athanasia neo neo

Download Athanasia Neo Neo

Post on 30-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Athanasia Neo Neo

TRANSCRIPT

 • EMINAPIO AANAIA

  23, , 15233210 6818220, 210 6818151

  armoniki@holisticharmony.comwww.armonikizoi.com

 • , ; , , ;

  , , ; ;

  , , ; ;

  ; , ,

  , ;

  =================================

  AONIO O TYANEY

  PO TO IOIKHTH BAEPIO IA TO ANATO TOY IOY TOY

  A A .A , , 1 .

  K , , . . . E , .

  O , , . M , . M , .

  , .K , , . O . .

  ; E , , , , , . , , . K . O .

  E P. A .

  =================================

  , , .

 • ,

  , -

  . ,

  , ( ) ( ) , ,

  , .

  ,

  .

  , , ,

  , ,

  , -

  . , ,

  , ,

  , , -

  ,

  , , -

  , ,

  . , -

  . ( , - ..) , , , . , , ,

  DNA .

  DNA , - . ,

  , .

  , ,

  , .

 • AANAIA

  1o - ; 1. O ANATO EINAI AA MIA AAH THN ETIA TH YNEIHTOTHTA.

  AA BPIKOMATE E ENA AO EIEO YNEIHTOTHTA. AYTO OY EIMATE EN AAZEI.

  2. O ANATO EKINAEI AO TH TIMH TH ENNHH KAI EINAI ENA TE EIYIKO KAI AAPAITHTO MEPO TH EEIH TO YIKO EIEO.

  3. EXOYN KOINE EMEIPIE TH IAIKAIA TH ANAXPHH TOY MATO.)ENA ENEPEIAKO MA OY BEEI KAI AKOYEI AA E BEETAI OYTE AKOYE-

  TAI. TAIEYEI EEYEPA KAI IAEPNAEI THN YH.)YNANTHH ME OHOY, AEOY YENEI.) MIA EETAH TH ZH OY MOI EXOYN TEEIEI.

  2o - . 1. EPNAME MIA AYTOEETAH AOY ANAXPHOYME AO TO MA.2. ANAEPOYME TH ZH MA, KATAABAINOYME KAI AOAIZOYME TI AO

  EXOYME NA MAOYME.3. O KAENA BINEI AYTH THN EETAH IAOPETIKA, ANAOA ME TOY POPAM-

  MATIMOY TOY.4. H KATATAH OY BINOYME META AO THN ANAXPHH AO TO YIKO MA

  EAPTATAI AO TO XAPAKTHPA MA.5. H PAMATIKOTHTA E KAE EIEO EINAI MIA POBOH TH YNEIH TO THTA.6. H ENNHH EINAI MIA OY YAPETH EMEIPIA. H ANAXPHH AO TO YI KO

  MA EINAI TO 90% AO TI EPITEI, MIA EYXAPITH EMEI PIA.

  3o - ;1. NA BPOYME TO KOO TH ZH MA.2. NA AIOOIHOYME TO XPONO KAI TA TAENTA MA.3. NA ENAPMONIOYME OE TI XEEI MA.4. NA BETINOYME THN POIKOTHTA MA YNEXEIA.5. NA KANOYME IAOIMO KAI POEYXH KAHMEPINA.6. NA AAOYME TO YTHMA TN EOIHEN MA.7. NA AEEYEPOYME AO TI POKOHEI.8. NA KAIEPHOYME ITH TO EO KAI NH TH AHINH MA YH.

  4o - .1. MOPOYME NA BOHHOYME TOY AOY NA ANTIMETIOYN TO ANATO ME HPEMIA KAI AN EYKAIPIA IA EEIH.2. MIA POOEH EINAI NA EXOYME EMEI EEPAEI TO OBO TOY ANATOY.3. YAPXOYN OE PAKTIKE BOHEIE OY YZHTHAME TO MAHMA OY

  MOPOYME NA POEPOYME TOY ETOIMOANATOY.4. KAE OPA OY BINEI KAOIO MIA AEIA EPNAEI AO 5 TAIA :

  ) APNHH, ) YMO, ) AZAPI, ) KATAIH, ) EKATAEIH.5. H IKH MA YMEPIOPA A PEEI NA ANTAOKPINETAI TO TAIO OY

  BPIKETAI O AO.

  5 - .

  6 - .

 • ANTAZEAI THN AOXPHH OY AO TO MA;

  1. ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. T ; A , ; , .

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. () ;

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  4. T , , () ;

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ___________________, - -, () ____, .

  1. :. :

  ________________________________________________________________________________________________.

  ________________________________________________________________________________________________

  2. ________________________________________________________.

  3. ______________________________________________.

  4. ( ) ( ) _______________

  5. ( ) ( ) ______________________________________________.

  6. ( ) ( ) _______________________________________________.

  7. ( ) ( ) _______________________________________.

  8. ( ) ( ) .

  9. ( ) ( ) .

  10. ( ) ( ) , __________________________________.

  11. ( ) ( ) , _________________________________

  12. ( ) ( ) .

  13. ( ) ( ) , _______________________________________________________.

  14. ( ) ( ) .

  15. ( ) ( ) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  16. ________________ - ____________________________________________________________________________________________

  17. , ( ) ( ) ( ) - . _________________________________________

  18. .

  / ____________________________________________, . ____________________________ ________________________________________________________________________________________ - .

  ______________________________________ ____________________ _________ ___________________________________ ____________________ _________

 • AHNONTA THN YH I MA

  1. (. ) . ,. .E .) Y - . _____________________________________________________) K - K. ___________________________________________________________) A (, , , , , , , ). _________________________________________________________________________________________________________________________) , , , . ________________________________________________________________________________________________________________________________) E . _____________________________________________________________________________________________________________________________) I . ________________________________________________________) . _________________________________________________) T . ______________________________________________________) . ( )

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  2. , , ; ( )

  1. _______________________________________________________________________________

  2._______________________________________________________________________________

  3._______________________________________________________________________________

  4. ______________________________________________________________________________

  3. ;

  ______________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  4. ;

  1. _______________________________________________________________________________

  2._______________________________________________________________________________

  3._______________________________________________________________________________

  4. ______________________________________________________________________________

  5. ______________________________________________________________________________

  6. ______________________________________________________________________________

  7. ______________________________________________________________________________

  8. ______________________________________________________________________________

  9. ______________________________________________________________________________

 • -

  ___________________, - . . (, , , ,, , ,

Recommended

View more >