anv) altena biesboschanv- web view agrarische natuurvereniging altena biesbosch. gegevens anbi...

Download ANV) Altena Biesboschanv- Web view Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch. Gegevens ANBI Fiscaal

Post on 05-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch.

Gegevens ANBI

Fiscaal nummer

8168.89.193

Doelstelling

De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena Biesbosch is op 20 februari 2006 opgericht. De ANV is een vereniging voor iedereen die het buitengebied in onze regio ter harte gaat. Leden zijn actief in diverse werkgroepen en ad-hoc-projecten. Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf personen. De veldcoördinator is adviseur van het bestuur. Hij coördinator van het weide- en akkervogelbeheer en van het Stimuleringskader groenblauwe diensten. De vereniging heeft ruwweg 250 leden, boeren en burgers. Hoe meer leden en donateurs, hoe groter het draagvlak om de streek verder te versterken. Iedereen die de ANV steunt, draagt een steentje bij aan een nog aantrekkelijker omgeving. Bovendien kan elk lid of donateur meepraten over de activiteiten van de vereniging. Of er zelf actief aan meehelpen. Bedrijven die donateur worden tonen daarmee dat maatschappelijk verantwoord hen ter harte gaat.

Bestuur

· Bastiaan Snoek (voorzitter), Kalversteeg 2a, Hank, tel. 0162 – 402 396

· Frans Verwer (secretaris), Kloosterpad 1, 4273DZ Hank, tel. 0681335633

· Fien Bakker (penningmeester) Schoolslag 1, Almkerk, tel. 0183 – 402 858

· Joost de Groot (lid), Neerpolderseweg 21, Giessenburg, tel. 0184-769032

· Laura Leijser (lid), Lange pad 1a, 4265TD, Genderen, tel.0416-353841

· Adviseur en coordinator: Meeuwis Millenaar, Baan 7a, 4271 BT Dussen. tel. 06 23460533

·

Beloning bestuurders

Het bestuur ontvangt geen beloning

Activiteiten

Mondelinge toelichting activiteiten werkgroepen (ledenvergadering juni 2014)

· Snoeibrigade: Dhr. Quartel geeft aan dat de groep voornamelijk hoogstamfruitbomen snoeit die een hoog landschappelijke waarde hebben. Het is geen houthakkersclub. Er zijn meer aanvragen om te snoeien dan dat er capaciteit is. Aanwas van mensen om te helpen snoeien is zeer welkom.

· Ruiterpaden: Mevr. Marianne Heijmann geeft aan dat er twee ruiterpaden in gebruik zijn, bij Jannezand en Pompveld. Er wordt gekeken naar een ruiterpad binnen de regio Sleeuwijk. Hoe dit pad eruit moet komen te zien is wel in beeld, maar het moet nog op papier. Ook voor de Noordwaard is er een plan, maar dit is nog niet ingediend.

· Streekproducten: Dhr. Van ’t Sand licht toe dat er bestuursperikelen zijn geweest, maar dat deze nu zijn opgelost. Op de boerenerfdag is een app gelanceerd. Er is een bijeenkomst geweest op de HAS Den Bosch met thema local voor local. Bij verkiezing van beste ondernemer zijn vouchers beschikbaar gesteld om een krat streekproducten te reserveren. Van de ca. 4000 vouchers zijn er een tiental ingeleverd. Van het najaar wil de groep starten om een krat streekproducten samen te stellen, samen met een investeerdersgroep, om streekproducten nog meer onder de aandacht te brengen.

· PR commissie: Na een introductie door Fien Bakker over deze nieuwe werkgroep, geeft Ries Boevé een toelichting op de Plannen. Ries Bouvé en Lilian Pruissen hebben samen met Fien Bakker een start gemaakt. Deze nieuwe commissie gaat de PR voor de ANV serieus oppakken. Er zal vier maal per jaar een nieuwsbrief uitkomen, de website wordt bijgehouden, zij zorgen voor sprekers op vergaderingen. Ook wil men de leden meer betrokken krijgen, niet alleen per werkgroep, maar iets organiseren voor alle leden. Een oproep aan alle leden om input aan de commissie te geven als men iets leuks weet.

· Gebiedscoördinator: Meeuwis Millenaar geeft aan dat het Land van Heusden en Altena zeer succesvol is op het gebied van weidevogels. De populatie groeit. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van plas-dras gebieden. Nabij de brug van Heusden hebben we de grootste populatie aan wulpen nesten.

Financiëel verslag 2011, 2012 en 2014