antisrpstvo u udzbenicima istorije u crnoj gori

Click here to load reader

Post on 24-Oct-2015

213 views

Category:

Documents

48 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Docent dr Aleksandar Stamatovi}

  ANTISRPSTVO U UXBENICIMA ISTORIJE UCRNOJ GORI

 • Docent dr Aleksandar Stamatovi}

  ANTISRPSTVO U UXBENICIMA ISTORIJE U

  CRNOJ GORI

  Izdava~:Srpsko narodno vije}e

  Za izdava~aDr Mom~ilo Vuksanovi}

  Recenzenti:Prof. dr ^edomir M. Lu~i}

  Prof. dr Ranko Peji}

  Docent dr Aleksandar Stamatovi}

  ANTISRPSTVO UUXBENICIMA ISTORIJE

  U CRNOJ GORI

  PODGORICA2007.

 • Posve}eno prijatequ istori~aru prof. dr Jovanu R. Bojovi}u (1934-1996)

 • AAko starje{ina {kole opazi, da weki nastavnik upredavawu svoga predmeta ne pola`e toliko truda,koliko je potrebno, da bi u~enici prema propisa-

  nom nastavnom planu mogli napredovati i uspijevati utom predmetu, ili ako opazi da weki nastavnik u pre-davawima udari pravcem koji se ne sla`e sa na~elimamorala i vjere pravoslavne niti s interesima dr`avecrnogorske i narodnosti srpske, ili da nepedago{kimdr`awem u {koli i van {kole potkopava disciplinuu~enika, du`an je pozvati na odgovor takvoga nastavnikai opomenuti da se pozivu svome boqe i savjesnije odaziva.

  (Zakon o nastavnicima Bogoslovsko-u~iteqske {kole,gimnazije, realka i drugih sredwih {kola u Kwa`eviniCrnoj Gori, Prosvjeta, sveska 11-12, Cetiwe, 1890.)

  7

 • UMJESTO PREDGOVORA ILI ZA[TO OVA KWIGA?

  II , . -, , ,

  , - . , - , - . , , , , . , , , - . , - : , -, , , , .

  , , , , . , - . , , , -? , , -, , , . -

  9

 • - , - . - . , , -. , , , , .

  , , , , . - . , , , - , . , , , , , ., , , - . ? - , , , , , ... !

  ? , , , , , ,. , , , , - -. , , - , . !

  , . , , -. - , , , , , a , -

  10 11

 • UVOD

  RR , , .

  -, , , . 1916. . . , 1834. 1918. . -, . - , -, , , - . . - , . , , , , , , , -, , . , - . , , , , , .

  , . - , -

  13

 • GLAVA PRVA

  NASTAVA ISTORIJE U SLU@BI FALSIFIKATA I INDOKTRINACIJE MASA

  , !

  ( , )

  DD , , , , , -

  , , , . , - , - , , , , , , -. , -, , . , -, , , , -, , , , . , , , , , , {, , -, , . -

  , - . 1875. -, . . 1876. 1878. , - , . , - , - , -, 1918. . - , . , , - oj ci , ama . . -, - -, , -- .

  , , , , - , , .

  14 15

 • . , , , , . , . , , , . , !

  , . , - , - . , - , , . , - . . - , , -, , , XIX . - , , , . , , . , , . , , , , , . .

  , -, , ,

  , , , - , , , , .

  , , , , , , . , . , , -, - , . - , -, , , . , , . , - , , , , ? -. , , , -, , .

  - , , -, . . -, , , , , - . , , , , . , . . , -. , - , .

  16 17

 • , . ., - , - 1945-1991, n : 70- - . - 1000- , - ., , , ( . , -, ). - . - , . - , . - - , . , , , - 31. 1993. , - .

  , . , . - , - . -, , , .

  , - , , , - , - , . , . - , , , . . -, , - , .

  , , -, , . , . :, , ? , , , - , . , , . , -, . - , 1945. .

  18 19

 • , ( ) !

  , : . Radovan Popovi} radio jekao profesor istorije u Ma{inskoj {koli u Podgorici.Sada radi kao prosvjetni inspektor za istoriju. - ( ) 1994. , 1986., . . , , , .

  , -, . , - , . , , - - , - , , - . , - , , , , .

  , -, , - , , - , . , XII, , XII . 4, .2 , -

  UXBENICI OSNOVNIH [KOLA

  1.

  UU , . 01-5168/2 8. 2001. -, .

  , , , . . . - , , - . , - . - 1966. , - ( ) 1972. . - , . , - 1982. - 1985. !? 1948/1988., , 1992. .1 , - , . ! , ,

  2120

  1. 1948/88. , , 1992, 161.

  2. - , , , 2001, 33.

 • , , , .6

  , , , , . -, , , -, , -, , - , , , , . , - - .

  , - , , , , , , XI . . , , , . - , , . , De admini-strando imperio ( ), 35, : , .7 ,

  , , - -.3 , - , . - .

  , - () , , , , , .4 , . , - , , -, , , XII XV , , XII XV . , , .5 , , , , . - , , , , , , . , , , , . ,

  22 23

  3. . ., 35. 4. . ., 38. 5. . ., 60.

  6. . ., 65. 7. , 2, , , 1959, 14.

 • , , :, , - .10 -, , : , , , .11

  , - , pogotovo - , , . - . , , . -, , -, -, . , . - , , , . - , -, , . , , , , -.

  . , , 33, , : - ... , ...8 , , - 34, : , . , . , .9

  , , . , , , , . - , , , , - , . , . . -, , . , , , .

  , - , . . V

  24 25

  8. . ., 61. 9. . ., 62.

  10. , 3, , 1966, 161-162.11. .

 • , V , VI 1354. . - . 1364, , , . 1375, -, . , .

  , , - , , , 1346. , 1350. , VI . , V , . , , . , .13

  , , , -, . - , - . - , , - , . . , , : .

  - , - - , , , , XII XV : , -. - , - , . .12

  - , . - , , - , , . , - , -. v , , , . , - , - , V , VI . V, , VI - . VI , - , . V, . VI , - -, .

  26 27

  12. . 2, 6213. : ,

  , , 2001, 94-95.

 • ( ), : ... , ... .17 , 1198. : ... ...18 - 1200. - : ...19

  2. -

  , 01-544/2, 13. - 2002. . , , . , - -, , , , . , , 12. 2006. , . I, . , - , .

  , - , .

  ( 1185), , , .14

  . , , . : , , . , , . - , , - . - ( 1185).15 , .

  , . , - . . , , . -, . , . , , . , . , : - , , -. - ( ), .16

  , . .

  28 29

  14. . 2, 65. 15. . ., 38. 16. , , - ,

  1966, 60.

  17. , , , 1968, 23. 18. . , 1198-1199, , 5,

  , 1925, 282. 19. , ,

  - , 1927, 176.

 • , 1996. , - 1830. , . , , (1830-1860). 1830., , , , .21

  1860. 1914. , - : 1860. 1878. , 1903. 1914. -. , 1878. 1903. , - . - , , .22 , XX , , . , .23 , , 1903. 1914. . , , XX . -, : , , . 1903. , , ? , , , , , . .

  ( ) . ( ) . - , . , . , - , , - . - , , -, , -, i, . , - , , . - . , - , , -, .

  , , , , , 1878. . , , , . , ., - . , XVIII XIX . , - 1830. , -. , - , .20 , , -

  30 31

  20. - , , , 2001, 38.

  21. . ., 54. 22. . ., 102. 23. . ., 110.

 • , 1878. , , ., . - .

  , - . , , -, (1851-1860). , : ... - - , .24

  , - , , , , . , , , , , , -, , : !. - .

  , , . , , - , : - . , , , - 19 20 . , , .25

  , , -