een vergunning krijgen voor 2014, een pr