Atuqpa Chupan Riwista 1°

Download Atuqpa Chupan Riwista 1°

Post on 22-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

8 download

DESCRIPTION

Revista de Ciencias Humanas en runasimi (quechua)

TRANSCRIPT

 • Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011 - 12

 • Atuqpa Chupan Riwistapi rimaykunaqa qillqaqkunapa siminmi.

  ATUQPA CHUPAN RIWISTA

  Ayllunchikqa sunqu rurunchikpim

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12

  Kay Riwistaqa lluqsimun sapa supta killam

  Qullana

  Pablo Andrs Landeo Muoz

  Atuqpa Chupan Ruwaqkuna

  Edwin Chillcce Canales

  Hans Enciso Choquehuanca

  Carlos Alexander Espinoza Huaahui

  Yuly Tacas Salcedo

  Riwistapa uyanta ruwaq / Chuyanchaq

  Alex Ramos Arancibia

  Qillqa tinkuchiq

  Yuly Tacas Salcedo

  Yachachiqkuna yanapaq

  Csar Itier

  Gonzalo Espino

  ISSN

  2225 - 7268

  Hecho el Depsito Legal

  N 2011 - 14559

  Maskaykuwaychik

  atuqpachupan2011@gmail.com

  991973638 / 276 2421

 • KAY RIWISTAPI

  ATUQPA CHUPAN RIQSINAPAQ 7

  ATUQPA RIMAYKUY

  Yuly Tacas Salcedo / Tunpallata cambiyanmanchik ichaqa mana

  llunpaytachu: Rimaspa Arqumides Tacas Chaupnwan 13

  ATUQPA YACHAYNIN

  Csar Itier / Kunan Piruwpi qichwa rimay 19

  Sophie Baillon, Josphine Castaing, Csar Itier / Kunan paraguaypi

  guaran rimay 27

  Pablo A. Landeo Muoz / Jos Mara Arguedaspa iskay willakuyninpi

  runakuna qullusqanmanta ayllukunapa iiyninkumantawan 33

  Yuly Tacas Salcedo / Wauypa musuq kawsayni: Inocencio Mamanipa

  iskay harawinpi 55

  Edwin Chillcce Canales / Ayllum chawpihina iskay tistimunyokunapi 63

  ATUQPA YUYAYNIN

  Sylvia Falcn / Takikuna uqarisqa 73

  Pablo A. Landeo Muoz / Pobrilla wakchalla 75

  ATUQPA SUNQU RURUN

  Gloria Cceres Vargas

  Huk-kaq taki 83

  Iskay-kaq taki 84

 • Kimsa-kaq taki 85

  Tawa-kaq taki 86

  Pichqa-kay taki 87

  Suqta-kay taki 88

  Javier Heraud

  El ro / Mayum kani (Fredy Roncallapa runasimiman tikrasqan) 89

  Saujina

  Kuyakusqay allpallay 97

  Mana piniyuq 98

  Ranra anpi 99

  Inocencio Mamani

  Teofanoj Qutimunka 101

  Teofanoq kutimunqa 102

  Yachaynyojj jatun maestruyman 103

  Yachayniyuq hatun mayistruyman 105

  Fredy Roncalla

  Puriq payachamanta 107

  ATUQPA SIMIN

  Los hijos de Babel. (Yuly Tacaspa ruwasqan) 111

  Escritura Quechua en el Per. (Pablo Landeopa ruwasqan) 113

  Killalluqsimun / Cuando sale la luna. (Atuqpa Chupan ruwaqkuna) 117

  Noqanchis: lliwpaq revistanchis / Likaykuy. (Atuqpa Chupan

  ruwaqkuna) 119

  QILLQAQKUNAMANTA 123

 • Jos Mara Arguedaspa pachaq wata paqarimusqanpi

  Kawsayninchikqa qunqayllapiachiki kanqa nispam nirqanchik Jos Mara

  Arguedas wawqinchikpa sunqu rurun tuqyasqan punchawmanta. Chimbote llaqtapi

  puriq masinchikpa pampakusqan punchawpiqa waqaytapas llakikuytapas

  qunqarispanchikmi, runakunapa chawpinpi paykunaman tikrakuspanchik

  danzaqkunawanpas takiykurqanchik, tusuykurqanchik, ancha ayllusqa

  wawqinchikpa munasqanpihina. Kunan pachamantaqa yana puyukunawan

  maytusqallam kawsakusunchik. nirqanchiktaqmi. La Molinapa Cieneguillapa

  urqunkunapi tayta Intipa kanchiriynin wauykuchkaptin. Chaynasqallam

  wawqinchik runakunapa imayna haykayna kawsakusqankuta qawaykusunchik,

  simillanchiktapas mana kicharispa, chiri wayrakunawanpas rawraq

  rupaykunawanpas akaristin, mikusqapas mana mikusqapas. Nispataqmi

  nirqanchik Pachamamapa sunqunman Arguedasninchik yaykuykuchkaptin.

  Chaymantaqa hanaymanpas uraymanpas puriykacharqanchikmi puyu

  wayrakunallata millpuykuspa, chikankaray llakikuyninchikwan imayna mikuy

  kasqantapas qunqarispa. Qapaq apukunapa, awpa willkanchikkunapa

  munayninchiki karqa muspaypihina kawsaymanta rikcharispanchik, Watyakuripa

  punchawninkunapihina musuq llamkaykunata kanchirinanchikpaq. Kayqay

  kunanqa, kay qipa runakunarayku, miski rimayllata qallayriykuchkanchik

  Hanaymanta Atuq qamataqy rimariykuy. Amay uqallaqa, rinrillaykitapas

  nanachiymanmi.

  Allinmi Uraymanta Atuq. uqaataqy rimaykullasaq, atistin mana

  atistinpas.

  Rimaykullasqay mana allin kaptinqa pampachaykuy, hinaspa qallariykuy.

  Llantullapi kawsaq masillay, watantin watantin mana rimaqpa qallunqa

  sumaqllatam paskarikun utaqmi watarikurqun tinkusqalla rimaykuna sunqunchikta

  kanchiriykuptin.

  ATUQPA CHUPAN RIWISTANCHIK

  RIQSICHINAPAQ

 • Mitmaqkunahinam awpa pachamantaraq kunan pachakama

  purimurqanchik hanay urqukunapipas lamarqucha patanpi llaqtakunapipas. Chayna

  purisqanchikpim Watyakurilla taytanchiktapas riqsirqanchik, Jose Mara Arguedas

  wawqinchikwanpas puriykacharqanchik Obrajillopi Chimbote llaqtapipas. Paytam

  kallpanchayarqanchik aswan challwasapa llaqtamanta qillqaykunanpaq, hyerru

  makinakunamantapas, qullqiwan runakunapa sunqun ismusqanmantapas.

  Arguedastaqa kanchiriykurqanchikmi ayllunchikkunapa qallariq awin

  kasqanmanta, qullanan kasqanmanta. Chayna kaptinpas wauyllamanta

  qichuytay mana atirqanchikchu. Wawqillay, runapa nanayninqa payllapam. Llapa

  imata ruwaspanchikpas waunanpaq nanaynintaqa manam atichwanchu

  nanaychakuyta. uqanchikqa, wawallaraq kasqanmantaraqmi Arguedasninchikta

  qawarqanchik wauywan takanakusqantapas

  Hanaymanta Atuq, pisillatapas nanayninchikta qunqarispay

  rimaykusunchik kay qipa runakunawan, awichasqa waynakunawan Lima llaqta

  patankunapi paykunawan tinkusqanchikrayku.

  Chikankaray llaqtapa sunqunpi tiyaykuspanchik, yachaysapa

  wiraquchakunahina rimaykuchkanchik. Chaynaspanchikpas uqanchikqa manay

  kastillasimipichu rimanchik. Kunanpachapi atuqkunaqa imaynas runasimipi

  rimanakuchkanmanku? nispankuch wiraquchakunaqa tapukunku. Ariy!

  awpapachapihinam kay llaqtaqa uqanchikpaa. Aswan chayna kananpaq,

  willkakunapa apukunapa munayninkupihina kanchiriykusunchik wawqinchikkunata

  Atuqpa Chupan riwistata paqarichinankupaq, kallpanchikwan kallpanchakuspanku

  rimayninkuta mastarichinankupaq.

  Ji, Ji, Ji! Imaynanpitaq riwistankuta chupanchikwan suticharqaku?

  (Wawqillay, suti churaypiqa uqanchiktapas llalliruwanchikmi. Pisillatapas manam

  musyakurqanchikchu).

  Manay, wawqi Manay musyakurqanchikchu. uqanchikpi aswan

  iinankupaq saminchaykusun llamkayninkuta runasiminchik sumaqlla yupaychasqa

  kananpaq.

  Tapunakurqanchiktaqmi Ima suyutaq kay Per suyuqa? imaataq

  runakunapa sisihina ruwayninkupas, umankumanta kaynaa imakunata

  8 / PUSAQ

  Atuqpa Chupan Riwista

 • lluqsichiypas? upayanapaqhina wauy kawsay rimaykunapa chawpinpi, llapantin

  suyukunapa ayllunisqankupi chinkasqahina kawsakuyqa, imataq? nispanchikmi

  tapunakurqanchik, machasqahinalla uma muyuwan puriyninchikpi, anaqpacha

  tuqpiqhina wasikunata qawaqawarista, chay wasi ruwaykunapi

  llamkapakuspanchik. Chayna purisqanchikpim runa wawqinchikkunataqa

  riqsirqanchik, aqupampakunapi, urquchakunapa qichqankunapi

  wasichakusqankutapas. Chay ayllukunapa sunqunmantam lluqsimun Atuqpa

  Chupan Riwistaqa. Kunanpachakunapi imapaqtaq allin runasimillapi qillqaykuy?

  Imapaqtaq awpa simillanchikpi hamutaykunaqa? Kay tapukuykunach

  wiraquchakunapa, mistikunapa siminpi, wakin wawqinchikkunapa siminpipas.

  uqanchikqa kutichisunchik: umanchikmanta ima hayka allin

  paqarichimusqanchikkqa llapanchikpam. Runasimipi rimaypas, hamutaypas

  allinmi, llapa imakunamanta qillqayqa aswan allinmi. Runasimiqa sisihina

  runakunapa siminraqmi, chaymi mana qullunanpaq rimana, qillqana, riwistakunata

  maytukunatapas paqarichispa mastarichina llapantin pachapi suyukunapi.

  Hanaymanta Atuq, wawqinchikkunaqa llamkayta atinqakum Atinqakun!

  Chaynam kanqa wawqiy, chaynam kanqa! uqanchikqa yachanchikam.

  Pacha tikraymi musuqmanta qallarin!

  Per, aya marqay killa, iskay waranqa chunka hukniyuq watapi.

  ISQUN / 9

  Atuqpa Chupan Riwista

 • ATUQWAN RIMAYKUY

 • Tunpallata kambiyachmanchik ichaqa ama yunpaytachu

  Arquimedes Tacas Chaupnwan rimasqanchik

  Yuly Tacas Salcedopa ruwasqan

  Kay qallariq riwistanchikpim,

  rimaniku Santiago de

  Lucanamarca distrito, provincia

  Huanca Sancos, departamento

  Ayacucho runawan, paypa

  sutinqa Arqumedes Tacas

  Chaupnmi. Payqa achka

  watataam arpachanta tukakun,

  chaymanta kay kimsa qayna

  watakunapim hatun atipanakuy

  navideo de msicos y bailarines sutiyuqpi primer pwistupi lluqsimurqa.

  Lima llaqtamanqa chayamurqa warmalla kachkaspanraq, chay sasachakuy

  waranqa isqun pachak pusaq chunka kimsayuq watakunapi. Payqa sullka

  wawqinkunata aparikamuspa kay hatun llaqtaman ripukamurqa. Manaam

  allinachu kawsanankupaq llaqtankuqa karqa. Chayraykum, kay Lima llaqtapi

  imakunapipas llamkaspa kawsakurqa, chaynalla arpatapas tukakurqa, ichaqa mana

  chaytallachu yachan guitarra, violintapas tukarqam, chaymantaqa arpachawan

  allinta tinkurquspan manaa saqinakunkuchu, chaynaspallanmi kawsakullan.

  Mana pipas yachachirqachu arpa tukayta, kikillanmi huk arpistakunata qawa-

  qawaspa yacharqa, chaynam nin: Taksaymantaraq arpa tukayta yacharqani, wakin

  musikukunata qawaspa kikillaymi yacharqani. Manam pipas yachachiwarqachu.

  uqaqa yacharqani tukaytaqa secundaria nisqan tukuruspaya. Kayta ruwaspa

  payqa yunpaytam kusikun chay llapa runamasinkunata tusuchispa takirichispa

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011 - 12, pp. 13 - 15

  Cortesa: Centro Social Asuncin de Erpa.

 • Atuqpa Chupan Riwista

  anchatam paytaqa kuyanku takikuynintahina. Kaytapas musiyanmi huk runapa

  llaqtanman rispanpas. Chaymi huklawkunapi kustumbrinta mastarichin mana pipas

  qunqananpaq.

  Chaymanta willawanku llaqtanpi chay awpa fiyestakuna imayna

  kasqanmanta: Punta fiestakunaqa karqa lliw, lliw participaq uchuy hatun runakuna;

  pachahinallanwanmi tusuqkunapas tusukurqaku mana riki karqachu chay

  wachakakuna, vistimintakuna, unifurmikunapas, chayta qawarqani Navidad1

  tusuqta warmallaraq kachkaspay, hinaptinpas manay qullqillapaqchu chay

  tusuqkuna tusurqachu. Kayta nispan, payqa niwanchik imayna kunanqa hukman

  tikrakun kustumbrinku: Kunan punchawqa manaam runamasiykunaqa

  awpahinallachu pinsanku, huk runakuna hamusqanraykum sectas

  evangelistaskuna fe nisqanninchikqa asllaa, hinaspanmi awpa tradicionkunaqa

  chinkachkanam hukmanmi kunan watakunapi rikurimuchkan

  Chaykunan llaqtanpi rikurichkan, ichaqa wakin runamasinkunaqa huklaw

  llaqtamanta apamunku hukman kustumbrikunata, chayta pay nisqanpihina ruwanku

  qunqaspataq icha mana yachaspankutaq chay kustumbrikunata musuq ruwana

  nispanku, apamunku. Kayta Arquimedes Tacas achka watamantaa llaqtanta

  kutispa qawarqa, chaymanta nin: uqapa allinmi tunpallata cambiyanmanchik

  ichaqa mana yunpaytachu, custumbrinchiktaqa rispitananchik estilunchikqa

  hukllam mana achkachu. Chaypitaq chay wakin runamasinkunapa

  rikchayninkunapi allinllam apamusqan ichaqa manataq llapayninpaqqa chaynachu.

  Chaymanta paypas niwanchik imayna chay: encargadukunapas manaam

  awpahinallachu fiyestata ruwanku, hukmantaa, hinaspanmi hamutan

  paykunaqa mana kwintata qunkuchu utaq yachaytukuspa huk custumbrikunata

  ruwachkanku kustumbrinchikmi nispanku.

  Chaytam rimaynin tukunanpaq niwanchik: Chaynllach kambio, modernidad

  chayarun runakunapa llaqtaman. Kunanqa mach kay watakunapi kanqa

  14 / CHUNKA TAWAYUQ

  1 Kay tusuytaqa huk llaqtakunapi Wayliyawanmi sutichanku, ichaqa provincia Huanca Sancuspiqa

  tawantin distritunpi Navidad tusuywanmi sutichanku. Kay tusuytaqa watan watan ruwanku 25 diciembre

  killapin utaqmi Bajada de reyespipas enero killa qallaykuqta niucha Jesusta muchaspanku. Kay

  fiyestapi iskay utaq tawa kumparsakuna plazapi tupaykunku, chaypim musikukuna, tusuqkunapas

  tukuy punchaw atipanakunku.

 • Yuly Tacas Salcedo

  Payqa kay hatun llaqtaman

  chayamuspan arpachanta, kustum-

  brinkunata apakamurqa, chaylla

  kunan punchawkunaqa wakin

  runamasinkunawan Navidadtapas

  kaypim musuqmanta kawsarirqa-

  niku llapam ayllu masiykuwan.

  awpa pachakunapi, kay

  kustumbriqa mana karqachu

  chaymanta paykunaqa paypa

  nisqanpihina institusiyunta furmaruniku chayta ruwaniku kay Lima llaqtapi

  llaqtayniykupi ruwasqanhinatam. Chay Federacin Distrital de Instituciones de

  Lucamarca, FEDIL nisqanpi distrito de Lucanamarca llapa anexunpiwan sapa wata

  kimsa dumingo punchaw enero killapim huunakuspanku kustumbrinmanhina kay

  hatun llaqtapi ruwanku. Kayta ruwaspa paykunaqa kustumbrinta mana chinkachiyta

  munankuchu, astawan wawankunapa sunqu rurunpi mastarikunanta munanku.

  CHUNKA PICHQAYUQ / 15

  Cortesa de Wilfredo Tacas Chaupn

 • ATUQPA YACHAYNIN

 • Pisi rimayllapi:

  Kaypim rikusun imayna Piruwpi qichwasimi kunan kasqanta, sapa

  departamentonkunapi qichwa-rimaqkunap hayka kasqanta chaykunapi

  achkayasqanta pisiyasqanta ima, imayna Estado liykunata paqarichispa

  qichwasimiman sayapakusqanta, iskuylakunapi kulihyukunapi qichwasimi

  yachachinanpaq kamachimusqanta.

  Aysaqnin rimaykuna:

  Qichwarimay, runasimi, Piruw, ley

  Piruwmi wakin qichwa-rimaq llaqtakunamantaqa achka qichwa-rimaqniyuq.

  Kunanqa qichwasimiqa pallqa anmanchus-hinam chayachkan: kawsariymanchus

  icha chinkapuymanchus purichkan? Hukmantaqa mana awpaq kay rimayqa

  kunanhina yupaychasqachu karqan: kunanqa radiopi, liwrupi, internetpi,

  peliculakunapipas uyarichikuchkan; hinaspa qipaman rikunanchikpihina kikin

  Estadom leykunata paqarichispa qichwasimiman sayapakun, wakin iskuylakunapi

  * El habla quechua en el Per actual

  1 Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Pars, Francia). Zenobio Ortizpa Lydia Cornejopa yanapasqanmi qichwasimiman tikrani. Carmen Gonzleztam usparani, aradisini cuadrokuna rurasqanmanta.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 19 - 26

  KUNAN PIRUWPI QICHWA RIMAY*

  Csar Itier1

 • qichwasimimanta liyiyta qillqayta yachachillantaqmi. Hukmantataqmi hatun, huchuy

  llaqtakunapi tiyaq qichwa-rimaqkunaqa kastillanuta yachaspa manaa qipa wiay

  warmakunaman qichwasimita rimapunachu. Kaypim willarisqayki imayna Piruwpi

  qichwasimi kunan kasqanta, qichwa-rimaqkunap hayka kasqanta, imayna leykuna

  kasqanta ima.

  1. Haykam maypim qichwa-rimaqkuna kan?

  Pasaq censokunam kayhinata qichwasimipi awi kichaqkunata yuparqan:

  Manachus-hina chayqa allin yupasqaraqchu:

  1. wakin runakuna censo ruraqpa awpaqninpi pakakuspa yo no hablo

  quechua niptin;

  2. censo ruraqkuna karupi kaq huchuy istansyakunaman mana chayayta

  atiptin;

  3. iskaynin simipi awi kichaqkuna mana qichwa-rimaqkuna ukupi

  yupasqa kaptin.

  Chaymi riki qichwa-rimaqkunaqa qanchis utaq pusaq millonesman

  chayanman. Paykunamantaqa tawa millon kuraqraqch Piruw llaqtapi kanman.

  Hatun llaqtakunaman ripuq runakunaqa pisillatam qipa wiay

  warmakunaman qichwa rimayninta saqin. Wakin kampukunapipas kaqllataqmi

  runakuna manaa wawan qichwasimi yachananta munanachu. Chaymi qichwa-

  rimaqkunaqa kastillanu-rimaqkunawan tupanachisqaqa Piruwpi pisillam kapun.

  1940 watap censonmanhina Piruw runakunamantaqa yaqa kuskanninmi

  qichwasimipi awi kichaqkuna karqan. 1993 watap censonmanhinataqmi pichqa

  Atuqpa Chupan Riwista

  20 / ISKAY CHUNKA

  Per 3 730 000

  Ecuador 500 000

  Bolivia 2 100 000

  Argentina 300 000

  Colombia 20 000

  Llapanmi 6 650 000

 • watayuq pichqa kuraq watayuqkunamantaqa pachakmanta chunka suqtayuq suqta

  -partiyuqnin (16,6%) qichwasimipim awita kicharini nispa nirqan.

  KAYHINAM PASAQ CENSOKUNAMANHINA PIRUWPI QICHWASIMI RIMAQKUNA

  2007 watap censonmanhinaqa kay departamentokunam achka qichwa

  rimaqniyuq: Apurimaq, Wankawillka, Ayakuchu, Qusqu, Punu, Anqash, Wanuku.

  Wakin 18 departamentopipas qichwasimitaqa rimallankutaqmi manaa qichwa-

  rimaq achka kachkaptin.

  2007 WATAP CENSONMANHINA

  KAY DEPARTAMENTOKUNAM ACHKA QICHWA-RIMAQNIYUQ

  Csar Itier

  ISKAY CHUNKA HUKNIYUQ / 21

  1940 1993 2007

  llapan

  pirwanukuna

  7 023

  111

  22 639

  443

  28 220

  764

  qichwa

  rimaqkuna

  3 300

  862

  3 750

  442

  3 728

  136

  47% 16,6% 13,2%

  pachakmanta hayka kasqan: yupaynin:

  QICHWA KASTILLANU QICHWA KASTILLANU

  Apurimaq 71,5% 28,1% Qusqu 545 393 485 609

  Wankawillka 64,6% 35,1% Lima 479 347 7 205 669

  Ayakuchu 63,9% 35,7% Punu 441 174 387 580

  Qusqu 52,0% 46,3% Ayakuchu 347 413 194 094

  Punu 38,5% 33,8% Anqash 303 081 653 159

  Anqash 31,6% 68,1% Wankawillka 259 251 140 862

  Wanuku 28,9% 70,6% Apurimaq 255 692 100 489

  Lima 6,2% 93,2% Wanuku 194 833 475 958

 • Rikusqanchikpihinaqa pichqa pachak waranqahinam qichwa rimayniyuqkuna

  Lima departamentopi tiyan. Paykunamantaqa pachakmanta isqunchunka

  pichqayuqninmi Lima Metropolitanapi tiyan (INEI 2008). Chayqa chaychika Lima

  departamentopi qichwasimi rimaqkunam Qusqu departamentopi runakunaman

  aypachkana. Tukuy Piruw llaqtakunamantapas Lima llaqtam kunanqa achka

  qichwa-rimaqniyuq. Chay qichwa-rimaqkunaqa pisillatam qipa wiay

  warmakunaman qichwa rimayninta saqin. 2007 watapi pachak pirwanumanta isqun

  kimsa-partiyuqninmi (9,3%) llaqtapi tiyaspa qichwasimita yacharqan, kimsachunka

  qanchisniyuq pichqa-partiyuqnintaqmi ayllupi tiyaspa yacharqan (37,5%). Qusqu

  llaqtapipas qichwasimiqa kastillanuwan kuchunchachikunmi: 1993 watap

  censonmanhina pichqa watayuqmanta chunka tawayuq watayuqkama warmakunap

  pachakninmanta chunka hukniyuq isqun-partiyuqninmi (11,9%) qichwasimipim

  awita kicharini nispa nirqan (INEI 1994). Chay qichwa-rimaq warmakunaqa

  kampumanta hamuqkunach riki. Qusqu llaqtapi tiyaqkunaqa manachus-hina

  chaypi nasiq wawankunaman qichwasimita saqinchu. Chayqa hatun llaqtakunaman

  hamuqkuna achka kaptinmi 1993 watamanta 2007 watakama qichwasimipi awi

  kichaqkunaqa llapan pirwanukunap chunka kimsayuq iskay-partiyuqllanman

  chayan (13,2%).

  1993 watamanta 2007 watakamaqa qichwasimipi awi kichaqkuna ichaqa

  achkayanmi yaqa pachak waranqa runamanhina, ayllu runa achka wawayuq kaptin.

  Chayqa qichwa-rimaqkunaqa kunanhinach qipa watakuna kanqa, may

  lawkunapiqa ichapas achkayanqa.

  Andrs Chirinospa rikuchiwasqanchikpihina2 (1998: 455), runap wakcha

  kayninmi qichwasimita kawsachintaq qintichintaq. Chakrallamanta uywallamanta

  kawsakuqkunam qichwasimita kawsachichkan. Chaymi Piruwpa wakcha-wakcha

  kaq chunka provinciankunapiqa pachak runamanta pusaqchunka kimsayuqnin

  (83%) Piruwpa huknin awpa rimayninpi awinta kicharirqan. Runakuna hatun

  llaqtakunaman hamuspa, rantiywan purispa, istudyaspa wakcha kaynin

  tukukuchkaptintaq qichwasimita amaa rimasaqachu nispa nin qichwasimiwan

  Atuqpa Chupan Riwista

  22 / ISKAY CHUNKA ISKAYNIYUQ

  2 CHIRINOS, Andrs, Las lenguas indgenas peruanas ms all del 2000 , Revista Andina, Ao 16, N 2, diciembre 1998, pp. 453 - 479.

 • mana imaman aypaspa. Chaymi qichwasimi qintiykukuchkan. Pitaq wakchakunap

  simintari rimayta munanman?

  Runakuna hatun llaqtakunaman ripuptinmi qichwasimipi awi kichaqkunaqa

  1981 watamanta 2007 watakama kay departamentopitaq pisiyan chay

  departamentopitaq achkayan. Kay cuadropi rikusqanchikpihina qichwa-

  rimaqkunaqa 1981 watamanta 1993 watakama Limapi yapaykukupun. Yachanchik-

  hinam chay watakunapiqa sipinakuy karqan, chaymi achka ayllu runakuna Lima

  llaqtaman ripunku. Hinaspa kaytapas kay iskay cuadrokunapi rikullasuntaq:

  Ayakuchumanta Wankawillkamanta hamuq runakunam Limapi tiyaq qichwa-

  rimaqkunata achkayaykuchin: Ayakuchu departamentopi pachak

  tiyaqkunamantaqa iskaychunka pichqayuqninmi (25%) chay sipinakuy timpupi

  astakun. Chay sipinakuy timpu tukukuptin Ayakuchu Wankawillka

  departamentokunapi qichwa-rimaqkuna achkayayta qallaykullantaq, chaypi qipaq

  runakunap wawan nasiptin, ripuqkuna kutiptin. Limapitaqmi qichwa-rimaqkuna

  pisiyayta qallarin ayllunman kutipuptin, Limapi qipaq runakuna warmankunaman

  qichwa rimayninta mana saqiptin.

  1981, 1993, 2007 WATAKUNAP CENSONKUNAMANHINA

  ACHKA QICHWA-RIMAQNIYUQ DEPARTAMENTOKUNAPI

  QICHWASIMIYUQKUNAP ACHKAYASQAN PISIYASQAN

  Csar Itier

  ISKAY CHUNKA KIMSAYUQ / 23

 • KAYPIPAS RIKUSUN

  QICHWASIMIYUQKUNAP CHAY KIKIN ACHKAYASQANTA PISIYASQANTAPAS

  2. Estadop imakuna qichwasimipaq rurasqan

  1975 watapim qichwaqa Piruwpi oficial nisqa chaninchasqa rimayman tukun,

  kastillanuwan qichwasimiwan kuskalla purinanpaq. Chay watakunapiqa Piruw

  llaqtallapim America Latinapi chayhina leyta rikurichirqanku awpa rimayninta

  hanaqman lluqsichinanpaq. Chay leywanqa qichwasimi aswan yupaychasqa karqan,

  kunankamapas rikurin chay leypa qichwasimi sayarichisqan. 1979 watap, 1992

  watap constitucionninkunaqa manam qichwasimita Piruwpa chaninchasqa

  siminpaqchu riqsikurqan. Aswanmi kunan constitucionqa 1992 watapi

  paqarichisqaqa nin:

  Leypa nisqanmanhina nispaqa departamentokunam leyta paqarichispa

  awpa siminkunata chaninchanman ninmi. Chaymi wakin region gobiernokunaqa

  ordenanza regional nisqata ruran awpa rimayninta chaninchananpaq. 2007 disimri

  killap 30 punchawninpim Qusqu llaqtap gobiernon ordenanzata paqarichispa nin

  qichwasiminchiktaqa regionninchikpa hinantin iskuylakunapi colegiokunapi

  Atuqpa Chupan Riwista

  24 / ISKAY CHUNKA TAWAYUQ

 • universidadkunapipas yachachichunku nispa, pi autoridadpas funcionariopas

  qichwasimitaqa yachananpunim pisillatapas nispa. Hinallataqmi 2008 marsu

  killap 19 punchawninpi Ayakuchu llaqtap gobiernon kastillanusimita qichwasimita

  ashaninkasimita ima chaninchasqa siminkunapaq riqsikupun, primer grado de

  primaria nisqamanta quinto de secundaria nisqakama tukuy iskuylakunapi

  qichwata utaq ashaninkata yachachinanpaq kamachispa. Apurimaq llaqtataqmi

  2007 hulyu killap 26 punchawninpi kamachin ima gobierno regionalpa

  paqarichisqan qillqakunapas kastillanupi qichwasimipiwan ima rikurinanpaq:

  publicidad nisqapi, tukuy impresokunapi cartelkunapi letrerokunapi medios de

  comunicacin nisqapipas.

  1997 watamantapachaqa qichwa-rimaq aymara-rimaq llaqtakunapi chay

  simikuna yachayqa allinmi poder judicial nisqapi puesto qusunaykipaq. 2001

  watamantataqmi jueces de paz nisqakunaqa chay simikunata yachanan chay

  llaqtakunapi llamkananpaq. Hinallataqmi medicina derecho carrerakunapipas

  qichwasimita istudyana, ichaqa universidadkunaqa pisillatam yachachin.

  1975 watapi Piruw qichwasimita chaninchasqa siminpaq riqsikuptinqa

  sapa qichwa rimaykunapaq qillqayta rurallasuntaq nispa nirqan. Chaymi

  Alfabeto Bsico Quechua nisqata rurarqan 1975 watapi leywan paqarichispa.

  1976 watapitaqmi Ministerio de Educacin gramaticakunata diccionariokunata

  rurachispa tukuy iskuylakunaman aypun. Chayqa pichqa qichwa rimaypim karqan:

  qusqu-qulla simipi, chanka simipi, wanka simipi, waylas simipi, kashamarka simipi

  ima. 1985 watapim Piruw gobiernoqa qichwasimipaq alfabeto nisqata

  chanincharqan 1975 watapi rurasqantahina, kimsa vocalniyuqtaataq.

  Kunankamapas manaraqmi estandar nisqa simi kanchu televisionpaq

  piryudikukunapaqpas, hinallataqmi chay sapa pichqa rimay nisqaypaqpas.

  Chayqa qichwasimi yachaqkunap qillqaqkunap makinpia.

  1975 watamantapacha Piruwpa awpa rimayninkunapaq Estadop

  rurasqankunaqa pisilla kachkaspa waranqa-waranqa kampupi iskuylapim

  iskaysimipi yachachiyta puririchin, achka mayistrukunatam iskaysimipi

  yachachirqan, achka-achkatam qichwasimipi liwrukunata paqarichin Ministerio de

  Educacionpa rurasqanta ONG nisqakunap rurasqantapas. Wakin

  universidadkunapipas iskaysimipim yachachiqkunata yachachin. Chayqa

  Csar Itier

  ISKAY CHUNKA PICHQAYUQ / 25

 • kaykunam: Universidad Santiago Antnez de Mayolo (Waras llaqta), Universidad

  Nacional de Educacin (Lima llaqta), Universidad Nacional del Altiplano (Punu

  llaqta). Qichwasimi mana qiparikunantam educacion bilingue nisqaqa munan,

  qipa wiaykunaman qichwata saqiyta munan; pirwanukunap sumaqlla

  riqsinakunanta yupaychanakunanta, qipa watakunapi mana chiqninakuspa allin

  kawsayta tarinantapas munallantaqmi.

  KAY QILLQASQAKUNAMANTA YACHAPAKUSQA

  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA, Censos

  Nacionales de Poblacin y Vivienda, 1981, 1993 y 2007. En: http://

  www.inei.gob.pe/.

  CHIRINOS, Andrs, Perumanta hatun kamachina. Constitucin poltica del Per,

  1993. Traduccin de Andrs Chirinos Rivera. Lima, Fondo Editorial del

  Congreso, 1993.

  CHIRINOS, Andrs, Las lenguas indgenas peruanas ms all del 2000. En:

  Revista Andina, Ao 16, N 2, diciembre 1998, pp. 453 - 479.

  Atuqpa Chupan Riwista

  26 / ISKAY CHUNKA SUQTAYUQ

 • Pisi rimayllapi:

  Kunanqa Paraguaymi Sud Americapi anchata kallpancharikuchkan awpa

  siminkuna huqarinanpaq. Paraguaypiqa guarani sutiyuq awpa simintam yaqa

  llapallan runa riman. Kaypim rikusun imayna kay guaranisimip Paraguaypi

  awpaqmanta kunankama kawsasqanta, waytarinanpaq Estadop leykuna

  paqarichisqanta, chay leykuna chanintapuni huntachinanpaq ima sasa

  puriykunawanpas tupasqanta.

  Aysaqnin rimaykuna:

  Guarani, Paraguay, ley

  Kunanqa Paraguayllam Sud Americapi anchata kallpancharikuchkan awpa

  siminkuna huqarinanpaq. Hinaspapas Paraguayllapim yaqa llapallan runa riman

  awpa siminta: pachakmanta isqunchunkanmi (90%) guaranisimita riman. Guarani

  -rimaqkunaqa qanchis millonman chayan2. 2010 watapim Paraguay nasyunqa

  rimayninkunamanta leyta paqarichin, Ley sobre lenguas sutiyuqta. Chay leyqa

  kastillanutawan guaranitawanmi Estadop tukuy puriyninpipas kuska kananpaq

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 27 - 32

  Kunan Paraguaypi guarani rimay*

  Sophie Baillon, Josphine Castaing, Csar Itier1

  * El habla guaran en el Paraguay de hoy

  1 Zenobio Ortizpa Lydia Cornejopa yanapasqanmi qichwasimiman tikrayku. Sophie Baillonwan Josphine Castaingwan INALCOpi (Institut National des Langues et Civilisations Orientales - Pars, Francia) qichwata istudyarqan. Csar Itier, Lydia Cornejo, Zenobio Ortiz INALCOpi qichwasimita yachachin.

  2 Argentinap noroeste provinciankunapim 100 000 guarani-rimaqkuna kan, Buenos Aires llaqtapi 200 000 rimaqkuna tiyan, Sao Paolo llaqtapitaq 100 000 rimaqkuna tiyan.

 • churan. Kaypim willarisqaykichik imayna kay guaranisimip Paraguaypi

  awpaqmanta kunankama kawsasqanta, Estadop leykuna paqarichisqanta, chay

  leykuna chanintapuni huntachinanpaq ima sasa puriykunawanpas tupasqanta.

  1. Guaranisimip awpaq kawsaynin

  Guaranisimiqa achka simiwan kuskam aylluchasqa. Chay simikunaqa tupi-guarani

  sutiyuq ayllum. Tupi-guarani simikunataqa manam Paraguayllapichu runakuna

  riman: Argentina, Brasil, Guayana Francesa, Peru, Bolivia llaqtakunapipas

  rimallantaq. XVI siglopi ispaulkuna Americaman chayamuptinqa Bolivia

  yunkakunamanta Brasilpa lamarqucha patankamam Paraguaypipas

  guaranisimitaqa runakuna rimarqan. Ispaulkuna pisilla kaspam llaqtayuq

  warmikunawan kasarakuspa chay llaqtayuqkunawan ayllunchakurqan. Chaymi

  mestizo runa rikuripun, kastillanuwan chaqrusqa guarani rimayniyuq. Chay rimayqa

  guarani criollo sutinchasqam. Wakin runakunataqmi ispaulkunawan mana

  chaqrunakurqanchu. Jesuitakunap hatarichisqan llaqtakunapi reduccion sutiyuqpi

  tiyarqan. XVII siglopim jesuitakunaqa guaranisimita qillqanapaq hukllacharqan,

  hinaptinmi guaranisimimanta qillqakuyqa guarani runakunamanpas mastarikurqan.

  1768 watapi jesuitakuna qarquchikuptinmi reduccionkunapi rimasqa guaraniwan

  guarani criollo nisqawan huunaykukun, chaymi Jopar sutiyuq kunan rimasqa

  guaranisimiqa XVIII siglo tukuyta rikurirqan.

  XIX, XX siglokunapitaqmi guaranisimiqa Paraguay llaqtayuqkunap kikin

  unanchayninman tukurqan, Argentina, Brasil, Uruguay 1868-1870 watapi

  awqamuptinku, hinaspa 1932-1935 watapi Paraguay Boliviawan awqanakuptin ima.

  Guaranisimipim chay awqanakuypi paraguayokunaqa qillqata apachiq, hinaspapas

  guaranipim awqanakuyman riq runakunap takiynin kaq. Hinantin ejercitopas yaqa

  guaranisimillatam rimaq, soldadokuna guarani-rimaq kampu runakunalla kaptin.

  General Stroessner dictadorqa 1954 - 1989 watakunapim kamachikun

  unanchaytahinam guaranisimita hapipakurqan, manataqmi imatapas rurarqanchu

  chay simi kallpachananpaqqa. Chaymi una-unay mana guaranisimipi achkatachu

  qillqarqanku. Chay watakunapiqa guaranisimipi literaturapas manam ancha

  karqanchu.

  Atuqpa Chupan Riwista

  28 / ISKAY CHUNKA PUSAQNIYUQ

 • 2. Guaranisimip kunan kawsaynin

  Kunanqa pachak paraguayomanta tawachunkanmi (40%) guaranisimillata riman.

  Pachak paraguayomanta qanchisllanmi (7%) kastillanullata rimaspa mana

  guaranisimita yachanchu.

  Paraguayokunamantaqa kuskanninmi chay iskaynin simita riman,

  wakintaqmi wak Paraguaypa awpa siminkunata riman. Achka kampu runam

  guaranita riman: kampupiqa pachak runamanta qanchischunka tawayuqninmi

  (74%) sapa punchaw guaranisimillata riman, iskaychunka kimsayuqninmi (23%)

  iskaynin simita riman. Hatun llaqtakunapipas guaranisimita rimallankutaqmi:

  Asuncion llaqtapi pachak tiyaqkunamanta tawachunka hukniyuqnin (41%) wasinpi

  kastillanullata rimaptinpas chay kikin llaqtapi tawachunka isqunniyuqninmi (49%)

  iskaynin simimanta wasinpi riman.

  Kastillanusimim medios de comunicacin nisqapi guaranisimita llallin:

  piryudikukunaqa kastillanusimipim; yaqa religionmanta qillqasqakunallam

  guaranisimipiqa. Televisionpipas maynillanpim guaranisimipiqa willakun. Aswanmi

  achka llaqta radiokuna guaranisimipi uyarichikun, yaqa llapanqa comunidad

  religiosakunap rikurichisqanmi. 2006 watapim paqarirqan guaranisimipi

  piryudikuqa, ra sutiyuq. XIX siglomantapacha mana guaranisimipi piryudikuqa

  karqanchu. Kunanqa sapa killam publicakuchkan, qipamanqa sapa simana sapa

  punchawch publicakunqa.

  Estadop oficinankunapipas kastillanupim riman, kastillanullapitaqmi qillqan.

  Estadop kumun empleadonkunawan ichaqa guaranisimipim runakuna riman,

  qillqanapaqtaqmi kastillanullapi. Tribunalkunapipas hinallataqmi guaranisimita

  rimanman, huwis ichaqa kastillanullapipunim chaninchan, sintinsyan.

  3. Estadop leykuna paqarichisqan

  1989 watapi democracia kutiykamusqanmantapacham Estado paraguayoqa nin:

  guaranitaq hispanotaq kasun, chayraykum llapan warmakunapas guaranisimita

  Sophie Baillon, Josphine Castaing, Csar Itier

  ISKAY CHUNKA ISQUNNIYUQ / 29

 • kastillanusimitawan iskuylapi yachanan. Kunan Paraguayqa iskaynin

  paqariynintam yupaychan: kastillanusimiwanmi huk nasyunkunawan kuska puririn,

  guaranisimiwantaqmi Paraguayo kasqanta rikuchin. Chaymi 1992 constitucionqa

  nin guaraniwan kastillanupiwan Paraguaypa oficial nisqa chaninchasqa simin

  nispa, Warmakunatapas iskuylaman riyta qallariptinqa chay iskay simimanta awi

  kichasqan simipipuni yachachina nispa, Huknin simitaqa segunda lengua

  nisqatahinam yachachinan nispa. Chaymi iskuylakunapi colegiokunapi

  universidadkunapipas chay iskaynin simitaqa yachachinapuni. Estadoqa 2020

  wataman chayaspa sipaswaynakuna iskaynin simi rimanantapuni munan.

  Ministerio de Educacionmi kamachimusqanpa imayna purisqanta qawan:

  mayistrukunam warmakunap musuq yuyayman tikrakusqanta rikun. Guarani-

  rimaqkunaqa iskuyla awlapipas manaam upallallaachu kapun, aswan

  rimarinam. Kawsayninta rimayninta yupaychallankutaqmi, manaam guaraniqa

  awsa kampu runap simillanmi nispa ninkuchu. Kastillanu-rimaqkunataqmi

  guaranisimi gramaticayuqllataq kasqanta yachapun. Kaytapas riparan:

  guaranisimipiqa awpa kawsayta rimaspa kunan kawsayninchikta

  rimallachwantaqmi. Asuncion llaqtapi qullqiyuq kastillanu-rimaq sipaswaynakuna

  ukupi tapukuy karqan. Chay tapukuyqa qawachirqan chay sipaswaynakunap

  guaranisimi allin awiwana rikusqanta, kaymi siminchik, kaymi kawsayninchik

  nispa yupaychasqanta.

  Achka kampu iskuylakunapas llaqta iskuylakunapas manam huntasqatachu

  leypa kamachisqanta ruran, aswanmi guaraniqa warmakunap kastillanu

  yachananpaqlla yanapachkan. 2008 watapiqa Paraguaypa 20 000

  iskuylanmantaqa pusaqllanmi guaranisimipipuni yachachirqan, 10 000 iskuylapipas

  yachachina kachkaptin.

  2010 watapi paqarichisqa Ley sobre las lenguas nisqaqa nin

  administracionpi, justiciapi, medios de comunicacin nisqapi llamkaykunapipas

  guaranisimipi uyarichikuwaq nispa. Chaymi Paraguayokunaqa chay hinantinpi

  chay iskaynin simimanta mayqin kaqpipas rimananpaq qillqananpaq dirichuyuq,

  mayqin kaq simipipas pi funcionariowanpas rimananpaq dirichuyuqllataq.

  Kunanmantaqa manaam guarani-rimaqtaqa pipas kuchunchanqaachu,

  qawarparinqaachu. Leykunaqa reglamentokunapas guaranisimipiwan

  Atuqpa Chupan Riwista

  30 / KIMSA CHUNKA

 • kastillanupiwanmi qillqasqa kanqa. Chay Ley sobre las lenguas nisqaqa nillantaqmi

  iskuylapi colegiopi universidadpipas iskaynin simipim yachachinqa, estatalpipas

  privadopipas.

  Tukunapaq

  Paraguaypi Estadoqa guarani-rimaqkunap millakuywan qawachikusqanta

  qhisachachikusqanta pisiyachinam, educacion allin purichiytapas qallarinam.

  Sasawanmi chay leykunata huntachin qullqi pisiptin. Paraguayokunaqa llapa

  kallpankutam churananku guarani-simiman sayapakuq leykunap allintapuni

  huntakunanpaqqa. Guaranisimita qillqanapaq hukllachanaraqmi kachkan. Chayqa

  Paraguaypa linguistankunap makinpia.

  KAY QILLQASQAKUNAMANTA YACHAPAKUSQA

  CORVALN, Grazziella.Las polticas lingsticas del Paraguay: rol del Estado.

  Asuncin, CONEC, 2006.

  MELI, Bartomeu. Las lenguas indgenas en el Paraguay. Una visin desde el

  Censo 2002. En: On the Margins of Nations: Endangered Languages

  and Linguistic Rights, FEL Confrence, 1 - 3 octobre 2004, Bath, F.E.L.,

  pp.77 - 87.

  PIC-GILLARD, Christine. Lenseignement en langue identitaire en Catalogne

  espagnole et au Paraguay. En: Expressions, revue de recherches

  disciplinaires et pdagogiques, n25, junio 2005.

  La transformacin de un pas plurilinge en un pas bilinge. Un caso

  ejemplar: El Paraguay. En: Polticas lingsticas y Educacin, Revista

  Paraguaya de sociologa, ao 37, n 109, setiembre/diciembre 2000,

  pp.155 - 187

  Sophie Baillon, Josphine Castaing, Csar Itier

  KIMSA CHUNKA HUKNIYUQ / 31

 • LECLERC, Jacques. Paraguay , in: L'amnagement linguistique dans le monde,

  Qubec, TLFQ, Universit Laval, 23/01/2011. En: http://

  www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/paraguay.htm.

  Atuqpa Chupan Riwista

  32 / KIMSA CHUNKA ISKAYNIYUQ

 • Pisi rimayllapi:

  Jos Mara Arguedaspa huk kaqnin willakuyninta liyiykuspaymi tapukurqani: Ima

  raykutaq awpa awilunchikkunaqa runamasinchikkunapa qullusqanmanta

  willakuykunata awaykurqaku? nispay. Araranqaymanta [El hijo lagarto] willakuypim,

  qawanchik imaynam mistikunapa warmi-qarintin mana wachakuyta, mana

  churiyayta atispanku ancha akarisqankuta. Chili wakachamanta [El torito de la piel

  brillante] kwintupiataqmi warmi-qarintin runachakuna chiqan wawatahina, sinchi

  wayllukuyllawan, waka wawachata uywakunku. Ayllunchikpi runa qulluchiqkunata

  chaki uu, chaki runtu nispam sutichanchik, chaymi Gregorio Condori

  Mamanillapas tistimuniyunpi manaa churiyayta atispan akariykurqa mana

  ruruyuq aransacha mallkiwan tinkuchikuspa. Chaymantam hamutaykusunchik

  Arguedaspa willakuykuna huusqanta ayllunchikkunapa iiyninwan tinkuykachispa.

  Aysaqnin rimaykuna:

  Willanakuy, qulluqrunakuna, Jos Mara Arguedas.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 33 - 53

  Jos Mara Arguedaspa iskay willakuyninpi runakuna

  qullusqanmanta ayllukunapa iiyninkumantawan*

  Pablo A. Landeo Muoz

  UNMSM

  * La infertilidad humana en dos cuentos de la tradicin oral andina. Recopilados por Jos Mara Arguedas, y el punto de vista de los runakuna.

 • Kuniraya Wiraquchahina awpa willkakunapaqpas yumayqa umapa mana

  qasiyayninmi karqa. Ritos y Tradiciones de Huarochir1 qillqasqa maytum

  Kunirayamanta niwanchik: payqa munarqa Kawillakatam, kay sipas willkaataqmi

  qarikunata mana munarqachu, hinaspam wischupakurqa makin llapa

  maakuqkunata. Chayna kaptinsi Kuniraya Wiraquchaqa, willka kayninwan

  pisquchaman tikrakuspa lukma sachapa rurunpi yumayninta churasqa. Kawillakaqa

  kusisqallas chay lukmataqa mikurqusqa, hinaspansi wiksayuq rikurimusqa.

  Waruchirikunapa yuyayninkupiqa warmi-qarintinmi wakakunapas willkakunapas

  churiyuqkuna, wawayuqkuna, chaynalla runakunapas llapankumanta

  miranankupaq. Una manera de perdurar es tener hijos, puede ser una prole divina,

  semi-divina o humana, pero en su biografa tiene importancia ser miembro de una

  familia divina, o procrearla, incluso con seres humanos. Viracocha no escapa de

  esta sed de descendencia ninmi Luis Millonispas2. Gregorio Kunturipa

  willakuyninpipas rurusapa kayqa utaq ancha wachaq warmi kayqa

  Pachamamanchikhina kayllam3. Chaychiki mana wachakuq warmikunapaqqa,

  mana churiyay atiq qarikunapaqpas kaypachapi tiyakuyqa ancha llakikuylla,

  muspayllapihina tuta punchaw tiyay. Chayna kawsayninkupichiki ama

  qullunankupaq qarikunaqa imaymanata ruwaspanku utaq taytachakunatapas

  maakuspanku, warminkuta wiksayachiyta munanku.

  Hamutasqanchikmantaqa llaqtanchikkunapi willakuykunapas kanmi, mana

  allin rimakuykunapas. Mana achka churiyuqkuna wawayuqkuna ayllukunataqa

  qulluqkuna ninkum. Warmikunatapas mulahina mana wachaq nispa usuchinku,

  uywasapakuna, chakrasapakuna kaptinkupas. Paykunamantam rimaykusun.

  1. Diksiyunariyukunapi qulluchiymanta.

  Llamkayninchikta qallarinanchikpaq awpa diksiyunariyukunata qawaykusunchik

  runa qulluchiymanta simikunata riqsinanchikpaq utaq yuyarinanchikpaq. Fray

  Atuqpa Chupan Riwista

  34 / KIMSA CHUNKA TAWAYUQ

  1 Taylor, Gerald. Ritos y Tradiciones de Huarochir, Manuscrito quechua de comienzos del Siglo XVII. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Instituto Francs de Estudios Andinos, 1987.

  2 Millones, Luis. Per indgena. Poder y religin en los Andes centrales. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Per, 2008.

  3 Valderrama, Ricardo y Escalante, Carmen. Gregorio Condori Mamani, autobiografa. Qosqo: Municipalidad del Qosqo, 1992, p.57.

 • Domingo de Santo Thomaspa Lexicon o Vocabulario de la lengua general del

  Perv4 ([1560] 2006) liwrunpiqa tarinchik kay simikunata:

  churinac [churinaq]. [f128v], el que no tiene hijo [f128v]5

  collochini [qulluchini]. [f16v, 45v, 125r] asolar lo poblado [f16v125r], destrozar

  gente de guerra [f45v, 125r], purunyachini [f16v]6

  collochisca[qulluchisqa]. [f16v, 125v] asolada cosa [f125v], purum llacqa [f16v,

  125v]7

  come [qumi]. [f58v, 72v, 74v, 77v, 125v], estril [f58v], hembra estril [f125v],

  machorra [f77v], maera [f74r], mujer que no pare [f74r] que no pare [f58v,

  125v]8

  guarme [warmi]. qumi warmi [qumi warmi] / 0 mujer machorra [f77v, 125v]9

  Simikuna akllasqanchikqa kimsankumantam rimanku runakuna

  qullusqankumanta. Qulluchiypiqa runakunapas llaqtakunapas chinkarqunkum. Kay

  chinkayqa hawkanakuykunawanpas kanmanmi, utaqmi unquykunawanpas,

  muchuy pachakunawanpas. Churinaq simiwanqa (el que no tiene hijos / mana

  churiyuy/) warmi-qarintinmi sutichasqa kanchik. Mana churiyuq rikurichwanchik

  sichus churinchikkuna irqichankumanta waukuptinku, warmikunapas wiksawuq

  kaspanku sullurachiptinku. Kimsankumantaqa qumi simillam mana wachaq

  warmikunata, mana churiyaq qarikunata qulluq runakuna niwanchik. Churinaqwan

  qumi warmiqa qunqasqa simikunaachushinam, qulluqataqmi kunanpachakama

  rimasqa. Kay simiwanmi riqsinchik mana churiyay atiqkunata, mana wachakuy

  riqsiq warmikunata. Domingo de Santo Thomaspa nisqanpihinapas kay

  warmikunataqa machorra ninchiktaqmi. Machorrapaq kastillasimipi diksiyunariyuqa

  Pablo A. Landeo Muoz

  KIMSA CHUNKA PICHQAYUQ / 35

  4 Santo Thoms, fray Domingo de 1560. Lexicn o Vocabulario de la lengua general del Perv. Edicin y comentarios de Jan Szemiski. Lima: Ediciones el Santo Oficio-Codice Ediciones S.A.C., 2006.

  5 Ibdem, p.120.

  6 Ibdem, p. 476.

  7 Ibdem.

  8 Ibdem, p. 477.

  9 Ibdem, p. 631.

 • ninmi: el trmino estril se aplica slo a animales10. Kunanpachapiqa

  kawallutapas mulatapas uywa ninchikmi, mulaqa mana wachaq uywam, chaymi

  mana wachaq warmitaqa mula ninchiktaq. En Qoamuro (Parroquia de Urcos,

  dep. del Cuzco) se considera que las mujeres que no tienen hijos solamente

  aparentan ser seres humanos, pero en realidad son mula saqras y cuando mueren,

  sus almas van a habitar en las caadas, cuevas y otros sitios oscuros de este

  mundo, con cuernos en la cabeza, ninmi Marcin Mrz wiraquchapas11. Gonzlez

  Holguinataqmi12

  diksiyunariyunpi kay simikunata churan:

  Ccollocun. Consumirse acabarse linage pueblo, o cosa durable13.

  Mittay anay ccollun. Acabarse la descendencia, o quedar sin heredero.

  Mittan huanananhuan ccolluk runa. El hombre en quien se acaba su

  descendencia14.

  A cabarse el linage, o familia. Ccullutamun ccullun apinttin, otucun chincan

  apintin huan cessar cossas durables. Cclluk runa, o mittan, o el remate en

  quien se acaba, o consume vn linaje15.

  Estril muger o hembra. Ccomi, o mana huachak16.

  Gonzlez Holguinpa qillqasqanqa Domingo de Santo Thomaspa

  qillqasqanhinallam. Kastillasimipi churasqallanmi yanapaykuwanchik: Acabarse el

  linage, ofamiliapaqmi runasimiman tikraspan tinkuchin: otucun chincan apintin

  huan [tukun, chinkan sapintinmanta]. Utukun ninchik ismu sarakunata utaq ima

  utusqa mikuykunata. Kayna mikuykunaqa tarpuptinchikpas manam wianchu

  Atuqpa Chupan Riwista

  36 / KIMSA CHUNKA SUQTAYUQ

  10 Clave, Diccionario de uso del espaol actual. 6ta. Edicin. Ediciones SM, Madrid, 2003.

  11 Mrz, Marcin. Los Runa y los Wiracua. La ideologa social andina en la tradicin oral quechua. Varsovia: Universidad de Varsovia, Centro de Estudios Latinoamericanos, 1992.p. 38.

  12 Gonzlez Holgun, Diego. 1608: Vocabulario de la Lengua General de Todo el Per Llamada Lengua Qquichua o del Inca. Edicin facsimilar de la versin de 1952. 3a re-impresin. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1989.

  13 Ibdem, p. 66.

  14 Ibdem.

  15 Ibdem, p. 382.

  16 Ibdem, p. 519.

 • (pitaqsi utu sarata tarpunman?). Tukunataqmi imapas mana kaptina, runapas

  wauptin, ayllunchikkuna yumayninmanta chinkaptim. Qipamantaa paqarichisqa

  diksiyunariyukunaqa awpaqmantaraq churasqa simikunallatam kutipanku.

  2. Willkakunata, taytachakunata runakuna miranpaq muchay.

  awpa pachamantaraq kunan pachakama runakuna mirayninpaq willkakuna

  muchayqa kanmi. Ispaakuna kay suyukunaman chayamusqankumantaqa

  nisqanchikpihina iispa tiyakuykunataqa sapintinmanta chutay chutarqaku,

  chaytam extirpacin de idolatras nispa sutichanchik. Nisqanchikmantaqa Procesos

  y Visitas de Idolatras17

  qillqasqa maytupi, Cajatambo llaqtapaq tarinchik:

  daua [al ydolo llamado llibiac Rupay] plumas del paxaro asto tacto y Curi

  callanca y cuyees coca y chicha y le quemauan ceuo y le dixo el dicho Alfonso

  [al Obispo doctor don Fernando de Auendao] questas ofrendas eran las que

  los antiguos haian al dicho ydolo porque los yndios se multiplicaseny no

  ubiesse enfermedades ny muertes18

  awpa willkakuna muchayqa paykunapa kallpanwan sapichakuymi,

  unquykunatapas wauytapas atipaymi, paqarinaykitapas takyachiymi. Chaymi

  ninraq: y [el dios Guari] tienen (sic.) colcas y ofrendas de plata y sacrificios de

  llamas dos veces al ao por carguay mita y el pocoy mita para tener chacras y que

  los yndios se aumentasen y no muriesen19. Runakuna mirayninpaq apukuna,

  paqarinakuna, willkakuna muchayqa kunan pachapipas kanraqmi. Paykuna

  puramantaqa pachamamanchikmi aswan allin yupaychasqa, muchasqa.

  Hampiqkunawan yanapachikuspa warmi utaq qari maskakuypas kantaqmi,

  chaytam runa pagapu ninku Sarhuapi. Obviamente, las consultas sobre asuntos

  Pablo A. Landeo Muoz

  KIMSA CHUNKA QANCHISNIYUQ / 37

  17 Duviols, Pierre. Procesos de Idolatras. Cajatambo, siglo XVII. Lima, Pontificia Universidad Catlica del Per, Instituto Francs de Estudios Andinos, 2003.

  18 Ibdem, p.264. (uqapa siqisqay).

  19 Ibdem, p.297. (uqapa siqisqay).

 • amorosos caen en esta ltima categora ninmi Luis Millonispas Amor brujo20

  liwrunpi. Waruchir willkakunapa kuyanakuyninta kunan runakunapa

  kuyanakuyninwan tinkuchispanmi Yanantin liwrunpi Jos Ynez21 nin: En las

  comunidades andinas actuales, si un hombre se queda soltero es considerado

  como un eterno nio que no ha madurado. La mujer soltera, y que no puede tener

  hijo, est en peor predicamento an22. Sapan qariqa, mana aylluchakuqqa,

  wawahinas. Churiyaykuspanraqmi runayan, manachaypaqa mana runam utaqmi

  pisi runallaraq, mana qispisqaraq. Nisqanchiktaqa takyachichwanmi: runa kayqa

  churiyay yachaqmi, mirayninchikpaq yanapaymi, qullunanchik llallipaymi.

  Sapayninkupi tiyaq warmikunaataqmi, mana wachakuqkunaataqmi aswan

  huchapakuqkunahina. Iiyninchikpiqa pachamamahinam, rurusapa mallkiku-

  nahinan allin wachakuq warmikunaqa, chaymi paykunataqa wachakuylla

  warmiyachinku. Arguedaspas23

  ninmi:

  Cuando el wayna se lleva a su prometida se dice que se lleva el cimiento de

  su casa, la imagen y el smbolo vivo de la madre tierra, mama pacha, porque la

  mujer por su fecundidad, dice el indio que es la imagen de la tierra, su

  representante genuina y verdadera. Es la madre tierra, dice el padre al

  entregar su hija en poder del wayna24.

  Warmi maakuypipas parlanakuy allin kaptinqa warmipa taytan qhachun

  tinka /tnka de la nuera/ nisqankuwan Pacha Mamamanchikta lisinsiyallata

  warmi lluqsinanpaq maakun: -Qampa lisinsiallaykimanta. Kay birhin waway

  hurkaqniyki; qampa lisinsiaykimanta lluqsinqa huk qariman sirbisiuchimuy nispa/

  Con tu licencia, esta mi huahua virgen que te elabora chicha, con tu licencia se va

  a salir a un marido, haz que pase su servicio/ nispam willakun Lusiku Ankalli

  Atuqpa Chupan Riwista

  38 / KIMSA CHUNKA PUSAQNIYUQ

  20 Millones, Luis [y] Pratt, Mary. Amor brujo. Imagen y cultura del amor en los Andes. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1989, p.62.

  21 Yanez, Jos. Yanantin: La filosofa dialgica intercultural del Manuscrito de Huarochiri. Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002.

  22 Ibdem, p.138.

  23 Arguedas, Jos Mara. Indios, mestizos y seores. Lima, Editorial Horizonte, 1989.

  24 Ibdem, p.99.

 • uqanchik Runakuna25

  qillqasqa maytupi. Warmitaqa Pachamamawanmi

  tinkuchinchik payhina rurusapa, wawasapa kananpaq, allinta wachakuspa runa

  qulluyta llallipananpaq. Sichus warmi kayniykipi mana takiyachinkichu qaripa

  muhunta hinaptinqa hampiqkunatapas maskanam, kayniykiwan wiksayuq kaypas

  tinkunanpaq, aymara huk paninchikpa nisqanpihina:

  T tambin debes saber que hay vientres que no son buenos, como la tierra

  que no est bien criada, bien cuidada, as tambin no agarra la semilla, pierde

  una vez, otra vez y no puedes tener hijos Para eso hay que curar, a veces la

  madre -matriz- est dbil, hay que alimentar26.

  Manam warmikunallachu akarinku wachakuyta mana riqsispankuqa,

  qarikunapa akariyninpas chaynallam churiyayta mana atispanku, chaymi

  Gregoryu Kunturi Mamanipas acharanqay mallkiwan tinkuchikurqa. Kay runaqa

  Toms sutichasqa churiyuqmi karqa. Tomasituqa irqi kaynillanpiraq unquywan

  waukurqa. Chaymantam Gregoryuqa ima haykata ruwaspanpas churiyayta mana

  atirqaachu:

  Uspha aransacha niwaqku: khaynatam ninku mana wawayoqkunata. Kay

  aransacha mallkeqa huchuy kaspi puru sachallan. Mana kallmayoq, mana

  raphiyoq barranco otaq cuesta ranrakunapi wian []. Chaynan yawarniy

  negasqa kashan mana wawayoq kanapaq / Me decan uspha aransacha:

  pues as dicen a los que no tienen hijos. Este rbol aransacha, es rbol

  pequeo, puro palo, sin hojas y sin ramas, que crece slo en los roquedales de

  las cuestas o barrancos []. As mi sangre est negada para tener hijos27.

  Pablo A. Landeo Muoz

  KIMSA CHUNKA ISQUNNIYUQ / 39

  25 Valderrama, Ricardo [y] Escalante, Carmen. Nosotros los Humanos - uqanchik Runakuna. Testimonio de los quechuas del siglo XX. Edicin bilinge quechua y castellano. Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de las Casas, 1992, p.145.

  26 Jimnez Sardn, Greta. Rituales de la vida en la cosmovisin andina. Bolivia: Plural editores, 2003, p.50.

  27 Valderrama, Ricardo [y] Escalante. Op. Cit., 1992, p.65.

 • Warmikunallatachuqaya tinkuchinchik mulawan, mana wachakuqkuna

  kaptinku, qarikunatapas mana churiyay atiptinkuqa mana ruruyuq

  mallkikunawanpas tinkuchinchikmi. am nirqania, chaki uu utaq chaki runtu

  nispa paykunata sutichasqanchikta, chaymi paykunaqa mana chinkanankupaq

  wakakuna muchaq riqku, hampiqkunawan yanapachikuq28

  , waqankikunapas

  maskaq. Waqankiqa qarikunapas warmikunapas yananninkuwan tinkunankupaqmi.

  Un pastor sedujo a una de las favoritas de Sinchi Roca mediante el uso de

  huacanquis [waqanki], nombre genrico dado a los talismanes de amor. En este

  caso se trataba de unas piedras pequeas obtenidas por el pastor en una cueva,

  incitado por el demonio, ninmi Luis Millonispas29. [a] esas piedras procreadoras

  les llaman pilpi-pilpi yapaykunmi Adolfo Vienrichataq30, chaymantaqa

  qatiykachinraq

  tenemos otro lugar llamado Muruhuai [] a donde hai dos fuentes: la del

  Seor i la Virgen: en la primera se lavan los hombres para tener esposas i en la

  segunda las mujeres para conseguir marido. En este santuario hai31 un

  crucificado aparecido en una piedra, al que se le ofrenda para tener

  descendencia32

  Urunquy abihakunamanta rimaspanmi Jos Carlos Vilcapomapas33

  nin:

  En el rea andina, se refiere como [enfermedad] a la disfuncin erctil, a la

  eyaculacin temprana o a la infertilidad masculina. La falta de hijos se achaca a

  Atuqpa Chupan Riwista

  40 / TAWA CHUNKA

  28 Qampiqkunawan yanapachikuspa warmipas qaripas tarinapaqqa, qawaykunam Luis Millonista (1989:59).

  29 Millones, Luis [y] Pratt, Mary. Amor brujo. Imagen y cultura del amor en los Andes. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1989.p.52. Waqankikunawan warmipas qaripas tariymantaqa qaqaykusunchik Felipe Guamn Poma de Ayala (2005, I:203).

  30 Vienrich, Adolfo. 1905. [Tarmap Pacha Huaray] Azucenas Quechuas / [Tarmapap Pachahuarainin] Fbulas Quechuas. 3

  a edicin de Pedro Daz Ortiz. Lima, ediciones Lux, Universidad Ricardo Palma,

  1999, p.32.

  31 Kaynatan Adolfo Vienrich qillqarqa.

  32 Vienrich, Adolfo. Op. Cit., p. 32 (uqapa siqisqay).

  33 Vilcapoma, Jos Carlos. De bestiarios a la mitologa andina. Insectos en metfora cultural. Lima, Asamblea Nacional de Rectores, 2010.

 • este mal. Se dice que la miel de la abeja cura la impotencia [] En algunos

  lugares de abundancia de panales a los que consumen se les dice las

  melliceras, sugiriendo que gracias a su consumo pueden producir muchos

  mellizos34.

  Mana wawayuq kaspa llakikuykunaqa manam ayllullanchikkunapichu.

  Vilcapomapa nisqanpihinapas Mellicera sutiyuq qucha kanmi, Chilcapi. Chay

  quchapi armakuptikiqa iska-iskaymantaraq wachakunki, churiyakunki, ninkum

  Lima runakunapas. Kay raki tukunanchikpaqa takiyaykachisun nispanchik: qulluq

  kayqa tiyasqanchikpi chinkariyta suyayllam. Pachamamapa ancha wachakuq

  kayninta mana riqsiyllam, payhina kay mana atiyllam. Chayna kaspanchikqa

  willkakunawanpas, pachamamawan, uywakunawan, mallkikunawanpas mana

  tinkuymi, paykunawan mana yanapanakuspa tiyakuymi, mana kaqhina kaymi.

  Runamasinchikkunapa yanapakuyninta mana kutichiy atiymi.

  Nichwantaqmi, qulluq kayqa maqlla kaymi, yarqay runa kaymi, runamasiykita

  mana mikuchiq yachaymi. Imallatapas chaskikuspa mana kutichiy atiymi. Kayna

  rikukuykuspaykiraqmi taytachakunatapas, willkakunatapas, hampiqkunatapas

  chayraq maakullanki wiksayuq rikuriruspa wachakunaykipaq, churiyuq

  kanaykipaq. Qatiqnin rakipiqa ayllunchikkunapi runa qulluy willakuykunamanta

  pisillata rimaykusunchik.

  3. Runa qulluymanta willakuykuna.

  Liwrukunapi huqarisqaa willakuykunapiqa utaq manaraq huqarisqakunapipas

  qullunchikmi waka uywakunaman saqrakunaman araranqaykunaman

  umutukunamanpas tikrakusqa kaypachapi paqarumuptinchik. Kay willakuy-

  kunapiqa warmi-qarintin mana wawayuqmi, mana churiyuqmi, machuyanankukama

  tiyanku taytachakunata maaykachakustin, hampiqkunawanpas hampichikustin,

  chaynasqallankupim warmikunaqa qunqaymanta wiksayuq rikurirqunku,

  chaymantaqa wachakusqankupas manas uqanchikhinachu.

  Pablo A. Landeo Muoz

  TAWA CHUNKA HUKNIYUQ / 41

  34 Vilcapoma, Jos Carlos. Op. Cit., p. 112.

 • Ararankaymanta Chili wakachamanta kwintukunamanqa qatiykachich-

  wanmi tayta Alejo Maque Capirapa willakuyninta35

  . Rakraq wawa sutichasqam huk

  wawaqa, paytas paya warmia wachakusqa, warmipa qusanpas machuas kasqa.

  Warmi qarintinsi llapa imayniyuq kaspanku, awpamantaraq munarqaku

  wawasapakuna kayta. Chay wawaqa paqarimusqan punchawmantas llapa

  imatapas yunpa yunpay mikuyta qallarisqa, wallpachakunata uwihachakunatapas

  chaymantaqa turukunatapas sapa punchawlla rakraykurqa. Chaysi pusaq

  watachallayuqraq kachkaspan taytankunapa mikuyninta, uywankunatapas lliw

  tukururqa.

  Huk willakuytaataqmi Saqra wawamanta nispa sutichasunchik. Kay

  willakuypim warmi qarintin biyahirukuna tutayarqunku an purisqankupi.

  Paykunaqa kuskalla tiyachkaspankupas mana wawayuqsi kasqaku. Chaysi

  chunniq an patanpi waqakuchkaq wawachata tarikurqaku. Hinaptinsi kusisqalla

  huqarispanku apakurqaku. Wawaqa waqakunsi mana imawanpas upallaspan.

  Warmiataqsi Icha kaywan upallachiyman nispa uuyta qallarin. Manaraq

  wachakuq warmipa uunmantaqa manam imapas lluqsimunchu riki, chaysi

  wawaqa warmipa uunta lliw kachuparurqa qunqayllamanta kirunkuna

  chikankarayta wiarquptin. Kay wawaqa saqra diyablus kasqa.

  Johnny Payneataqmi36

  Chunta nisqan kwintunpi willawanchik sipaswan

  maqta kasarakusqankumanta. Sipaspa awilansi waukun, chaymantas payachaqa

  kundinakun hinaspas kaypachaman kutimun warmi willkan maskaq. Chaymantas

  ayakuna pampananchik kanchaman pusan kikin payachapa ayanta mikunankupaq.

  Waynaqa layqawan yanapachikuspa yewaman, kawalluman warminta tikrachin.

  Chaymanta arrieruman venderapusqa, chay yewata.

  uqallaypas uyarirqanim, taytaypa siminpi Usunmanta37 willakuyta. Usunqa

  machuchapa payachapa wawansi. Kay Usunqa umutu runachallas karqa, chaysi

  Atuqpa Chupan Riwista

  42 / TAWA CHUNKA ISKAYNIYUQ

  35 Chirinos Rivera, Andrs [y] Maque Capira, Alejo. Eros Andino. Edicin bilinge. Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de las Casas, 1996, p. 170.

  36 Payne, Johnny. Cuentos Cusqueos. Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de las Casas, 1999, p. 108.

  37 Kay willakuyqa hukkunawanpas Wankawillka anaqpacha llaqtapa willakuynin / Relatos de

  Huancavelica, Ciudad prxima al cielo nisqan liwruchaypim uusqa kachakan paqarichimunaypaqa.

 • maki palmachallapipas puriykachaq. Payqa umutulla kaspanpas chikankaray

  turutas wauchirqa taytankunapa kulis wirtan tukusqanmanta.

  Suqta kwintukuna riqsisqanchikqa uywachasqakunalla, saqrachasqakunalla

  wawakunamantam rimanku chaymi umallanchikpi kaqkuna38

  nisqanchikta

  yuyarichiwanchik. Paykunaqa uqanchikwan kuskam tiyanku, imaymana

  kawsakusqachikta qawastin, allin sunquyuqkunata, wakchakunata yanapastin;

  huchasapakunata, yarqay runakunata akarichistin. Qatiq rakipi, qawaykusunchik

  Araranqaymanta Chili wakachamanta, kay willakuykuna ima

  niwasqanchikmantawan.

  WAWAKUNA LLAPANMANTA QAWAYKUNAPAQ

  Pablo A. Landeo Muoz

  TAWA CHUNKA KIMSAYUQ / 43

  38 Umallanchikkpi kaqkunamanta allin yachananchikpaq qawaykusun Pablo A. Landeo Muoz, Categoras Andinas para una aproximacin al willakuy / Umallanchikpi kaqkuna (Seres imaginarios del mundo andino).Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2010. Kay tesiswanmi qaynawatalla Literaturapi magster nisqanta hayparqani.

  Kwintukuna

  Warmikuna

  Qarikuna

  Wawakuna

  Ararankaymanta -Puquyninpia

  Wachakun, kapaq.

  -Puquyninpia churiyakun, kapaq.

  Uyallan runapa uyanhina, imatapas munan runahina

  Chili Wakachamanta

  Mana wachakuq

  Payacha

  Mana churiyaq

  Machucha

  Turuchata kuyayllawan wawatahina uywanku.

  Rakraq wawanta Payakayninpia wachakun /Qapaq.

  Machukayninpia churiyakun /Qapaq

  Yunpay mikuq, taytanpa imantapas usyachin.

  Waqaq Wawamanta

  Kallpayninpi mana

  Wachakuq

  Kallpayninpi

  mana churiyaq

  Runaman tikrakusqa

  saqra diyawlu

  Chunta Mana wachakuq,

  yegwaman tikrakun

  Churiyanchiki

  Allimantaa Manam wawaqa kanchu.

  Usun

  Payakayninpia

  umutuchallata

  wachakun

  Machukayninpia

  umutuchallata

  churiyan

  Umutulla kaspanpas

  wakin wawakunahinam.

 • Kaykunamanqa kuskachanam nina mulamanta utaq mula saqramanta

  willakuykunata. Nina mulaqa tayta kurakunawan huchallikuq warmikunam.

  Yawarninchikkuna taqwinakusqanmanta rimaspanmi Saturnino Huillca tinkuchin

  mistikunata mulakunawan. Paypa hamutasqanmantam, Mrzataq takyachin

  kaynata:

  Ahora bien, los mistis son mulas porque su padre era espaol y su madre era

  inca. Indudablemente, estas mulas pueden multiplicarse entre s y dar vida a

  nuevas mulas. Tambin, si un hombre misti tiene hijos en una unin

  exogmica con una mujer que pertenece a los runa, la descendencia

  pertenece a la clase de los mistis. La mujer en cuestin deja de parir a los

  runa, o sea, desde el punto de vista de los runa se vuelve estril, mula saqra.

  En particular, lo mismo se refiere a los mujeres de los curas39.

  Saturnino Huillcapa nisqan chayna kaptinqa llapa Per suyupi

  tiyaqkunachushinam mula kanchik. Kunanpachakama yawarninchikqa kutirispa

  kutirispa taqwikusqam. Runa runakunaqa manaam kanchikchu.

  4. Arguedaspa kwintunkunapi runa qulluy.

  Kaypi hamutananchikpaqa Arguedaspa kasarakuymanta qillqasqanta

  yuyariykusunchik: [la mujer es] la imagen y el smbolo de la madre tierra, mama

  pacha, porque la mujer por su fecundidad, dice el indio que es la imagen de la

  tierra, su representante genuina y verdadera40. Tayta urqum pachamamapa

  yanan, kaymantam: pachamamaqa warmi, tayta urquataq: qari.

  Nisqanchikmantam llapa warmikunaqa pachamamahina ancha wachakuqkuna.

  Mana sinchi wachakuq kayqa pachamamata mana riqsiymi; mana payhina kaymi,

  qaripa muhunta wauchiymi, runakunata qulluchiymi. Chaynallataqmi runakunaqa

  Atuqpa Chupan Riwista

  44 / TAWA CHUNKA TAWAYUQ

  39 Mrz, Marcin. Los Runa y los Wiracua. La ideologa social andina en la tradicin oral quechua. Varsovia. Universidad de Varsovia, Centro de Estudios Latinoamericanos, 1992, p. 39.

  40 Arguedas, Jos Mara (1989). Op. Cit., p.99 (uqapa siqisqay).

 • qullunman pachamanchik mana imaymana rurunkunata quwaptinchik,

  tarpuykunata mana qispichiptin, quchakunata chakichiptin. Mana muhuyuq qari

  kaypas manam tayta urquhina kaychu. Nisqanchikta qawarispalla kunanqa

  hamutaykusunchik Arguedaspa kwintunkunamanta.

  4.1. Ararankaymanta / El hijo lagarto.

  Kay willakuyqa huusqacham paqarimurqa Cuentos religioso-mgicos quechuas

  de Lucanamarca nispa sutichasqa huk willakuykunawan kuska41 Arguedasqa

  chay riwistapi riqsichiwanchik Lucanamarcata, chaymanta rimaykun don Luis

  Gilberto Perezmanta, pay kwintukuna willakuq kasqanmanta. Qipamantaam

  Arguedasqa Ararankay willakuymanta nirqa todos los personajes principales

  del cuento son mistis, es decir, individuos pertenecientes al separado y dominante

  mundo de los criollos dominantes42

  nispa43

  uqallanchikqa pisillataam

  qatiykachisun Arguedaspa nisqanmanqa. Paypunim allinta qawaykachiwanchik kay

  kwintu llapa ima nisqanmantapas. Yuly Tacasmi llamkanaykupaq

  huunakusqaykuman chayamurqa huk punchaw, liwrukuna aptakusqa. Huk kaqnin

  liwrum kasqa Lluqanamarka: llaqtanchikpa yuyariynin / Lucanamarca: memorias de

  nuestro pueblo44

  chaypim tarirqani ararankaymanta huk kaq willakuyta:

  Santiago de Lucanamarca

  En los primeros tiempos de existencia de Lucanamarca, haba una tribu que

  habitaba en el lugar del Calvario. Esta tribu se llamaba Markapata y tambin

  vivan otras tribus en Huarcaya y se llamaban Auquimarkas. En la tribu de

  Pablo A. Landeo Muoz

  TAWA CHUNKA PICHQAYUQ / 45

  41 Arguedas, Jos Mara. Cuentos religioso- mgicos quechuas de Lucanamarca. En: Folklore americano. Lima, ao VIII- IX, N 8 - 9, 1960, pp. 142 - 216.

  42 Arguedas, Jos Mara. Cantos y cuentos quechuas /**I. Lima, Municipalidad de Lima Metropolitana, Secretara de educacin y Cultura. Munilibros 12. 1986, p.89.

  43 Qawaykusunchik Marcn Mrzpa hamutaynintapas (1992:40).

  44 Falcon, Carola; Jimnez, Edilberto; Alfaro, Giovanni. Lluqanamarka: llaqtanchikpa yuyariynin / Lucanamarca: memorias de nuestro pueblo. Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca, Comisin de Derechos Humanos, Asociacin de Familiares Vctimas de la Violencia Poltica. Distrito de Santiago de Lucanamarca, Ayacucho, 2007.

 • markapata viva una familia que tena una hija no tan bonita y esta chica

  siempre bajaba al ro de Calcamayo cerca al puente de Aquylla, para baarse

  y lavar su ropa. Pero eso en este ro viva un lagarto (ararankay) macho que se

  haba enamorado de la chica. El ararankay se converta en hombre para

  hablarle a la chica siempre y cada vez que ella iba al ro, apareca el

  ararankay convertido en varn. Entonces se acercaba a la chica y la

  enamoraba pero ella no aceptaba, entonces el ararankay que estaba muy

  enamorado no la dejaba. La chica no aceptaba el amor de este hombre pero

  una vez le haba dicho que si quera estar con ella tena que ir donde sus

  padres a pedir su mano a Markapata. Entonces el ararankay tena que subir al

  pueblo y siempre descansaba a mitad del camino al pueblo al lado de una

  piedra grande. Esta piedra sigue all, por el jirn Cusco. Pero como el lagarto

  era valiente, siempre peleaba con la tribu de la chica y se defenda. Dicen que

  haba hecho que la tribu de Markapata gane varias peleas con otras tribus,

  hasta que en una de las peleas el lagarto muri45

  .

  Kay kwintuqa tinkunchuqaya Arguedaspa willakuy huqarisqanwan. Kay

  kwintupi ararankayqa karqaam, manam warmipa wachakusqanchu nitaqmi

  warmikunawan kasarakunchu paykunata mikunanpaq. Aswanmi allin araranay

  hinaspam sipaspa Markapata ayllunman sayan. Kay ayllupa awqankunawan

  maqanakuypim waunpas. Yuly Tacasqa taytankunawanpas

  Lluqanamarkamantam, chaymi kwintumanta rimaptiyku niwarqa Kaynallatam

  taytaypas awilaypas willakunku ararankaymantaqa46. Arguedaspa willakuyninpiqa

  puqusqa warmiam ararankaytaqa wachakun. Ararankay allinta

  kallpachakuruptinqa tayta-mamanku, llapa imayuq kaspanku, kasarachiptinpas

  yaqa llapam warmichankunatam mikururqa. Kay iskay willakuykunata

  riqsisykuspaymi tapukuni imanasqataq mana tinkunkuchu?, utaqchu

  ararankaykunamantaqa iskay willakuykukuna kan?, nispa.

  Willakuy qawasqanchikpi Calcamayumanta ararankayqa se converta en

  hombre para hablarle a la chica siempre y cada vez que ella iba al ro, willakuqpa

  siminpi ararankayqa waynamanmi tikrakun sipas yaku apananpaq sapa

  Atuqpa Chupan Riwista

  46 / TAWA CHUNKA SUQTAYUQ

  45 Falcon, Carola; Jimnez, Edilberto; Alfaro, Giovanni. (comp.), Op. Cit., p. 28.

  46 Kay wata (2011), sitiembre killapi paywan rimasqaypi.

 • uraykamuptin, chaymi uywakunamantawan sipaskunamanta willakuykunahina /

  cuentos de animales enamorados, ninchikmi kastillasimipi. Kayna kwintukunapiqa

  atuqpas kunturpas ukukupas allqupas sipaskunapaqa allin sumaq

  waynakunahinam47

  . Nisqanchikhina mana kaptinqa allillamanta icha atiruchwan

  musuq hamutaykunata, chaykamaqa llamkayninchikta kayllapi saqiykusunchik.

  4.2. Chili wakachamanta / El torito de la piel brillante.

  Kay kwintutaqa riqsirqani kastillasimillapiraqmi48

  , qipataam tariykurqani

  runasimipipas kastillasimipas paqarichisqata49

  . Chili wakachapiqa huk ayllum

  warmi qari kallpallankupi kachkaspanku mana wawayuq, wakacha

  uywakusqankuataqmi qunqayllamanta mana turuta riqsichkaspan chichu

  rikurirqun, chaymantam wakaqa chili wakachata wacharqun. Kay chili wakacham

  hanayman urayman, runa wawahina, qari runata qatiykachan. Runachaataqmi

  warmintin chili wakachataqa uywanku irqichatahina, aswan ancha kuyakuyllawan.

  Wakacha saqra turuwan apachikuptinpas, paykunaqa waqaspanku maman waka

  musuqmanta wachakunanta suyanku. Kayna suyasqanpim warmiqa wachakunchu,

  maman wakapas wachakunachu. Chaynasqallanpim warmiqa payayarqun,

  qaripas machuyarqun. Animismo ninchikmi kastillasimipi, uqanchik runakuna

  pachamamawan, pay hawanpi llapa kaqkunawan kuskalla tiyakuptinchik;

  mallkikunawanpas, uywakunawanpas, hukllayllasqahina kaptinchik. Nisqaymantam

  Sofa Venturoli50

  nin:

  Desde poca prehispnica la presencia de la especie animal se delnea bajo

  un aspecto dualstico en el cual el ser animal se evidencia como

  Pablo A. Landeo Muoz

  TAWA CHUNKA QANCHISNIYUQ / 47

  47 Qawaykusunchik Csar Itierpa llamkayninta (El hijo del oso, 2007).

  48 Arguedas, Jos Mara; et al. Ollantay y cantos y narraciones quechuas. Lima, Ediciones Peisa. 1974, p.137.

  49 Lira, Jorge. Cuentos del alto Urubamba. Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de las Casas, 1990, p. 22.

  50 Venturoli, Sofa. Animales de la fertilidad, anlisis de la simboliga vinculada a los animales en la sierra de Ancash. En: http://unibo.academia.edu/SofiaVenturoli/Papers/335245/Animales_de_la_Fertilidad_analisis_de_la_simbologia_vinculada_a_los_animales_en_la_sierra_de_Ancash. (Hapisqa 24 octubre killapi, 2011 watapi)

 • complementario al ser humano: la asociacin entre hombre y animal, algunos

  en especfico, constituyen una de las parejas clsicas del dualismo andino,

  hombre y animal son considerados como partes opuestas que forman una

  unidad.51

  Chili wakachapi mana wawayuqkunaqa uqanchikhina runakunam, chaymi

  wakachata wawachakuspanku sumaqllata uywakunku, kuyakuynillankuta chiqa

  wawamanhina quspanku. Uywaqa kaypim runachasqahina rikurimun

  (humanizacin de la naturaleza) imaynam pachamamanchiktapas

  runachasqanchikhina. Kay kwintupi wakacha uywakuq runakunaqa

  akarinkuchuqaya mana wawayuq kasqankuwan. Ararankaay kwintupiataqmi

  warmi qaripas wawayuq kayta munanku chakrankutapas, uywankutapas payman

  saqinankupaq. Chili wakachapa duyunkuqa kuyakuyninkuta, ayllukuyninkuta

  manam qulluchinkuchu. Kaymantam Venturoliqa qatiykachinraq:

  El concepto dualstico, considerado como momento de complementariedad

  entre el ser humano y el ser animal, implica la nocin de reciprocidad. El

  mismo trmino reciprocidad debe ser explicado y cada vez entendido, en base

  al contexto en la cual se est utilizando52.

  Reciprocidadqa runamasinchikkunawan, pachamamawan, uywakuna-

  wanpas, qunakuymi, paykunawan yanapanakuymi. Manam chaskikuyllachu.

  Contextoataqmi hanay ayllukunapipas, uray ayllukunapipas llapa ima kayninwan

  tiyakuy. Chiripas yarqaypas kusikuypas tiyakuyninchikman watasqa kaspanmi

  contexto. Chili wakachamanta willakuyqa sallqa llaqtakunapa willakuyninmi.

  Imanasqam kaynata ninchik? Kwintupi iskay kimsa siqikunata qawaykusunchik:

  Wakachaqa tuturata llachushaqtinsi quchamanta saqra (encanto)

  lluqsimusqa, machu yana waka rikchayninta hapispa. / Cuando [el torito]

  Atuqpa Chupan Riwista

  48 / TAWA CHUNKA PUSAQNIYUQ

  51 Venturoli, Sofa. Op. Cit., p. 73.

  52 Ibdem.

 • estaba arrancando la totora, sali un toro negro, viejo y alto, del fondo del agua

  [lago]. Estaba encantado, era el Demonio que tomaba esa figura53.

  Tuturaqa hanay llaqta quchakunallapim aswan allinta wian. Uray

  aqullaqtakunapiqa, quisqalla kaptinku, manam allintachu wiay. Quchakunapas

  inkantuyuq chunniq urqukunallapi kaspankum. Chili wakacha yana wakawan

  imayna maqanakusqankuta qawananpaq runachaqa siqan urqu pataman.

  Chaymantas, thallaykuspalla qhawan, ichhu qhipachallanmanta / El dueo subi

  el cerro y lleg a la cumbre. All se tendi; oculto en la paja54, ichupas chiri

  urqukunallapin suma-sumaqta wian. Kay kwintupi willakuqpa siminqa manan pisi-

  pisillatapas chakrakuna yapuymanta rimanchu, ima hallmaykunamantapas. Qichwa

  llaqtakunapi wakakunaqa chakra yapuykunaman watasqam. Nisqanchikmantaqa

  takyachisunchik: chili wakachamanta willakuyqa sallqa runakuna wawqichikkunapa

  willakuyninmi, nispa. Kaykama rimasqanchikqa iskay umayuqhinam.

  Nirqanchikmi: warmikunaqa pachamamahinam, chaymi payhina

  wachakuspanku mana runakunata qulluchinkuchu, kay hamutayqa uray

  ayllukunapi tiyaqkunapaqmi. Chili wakachapi warmiqa manam imayna wachakuy

  kasqanta riqsinchu, chaymantaqa manam pachamamahina kaqllachu, mana

  wachakuspanqa runatapas qulluchiqhinam. Allinta qawaykuptinchiqa manay

  chaynachu: paykunaqa warmi-qarintinmi llapa kuyakuyninkuta, wayllukuyninkuta

  quykurqaku wakachaman, uywaataqmi wayllukuykunata chaskikuspa pisi

  ayllupa sunqunta qasiyachin. Kaypiqa kan reciprocidad nisqanchik.

  Warmi-qaripa tiyakuyninkuqa runamasinchikkunapa iiyninkupihina

  tiyakuyllam. Imanasqataq mana wachakuspa mana churiyaspa tiyakuyqa allin?

  Kaypi chuyachaykusun. Warmikunapaq pachamamahina kayqa chakrakunaman

  watasqa ayllukunallapaqmi. Pachamamanchik muhukunata, mallkikunata mana

  rururichiptinqa runakunapas, uywakunapas, mallkikunapas qullunmanmi. Qichwa

  ayllukunapaq chakrakuna yapuyqa, llapa tarpuykuna hallmayqa, aswan

  chaninchasqa llamkaymi, chaymi wawasapakuna kaypas allinsu, llamkaykunapi

  yanapakunankupaq, llumchuykunapa, masakunapa makinkupas aswan munasqa.

  Pablo A. Landeo Muoz

  TAWA CHUNKA ISQUNNIYUQ / 49

  53 Lira, Jorge. Op. Cit., p. 22.

  54 Ibdem, p. 24.

 • Hanay llaqtakunapiataqmi chiripas, wayrakunapas, lastakunapas ancha kaptin

  chakrakunapi llamkayqa pisilla chaninchasqa, chaymi sallqarunakunaqa uywakuna

  sunquyuq. Paykunaqa kuyan aswan allinta llamankunata, uwihankunata,

  wakachankunata, kawalluchankunatapas. Kay uywakunam paykunapa mikuynin,

  aytukuynin. Chaymi paykunaqa uywakuna allin michiq. Hanay ayllukunapi

  pachamamaqa manataqmi qunqasqachu, manachaypaqa qiwakunapas,

  ichukunapas manachiki wianmanchu. Qawasqanchikpihina Chili wakachamanta

  kwintupi runakunaqa manam sapinmantachu qullunku. Paykunapiqa

  runamasinchikkunapaq, uywakunapaqpas sunqunkupi sinchiyasqa wayllukuymi

  kan. Ancha allin sunquyuq runakunapiqa mana churiyuq, mana wawayuq

  kaptinkupas qullunchikchuqaya.

  5. Tukunapaq

  Runa qulluymanta rimayqa llapantinpachapi mana hawka tiyayllam.

  Wakiqninchikqa llakikuyllawan sapa punchaw tapukunchik: Pimantaq saqillasaq

  quri-qullqiykunata, llapa imaykunatapas?, imaynanpitaq yawarllayta

  qulluchiyman?, nispanchik. Ayllunchikkunapa willakuyninkunapihina

  runamasinchikkunapas kantaqmi chakrasapakuna, uywasapakuna, mana

  chullallapas churiq. Chaymi ima haykatapas ruwaspanku taytachakunata

  maakunku, hampiqkunawanpas hampichikunku warmi kaspankuqa

  wachakunankupaq, qari kaspankuqa churiyanankupaq. Hamutayninchikpiqa

  qawamurqanchikmi pachamamanchikwan warmikuna hukllayllasqahina

  kasqankuta. Payhina mana sinchi ruruyuq kayqa, qaripa muhun chinkachiyqa, runa

  qulluchiymi. Pachamamawan warmi tinkuchiyqa allpa llamkaq qichwa

  ayllukunallapaqmi. Sallqakunapi runamasinchikkunapa sapa punchaw

  llamkayninkuqa uywakuna michiymi, chaymi pachamamataqa pisillata muchanku.

  Chayna nispanchikmi takyachimurqanchik Chili wakachamanta kwintuta

  qawaykuspanchik. Nirqanchiktaqmi, runa qulluyqa mana allin

  sunquyuqkunallapaqmi, apunchikkunawan, pachamamawan, huywakunawan,

  mallkikunawanpas mana hukllayllasqahina tiyakuqkunapaqmi.

  Atuqpa Chupan Riwista

  50 / PICHQA CHUNKA

 • KAY QILLQASQAKUNAMANTA YACHAPAKUSQA

  ARGUEDAS, Jos Mara. Cuentos religiosos mgicos quechuas de

  Lucanamarca. En: Folklore Americano. Lima, ao VIII, N 8 y 9. 1960-

  61, pp. 142 - 216

  ------------ Cantos y cuentos quechuas / 1. Lima, Municipalidad de Lima

  Metropolitana, Secretara de educacin y Cultura. Munilibros 12. 1986.

  ------------ Indios, mestizos y seores. Lima, Editorial Horizonte, 1989.

  ARGUEDAS, Jos Mara; et al. Ollantay y cantos y narraciones quechuas. Lima,

  Ediciones Peisa. 1974.

  CHIRINOS RIVERA, Andrs [y] MAQUE CAPIRA, Alejo. Eros Andino. Edicin

  bilinge. Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de

  las Casas, 1996.

  CLAVE, Diccionario de uso del espaol actual. 6ta. Edicin. Ediciones SM, Madrid,

  2003.

  DUVIOLS, Pierre. Procesos de Idolatras. Cajatambo, siglo XVII. Lima, Pontificia

  Universidad Catlica del Per, Instituto Francs de Estudios Andinos,

  2003.

  FALCON, Carola; JIMNEZ, Edilberto; ALFARO, Giovanni (comp.).

  Lluqanamarka: llaqtanchikpa yuyariynin / Lucanamarca: memorias de

  nuestro pueblo. Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca,

  Comisin de Derechos Humanos, Asociacin de Familiares Vctimas de

  la Violencia Poltica, Distrito de Santiago de Lucanamarca, 2007.

  GONZLEZ HOLGUN, Diego. 1608: Vocabulario de la Lengua General de

  Todo el Per Llamada Lengua Qquichua o del Inca. Edicin facsimilar

  de la versin de 1952. (Incluye addenda, presentacin de Ramiro Matos

  Mendieta y Prlogo de Ral Porras Barrenechea), 3a re-impresin. Lima,

  Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1989.

  Pablo A. Landeo Muoz

  PICHQA CHUNKA HUKNIYUQ / 51

 • GUAMN POMA DE AYALA, Felipe. Nueva Cornica y Buen Gobierno I, (edicin

  y prlogo de Franklin Pease), 1a reimpresin. Lima, Fondo de Cultura

  Econmica, 2005.

  ITIER, Csar. El Hijo del Oso. La literatura oral quechua de la regin del Cuzco.

  Lima, Instituto Francs de Estudios Andinos, Instituto de Estudios

  Peruanos, Universidad catlica del Per, Universidad Nacional Mayor de

  San Marcos, 2007.

  JIMNEZ SARDN, Greta. Rituales de la vida en la cosmovisin andina. Bolivia,

  Plural editores, 2003.

  LANDEO MUOZ, Pablo A. Categoras Andinas para una aproximacin al

  willakuy / umallanchikpi kaqkuna (Seres imaginarios del mundo andino).

  Tesis para optar el grado de magster en Literatura Peruana y

  Latinoamericana. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,

  2010.

  LIRA, Jorge. Cuentos del alto Urubamba. Cusco, Centro de Estudios Regionales

  Andinos Bartolom de las Casas, 1990.

  MILLONES, Luis [y] PRATT, Mary. Amor brujo. Imagen y cultura del amor en los

  Andes. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1989.

  MRZ, Marcin. Los Runa y los Wiracua. La ideologa social andina en la tradicin

  oral quechua. Varsovia. Universidad de Varsovia, Centro de Estudios

  Latinoamericanos, 1992.

  PAYNE, Johnny. Cuentos Cusqueos. Cusco, Centro de Estudios Regionales

  Andinos Bartolom de las Casas, 1999.

  SANTO THOMS, fray Domingo de. 1560: Lexicn o Vocabulario de la Lengua

  General del Perv, (edicin facsimilar con prlogo de Ral Porras

  Barrenechea). Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1951.

  TAYLOR, Gerald. Ritos y Tradiciones de Huarochir, Manuscrito quechua de

  comienzos del Siglo XVII. (Versin paleogrfica, interpretacin

  fonolgica y traduccin al castellano de G. Taylor y estudio biogrfico

  sobre Francisco de vila por Antonio Acosta). Lima: Instituto de

  Atuqpa Chupan Riwista

  52 / PICHQA CHUNKA ISKAYNIYUQ

 • Estudios Peruanos, Instituto Francs de Estudios Andinos, 1987.

  VALDERRAMA, Ricardo [y] ESCALANTE, Carmen. Gregorio Condori Mamani,

  autobiografa. Qosqo, Municipalidad del Qosqo, 1992.

  --------------- Nosotros los Humanos - uqanchik Runakuna. Testimonio de los

  quechuas del siglo XX. Edicin bilinge quechua y castellano. Cusco,

  Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de las Casas, 1992.

  VENTUROLI, Sofa. Animales de la fertilidad, anlisis de la simboliga vinculada a

  los animales en la sierra de Ancash. En: http://unibo.academia.edu/

  SofiaVenturoli/Papers/335245/Animales_de_la_Fertilidad_analisis_de_la

  _simbologia_vinculada_a_los_animales_en_la_sierra_de_Ancash.

  (Hapisqa 24 octubre killapi, 2011 watapi)

  VIENRICH, Adolfo. 1905. [Tarmap Pacha Huaray] Azucenas Quechuas /

  [Tarmapap Pachahuarainin] Fbulas Quechuas. 3a edicin de Pedro

  Daz Ortiz. Lima, ediciones Lux, Universidad Ricardo Palma, 1999.

  VILCAPOMA, Jos Carlos. De bestiarios a la mitologa andina. Insectos en

  metfora cultural. Lima, Asamblea Nacional de Rectores, 2010.

  YANEZ, Jos. Yanantin: La filosofa dialgica intercultural del Manuscrito de

  Huarochiri. Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002.

  Pablo A. Landeo Muoz

  PICHQA CHUNKA KIMSAYUQ / 53

 • Pisi rimayllapi:

  Kay qillqapi uqanchikqa hamutaykusunchik Inocencio Mamanipa iskay

  harawinmanta Teofanoq kutimunqa, Yachayniyoq hatun mayistruyman

  nisqankunamanta. Chayrayku qawasunchik Boletn Titikakapi uyaychasqanmanta.

  Kayta ruwaspa uqanchikqa tapurikusunchik imapunim runakunaqa wauyta

  qawanku?, kaymantam nisunchik, ayllu runakunapaqa wauyqa manam tukuypaq

  chinkaychu, ichaqa musuq kawsaymi, chayrayku kunanqa qawasun imarayku

  chaykunata ninku. Kayta uqanchik ruwachkanchik, yachachikkuna, yachaqkuna

  lituraturapim mana qunqanankupaq. Imanasqam? Inocencio Mamanipa

  harawinkunata pipas yuyanchu, mana ancha chaninchasqachu runasimipi

  aymarasimipi qillqasqa kasqanmanta.

  Aysaqnin rimaykuna:

  Literatura peruana, poyesiya vanguardista, Inocencio Mamani.

  Waranqa isqun pachak iskay chunka watakunapim Punu llaqtapi runasimipi

  harawikuna paqariqtaqa "musuq poyesiya" nispa suticharqaku. Inocencio Mamanin

  huk kaqnin qillqakuq karqa, paymi "Grupu Urqupatawan" uyaycharqa harawikunata.

  Chay llapa qillqakunaqa kunankamapas mana huusqaraqmi.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 55 - 61

  Wauyqa musuq kawsaymi:

  Inocencio Mamanipa iskay harawinpi*

  Yuly Tacas Salcedo

  UNMSM

  * La muerte es una nueva forma de vida: En dos poemas de Inocencio Mamani.

 • Chayraykum, Inocencio Mamanipa iskay harawinta akllaykurqanchik,

  riqsiykuspanchikataq tapurikunchik:Imanispataq runasimipi qillqarqa?, kayta

  yachayta munaspanchik Mauro Mamanipa liwrunta qawaranchik, kaypim payqa

  kaynahinatam nin: Manan yanqachu runasimipiqa qillqarqa, kay qillqapi musuq

  harawikuy paqarichiyta munarqa, kaypiqa rikurintaqmi pachamamapa runawan

  musiyaynakuynin, chayraykun tukuy musiyaykunata paqarichin1.

  Chay pachakunapiqa Vanguardismo nisqanmi paqarimuspa mastari-

  kuchkarqa. Hinaspanmi wiraquchakuna ancha liwrukunata qillqarqaku. Chayna

  kachkaptinmi karu urqukunapi, harawiq runakunaqa huk musuq poyesiyata

  runasimipi paqarichirqaku. Kay qillqakunapim runamasinkunamanta,

  pachamamamanta, mayta runakuna wauspa risqankumantapas rikurichimurqaku.

  Kay runasimipi harawikunaqa mana chaninchasqam karqa. Chaymi

  wiraquchakunaqa "manan litiraturachu" nirqaku, hinaspankum qunqayman

  churarqaku mana runasimita riqsispanku2. Chaytapuniraykum, Inocencio

  Mamanipa harawinkunata mana pipas musiyasqa kunankamapas kan.

  uqanchikqa chay harawikuna hatarichiyta munanchik, mastarikunanpaq ancha

  llaqtanchikkunapi, chayta ruwaspa la reivindicacin del hombre y de la cultura del

  ande3 ruwasunchik Boletin Titikakapi harawiqkuna munasqankuhina.

  Kunanqa iskay harawikuna4 akllasqanchikmanta hamutayta qallarisun,

  chaymanta tapurikusun harawi rimaqqa imaynam runamasinkunapa wauyninta

  qawan.

  1. Wauymanta Teofanoq kutimunqa harawipi.

  Kay harawiqa paqarirqa waranqa isqun pachak iskay chunka pusaqniyuq watapim.

  Kaypim qawasun ima llapa ayllurunakuna muyuriyninta, hamutasqankutapas

  musiyanku. Harawiqninchikqa runasimipi qillqarqa ancha runakunapa

  Atuqpa Chupan Riwista

  56 / PICHQA CHUNKA SUQTAYUQ

  1 Mamani, Mauro. Poticas andinas. 1era. Edicin. Lima: Pjaro de juego de ediciones, 2009, p. 73. (uqanchikpa runasimiman tikrasqanchik).

  2 Qawariykuy. Vienrich, Adolfo. Azucenas quechuas/fbulas quechuas. 3era. Ed. Lima: Ediciones Lux, 1919, pp. 23-24.

  3 Vich, Cynthia. Indigenismo de vanguardia en el Per. Lima: Fondo editorial de la PUCP, 2000, p. 17.

  4 Kay qillqapi, iskay harawikunata akllasqanchikta chanka runasiminchikman tikraykunchik.

 • yachayninkunata yuqllachayta munaspan. Chayraykum kay uuyqa ancha

  chaninchasqa, yachanapaqpuni chay watakunapi kay watakunapipas runakuna

  yachasqankunata qawananchikpaq.

  Qayariq rakipi, harawi rimaqqa kanchariy intita runakunapa wawankuwan

  takiyachin, chayraykum nin: Rupay hina miquykun llantukunata / [] / paymi karqa

  runakunaq yawarninqa5. Kaymanta rikunchik imayna Teofanuqa llapa ayllukunapa

  achiqyayhina, kanchariyhina kawsankunapi karqa.

  Chayrayku Teofanuqa ayllu runakunapi mana tukuypaq chinkanchu

  Imanasqa? Runapa wawankuqa lliw awpaq willakuykunata, yachaykunata,

  kawsaykunatapas purichinankum mana pipas qunqananpaq. Hinaptinmi runapa

  musiyayninpi wawankuqa ancha chaninchasqaraykum mana tukuypaq

  chinkanchu; ichaqa musuq kawsayman hamunku. Chaysi Tefanu wauptinqa

  llapa runakunaqa suyanku musuq runa hamunqaa6 nispanku. Chaytam kay

  yuyaypiqa sutillan qawanchik imatam runakunaqa awpaq runamasinkunamanta

  kawsayninpi uunchanku.

  Tukuq rakipiataq, harawi rimaq kusikuspa niwanchik: Teofanoq

  kutimunqaa!/ [] musuq runa qamunqaa/ kusisamin qawaykunqa/7. Kayta nispa

  harawi rimaqqa musiyan wauyta runamasihina. Chaynallan Gerardo Fernandezqa

  qillqanpi kaytahina nin: wauyqa yuyaychan huk tumpalla samariywanmi, mana

  tukuypaq chinkaqchu8. Kaytapas Josef Estermanpas liwrunpi hamutanmi,

  kaypiantaqmi payqa anima nispa sutichan (alma wiraquchakuna

  sutichasqankuta)9. Kay animakunaqa mana chinkanmi, chayraykum kawsayman

  uku pachapi yachaspapas kutimunqakupuni. Imanasqam? Estermanpa

  yachayninpi hanak, kay, uku pachakunaqa mana quqmanchu utaq

  karunchakuntaqchu ichaqa kuskayllam, huk kawsayllam kanku. Maymantataq

  kawsayman kutimunku? Kaytapas yachachiq Estermanqa qillqanmi, payqa chay

  Yuly Tacas Salcedo

  PICHQA CHUNKA QANCHISNIYUQ / 57

  5 Mamani, Inocencio. Teofanoj Qutimunka. En: Boletn Titikaka, 1928, N 19, p. 2. 6 Mamani, Inocencio. Op. Cit., 1928, N 19, p. 2.

  7 Ibdem.

  8 Fernndez Suarez, Gerardo. Almas y difuntos: ritos mortuorios entre los aymara lacustres del Titicaca. En: http//www. Cielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0717-73562001000200005& ing=es&nrm=iso (Hapisqa 15 agosto killapi, 2011 watapi).

  9 Estermann, Josef. Filosofa andina. Estudio intercultural de la sabidura autctona andina. 1era. Ed. Ecuador: Ediciones Abya- Yala, 1998, p. 215.

 • animakuna lluqsimunanta chakanam suticham. Chay chakanakunaqa kanmam

  mayukuna, qaqakuna, machaykuna, rumikuna, urqukunapas.

  Chayraykum ukupachaqa mana wauypachallachu sichus pakarina hinan

  runakunapa musiyayninkupi. Kaymanta ayllurunakunapim wauyqa pasaje - vida

  hinallatam musiyanku. Hinaspanmi kay harawipi, wauyqa mana tukuypaq

  chinkaqchu ichaqa huk musuq kawsaqmi rikurimun.

  2. Wauyqa kawsayhina Yachayniyoj hatun mayestruyman harawipi.

  Kay harawiqa Jos Carlos Mariateguipa qillqasqan karqa, paqarimurqa waranqa

  isqun pachak kimsa chunka watapi. Kaypim harawiqninchikqa Puno

  llaqtakunamanta musiyayninkunata rikuchin. Kay qillqaqa harawi - prosa nisqanmi.

  Kunanqa uqanchik kimsapi rakiykusun allin yachananchikpa. Qayariq rakinpim

  nin: Chawpi qochamana / walsata tanqaykusqayku / lluqsimun hatun quchaq

  sunqunmanta/ [] / Tutura chawpimanta aywinkun schokha/10, chaypim harawi -

  rimaq ununchan pachamamamanta, Puno llaqtapa muyriyninmanta, chayrayku

  kay simikuna rikurimun qochamana, walsata, tutura, schokha. Chaykunata

  rikuchispa, harawi rimaqqa Puno pachamamata runakunapa musiyayninkunawan

  takiyachin, chayraykum niykamun: Wawansi chawpi tuta qullurkunapas./

  Rikurwanku waqanku kati kati purinku11. Hinaspanmi rikunchik imayna

  llakikusqankunata, llapa urqukuna, quyllurkuna, schokhakunapas,

  waqakusqankunata. Harawiq rimaqqa kayta ruwaspa imakuna pachamamapim

  kasqanta takiyachin runapa musiyankunatahina; chayrayku runakuna llakikuptinku

  llapa pachamamapi kaqkunaqa waqayllasinku.

  Chaymantaqa kay harawipi runakuna rikusqanchikpihina manam

  sapallankuchu, imanasqa? Llapa Pachamamapi kaqkunaqa kawsayniyuqmi,

  chayraykum runakunata awpaqpachamantaraq kuskancharqaku.

  Atuqpa Chupan Riwista

  58 / PICHQA CHUNKA PUSAQNIYUQ

  10 Mamani, Inocencio. Yachayniyojj jatun maestruyman. En: Boletn Titikaka, 1930, N 34, p. 4.

  11 Mamani, Inocencio. Op. Cit., 1930, N 34, p. 4.

 • Harawiqninchikqa rikurichin Antiplanupa rikchariyninkunata, chaypim harawi

  -rimaq llakiwan takiykun yachachiqninrayku. Inocencio Mamaniqa huk rimayninpi

  rikuchiyta munarqa revelar la belleza de los panoramas nacionales, el colorido del

  paisaje, de la regin, de Aqu, de Puno12. Mamaniqa manam kaytallachu munarqa,

  aswanmi runa pachamamawan imayna hukllanyasqa kasqanta

  qawaykachiwanchik.

  Chawpi rakipiqa, harawi- rimaq qawachiwanchik imayna runakuna

  ruwasqankuta runamasinkuna waukuptinku, chaylla nin: Runamasiykuna

  wawqipaykuna/ Yana pachata churaykukuspan,/ Allqukuna hina awllaspa

  puriykachasunchis/ Mayistrunchispaq uyanta llipipyaychisunchis/ Inti kanchayta

  hina13. Chayta nispa, harawiqninchikqa rikuchin un fuerte anclaje con lo real.

  [donde] no hay un intento de modernidad simblica; sino, desde sus condiciones

  reales y naturales, realizan un prctica textual14, Kay ruwasqanpi harawiq rimaqqa

  rimapayan llaqtamasinkunata, Jos Carlos Mariateguipa yachayninkuna

  llipipiyananpaq mastarikunapaq ancha pachakunapi. Hinaspa harawi-rimaq nin:

  Qanmi kancharqanki Tawantinsuyoq sutimpi / Yachayniykiri tukuy pachantimpin

  mastarikun / Wausqaykitaq mippuchupan15, kay uchuy kallpipim niwanchik

  imayna mana yachachikqa chinkanqachu, ichaqa kawsanqam paypa

  yachayninkuna mastarikusqanrayku llapa pachakunapi mana pipas qunqananpaq.

  Tukuq rakipiataqmi, harawi - rimaq hamutaykun yachachik musuq

  kawsakuyninmanta. Kayta nispan harawiqninchikqa qawachin imanasqa

  yachachikqa wauptin, llapa yachayninpi kawsanqa mana chinkanqachu, kaytam

  nin harawi rimaqqa: ruraskaykiri huk musuq hinan miranqa, kaypim qawanchik

  imanasqam yachayniykuna mastarikunqa llapa pachapi, chaymanta niykamun:

  sutiykitaqmi mana qunqay kanqa. Kayta nispanmi, harawi rimaqqa kay sumaq

  harawipi niykamun imanasqam yachachikta mana llapa runakuna qunqanqakuchu

  ichaqa kawsanqa ayllu sunqunpi kuskachakuspanku llapa runamasinkunawan.

  Chayraykum harawiqninchikqa kay sumaq harawipi hamutaykun imayna

  Yuly Tacas Salcedo

  PICHQA CHUNKA ISQUNNIYUQ / 59

  12 Aramayo, Omar. Inocencio Mamani, su vida, su obra. En: Tarea, 1980, N 3, p. 42.

  13 Ibdem.

  14 Mamani, Mauro. Op. Cit., p. 66.

  15 Ibdem.

 • yachachik wauptinqa mana chinkanqachu ichaqa musuq kawsaymanmi tikranqa,

  imanasqa? Payqa mana chinkanqachu llapa runapa sunqunpi sutinqa

  yachayninkunawan mastarikusqankurayku.

  3. Tukunanchikpaq.

  Kay iskay harawikunapi uqanchik qawanchik imayna runasinchikkuna wauyta

  rikurqanku. Chayraykum Teofano Kutimunqa harawipi wauyqa musuq

  kawsaqhina, mana tukuypaq chinkaqchu, hinaspanmi runakunapa wawankuqa

  chinkaptin kutimunqapuni awparunakunapa ancha yachayninkunata

  willanakunankupaq. Ichaqa Yachayniyoq hatun mayistruyman harawipi

  harawiqninchikqa Jos Carlos Mariategui wawqimanta llakikun.

  Qawasqanchikpihina Jos Carlospa sutinqa yachayninkunawan mana tukuypaq

  chinkanqachu aswanmi llapantin pachapi mastarikunqa. Chayraykun kay iskay

  harawikunaqa ancha chaninchasqam, kaypim uqanchikqa imayna

  wauykasqanta qawanchik. Qawanchiktaqmi imayna wauy runa pachaman

  kawsayman tikrakuspa kutimusqanta.

  KAY QILLQASQAKUNAMANTA YACHAPAKUSQA

  ARAMAYO, Omar. Inocencio Mamani, su vida, su obra. En: Tarea, 1980, N 3,

  pp. 41 - 44.

  ESTERMANN, Josef. Filosofa andina. Estudio intercultural de la sabidura

  autctona andina. 1era. Ed. Ecuador: Ediciones Abya - Yala, 1998.

  FERNNDEZ SUAREZ, Gerardo. Almas y difuntos: ritos mortuorios entre los

  aymara lacustres del Titicaca. En: http//www. Cielo.cl/scielo.php?

  script=sci_arttext&pid=s0717-73562001000200005&ing=es&nrm=iso

  (Hapisqa 15 agosto killapi, 2011 watapi).

  Atuqpa Chupan Riwista

  60 / SUQTA CHUNKA

 • MAMANI MACEDO, Mauro. Poticas andinas. 1era. Ed. Lima: Pjaro de fuego

  ediciones, 2009.

  MAMANI, Inocencio. Teofanoj Qutimunqa[Teofanoq Kutimunqa]. En: Boletn

  Titikaka, 1928, N 19, p.2.

  Yachayniyojj jatun maestruyman[Yachayniyoq hatun mayistruyman]. En:

  Boletn Titikaka, 1930, N 34, p.4.

  VIENRICH, Adolfo. Azucenas quechuas/fbulas quechuas. 3era. Ed. Lima:

  Ediciones Lux, 1919.

  Yuly Tacas Salcedo

  SUQTA CHUNKA HUKNIYUQ / 61

 • Pisi rimayllapi:

  Kay hamutaypi ayllu simita yuyariykusun, hinaspa llaqtawan tinkusqanta mana

  tinkusqantapas qawaykusunchik. Kay raykum awpa diksiyunariyukunata,

  krunistakunatapas, runakunapa tistimuniyunkunatapas qawaykusunchik. Aylluqa

  manam riki llaqtahinallachu. Wakiqninchikqa kay iskay simikunata

  taqruparunchikmi. Kay hamutaypi chuyanchaykusun ayllu simi mana pantapasqa

  kananpaq.

  Aysaqnin rimaykuna:

  Literatura peruana, testimonio, Chawpi, ayllu, 2011

  1. Qallarinapaq

  Kay qipa watakunapi uqanchik runakunaqa Limahina llaqtakunaman

  astakamuspanchik allinpas mana allinpas kawsakuchkanckik. Chaymantam

  wakiqninchikqa imapas ayllunchikpi kasqanmanta yuyachkanchikraq, huk

  kaqninchikkunaataqmi ayllunchiktapas runasiminchiktapas lliwa qunqarunchik.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 63 - 70

  Ayllum chawpihina iskay tistimuniyukunapi*

  Edwin Chillcce Canales

  UNFV / UNMSM

  * El ayllu como chawpi en dos testimonios.

 • Chayraykum ayllunchikpa simintapas pisillataa rimanchik. Kayna kaspanqa

  yuyayninchikpas chinkarunqapunin, chaymi uqanchikqa runasimipi qillqayta

  qallarisun ayllunchikpa yachaynin mastarikunanpaq.

  Kunanqa hamutaykusun qallariyllapi nisqanchikmanta chawpiwan

  tinkuykachispa. Chaypaqa tapunakusunchik, imataq chawpi? Maypitaq kachkan?

  Ayllukunapichu? Hatun llaqtakunapichu? Icha iskayninkupichu?

  Huk runam: 'Hatun llaqtapi sumaqta kawsakuchkani, mana llaqtaytaqa

  yuyanichu' nispa nisqa. Hukataq: 'Llaqtallay!, imaynaya kachkan; mana payman

  chayaykuspaqa unqusqahinam kani' nispa nisqa. Iskayninkumantam

  qawasqanchikpihina ayllunkutaqa llaqtachanku. Iskayninkutaqmi, ayllunkuta

  llaqtawan pantaparunku; llaqtaqa manam runakunapaqchu1, ayllukunaataqmi

  uqanchikhina runakunapaq sunqu rurunchikpi kachkan, hinaspa pachaman

  watawanchik.

  Chaymi, chawpimanta yachananchikpaq Diego Gonzalespa Domingo de

  Santo Tomaspa awpaq diksiyunariyukunata qawariykusunchik. Chaymantaqa:

  Gregorio Kunturi Mamanipa, Victoriano Tarapaki Astupapas kawsakuyninkumanta

  hamutaykusun. Paykunaqa achka sumaq willakuytam yachanku ayllunkumantapas

  Limahina hatun llaqtakunapi tiyasqankunamantapas.

  2. awpaq diksiyunariyukunapi chawpimanta

  Domingo de Santo Tomasqa Lexicon o vocabulario de la lengua General del Per

  (1951) diksiyunariyunpi chawpimanta kaynata qillqaykun: Chaupi rucana. Dedo de

  en medio / Chaupicac. Mediano, entre grande y chico / Chaupicasca. De

  mediado2. Qawarisunchik, hukiqiqa chawpi rukanamantam riman manam

  Atuqpa Chupan Riwista

  64 / SUQTA CHUNKA TAWAYUQ

  1 Gerard Taylor nirqa No es sorprendente que, como consecuencia de la poltica colonial de las reducciones y la concentracin de poblaciones de origen tnico diverso en unidades nuevas -los pueblos coloniales-, la palabra llacta (/llaqta/) o su equivalente en el quechua I y aymara: marca (/marka/) haya perdido su sentido precolombino de determinado territorio identificado con un huaca local (el antepasado) y la comunidad que protege (sus descendientes) para limitarse al solo aspecto material del trmino (el establecimiento geogrfico: pueblo, ciudad, pas) (XXVII)

  2 Santo Thomas, Domingo de. Lexicon o vocabulario de la lengua General del Per (edicin facsimilar con prlogo de Ral Porras Barrenechea). Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1951, p.255.

 • uqanchikpa hamutasqanchikpihinachu. Puchuq iqikunapipas chaynallatam

  qatichin. Chaymi, kay diksiyunariyuqa mana yanapawanchikchu. Santo Thomasqa

  manam hamutanchu pachapa chawpinmanta (Tawantinsuyupa chawpinmanta

  utaq chawpi punchawmanta, chawpi tutamanta). Kunanqa qawarikusunchik

  Gonzales Holguinpa Vocabulario de la lengua General de todo el Per llamada

  lengua Quichua o del Inca (1952) diksiyunariyunta. Paypas pisillatam

  chawpimanta churan. kay diksiyunariyunta rurarqa llapa runakunata iglisyaman

  watananpaq manam imayna haykayna awpa runakunapa kawsakuyninkuta

  yachachiwananchikpaqchu, hinaspam chawpimanta churan:

  Chaupi. Mitad, o el medio de cosas o lugares o tiempo, o obra.

  Chaupi chascca. Cosa gastada hasta la mitad o mediada o medio hacer.

  Chaupi chascca. Cosa que est en medio de otros3.

  uqanchik runakunapaqa lugares o tiempuqa pachapi hukllayllasqam:

  awpa runakuna imayna tiyasqankumanta rimayqa awpa pachamanta rimaymi.

  Pachataqmi kunanmanta utaq hamuq pachamanta rimaypas. awpa

  suyukunamanta utaq kunan suyukunamanta rimaypas hanaqpachamanta,

  kaypachamanta, ukupachamanta rimaypas pachamriki. Qawasqanchikpihina

  pachaqa manam lugarkunapa nitaq tiempukunapa chawpillanchu. Pachaqa

  kimsachasqam, sapankumanta chawpiyuq, chaypim willkakunapas, apukunapas,

  uqanchikkuna llapa ima kawsaqkunawan kaqkunawan kuskachasqalla tiyanchik.

  Holguinqa kayna pacha kasqanmanta manam rimanchu. Payqa rimaykun huk karu

  llaqtakunapa yachayninwan, runakuna sutichaylla llamkayninpi. Holguinpas Santo

  Tomashina runapa sunqururunta manam riqsinchu.

  Qusqu llaqtaqa Tawantinsuyupa chawpinmi karqa. Kaypim inkakunapas

  tiyarqa, paymantam kamachikurqaku, kunam Lima karqa, chaymin aswanta

  yupaycharqaku. Nisqanchikpihina krunistakunapas qillqarqaku, ispaakunawan

  Edwin Chillcce Canales

  SUQTA CHUNKA PICHQAYUQ / 65

  3 Gonzlez Holgun, Diego. 1608: Vocabulario de la Lengua General de Todo el Per Llamada

  Lengua Qquichua o del Inca. Edicin facsimilar de la versin de 1952. (Incluye addenda, presentacin de Ramiro Matos Mendieta y Prlogo de Ral Porras Barrenechea), 3

  a re-impresin. Lima, Universidad

  Nacional Mayor de San Marcos. 1989, pp. 99 -100.

 • tawantinsuyo tikrakusqanmantapas. Chay pachapi qapaq Inka Titu Kusi Yupankipa

  Instruccin al Licenciado don Lope Garca de Castro [1570]4 (1992) qillasqa

  mayutunpi chawpimanta nirqa:

  Esto haziamos puestos en el Cuzco que es el centro y cabeza de toda la tierra,

  y por estar en el medio se nombraban mis antepasados, puesto que all por ser

  su cepa, seores del tauantinsuyo, quiere decir seores de las cuatro partes

  del mundo5.

  Centro /chawpi/, cabeza /uma/, cuatro partes del mundo /

  Tawantinsuyu/, kay simikunaqa Qusqupi sapichasqam. Titu Kusipaqpas Qusquqa

  tawantinsuyu pachapa chawpinmi, chaymi kay llaqtaqa inkakunahina qapaqchasqa

  karqa. Inka Garcilasuataqmi qillqarqa Comentarios reales de los Incas ([1608]

  1976) librumpi Manko kapaqmanta rimaspan chawpimantapas utaq Qusqumanta

  nirqa:

  Al primer hermano llaman Manco Cpac y a su mujer Mama Ocllo. Dicen que

  ste fund la ciudad y que la llam Cuzco, que en la lengua particular de los

  Incas quiere decir ombligo, y que sujeto aquellas naciones y les ense a ser

  hombres, y que de ste descienden todos los Incas6.

  Inca Garcilasuqa willanakuymanta Qusqum puputi sapichasqa7, chaymi

  Qusquqa chawpihina awpa runakunapaq karqa. Tawantinsuyupa mana allinpaq

  tikrakuyninta qawaspa Waman Pumaataq Nueva Coronica y Buen Gobierno

  (1993) mundo al revs8 nirqa. Kaywanqa niwarqanchik chawpi qulluchiy,

  chiqichiy, pakikuy kay simikunam chaypi tukusqanmanta utaq chinkasqanmanta

  Atuqpa Chupan Riwista

  66 / SUQTA CHUNKA SUQTAYUQ

  4 Regalado de hurtado, Liliana. Instruccin al Licenciado don Lope Garca de Castro [1570]. Fondo Editorial de UPCP, 1992 (Kay Krunikataqa Hurtadom paqarichimurqa).

  5 Ibdem, p. 19. (uqanchik siqisqayku).

  6 Inca Garcilaso de la Vega. Comentarios reales de los incas. Tomo I (Prologo, edicin y cronologa de Aurelio Miro Quesada). Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1976.p. 43. (uqanchik siqisqayku).

  7 Kay simitaqa qawaykusunchik Voces del Ande. Ensayo sobre onomstica andina, qillqasqa maytuta (Cerron Palomino 2008.pp. 259-290).

  8 Guamn Poma de Ayala, Felipe. Nueva Cornica y Buen Gobierno I, (edicin y prlogo de Franklin Pease), 1

  a reimpresin. Lima: Fondo de Cultura Econmica, 2005.p. 908.

 • niwanchik, Qusqu llaqta kumuykachay qallarisqanta. Chaymantaqa tapukunchik

  maypitaq musuq chawpinchik? Ispaapichu? Limapichu? Kunanqa chiqa

  taripaykusunchik ayllumantawan chawpimanta Gregorio Kunturipa, Victoriano

  Tarapakipapas kawsayninkupi ayllumantawan.

  3. Ayllunmanta Kunturipa kawsayninpi

  Kunturiqa willawanchik imayna kawsakusqanmanta, ayllukunapi hatun llaqtakunapi

  llamkasqanmanta runamasikunamanta hamutasqantapas. Paypa kawsayninqa llaki

  llakillam karqa Acopia ayllunpi paqarimusqanmanta, chaymi irqichanmanta

  wakcha kani nirqa. Paytaqa madrinanmi uywakurqa qariyanankama, chaymantas

  madrinam nirqa: [] hallpayoqa [sic9] kanki, tullutakyasqa, chayqa llankaqmi

  rinayki [], chayqa manan maki eqeypi hapiyta atiykimanachu10.

  Kunturiqa llaqtan llaqtan purirqa mana pitapas riqsispan, hinaspam ayllunta

  llaki llakikuspa yuyarirqa. Chaymantaqa ima ayllu paqarimusqanpi yachayta

  munarqa. Purisqanpi huk punchaw Tyun Luyswan tinkurqa hinaspa payta

  tapukurqa ayllunmanta. Tyunqa kutichirqa nispa: chay vidaman mamay

  wikchuwasqan llaqtaqa Layon11. Chayraykum Gregorio Kunturiqa Layo ayllun

  maskaq ripurqa. Qawasqanchikpihina payqa ayllunta manan riqsinchu. Kayna

  runakunataqa wakcha nispa sutichanchik. Chaymantaqa madrinanpa ayllunmanta

  rakikurqa hinaspa Qusqu llaqtaman chayarurqa, chaypi mana allin mikusqa mana

  allin puusqa llamkarqa. Kayna hatun llaqtakunapiqa ayllukunapas mana

  kallpachasqam, ichaqa imapas qullqillapaqmi llamkaypas manam

  ayllunchikkunapihinachu. Chayraykum Kunturiqa ayllunmanta rimarqa:

  Yanapaspa llankaysinayki kaq familiarniykita, paisano amigokunata huk

  punchawmanta hasta semanakunakama; chaymantan paykunapas

  llankaysiqniyki hamullaqkutaq nisitaqtiyki, chaypaqtaqmi willayamunalla kaq

  Edwin Chillcce Canales

  SUQTA CHUNKA QANCHISNIYUQ / 67

  9 En el texto figura hallpayoqa, la correccin es kallpayuqa.

  10 Valderrama, Ricardo [y] Escalante, Carmen. Gregorio Condori Mamani, autobiografa. Qosqo,

  Municipalidad del Qosqo, 1977.p.18.

  11 Ibdem, p 22.

 • [] Yanapaqniykitaqmi hamoqku. Chaymantataq mana haykaqpas pagota

  qolqepichu kaq: ni yanapasqasuykimantapas. Chaymi ayni karan. Chay

  Qosqoman hamusqaymanta pacha pisita rikuni aynita12.

  Qusqupi aynipi llamkaytaqa qullqim qulluchirqa. Chaymi Kunturiqa wakcha

  kayninpi tyaspan aynipi llamkayta maskarqa, chayna maskaspanpas manam pipa

  yanapakuynintapas tarirqachu.

  4. Tarapaki Astupa tiyasqanmanta hamutay

  Kunanqa qawariykusunchik uqanchik runakuna. Testimonio de los quechuas del

  siglo XX13

  qillqasqa maytuta. Kay Liwrupi Victoriano Tarapakipa, Lwisiku Ankallipa

  tistimunyunkuna kachkan. Hamutayninchikpaqa Tarapakillapa siminta

  qatiykusunchik. Apurimaqmantam kay runaqa, tawa chunka pichqa watayuqa,

  payqa runasimillapim riman. Uywachankunata michikuchkaspanpas runakunapa

  uywankunatam tutallanpi suwakum. Kayna tyaq runakunatam abigeo ninchik.payqa

  chunka tawayuqnin kachkaspanmi yunkaman tyunwan ripurqa. Ripunan

  punchawqa ayllunkuna kacharparirqa, kayna nispan: mana chayawaqchu

  yunkataqa, killapi chayana trinpi rispa [] Uchum wian, algudun wian,

  algudunpa llaqtankama uqaqa rikuni. Kawsaywanmi kutimunki wauywanqa

  manaam kutimunkichu14 nispa rimanku.

  Tarapakiqa chakillawanmi Qusqukama ripurqa, chaymantaqa Santa

  Teresakama trinwan rirqa, Maranuraman karruwan chayaspa tukun biyahayta.

  Tyunwan kuskallam llamkanku mana saqinakuspa, chayna llamkapakuspankum

  quukurunku phrutakunata, algodn millwakunata, uywakunatapas.Tarapakiqa

  chaymanta Apumarka ayllunman kutimun. Chayarquptinqa taytan Waqakurqa

  paymanta hapipakuykuspa, chaynaram ayllunkunapas. Iskay killallamantam

  Atuqpa Chupan Riwista

  68 / SUQTA CHUNKA PUSAQNIYUQ

  12 Valderrama, Ricardo [y] Escalante, Carmen, Op. Cit., p. 36.

  13 Valderrama, Ricardo [y] Escalante, Carmen. Nosotros los Humanos - uqanchik Runakuna. Testimonio de los quechuas del siglo XX. Edicin bilinge quechua y castellano. Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de las Casas, 1992.

  14 Valderrama, Ricardo [y] Escalante, Carmen. Op. Cit., p. 20.

 • Tarapakiqa unqurun. Manam pipas yacharqachu ima unquywan akarisqanta,

  chaymi ayllunkupiqa tapukurqaku ima unquytaq kay unquyqa nispanku. Unquqtaqa

  mana pipas hampiyta atirqachu. Chaymantaam kuka qawaqta pusamunku. Payqa

  nirqa:

  Phaltamanta mamanpa pachan, Santiyagun, chaymi chayta rurachkan.

  Alkansuta chraychik, huk biranta ruraychik, Santygunta ruraychik, qalata

  ruraychik mamanpaqmi kasqa. Chay kasupin unqusqa,- nisqa.15

  Tarapakipa mamanqa Apukunata kaymanta churinqa unqurun. uqanchikqa

  ayllunchikpa apunkunawanqa allinan kawsakunchik. Paykunaqa

  kallpanchawanchikmi, riqsinkum imayna tiyasqanchikta sunqunchiktapas qawanku,

  chaymi Tarapakipa mamanhina paykunata qunqaptinchikqa unquypas wauypas

  chayawanchik; uywanchikkunapas qullurun. Apukunaqa ayllukunawan

  hukllayllasqam, nirqanchikmi. Aylluqa sunqururunchikpitaqmi, hinaspa

  ayllunchikman watasqakanchik.

  5. Tukunanchikpaq

  Ayllu simiqa chawpi simiwan parischasqam, hinaspam runapa sunqu rurunpi

  sapichakun. Chaymi runakunaqa may llaqtaman mitmaptinkupas paykunawan

  purinku. Chayna purisqankupi sichus runamasinchikkuna huunakuyta

  qallariptinkuqa ayllunchikkunapa yachayninpas awpa apukunapi iiyninkupas

  imayna haykayna tiyakuyninkupas kawsariyta qallarin, musuq chawpipas llanllarin.

  Edwin Chillcce Canales

  SUQTA CHUNKA ISQUNNIYUQ / 69

  15 Ibdem, p. 23.

 • KAY QILLQASQAKUNAMANTA YACHAPAKUSQA

  CERON PALOMINO. Voces del Ande. Ensayo sobre Onomstica andina. Lima:

  Fondo Editorial de la PUCP, 2008.

  GONZLEZ HOLGUN, Diego. 1608: Vocabulario de la Lengua General de

  Todo el Per Llamada Lengua Qquichua o del Inca. Edicin facsimilar

  de la versin de 1952. (Incluye addenda, presentacin de Ramiro Matos

  Mendieta y Prlogo de Ral Porras Barrenechea), 3a re-impresin. Lima,

  Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1989.

  GUAMN POMA DE AYALA, Felipe. Nueva Cornica y Buen Gobierno I, (edicin

  y prlogo de Franklin Pease), 1a reimpresin. Lima: Fondo de Cultura

  Econmica, 2005.

  INCA TITO CUSI YUPANQUI. Instruccin al licenciado Don Lope Garca de Castro

  (1570). Estudio preliminar de Liliana Regalado de Hurtado. Lima:

  Pontificia Universidad Catlica del Per, Fondo Editorial, 1992.

  INCA GARCILASO DE LA VEGA. Comentarios reales de los incas. Tomo I

  (Prologo, edicin y cronologa de Aurelio Miro Quesada). Venezuela:

  Biblioteca Ayacucho, 1976.

  SANTO THOMS, fray Domingo de. 1560: Lexicn o Vocabulario de la Lengua

  General del Perv, (edicin facsimilar con prlogo de Ral Porras

  Barrenechea). Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1951.

  TAYLOR, Gerald. Ritos y tradiciones de Huarochir. 2 edicin revisada. Lima:

  Instituto Frances de Estudios Andinos, Banco Central de Reservas del

  Per y Universidad Particular Ricardo Palma, 1999.

  VALDERRAMA, Ricardo [y] ESCALANTE, Carmen. Gregorio Condori Mamani,

  autobiografa. Qosqo, Municipalidad del Qosqo, 1977.

  ------------Nosotros los Humanos - uqanchik Runakuna. Testimonio de los

  quechuas del siglo XX. Edicin bilinge quechua y castellano. Cusco,

  Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de las Casas, 1992.

  Atuqpa Chupan Riwista

  70 / QANCHIS CHUNKA

 • ATUQPA YUYAYNIN

 • Tantarchay kichkachay morado sisascha,

  Amaya tipallawaychu qala chakichaypi

  Pobrella kaspaymi wakchalla kaspaymi,

  Qala chakichantin purikamuchkani

  Habaspas sisayuq mollepas ruruyuq,

  Chaychus mana uqa chullayuqchu kayman

  Chaychus mana uqa yanayuqchu kayman

  Tantarchay kichkachay ama kichkawaychu,

  Kichkapallawaspa yuyarichiwanki

  Kuyasqay chullayta yuyarichiwanki

  Mayu patachapi verde retamita

  Chullasapi kaspa waqachiwachkanki

  Achkarama kaspa llakichiwachkanki

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 73 - 74

  Takikuna uqarisqa

  Tantarchay kichkachay

  Uqariq: Sylvia Falcn

 • Inti lluqsimun waqanallaypaq

  Killa lluqsimun llakinallaypaq

  uqa kani sapan urpi mana mamayuq

  uqa kani sapan urpi mana taytayuq

  Urqun urqun purimuni waqakullastin

  Wayqun wayqun purikuni llakikullastin.

  Wakchallayta wakallayta chinkachispa

  Parallata chikchillata manchakuspa.

  Kokakintu klarullata willaykullaway

  Huraymanchu wichaymanchu pasarqurqa.

  Kompadrillay komadrillay asuykamuway,

  Tumarisun, upyarisun kusirikusun.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Inti lluqsimun*

  74 / QANCHIS CHUNKA

  * Huancavelica ayllukunapa aupa takikuna uqarisqa.

 • Kay willakuytaqa allintam riqsinchik. Adolfo Vienrichraqmi2 Tarma ayllukunapi

  awpamantaraq huqarirqa. Wawqinchik Gonzalo Espinoataqmi3 dokturadupaq

  tesisninpi kay willakuymanta aswan allinta hamutaykurqa.

  Pobrilla wakchallaqa Carmen Arizaca Rodaspa huqarisqanmi. Paymi

  sekundariya estudiyayta tukuykuchkaspana mamanpa siminpi, grawadurawan

  willakuyta huqarirqa, iskaywaranqa suqta watapi. Willakuqninchikpa sutinqa Ana

  Mara Rodas Tuerosmi. Payqa Tanquihua anexupim paqarimurqa, San Antonio de

  Cachi distritupi, Andahuaylas prowinsiyapi, Apurimaq suyupi. Payqa kimsa chunka

  kimsa watayuqmi. Miski simillanwan imakunamanta willakuykunatapas, sumaq

  takichakunatapas yachan. Runasimita kastillasimita, liyiyta qillqaytapas yachan.

  Kunanqa San Juan de Miraflorispi musuqmanta sapichakuspa tiyan.

  uqam pisillata allichaykuni sumaqllata liliykunapaq. Qawasqanchikpihina

  kay willakuypiqa kastilla simikunapas rikurimunmi. Willakuqninchikqa,

  ayllunchikkunapihinam, hawanchaykun willakuyninpi. Willakuypi rimaqkuna

  nisqanchikta paykunapapuni siminwan tinkuykachini komillaskuna ukupi

  rimasqankuta churaykuspa. Kaychakunallatam allichaykuni.

  Pobrilla wakchalla willakuy: Les voya, les voya, kunan grabar un cuento

  de quichua, que se llama Pobrilla wakchalla, de los hermanos, ya.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 75 - 79

  Pobrilla wakchalla1

  Pablo A. Landeo (grawaduramanta qillqaman churaq)

  1 Kasitpi huqarisqa. Kayna llamkaykunata ruwachirqani Carmen Arizaca Rodasta (llapan huk warmakunatapas) 7041 - Virgen de la Merced- koligiyupi yachachiq kaspay. Umaraymi [uktubri] killa qallariq punchawpi, iskaywaranqa suqta watayuqpi uqarisqa.

  2 VIENRICH, Adolfo. [Tarmap Pacha Huaray] Azucenas Quechuas / [Tarmapap Pachahuarainin] Fbulas Quechuas. 3

  a edicin de Pedro Daz Ortiz. Lima, ediciones Lux, Universidad Ricardo Palma,

  ([1905] 1999), ([1906] 1999).

  3 ESPINO RELUC, Gonzalo. Etnopotica Quechua, Textos y Tradicin Oral Quechua, tesis de doctorado, Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007.

 • Huksi kasqa hermano rico, huk hermanunataqsi kasqa pobrilla. Chay

  pobrilla kaqpa (hermanunpa)4 seoran kasqa wiksayuq. Hinaptinsi huknin

  hermanunpaataq vacan bastante kasqa, lichen, quison. Hinaptinsi nin -como se

  llama- seuran, chay pobrilla kaqpa Hermanuykimanta corre suyruchanta

  maarakamunki nispan. Ya, maarakumusaqy, apamuy baldichaykita.

  Hinaptinsi baldichantin pasan suyru maakuq hermanunman, hinaptinsi hermanun

  rikurun wuakna pampachata hamuchkaqta, hinaspansi nin Wak qillamaqta

  hamuchkasqa, yau, allquman suyruyqita qaray. Apuray, quillamaqta suyruman

  hamuchkan, lechiman hamuchkan, allqoman taqtaykuy nispan, hinaptinsi chay

  apukaqpa warminqa vivoman taqtaykun -naman, como se llama- artisanman,

  allqokunaman qaraykun suyrutaqa, hinaptinsi hermanunqa chayaramun.

  Hermano, suyruchaykita regalaykuway, seoraymi munarun suyruchata.

  Regalaykuway suyruchaykita nispan. Ah, aqamataqay hamuwaq kara, am

  allqumanmi taqtaykun suyrutaqa nispan. Hinaptinsi ahora kunanqa siorayqa

  malchiki karunqa, atrasoyuqmiriki, mejory suyruchata quitarusaq allqumamta,

  hinaspa aparusaq nispa, hinaptinsi allqota maqa-maqarispa, suyruchataqa

  wisirukun, hinaspansi apakun wasinman, hinaspansi, sioranmanqa chayarachin.

  Kay suyruchata apamuchkayki, nispan. Gracias nispan [chaskikun].

  Hamkachata hamkarapuway, mam kaynallaqa vidanchikqa allin

  kanmanchu. Viajitay rirusaq, uqapas chayna chay animaltay rantirukuchwan.

  Animalniyuq kaspa manan qukunchu facillaqa, quisontapas suyruntapas

  munapayasun haykapikamataq? Hamkarapuway, kunan kunan tutam pasakusaq.,

  nispan. Hinaptinsi siorallaqa hamkata hamkaykun, hinaspansi dispacharakun

  qarintaqa. Hinaptinsi siorllaqa pasan, chunniq urqutata pasan, hinaspansi

  descansaron, tutayarachikun chunniq urqupi, iskay urkupa chawpinpi. Hinaspansi

  chaypi siorllaqa descansaron, puuykun chaypi. Chay chunniq urqupa chawpinpi

  puuykun.

  Hinaptinsi chawpituta horata qayanakun urqu taytakunaqa wakchallachu

  pobrillachu hamun nispan. Hinaptinsi nin huknin urqu pobrillam nispan contestan.

  Hinaptinsi niykun purutuwan, chuwitawan, carbuntawan quykuy, chay siorman.

  Atuqpa Chupan Riwista

  76 / QANCHIS CHUNKA SUQTAYUQ

  4 hermanunpa, pampachaykuna kay simita.

 • nispan. Chay carbunpaqmi ruwanqa huk wasita, purutupaqmi ruwanqa kanchata,

  atisqanta ruwanqa nin. Chay chuwipaqataqmi ruwanqa atisqanta corralta

  ruwanqa nin. Hinaptinsi kutikun chayllamanta chay wakcha runachaqa, chay

  purututa, chuwita quykuptin, carbunta quykuptin kutikun.

  Hinaptinsi atisqanta ruwarukun corralta, atisqanta ruwarukun kanchata,

  atisqanta ruwarukun wasichata. [Hinaspansi chay]5 [Huk kaqnin urquqa] nin

  [nisqataqsi pubrillata] Kanchapa ukunmanmi churanki purutata, wasipa

  ukunmanmi churanki carbunta [nispan, hinaptinsi]6, corralmanataqmi churanki

  chuwita nispa, inaptinsi chaynata ruwarun runachaqa, hinaptinsi medianochita

  rikcharikuptinqa ovejas kanchapi waqaykuchkan, llullu chitakunapas

  waqaykuchkan; wasipiataqsi, wasinmanataqsi lluqsirakamuchkan qullqi

  hukniraq; chay corral chuwicha churasqanpiataqsi vaca uk niraq kakuchkasqa,

  waqaykuchkan torukuna, uakuna, bastante. Chay pobrillamantaqa apu

  rikurirparin, chay urqu tayta regalaykamuptin.

  Hinaptinsi paqarintinta hermanunqa pasan Qilla maqta, maymamtan chay

  animalta suwarakamunki? Yanqataq problemaman churawankiman, imaynampin

  qam kay noche a la maana rikurinki kayna millonario, vacasapa, ovejasapa,

  qollqisapa?, ima problematapas ruwaruwankimanataq, manam problemata

  munanichu. Manam uqaqa ima problemata ruwasaykichu. uqamanqa tayta

  diosmi regalaykuwan, nispan kusisqa runachaqa, hinaptinsi hermanunqa

  wasinman kutirun.

  Hinaptinsi hermanunqa wasinta kutirun warminwan parlanakun. uqapas

  chaynaq risaq, hamkaykapuway, viajiman uqapas risaq, nispa, ambicioso

  kaymantaa, chay seorllaqa seoranwan hamkachin hinaspan paypas chayna

  pasan. Chaynas tutayarachikun, chayna chunniq orqupi. Hinaptinsi, medianochita

  qayanakunku tayta orqukunaqa pobrillachu, wakchallachu hamun? nispan.

  Hinaptinsi tayta urquqa apullam nispan. Ah, chaymanqa quykuy waqratawan

  chupatawan, quykuy, nispan nin. Hinaptinsi [huk kaqnin urquqa] nin sabes que,

  kutirispayki corralta ruwarukunku chaypa ukunpi puunki, hinaspayki sikikiman

  chupata, umaykiman waqrata churaykukunki, ya, nispan.

  Pablo A. Landeo Muoz

  QANCHIS CHUNKA QANCHISNIYUQ / 77

  5 Hinaspansi chay, pampachaykuna kay simita.

  6 nispan, hinaptinsi, pampachaykuna kay simitapas.

 • Hinaspansi chaywan ambicioso runaqa kutirimun. Hinaspansi corralta

  ruwarukun hinaspansi sikinman chupa, umanman waqra churaykun, hinaspansi

  puuykun tuta. Hinaptinsi toro, romano toro rikurirparin chay kancha o corral

  ukupi, chullalla, chay runamanta convertiparikun toro, romano toro, hinaspan chay

  toro mana mikuq, wiqillan sutuchkan, sapapunchaw wiqillan sutuchkan, hinaptinsi

  chay seoraqa nin Imataq kay qanra toro, maymantataq hamurun, nispa: Mana,

  esposon kasqanta yachancho; sin embargo, esposontaq chayqa kutirqamun,

  hinaspan chay corralta ruwaruspan achikyaron toro.

  Hinaptinsi huk ganadero chayaramun. Chay ganaderoqa kasqa mana

  ligtimo ganaderocho, kasqa diablo. Hinaptinsi chay ganaderoqa nin seorata.

  Seora, wak toroykita venderoway, ninspan. Achachaw taytay, manam

  vendiykimancho uqaqa turuytaqa, manam uqapachu. Pipaya wak toro?,

  hamuruntaq hinaspantaq uk tuta achikyaron; wakna wak toro, mikunpaschu,

  wiqillan sutuchkan., nispan. Ay, venderowaya seora, hinata venderoway,

  seora, pagasqayki precionta, venderoway., nispan. Doyonpaschu problemata

  ruwawanman, pipaya wak toro. Manam oqaqa pipa kasqanta yachanichu.,

  nispan. Hinaptinsi Hinata seora vendiruway, qampapunim toroqa, vindiruway

  seora. Vindiruway, Hinatapas vendirosaqya, hinaspa venderparin chay

  ganaderomanqa, chay ganadero mana ganaderochu, diablo.

  Hinaptin kasqa chay siorapaqa vaca qouqninkuna, toro quuqninkuna.

  Cornitachawan jovenqa huusqa, empleadun huusqa cornetachawan, huusqa

  siempre, sapa tarde. Hinaspa chay [seorapa] empleaduntaqa nin, joven

  ganarukuway wak urquchakama kay torota orquraysiway, qatiraysiway, sapallayqa

  atisaqchu, nispan, Manam. Vacaymi cuydanay, hinata joven, pagasqayki allinta,

  pagasayki tanto[ta]7 Allinta roygan, roygan; hinaptin jovencitoqa, nispansi nin Ya,

  hakuchik, apaysisayki chay toruykita. Ya, pero, chay waqrachaykita

  tocaykapuway, cornitachaykita tocaycapuway puririchinanchikkpaq. Hinatinsi, Ya,

  tocaykusaqy, hinaptinsi chay cornitachanqa waqayta qallarin am

  supaywasiman puririnchika, nispan chaynachata waqarparin cornitachanqa.

  Hinaptinsi, hoy joven, imaynampi chaynata cornitayki waqan? Seor, manam

  chaynataqa cornitachayqa waqarqachu. Imaynampitaq chaynata waqarun

  Atuqpa Chupan Riwista

  78 / QANCHIS CHUNKA PUSAQNIYUQ

  7 Tantuta pagasqayki

 • cornitachyqa?, nispan nin.oa,ukupi,anta convertiparunukupiinman chupa,

  humaman naspayki sikikiman chupata churarukunki humaykiman waqrata

  churarukunki hi Ya vmonos, nispan nin, hakuchik nispan, hinaptinsi pasanku.

  Chay orquchaman chayarunku. Joven, cornitachaykita tocaykapuy nispan,

  ya, tocaykusaq nispan hinaptinsi cornitachaqa waqan am supaywasiman

  yaykuykuchkanchika, nispan, chaynachata waqarparin cornitachaqa.

  Imaynampin chaynata cornitayki waqan joven?, nispan, seor, manam

  chaynataqa nuncapas waqarqachu cornitayqa, imaynampis chaynata waqachkan?

  Algo rarom kaypi pasachkan nispan nin. Joven, wak urquchakamalla

  compaaykuway. Chaymantaqa kutikamunkiam, manaam mstaqa

  nisqaykiachu., nispan. Manan, kaykamallam niwarqanki. Manam, kutikusaqmi.

  Manam, joven, pagasqaykim. Munasqayki preciotam pagasqayki. Hakuchik,

  hinata ayudaruway wak urquchakama. nispa; ya pues, bueno, nispa pasan.

  Chay urquchaman chayarun, hinaptinsi Kutiykunaykipaq, joven tocaykapuway

  cornitachata nispa, hinaptinsi cornitachanqa waqaykun an supaywasiman

  yaykuykunchika nispan. Hinaptinsi, qawarikuptinqa infiernupa punkunpi, huk

  sacha, hatun lloqe sayachkasqa. Chayman chay waqretiruchaqa hapiparparikun, y

  chayman chay diabluqa turuntin pasaykarparin.

  Hinaptin, ukumantaa chay toro rimarirparun Qanchis killapi chayaspayki,

  warmiyta kasaray nispan. Hinaptinsi qanchis killapi chayaspan warminta casaran.

  Pablo A. Landeo Muoz

  QANCHIS CHUNKA ISQUNNIYUQ / 79

 • ATUQPA SUNQU RURUN

 • Tumpa chiri wayrata

  musyaspa

  asirikuq uyachaykita

  yuyarini,

  miski chuya yakuta

  upyaspa

  hapikuyki.

  Lliwmi kawsan

  kay tiqsi muyu pachapi.

  Chayqa

  Imataq sapay-kayqa?

  qamwan kaymi

  uqawanpas kaysi

  nisqanku-hina.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 83 - 88

  Gloria Cceres Vargas

  Huk-kaq taki

 • Mana imayuq qala punchawkuna

  ripusqaykimanta rimawan.

  Sunquy tiyachiyta maskani

  sapa makipi, sapa uyapi

  saqiwasqaykimanta.

  Punchawta yupani

  chakisqa mallkipa rapinhinata.

  hukkunam asipayawan

  hukkunataq niwan

  chaypiraqsi kachkanki

  suyawastin!

  Yuyaypa kanchaqnin!

  Atuqpa Chupan Riwista

  Iskay-kaq taki

  84 / PUSAQ CHUNKA TAWAYUQ

 • Urqupa kallpankuna

  uqawan kaptinpas

  tapupakuni pim kani?

  Kanchaq punchawpi maskakuni

  llantuyta qawarikuspa katatani

  upallalla qawarayani miski intita

  wawakunapa, wakchakunapa

  sachakunapa mayupa

  lliw tiqsi muyupa kuyaq intin.

  Sunkanpi musquyniy kaakun

  uchpanwan maytukusaq

  kay quchayasqa allpapi

  tuta chayanankama tususaq

  pim kasqayta mana yachaspa.

  Pitaq kani?

  Atuqpa sunqu rurun

  Kimsa-kaq taki

  PUSAQ CHUNKA PICHQAYUQ / 85

 • Pichinkupa takinta

  mana uyarispa

  rikchariyta chiqnini.

  awiyki mana kanchaptin,

  chilliku mana takiptin

  imapaqmi kawsayman?

  Manam apachita

  anniykipi kaymanchu,

  manam imaypas chusaqpi

  uqapa kawaqchu.

  Kuyakuq miski asnayki

  hapiwaptinpas

  manam imaypas qampa kasaqchu.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Tawa-kaq taki

  86 / PUSAQ CHUNKA SUQTAYUQ

 • Mayuqa karupi

  qasilla tukuq,

  karunchasqa sunquykihina

  qamta maskaptiy.

  Ichaqa chay hina-niraq

  uchuk maqanakuyllam,

  munakusqaykipi

  munakusqaywan

  Manaam llakipayanichu

  mana kasuwaptiykiqa.

  Chayqa artikuyllam

  aysawanaykipaq.

  Atuqpa sunqu rurun

  Pichqa-kaq taki

  PUSAQ CHUNKA QANCHISNIYUQ / 87

 • Tutapa awinmi

  suwakuwarqa

  huk llaqtakunaman,

  maypi musqukuna

  runa tukuspa

  mana sunquyuq

  manchachikuqllam kanku.

  Maskamuykim

  pakakuq rusas waytapi

  kichkallanmi

  kuyayniyta

  huchkun.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Suqta-kaq taki

  88 / PUSAQ CHUNKA PUSAQNIYUQ

 • Javier Heraud Lima llaqtapi 1942 watapim paqarirqa. Payqa warmalla kasparaq El

  ro sutichasqa harawinta 1960 watapi rikurichirqa, ancha chaninchasqam chay

  watakunamantaraq kunan watakunapipas, chayraykum kay harawinqa ancha

  riqsisqam. Chaymantaqa chay watakunallapim harawiq guerrillero nisqan

  rikurimuptin Madre de Dios mayupi 1963 watakunapi wauyta tarikurqa.

  1

  Mayum kani

  Kimray rumikunanta

  Uraykuchkani

  Takyaq rumikunanta

  Uraykuchkani,

  Wayraq qellqasqan

  anninta.

  Parawan llantuchasqa

  Kinrayniykunapi

  Sachakuna sayarichkan.

  Mayum kani.

  Sapa kuti astawan

  Piasqa

  Astawan piaykusqa

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 89 96

  Mayum Kani / El ro

  Javier Heraud

  (Fredy Roncallapa runasimiman1978 watapitiqrasqan1)

  1 Kayqa qillqaqa paqarirqataq : Runa 3. Revista del INC, 1978 watakunapim.

 • Lloqllakamuni,

  Qaynapas kunampas

  Chakakuna arkunkunapi

  Kanchayta kutichichkaptin

  Uraykuni.

  2

  Mayum kani,

  Mayu,

  Tutamantapi chuya mayu.

  Wakin timpuqa

  Llamputaq

  Allinllataq. Allin

  wiachiq waykukunantan

  sumaqllata

  puririni,

  waranqa waranqa kuti

  uywakunata

  sumaq runakunata

  yakuyta upyachini.

  Punchawnimpitaq

  Warmakuna oqaman

  Qamunku,

  Tutampiataq

  Katataq waynakuna

  awinkuta

  Javier Heraud

  90 / ISQUN CHUNKA

 • awiyki samarichinku,

  Alma kaq yakuykunapa

  Llantusqa chuyaynimpi

  Rikrankuta tuichistin.

  3

  Mayun kani.

  Wakin timpu

  ataq piataq

  Sinchitaq kani.

  Nitaq kawsaymanta

  Nitaq wauymanta

  Ayqekunichu.

  Manchay paqchakunanta

  Uraykuni,

  Piaywan cheqniywan

  Lloqllakuni.

  utu utunankama

  Astawan astawan

  Rumikunata takani.

  Uywakuna ayqekun,

  Ayqespa ayqekunku

  Pampakunaman poqchiykuptiy,

  Qatakunapi

  utu rumikunata

  tarpuykuptiy,

  Mayum Kani / El ro

  ISQUN CHUNKA HUKNIYUQ / 91

 • Wasikunata qorakunatapas

  Poqchiykuptiy,

  Sonqonkunawan punkukunata

  Sonqonkunawan werpukunatapas

  Poqchiptiy.

  4

  Hinaspammi astawanraq

  Lloqllakuni.

  Chaymi sunqukunaman

  Chayayta atini,

  Chaymi yawarninkumanta

  Hapiyta atini,

  chaymi ukunkunata

  qawayta atni.

  Fiakuyniytaq

  Hawkayakun,

  ataq sacha kayman

  Tiqrakuni,

  ataq sacha hina

  Kaqlla kani,

  ataq rumi hina

  Mana kichkayoq rosas hina

  Upallakuni.

  Javier Heraud

  92 / ISQUN CHUNKA ISKAYNIYUQ

 • 5

  Mayun kani.

  Kusikuypa mana tukuq

  Mayu. am kay

  Kaykunapi puyukunata

  Musiachkani,

  am wayrata

  Uyaypi musiachkani;

  Orqokunanta mayukunanta

  Qocha pampakunanta

  Puriyniytaq

  Mana tukukuq tiqrakun.

  6

  mayu patakunanta pureq mayum kani,

  sachataq chakisqa rumitaq

  mayu patakunta pureq mayum kani,

  punkutaq kichasqa sonqutaq

  qorakunanta pureq mayum kani,

  waytataq rutusqa rosastaq

  kallikunanta pureq mayum kani

  kay pachataq chapusqa hanaq pachataq

  oroqokunanta pureq mayum kani,

  ranrataq kaisqa kachitaq

  wasikunanta pureq mayum kani,

  Mayum Kani / El ro

  ISQUN CHUNKA KIMSAYUQ / 93

 • mesataq warkusqa tiyanataq

  runakunapa ukuninta pureq mayun kani,

  sacha frutas

  rosas rumi

  mesa sonqo

  kutichisqa punku

  kutichisqa sonqo.

  7

  Chawpi punchawpaq

  Qaru warmikunapaqpas

  Takiq mayuun kani,

  Pantiwnninkupa

  Qayllampi takiq,

  Willka yakukunaman

  Uyan tikrachiq

  8

  Tutayasqa mayum kani.

  an uku uku waykunanta

  Uraykuchkani,

  Qonqasqa

  Mana reqsina

  Uchuy llaqtakunanta,

  Bitrinankupi achkallaa

  Runakunayoq llaqtakunanta

  Javier Heraud

  94 / ISQUN CHUNKA TAWAYUQ

 • Uraykuchkania.

  Mayum kani.

  am pampakunanta

  Puririchkani,

  Urpitu huntallaa

  Kinraynikunapi

  Sachakuna kachkan.

  Sachakunaqa

  Mayuwan takin

  Mayukunaataq makiykunawan

  Takiylla takin.

  9

  Lamar qochakunaman

  Chayanay timpuqa

  Kanqaam,

  Chaymi

  Chuya yakuykunata

  Putka yakunkunawan

  Chapunay kanqa,

  Kanchariq takiyta

  Tutamantapi

  Punchaw punchaw

  Upallachinay kanqa,

  Lamar qochapi awiykunata

  Mayum Kani / El ro

  ISQUN CHUNKA PICHQAYUQ / 95

 • Chuyachinay kanqa.

  Chayanqam chay punchaw.

  Hinaspan

  Hatunkaray qochakunapiqa

  Manaam poqoq chakraykunata

  Rikusaqchu,

  Qomer sachaykunata

  Manaa rikusaqchu,

  Ichpa wayrayta,

  Chuyaq hanaq pachayta,

  Putka qochayta,

  Intiyta

  Puyukunatapas ni

  Imatapas rikusaqchu:

  Hatunkaray anqas

  Hanaq pachallatam.

  Hinaspam

  Lliw tukuy imapas

  Yaku pampaman tikranqa;

  Chaypim takiypas harawiypas

  Uraykuq uchuy mayullam kanqa

  Llipipiq musuq wakuykunapi

  Tasnusqa musuq yakuykunaypi

  Tinkunampaq uraykuq

  Qatun mayukuna.

  Javier Heraud

  96 / ISQUN CHUNKA SUQTAYUQ

 • UTARI quchamanta

  Intipa kanchariynin

  Kusikuspa hatarimuchkanam

  Umanchikpi mastarikunanpaq

  TRANKA ankunapi

  Musuq wayrakunahina

  Kuyakuyniy aywirikuspa

  kuyurimuchkanam.

  KARACHA urqukunapi

  Manchay, manchay illapa

  Llipipiyastin rumiman aypachkam

  Runamasiykunatapas sipispa

  Ayqikuchkanam.

  YANAMA qawayninpim

  Llapa musquyniykum

  Chirimanta wauna

  Mana pipas musiyasqa.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 97 99

  SAUJINA

  Kuyakusqay allpallay

 • Kunan watatapuni, turichay

  Ancha rapranchikta uqarispa

  Llaqtanchikta ripukusun.

  Kunan killatam, turichay

  Mana chakinchikta samarispa

  Utqaylla pasasun.

  Kunan punchawllam, turichay

  Chinkaq kallpanchikkunata quurispa

  Llaqtanchikman chayananchik

  Kunanchallam, turichay

  awi wiqinchikta pichanakuspa

  Sunqu rurun llaqtanchikta

  Mana qawayta atisunchu.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Mana piniyuq

  98 / ISQUN CHUNKA PUSAQNIYUQ

 • Sacha kichkapi

  Qasa patapi

  Suyachkaraykim

  Imakunata musiyaspay

  Hatarimurqani

  Wayrata uyarispay

  Ripukurqani

  Yana llampu

  Ranra ampi

  Wayrahina taqrachakuqpi

  Ripuyta munayman

  Qanman utqay utqay chayanaypaq

  Hanan urqumanta

  Yawar chakichaywan

  Laqakuspay hamuchkaraniam

  awiyki qawanayrayku

  Makiyki qapinayrayku

  Atuqpa Sunqu rurun

  Ranra anpi

  ISQUN CHUNKA ISQUNNIYUQ / 99

 • rrupay jina miqjuyqun llanttuqunata

  pakariyninmanta pacha

  paymi qarqan runaqunaj yawarnenka

  AWIN CHCHIRMIYQUNANPAJJCHARI

  teofanoj qutimunkaa!

  (aqu! aqu! tata! tatata!)

  musoj runa jamunqaa

  (mama! mama! atha! atha! )

  cusi samin kqawayqunka

  tariqunkatajj manaskanta

  yuyarenkatajj wakaskanta

  qusiquspatajj wakanka

  ttisqo ttisqo liso majjta

  tatan qusichejj jamunqaa!

  sumajta takiriquspa

  mamantataj sonkochayqunka

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 101 106

  INOCENCIO MAMANI

  Teofanoj Qutimunka1

  (a Jos G. Cosio)

  1 Kay harawiqa rikurimurqa : Boletn Titikaka, 1928, n.- 19, p. 2.

 • rupayhina miquykun llantukunata

  pakariyninmanta pacha

  paymi karqan runakunaq yawarninqa

  AWIN CHIRMIYKUNANPAQCHAS

  teofanoq kutimunqaa!

  (aku! aku! tata! tatata!)

  musuq runa hamunqaa

  (mama! mama! ata! ata! )

  kusisamin qawaykunqa

  tarikunqataq munasqanta

  yuyarinqataq waqasqanta

  kusikuspataq waqanqa

  tiqsu tiqsu lisu maqta

  taytan kusichiq hamunqaa!

  sumaqta takirukuspa

  mamantataq sunquchaykunqa

  Atuqpa Chupan Riwista

  Teofanoq kutimunqa2

  (a Jos G. Cosio)

  102 / PACHAK ISKAYNIYUQ

  2 Kay harawitaqa chanka runasimiman Yuly Tacas riwistanchikpa allichasqa.

 • Chaupi kochamna walsata tankayquskiarkayqo

  llojjsimun jatun kochajj sonkonmamanta

  wakkanaj wakaynin okayqu turipajj.

  aopajjnejjta astawan kahwariyqu

  tuta ppampan chimpa orkoqunatapas.

  Ttutura chaupimanta aywirkon schkha

  waw...4 chaupi tuta kollorqunapas.

  Ripurkoanqu wakanqu kati kati purinqu.

  Q.. ppunchayri yupa chiri kaynan kasa wayra

  muyun jinantin sacchaqunatapas tusuchispa.

  Altupi rikjurin ojj yana anqa sapa

  kahwajjtin yanayan astawaan tutayan ankunapipas

  yachaynijojj jatun maestrojj chinkasqanmanta

  tuquy wakasunchis. Runa masiyquna wuake panaykuna

  yana ppachata churayququspan,

  allkoquna jina aullaspa puriyqachasunchis

  Maestronchispajj uyanta llipfipichissunchis Inti kkanchayta jina.

  Atuqpa Sunqu rurun

  Yachaynyojj jatun maestruyman3

  PACHAK KIMSAYNIYUQ / 103

  3 Kayqa paqarirqa: Boletn Titikaka, 1930, n 34, p. 4. (Kay harawipa rakinkunaqa Yuly Tacas ruwasqanmi)

  4 Kaynata churaniku edicin faksimilarpi mana allinta qawakuptin.

 • Ari waun Jos Qarlos Mariategi- payta yuyariyqu wakayqu

  kanmi kkancharkanki Tawantin Suyojj sutimpi

  yachayniykiri tuquy pachantimpin masttariqun wauykaykitajj mippuchupan.

  Kanrayqu Orko- pata yana ppachapi.

  Ruraskaykiri ojj mujjo jinan miranka

  sutiykitajjmi mana kunkay qanka

  tukuy sutiykiri rejjsepajj sonkompi kellkaskanqanka,

  okatajj tuta ppunchay sutiykita wakaychasajj sonkoypi.

  Atuqpa Chupan Riwista

  104 / PACHAK TAWAYUQ

 • Chawpi quchamana walsata tanqaykusqayku

  lluqsimun hatun quchaq sunqunmanta

  waqanaq waqaynin uqayku wawqipaq.

  awpaqniqta astawan qawariyku

  tuta pampam chimpa urqukunatapas.

  Tutura chawpimanta aywinkun schukha

  wawansi chawpi tuta quyllurkunapas.

  Rikurquwanku waqanku kati kati purinku

  Kay punchayri yupa chiri kaynan qasa wayra

  muyun hinantin sachakunatapas tusuchispa.

  Altupi rikurin huk yana anqa sapa

  qawaptin yanayan astawan tutayan ankunapipas

  yachayniyuq hatun mayistruyman chinkasqanmanta

  tukuy waqasunchis. Runamasiykuna wawqipaykuna

  yana pachata churaykukuspan,

  allqukuna hina awllaspa puriykachasunchis

  mayistrunchispaq uyanta llipipyaychisunchis Inti kanchayta hina.

  Atuqpa Sunqu rurun

  Yachayniyuq hatun mayistruyman5

  PACHAK PICHQAYUQ / 105

  5 Kay harawitaqa chanka runasimiman Yuly Tacas riwistanchikpa allichasqa.

 • Ar, waun Jos Karlos Mariategui payta yuyariyku wakayku

  qanmi kancharqanki Tawantin Suyuq sutimpi

  yachayniykiri tukuy pachantimpin mastarikun wausqaykitaq mippuchupan.

  Qanrayku urqu-pata yana pachapi.

  Rurasqaykiri huk musuq hinan miranqa

  sutiykitaqmi mana qunqay kanqa

  tukuy sutiyki riqsiqpaq sunqumpi qillqasqan kanqa,

  uqataq tutapunchay sutiykita waqaychasaq sunquypi.

  Atuqpa Chupan Riwista

  106 / PACHAK SUQTAYUQ

 • Huaraqo llaqtaqa uchuychallam. Chaypi awlitaypa wasin kara. Achka killam warma

  kaspay paywan tiyarani, vacacionispi. Huaraqo chimpampi Huarquisa kachkan,

  chaypim milagroso taytacha kachkan, agostopi fiestayoq. Uq kuti Huarkisapa

  ladumpi supayta qaqaparusqa, cuchillo kuchusqan hina. Hinaspa awlitay nin

  mamacha Marias chay llaqtanta pasachkaptin mana pipas mikuchirqachu, chaysi

  qaqa qaqaparun nispa.

  Chaymi un tuta an Chalhuankapia kachkaptiy Chuquingamanta puente

  colganteta chimpanay karqa. Manaraq chimpayta qallarichkatiy un payacha

  rikuramun, chakata chimpaykachiwaq nispa. Tumpata mancharini. Chimpachinitaq.

  Makin chirillaa kachkara. Chikachallata riman.

  Chalhuancaman chayaykuptiyku maypiraq payaqa. Maynintaraq chinkarun,

  ikutaylla. Manan rikuranichu. Chayta yuyarispa kunankama llumpayta manchakuni.

  Icha chay payachaqa kinkin wauychu karqa. Icha payqa kikin mamacha

  karqa llaqtan llaqan mikunata maskakustin.

  Ima llaqtakunapiraq astawan qaqarun mamakucha purichakuchkaptin.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, p. 107

  Puriq payachamanta

  Fredy Roncalla

 • ATUQPA SIMIN

 • Huancavelica llaqtapim kay harawi ruwaqqa

  paqarirqa, waranqa isqun pachak pichka chunka

  isqunniyuq [1959] watapi. Payqa mayistriyata

  Literatura Peruana y Latinoamericanapi Universidad

  Nacional Mayor de San Marcospi hurqunanpaq

  ruwarqa Categoras andinas para una aproximacin

  al willakuy/ Umallanchikpi kaqkuna (Seres imaginarios del mundo andino). Kayta

  ruwaspa Primer puesto en el IV Concurso Nacional de Tesis de Posgrado, de

  Maestra y Doctorado (2010) ganakurqa. Kunan punchawkunapiqa Lengua y

  Literaturatam yachachin.

  Kay liwruqa kunan watapim paqarimun. Hinaspanmi liyista tukuspa

  qawanchik imayna harawi-rimaq kay harawikunapi musiyayninta

  rikchayninkunatapas kimsa rakikunapi rikuchiwanchik.

  Chaynaspa harawiqninchikqa, qallariq rakipi "Homenaje a Padre en tres

  imgenes breves" sutichasqam taytanpa musiyayninkunata niykamun,

  chaymantapas imayna chay musiyayninkuna kawsayninpi uturisqantapas

  rikurichinmi. Kaymanta harawi-rimaq rimayta munaspa Jos Mariawan

  taytanchikkunata Egipto llaqtamanta kutimusqanta taytanpa llaqtanman

  kutimuyninwan tupachiykun.

  Hinaspanmi, harawiqninchikqa umanman taytanpa kawsayninkunata

  kutichimun. Kaymanta rimawanchik imayna taytaqa makihina harawipi rikurimun,

  ancha kaypankunawan llaqtanta saqispa runapa hatun llaqtanman llapa

  musquyninkunata apakuspan chayarqa. Chayraykum harawi-rimaq paqariq

  llaqtanta umallanpi qawananpaq taytanta uyaychaykun.

  Chawpi rakiataqmi Los hijos de Babel sutichasqa. Kaypim harawi-rimaq

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 111 - 112

  LANDEO, Pablo. Los hijos de Babel. 1era. Ed.

  Lima: Pakarina Ediciones, 2011.

 • rikuchiwanchik imayna runamasinchikkuna rikukunku chay runapa hatun

  llaqtakunapi. Chaymanta supay pachatahina kay llaqtata rikurichin. Kaypim

  harawiqninchikqa pachatikrayhina kawsakun muyuriyninta qawaykachaspa,

  chayraykum Rimaq mayuta (Ro Rmac), chakata, trinista, Estacin de

  Desamparadostapas qawaykuspa takiykum.

  Hinaspa hatun llaqtapa animanta supay pachapi yachaspahina rikurichin.

  Chaypim harawiqninchik awparunamasinkunaman willakuyninta yuyayrin,

  chaymanta mana chinki allquchan kaptin llakikum imanasqa? Runapa pachapiqa

  chay allquchakuna maqtasuta michakun supaywan mana duwiunta

  mikunanpaqrayku. Kayta yuyaspa llaqtanmanta llakikun ichaqa manam wakcha

  runahina payqa musiyakum aswanmi chay runapa llaqtankunapi musuqmanta

  hatarichin kawsayninta ichaqa paqarimusqan llaqtanta mana qunqaspa.

  Chayraykum sunqu rurunpi mana llakillachu kan ichaqa kusikuykunapas

  rikurimunku.

  Tukuq rakipiataqmi, El almuerzo desnudo sutichasqa. Kaypim

  hukllanchan llaqtakunata huk hatun pachallapihina. Harawi-rimaqqa chawpi supay

  pachapihina puririykun, kaymanta qawanchik imayna chay runapa wirpunqa

  chaskin llapa huk runa llaqtanpi yachakusqanta, chaymanta chay manchay hatun

  llaptapi llakikun mana chinki allquchan kaptinraykun.

  Kay harawikunataqa liyinapunim, ancha chaninchasqa kaninrayku. Kaypim

  imayna huk runapa llaqtanpi runamasinchikkunapa musiyayninta, musuqmanta

  ruwasqa kawsayninkunatapas rikurichimun ichaqa chay runa llaqtanpi mana

  qunqankuchu paqariq llaqtankuta, awpa willakuykunatapas umallankupim

  yachakun. (Yuly Tacas)

  Atuqpa simin

  112 / PACHAK CHUNKA ISKAYNIYUQ

 • Ua warma kayninchikmanta runasimi

  rimaqkunapaqqa, chaymanta kastillasimipi liyiytapas

  qillqaytapas yachaqkunapaqqa, ayllunchikkunapa

  takikuyninkunata yuyaqkunapaqqa sinchi kusikuyllam

  Escritura Quechua en el Per1 qillqasqa maytupa,

  suyunchikpi paqarimusqanta. Imanasqataq uqanchik allin awiyuqkuna, pisi pisilla

  awiyuqkunapas kusikullanchik chaymanta rimaykusunchik.

  Tawantinsuyu pachaman ispaakuna manaraq chayamuchkaptinku

  runasiminchikqa qillqakunawan mana takyachisqam karqa. Paykunam qillqayuq

  siminta apamustin chayamurqaku, hinaspam qillqaq siminkuwan runasiminchikta

  takyachirqaku. Chay pachakunamantam pisi pisillamantapas runasimipi qillqayqa

  qallarirqa. Imaynanpitaq, pikunataq chay pachamanta kunan pachakama runasimipi

  qillqayta wiachirqaku, ima qillqasqa maytukunataq aswan allin karqa

  runasiminchik mastarikunanpaq? Chay punimantam Julio Noriega wawqinchik

  liwrunpa kimsa rakinpi hamutaykun.

  Qallariq rakipi riman imayna alfabitu latinuman runasiminchik watasqankuta.

  Kay wataqkunataqa ibangilisadur, katekista, duktriniru sutikunawanmi riqsinchik,

  chaymi lexikun utaq wukabulariyu nisqanchik maytukunapi imaymana simikunata

  qillqasqapi churarqaku. Manam riki Tawantinsuyupa yuyayninkunata, awpa

  runankunapa imaymana kawsakuyninkunata, willkakunapi, pachamamapi iispanku

  muchayninkunata utaq imaymana willakuyninkunata, takikuyninkunata

  yuyarinapaqchu kay runasimipi qillqakunaqa paqarimurqa.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 113 - 115

  NORIEGA BERNUY, Julio E. Escritura

  Quechua en el Per. Lima, Universidad

  Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de

  Letras y Ciencias Humanas; Pakarina

  Ediciones, 2011.

  1 Qillqaqpa nisqanpihina Escritura Quechua en el Per liwruqa awpapiraqmi paqarimurqa Buscando una tradicin potica quechua en el Per (1995) sutinwan, Universidad de Miami nisqanpi.

 • Aswanmi karqa llapa nisqanchikkuna sapinmanta chutaspa

  qulluchinankupaq, llapa indiyukuna Taytachapa Sutinman watasqa kanankupaq,

  Tawantinsuyupachapi llapa imapas qunqasqa kananpaq. Runasiminchikqa qillqata

  riqsirquspanpas manay kastillasimihina aswan allin yupaychasqachu karqa.

  Noriegaqa kaypim hamutaykun Fray Domingo de Santo Thomaspa

  Lexikunninmanta, Diego Gonzlez Holguinpa Wukabulariyunmanta. Kay

  diksiyunaryukunamantam Noriegaqa nin: Son, en el caso de los vocabularios, el

  registro experimental, intuitivo, de las voces quechuas recopiladas empricamente

  y adaptadas -previa depuracin- en forma muy imperfecta a la escritura (:39).

  Chaymantaqa Konsiliyukuna nisqanchikmantapas qatiykachin: Celosos y

  temerosos de la persistencia de algn rastro de la memoria indgena en la

  evangelizacin, ordenaron la extirpacin y destruccin total de los quipus dentro

  del territorio andino. Con similar empeo, vehemencia y determinacin,

  fomentaron la destruccin selectiva de ciertas manifestaciones artsticas

  indgenas. (:39-40) Tayta Diyuspi iiy qallariyqa awpa runakunapa ancha

  llakikuyllanmi, waqayllanmi karqa, chinkasqapachapihina tiyayllam. Kay rakipitaqmi

  tarinchik qichwasimikunata kastillasimiman imayna tikraykuna kasqanmanta,

  simipura allin mana allin tinkuchisqa kasqamanta, imayna runasimipi kamachiq

  liwrukunamantapas qillqanapaq.

  Chawpi rakiqa riman runasimipi willakuykuna, harawikuna utaq litiratura

  qichwa nisqanchik paqarimusqanmanta. Manam uqanchikpunichu

  litiraturanchikmantaq qillqarqanchikchu, ninmi Noriegaqa. Istrangirukunam, aswan

  allin runasimi riqsiyninkuwan, paqarichimurqaku: La literatura quechua en el

  ambiente acadmico es un eco que renace con el impacto que causaron en el

  Per los trabajos de prestigiosos quechuistas extranjeros como Tschudi, Markham

  y Middendorf. (:63) Pirwanistakuna ninchikmi paykunata, suyunchikkunapi

  purillaspanku qawasqankumanta liwrukunapi, riwistakunapi paqarichisqankumanta.

  Noriegaqa yapaykunraqmi nisqanchikmanta: Su mrito consiste en haber

  difundido restos de una literatura incaica silenciada, raros manuscritos y canciones

  recopiladas de la poca de sus viajes, textos que en el olvido formaban ya un

  corpus evidente e innegable. (:63) Kay llamkaykunapiqa manaraqmi

  indiyukunapuniraqchu rimanku. Mana simiyuqchu uqapa kani utaqchu upa

  Atuqpa simin

  114 / PACHAK CHUNKA TAWAYUQ

 • wawallaraq sutiypi rimanaykipaq? nichwanmi kunanpachapiqa sichus

  manariqsisqanchik runakuna sutinchikpi rimayta munaptinqa. Taytachapa simin

  mastarichiqkunam; harawiqkunam, yachaysapa mistikunallaraqmi runakunapa

  sutinpi rimaspa qichwa simipi qillqarqaku, qipataam indiyukunaqa, paykunapa

  churinkunapas awinkuta allinta kichariykuspanku, Limahina hatun llaqtakunaman

  mitmaykamuspanku ayllunkunamanta rimayta qallariykunku, takikunatapas,

  harawikunatapas llakillapaq simillankupi awayta qallarinku, chay harawinkunapi

  huk kaqkunaqa pachakutiymantapas, pachatikraymantapas rimankum.

  Escritura Quechua en el Per liwrupi chiqa taripayqa chayan waranqa

  isqunpachak isqunchunka iskayniyuq watakamallam. Chaymi tukuq rakiyninpi

  riman nisqanchik pachakama harawikuna qillqasqamanta. Qallarin awpa

  qillqaqninchikkunamanta, kronista sutichasqakunamanta, chaypachakunamanta

  kunanpachakama qawaykachiwanchik hatun llaqtakunapi mitmaq runakuna

  musuqmanta imayna sapichakusqankumanta, allin umayniyuq kasqankumanta,

  ichaqa ayllunkupi apu wamaninkunata mana qunqaspa takinkuta, llakikuyninkuta,

  yuya yuyarisparaq. Imayman kunan pachakamapuni harawikuna kasqanmantaqa

  manam rimanachu. Kunan watakunapiqa allin harawiqkunam riki

  lluqsiykamuchkanku, liwrukunapas paqariykamuchkan. Ichay Julio Noriega

  wayqinchikqa chaykunamantapas hamutaykunmanraq lirpupihina llapantinmanta

  qawarikuykuspanchik hukllayllasqanhina llamkaykunanchikpaq. Chaynananta

  suyaykuspanchik saminchaykusun kay qillqasqa maytuta. Wawqinchik Juliyoataq

  apunchikkunapa kallpanwan kallpanchakuspa musuq hamutaykunata

  paqarichimuchun. (Pablo Landeo)

  Atuqpa simin

  PACHAK CHUNKA PICHQAYUQ / 115

 • May pachapipas takikunaqa runakunawan

  hukllayllasqam. awpa suyunchikpa

  takikuyninkunaqa manam tiyaykuspa

  uyarinapaqchu karqa. Takinchikkunaqa

  kunanpachakamapas llamkaysiwanchikmi.

  Tarpuykunata, kawsaykuna hallmayta, mallkikunapa rurun pallayta, uywanchikkuna

  michiytapas yanapawanchikmi. Takinchikkunaqa apukunata, pachamamanchikta

  riqsipakuytaqmi. Rawraq ankunapi purikuyninchiktapas utqayllachiqmi. Chayna

  kaspanpas ispaakuna chayamusqan pachakunamanta takinchikkunaqa wauy-

  kawsay qatiykachasqa karqa; chaymi extirpacin de idolatras nisqanchikwan

  awpa takinchikkunataqa sapinmanta qulluchiyta munarqaku. Indiyukunaqa

  takinkunawanmi supaykunata, hintilkunata wakakunatapas muchanku., nispam

  ibangilisadurkunaqa runakunapa sunqunpi takikunata chutaykacharqaku.

  Ispaakunaqa awsa kayninkuwan manay riqsirqakuchu takinchikkunapa ima

  llamkaykunapipas kallpanta.

  Kunan pachakamaqa imaymanata akaristinpas yawarninchikta

  ispaakunapa yawarninyan tinkuykachispa kawsakuyta yachanchikam.

  Chayninpipas ayllunchikkunapa yuyayninpi kanraqmi pisi pisillapas awpa

  takichakuna. Kanmi harawi takinchikkuna, qachwa takinchikkuna, uywakunapaq

  takinchikkunapas. Takinchikkunata sapapunchaw takiykuptinchikqa, tusuykuptin-

  chikqa manay ima supaypas qulluchinqaachu.

  Killa lluqsimunpi chunka kimsayuq takikuna uyariyqa pachamamanchikpa

  takikuyninta uyariykuymi, ayllunchikkunata yuyariymi, musuqmanta paqarispa

  yupinchikkunata huqariymi. Kay diskopim yuyayninchik panchirin awpa

  siminchikwan yupaychasqa. Sylvia Falcnqa pitaq?, imanasqataq takikuyninqa

  pachamamapa sunqunmantahina lluqsimun?, nispach payta mana riqsiqkunaqa

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 117 - 119

  FALCN, Sylvia. Killa lluqsimun /

  Cuando sale la luna. Disko

  kompaktu (CD) Lima, 2007.

 • tapukunku. Payqa Universidad San Marcospim umachakurqa antropologiapi,

  chaymi tayta-mamanpaq diskopi riqsipakuypipas nin: a mis padres, sortilegio

  mgico de mi cultura, cuyo amor inexhausto habr de platear por siempre el andar

  incansable de mi voz, ro adentro, hacia el corazn perpetuo de la madre tierra.

  Qawasqanchikpihina, Sylviaqa yachanmi mayman takikuynin risqanta, chaymi

  ayllukunapa yuyayninta mana qunqanchu, aswan yupaychaykuspa llanllarichin

  llapantin pachapaq. Pachamamapa mana puchukaq sunqunman takikunawan

  chayayqa tradicin nisqanchikwan tinkuchispa rimaymi. Falcnpa takikuyninpiqa

  tinkuntaqmi awpa kaywan kunanpachapi musuqkay. Rimasqanchikmantam

  Octavio Paz nin: Lo viejo de milenios tambin puede acceder a la modernidad:

  basta con que se presente como negacin de la tradicin y que nos proponga otra.

  Ungido por los mismos poderes polmicos que lo nuevo, lo antiqusimo no es un

  pasado: es un comienzo. La pasin contradictoria lo resucita, lo anima y lo

  convierte en nuestro contemporneo.1 Killa lluqsimunpi takikuna huusqaqa

  kaynam. Mawkayasqahina awpa yuyaykunam pukiyukunapi chuyay chuyay

  yakuhina musuqyachisqa puqtimun. Apuwamanikunapa, llapantin mayukunapa

  kallpanwan kallpanchakun tawantin pachaman chayananpaq.

  Tayta Inti, mama Killa, apu Qarwarasu, apu Salqantay, apu Pariaqaqa,

  Qurpuna llaqta, Chuqlluqucha yaku, Apurimaq mayu, chiwanway waytachakuna,

  kunturkuna, kukulikuna, Saramama, Aqsumama, hancha muchasqa Pachamama,

  tayta Arguedas, uqallayhina mitmaq runamasiykuna, qamkunaraykum Killa

  lluqsimun diskoqa. (Atuqpa Chupan ruwaqkuna)

  Atuqpa simin

  118 / PACHAK CHUNKA PUSAQNIYUQ

  1 Octavio Paz. Los hijos del limo / Vuelta. Editorial Oveja negra, Colombia, 1985.

 • Runasiminchik llanllarichiypiqa, ayllunchikkunapa

  yuyaynin takiachiypiqa, hancha yupaychasqanchik

  Qusqupipas Apurimaqpipas kachkanikum, tutatapas

  punchawyachispaykum llamkaykuchkaniku.

  Nisqaypihinay Qusqupi qaninpa killakunapiraq

  paqarimun Noqanchis / lliwpaq revistanchis. Kay

  riwistam runasimillapi riqsiykachiwanchik llapa qusqurana wawqinchikunapa

  llamkayninta, imayna haykayna tiyakuyninkuta. Kachkanmi Tapukuyta

  Umalliqman, chaypim Luis Florez Garca, Qusqu Umalliqta Noqanchispa

  tapukuqnin tapuykarin runasiminchikmanta, imakunapi Alcalde llamkasqanmanta.

  Tapukuyta pisillatapas kaypi liyiykusun:

  Imanaqtinmi runasiminchista rimananchis?

  Noqanchis rayku. Hamawtanchis yachachisqan hina, wawanchiskuna rayku.

  Allinta qhawakuspa reqsikunanchispaq, kawsananchispaq, tiyananchispaq,

  purinanchispaq, atn llaqtanchis kananpaq teqsimuyuntinpi, runasiminchista

  rimananchis.

  Per suyunchispi Estadonchis: Imatam ruwanan runa simi, huk

  rimaykunapas mana chinkananpaq?

  Per suyunchispi kashana Academia Mayor de la Lengua Quechua, manay

  Academiallachu tanqapakunan, huk kallpallawanmi Estado lliw umalliqkunantin

  (presidente, ministrokuna, congresistakuna, alcaldekuna ima) noqanchispiwan

  khuska astawan ruwananchis kay Programa de Gobierno Ley hina

  chaninchakunanpaq, huntakunanpaq1.

  Atuqpa Chupan Riwista

  Wata 1, Yupay 1. Lima, 2011-12, pp. 119 - 121

  Noqanchis: lliwpaq revistanchis. Per

  (Cusco), mayo 2011/ Likaykuy. Andahuaylas,

  Ao 1 N 02, Julio 2011.

  1 Marco A., Vega Cuba; Luis Flores Garca. Tapukuyta Umalliqman, Nuqanchispi. Cusco, Per. Mayo, 2011. pp. 2-3.

 • Noqanchispi qusquruna wawqinchikkunaqa (irqichantinkuna,

  sipasnintinkuna, waynantinkuna, payachantinkuna, machuchantinkunapas, miski

  asiriyllankuwanmi ritratukunapipas kachkanku. Achalawya!, nispa

  munapakunapqahina.

  Awanqaypi, tayta Arguedasmanta hatun

  rimanakuypiataqmi, ayamarqay killa tukuyllapi

  Likaykuy -Primer Peridico Bilinge- sutiyuqta

  riqsirqani. Kay piriyudikuqa Antawaylaspi

  paqarimuqmi. Runasimipi qillqakunaqa kastillasi-

  miman tikrachisqan. Kanmi runasiminchik

  llanllarinanpaq qillqakuna, tapukuykuna, sapa

  punchaw kawsakuyninchikmanta qillqakunapas,

  willakuykunapas, miski mikunakuna ruwana-

  paqpas, watuchiykunapas, warawikunapas.

  Hamutayta churaykusaq qawaykunanchikpaq:

  uqanchikpam Qichwaqa. Astawan Llanllarichisun!2 hamutayta,

  churaykusaq:

  Per suyunchikpi awpamanta pacha qapaq yachayninchikkuna kasqanta

  lliwmi yachanchik, qawa kawsaykunawan sarusqa, chiqnisqa kachakaspa,

  sunchik ukupim pak pakyan, awpa ayllunchikkunapa kawsaynin

  saqiwasqanchik.

  Chay awpa kikinchikpa qapaq kawsaykunapa hukaqninmi qichwa simi

  rimaykuna, inkakunapa aqwapaqnin kawsaq runakuna chaynataq inkakunapas

  allin allinta riqsirqaku. Inkakunawanmi aswanqa hatunman kallpanchasqa

  karqa, paykunataqmi sallqakunawan, apukunawan, pachamamapa hawanpi

  tukuy ima kawsaq ayllukunawan rimaykanakuspa allin llamkaykunata

  qispichirqaku. Hinaspapas, achka allpapi tiyaq ayllukunatam paykunaqa

  kawsayninman iichirqaku hinallataqmi lliw runakunapaq qichwa simi rimayta

  mastarirqaku.

  Atuqpa simin

  120 / PACHAK ISKAY CHUNKA

  2 Cleof, Prado Huamn; uqanchikpam Qichwaqa Aswan Llanllarichisun!. En: Likaykuy. Ao 1 No 02, Andahuaylas, Julio 2011.

 • Espaakunapa chayamusqanmanta pacha, huk kawsaykunam iichisqa,

  chullalla simita lliwman mastarispa hinallataq awpa kawsaykunata, awpa

  rimaykunataq chinkachispa kachkaptinkupas, qichwa simi rimayqa allpayuq

  ayllukunapa sunqunmantam paqarimun miski rimayninwan, llampu

  rimayninwan, mana pinqarikuspa allin qispichisqa rimaykunawan. Chaymi

  ichaqa mana qipanchaspa allinta kallpanchaspa mastarinanchik kikinchikpa kaq

  yachaykunata manataq saruchikuspa nitaq hukpa kaqninman qapipakuspa.

  Junio killapi iskay chunka kimsayuq punchawpi, Kawsachun Wiaypaq Qichwa

  Siminchik!

  Kaymi Cleof Prado Huamn paninchikpa simin. Kaymi warmikunapa simin.

  Kunan punchawkunapiqa warmipas qaripas allintaan awinchikta

  kichaparqunchik. Manaan manchakunchikchu nitaq pinqakunchikchu

  ayllunchikkunapa siminwan rimayta.

  Atuqpa Chupan Riwistamanta wakiqnin atuqmasinchikkunapaq hancha

  kuyakuyllanchik, riqsipakuyninchikpas. (Atuqpa Chupan ruwaqkuna)

  Kanqay hatun punchaw llapanchikmanta huunakuspanchik rimanakunapaq!

  Paniykuna, wawqiykuna, chaypachakama.

  Atuqpa simin

  PACHAK ISKAY CHUNKA HUKNIYUQ / 121

 • Sophie Baillon

  Sophie Baillonqa Francia llaqtamantam. Survival Internationalpi responsable de la

  comunicacinmantam Paris llaqtapi llamkapakun. Survival International nisqaqa

  tiqsimuyuntinpi comunidades indgenaskunamanmi sayapakun (www.survival.es).

  Hinaspapas Sophie Baillonqa Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones

  Orientalespim (INALCO) tawa wataa runasimita istudyachkan.

  Gloria Cceres

  Gloria Felicia Cceres Vargasqa Colta, Ayacucho llaqtamantam. Payqa isqun

  chunka watakunamantaraq runasimita Universidad Nacional de Educacin

  Enrique Guzmn y Valle [La cantuta riqsisqapi] yachachirqa, chaymanta Instituto

  Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientalespin (INALCO, Pars - Francia)

  runasimita yachachirqataq. Hinaspanmi liwrunkunata Munakuwaptiykiqa (Si t me

  quisieras), Wiay Suyasqayki huk Willaykunapas (Te esperar siempre y otros

  relatos), etc., paqarichirqa. Kay watapiataq Jos Mara Arguedaspa

  kuwintunkuna: Warma kuyay y otros relatos runa simiman tikrarqamun.

  Josphine Castaing

  Josphine Castaingqa Francia llaqtamantam. Ingeniero electronicomantam Paris

  llaqtapi llamkapakun. Hinaspapas Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones

  Orientalespim (INALCO) runasimita tawa wataa istudyachkan.

  QILLQAQKUNAMANTA

 • Edwin Chillcce

  Edwin Chillcce Canalesqa Huancapi, Ayacucho llaqtapim paqarimurqa. Literatura

  yachananpaq Universidad Nacional Federico Villarrealman yaykurqa. Hinaspanmi

  riwista de crtica literaria Nudos y Laberintos sutiyuqpi co-director karqa. Kunan

  punchawkunapiqa Secretario General del Ayllu tutapi qillqaqkunapa kanmi,

  chaymantapas mayestriyata Literatura Peruna y Latinoamericana en la UNMSM

  yachaywasipi yachachkan.

  Sylvia Falcn

  Ayacucho Huancavelicapa wawan, alln allintam takin llapan llaqtayuqkunapata

  takinkunata, aswan achkata Ayacucho llaqtamanta. Urqurunam disku Killa

  Lluqsimun sutiyuqta, kaypiqa Hatun guitarrista Daniel Kirwayo tucan llapan

  takikunapi. Kaykunata antropologa yachayninwan, llapan costumbrita, Paucar del

  Sara Sarapa takinkunata, tusuyninkunata, llapa imayna kay ayllupi

  kawsakuykunata maskan aswan riqsinanchikpaq. Payqa wawakunata runasimi

  rimayta yachachintaqmi, kay siminchik mana qunqasqa kananpaq.

  Csar Itier

  Csar Itierqa Francia llaqtamantam. Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones

  Orientalespim (INALCO, Pars - Francia) runasimita yachachin. Maskapaspa

  qillqasqan rikurichisqankunaqa runasimipi chaskisqanchik simikunamanta

  qillqaymanta, runasimipi awpaqmanta kunankama kawsasqanmanta imam

  willakun.

  Pablo Landeo

  Pablo Andrs Landeo Muozqa Huancavelicapi 1959 watapim paqarirqa. Payqa

  yachachiq, harawiq, kwintu ruwaqmi. Hinaspanmi kunan watapi Los hijos de babel

  sutiyuq harawinta paqarichimun. Qayna watapim Categoras andinas para una

  aproximacin al willakuy/ Umallanchikpi kaqkuna (Seres imaginarios del mundo

  QILLQAQKUNAMANTA

  124 / PACHAK ISKAY CHUNKA TAWAYUQ

 • andino). Sutiyuq tesista Post Grado de Letras de la UNMSM yachanapi ruwaspa

  Primer puesto en el IV Concurso Nacional de Tesis de Posgrado, de Maestra y

  Doctorado (2010) ganakurqa. Kunan punchawkunapiqa Atuqpa Chupan

  Riwistanchikpa qullananmi.

  Fredy Roncalla

  Fredy Amlcar Roncallaqa Chalhuanca, Apurimac llaqtapim 1953 watapi

  paqarimurqa. Payqa qillqaspa artesaniyata ruwaspapas achka wataa Nueva York

  llaqtapi yachakun. Liwrun Qillqasqan Canto de pjaro (1984) y Escritos mitimaes:

  hacia una potica andina postmoderna (1998) sutiyuq liwrunkunatam paqarichirqa.

  Kunan watakunapiqa blog Hawansuyo nisqantam kamachin chaymantapas ancha

  liwrukunatapas ruwachkanmi paqarichinanpaq

  Yuly Tacas (Saujina)

  Yuly Tacas Salcedoqa Limapi paqarirqa Ayacucho taytankunamanta. Runasimita

  uyarirqa uchuy warma kasparaq. Chaymanta Literaturata yachananpaq

  Universidad Nacional Mayor de San Marcusman yaykuykum, chaypim runasimipi

  qillqaytapas ancha munaspan yacharqa, chaynallataqmi qayna watatakunapi Ayllu

  tutapi qillqaqkuna sutiyuq gruputa paqarichistin Coloquio de Literatura: regiones

  del sur llapanku ruwarqaku. Kunan punchawkunapiqa Atuqpa Chupan

  Riwistapim qillqakunata tupachin.

  QILLQAQKUNAMANTA

  PACHAK ISKAY CHUNKA PICHQAYUQ / 125

 • Kay riwistaqa paqarimurqa ayamarqay

  [noviembre] killapin, 2011 watapi Imprenta El

  Andahuaylinopi Av. Los Hroes 633 - Zn K

  San Juan de Miraflores / Pichqa pachak

  riwistakuna paqarimun.

 • ISSN: 2225 - 7268

Recommended

View more >