anna kulbicka-tondel nowy rzecznik prezydenta anna kulbicka

Download anna kulbicka-tonDel nowy rzecznik prezyDenta anna kulbicka

Post on 11-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nr 1

  7(28

  )201

  6 BE

  ZPA

  TNIE

  , w k

  ady

  pi

  tek

  Miasto, s. 5Toruskie ulice zaczynaj wielkie witowanie, sprawd, co bdzie si dziao.

  Kultura, s. 14Tradycyjnie w Toruniu dzieje si bardzo duo, w Toronto znajdziesz kalendarz kulturalny.

  Dzie Dziecka, s. 7-11Wszystko dla najmodszych. Zobacz, gdzie warto wybra si ca rodzin.

  Motoryzacja, s. 13Wygraj toyot z penym bakiem paliwa na weekend! W tym wydaniu kolejny test.

  pit

  ek, 2

  7.05

  .201

  6

  REKLAMA TRN2015052701G

  fot. Mateusz Patalon

  anna kulbicka-tonDelnowy rzecznik prezyDentaanna kulbicka-tonDelnowy rzecznik prezyDenta

  wy

  bie

  la

  nie

  z

  b

  w

  1000

  z

  - z

  Ty

  M K

  UP

  On

  eM

  -

  600 z

 • LUDZIE TORONTO

  Maciej Karczewski, toruski przedsibiorca

  jarosaw jarry jaworski, specjalista public relations,

  freak

  Majowe rekordy

  Powoli koczy si maj, peen zieleni, soneczka i przyj. Os- tatnio patrzc na dzieci w bia-ych szatkach, wspominaem wasn pierwsz komuni. Nie wiem, czy Pastwo pamitaj, co dostali z tej okazji i jak wy-

  gldao Wasze rodzinne spotkanie. Ja dostaem ze- garek. By pikny, srebrny z datownikiem. Nazywa si Paljot, a na dole mia dumny napis Made in USSR. Do tego troch sodyczy, klaser na znaczki z seri Zwierzta Polski i trylogi Sienkiewi-cza. Pamitam, e by to na tle kolegw z klasy raczej bogaty zastrzyk prezen-tw. Za na obiad po komunii przybyo do naszego domu kilka osb. By ros z praw-dziwej kury, schabowe i tort mojej mamy. Najlepszy ze wszystkich tortw na wie-cie. Ciemny piernik przeka-dany konfitur z agrestu, z kremem i zasmaanymi patkami owsianymi na wie- rzchu. Tak wiem, to byo ponad trzydzieci lat temu. Inne czasy i inne komu- nie. Ale mimo wszystko sakrament przecie nadal ten sam. Tylko oprawa

  prawdziwie sutaska. Dzi na komuni przychodzi nie-raz prawie setka goci, wy-najmuje si restauracje lub domy weselne. Na pierwszej wywiadwce w roku szkol-nym wszyscy rodzice pytaj za tylko o dat przyjcia, eby zaj owe sale. Pre-zenty pakuje si do baga-nikw kilu samochodw. Nie bardzo widz, gdzie tu jest jeszcze miejsce na Pana Boga. Czyby znw zosta, jak kiedy w Jerozolimie, wypchnity ze wityni przez kupcw i handlarzy? Powie kto, takie czasy. My-l jednak, e chyba troszk przesadzamy z tym zad-ciem, i nawet synne 500+ mona wyda lepiej (dla dzieci rzecz jasna) ni na bizantyjskie biesiady. Ale to tylko moja opinia.

  Feta na starwce

  Fryzjer, piekarz i restaurator. Niezalenie od brany, w kt-rej pracuj, stan obok siebie. Tego dnia nie bdzie liczy si utarg i ilo goci, ktra si przewinie. Pucybut zadba o o- buwie goci, restauracje zdra-dz tajniki dobrej kuchni, nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Szewska i Szczytna ju w naj-blisz sobot bd witowa. Przedsibiorcy wyjd ze swoich lokali, eby nie tylko pokaza to, czym si zajmuj, ale take

  spdzi ze sob czas. Pozna si. Wymieni radoci i troski. Porozmawia o tym, co wane, gdy wito si ju zakoczy. O prozie dnia codziennego, o problemach funkcjonowania na Starwce i o atutach bycia wa-nie tu. Dla jednych to zwyky festyn, na ktrym bdzie kilka atrakcji. Dla innych to wany dzie, w ktrym mog zaprezen-towa swoj dziaalno. I siebie. Ale najwaniejsze w tym wszyst-kim jest chyba tworzenie lokalnej spoecznoci. Wielu przedsi-biorcw mimo e pracuje obok siebie, nigdy si nie widziao. S tacy, ktrzy na co dzie yj jak prawdziwi ssiedzi. I o to wanie chodzi. W grupie sia. A w dzisiej-szych czasach budowanie wizi chyba jest najbardziej cenn rze-cz, jak mona zyska. W dobie internetu czsto znamy si tylko wirtualnie. Ale kiedy bdziemy potrzebowa prawdziwej pomo-cy, wiadomo prywatna wy-sana od anonimowej osoby nie odniesie skutku. Starwka jest

  specyficzn dzielnic, z bardzo specyficznymi uwarunkowania-mi. Jeeli kto decyduje si wa-nie tam prowadzi swj biznes, robi to z premedytacj, decyduje si z pewnych powodw. Biznes w samym sercu Torunia to pre-sti i duma. To rwnie brak par-kingw i tumy turystw. Ale ci, ktrzy zdecydowali si tam pra-cowa, nie narzekaj, dziaaj. Wychodz na ulice. Dla mnie to niezwykle wane. Kada inicja-tywa, ktra pozwala integrowa si torunianom i ktra pokazuje, e nasze miasto jest wyjtkowe, jest potrzebna. Dlatego przedsi-biorcom z Szewskiej i Szczytnej skadam yczenia: powodzenia i mnstwa klientw, tych z Toru-nia i tych, ktrzy s przejazdem. To Wasze wito, wykorzystajcie je jak najlepiej. A po fecie, niech poza wspomnieniami zostan dobre relacje oraz wzajemna wsppraca w przyszoci.

  przyjacielski potencja

  Rodzcy si przez lata pomys na Campus Hrp Pamela od pocztku opiera si na wykorzystaniu po-tencjau klubu. Wielu regularnie powracajcych do Hard Rock Pubu Pamela artystw wiatowe-go formatu to nie tylko recepta na interesujcy program koncer-towy, lecz rwnie nowe pomysy wybiegajce czasami do daleko poza rutynowe dziaania. Wielo-letnia wsppraca przewanie przeradza si w personalne rela-cje, a te odpowiednio ukierunko-wane stwarzaj nowe moliwoci.

  Dziki temu artystyczne wyda-rzenie nie jest jedynie synonimem klubowego koncertu, lecz rwnie spotkaniem z artyst w ramach zaj warsztatowych, umoliwia-jcych indywidualny, mniej for-malny kontakt z nieprzecitnymi osobowociami. Dugi wywd, cho wystarczyo po prostu po-wiedzie, e chcemy si dzieli muzyk. I to we wszystkich mo-liwych aspektach, wic jedn z naturalnych konsekwencji ta- kich dziaa s rwnie wydaw-nictwa pytowe. Zapewne rw-nie w celu dzielenia si muzy-k powsta projekt Czarny Pies, o ktrym Leszek Winder powie-dzia: To jedyne w swoim rodzaju przedsiwzicie, w ktrym udzia bior najwiksze indywidualnoci polskiego bluesa, jazzu i rocka. Kady koncert to niepowtarzal-ny program, w ktrym licz si dwiki, emocje i nastrj chwili. Jeli przyjrzymy si skadowi gru-py (Krzysztof cieraski, Ireneusz Gyk, Jan Gaach, Mirosaw Rzepa, Leszek Winder i Micha Kielak), nie

  s to sowa rzucone na wiatr. Ta supergrupa przyjedzie do Toru-nia, aby swoim koncertem i prze-prowadzonymi przed nim przez Krzysztofa Toczko warsztatami muzycznymi uwietni may ju-bileusz Campusu Hrp Pamela. Doskonaa wiadomo jest taka, e zesp Czarny Pies nie jest je-dynym gociem Hard Rock Pubu Pamela w poniedziakowy wie-czr 30 maja. Swj udzia w tym wydarzeniu (zarwno koncercie, jak i warsztatach muzycznych) zapowiedzia rwnie ceniony brytyjski gitarzysta i wokalista Keith Thompson. Wsppracuje on z klubem od ponad 10 lat, co zaowocowao kilkoma rewelacyj-nymi koncertami oraz udziaem w wydanej przez HRPP Records pycie Gorczyca i Przyjaciele. Niewane, ile lat trwa program Campus Hrp Pamela. Istotne jest to, e majc takich muzycznych przyjaci, moemy optymistycz-nie patrze w przyszo.

  kultura wygra z betonem

  S takie chwile, gdy wraca do mnie pytanie, co jest waniej-sze: kultura czy infrastruktu-ra. Duch czy beton. Spektakl teatralny czy trasa rednico-wa. Wszystko i wszyscy m-wi, e trasa i beton. Czasami przestaje mi si chcie wal-

  czy z tym pogldem. Po prostu zgodzi si i by czci wikszoci. Wte-dy wszyscy ci poklepuj, jeste swojak, ziom.Nie ja-kie dziwado wciskajce ludziom, e warto czyta Houellebecqa, choby po to, eby si z nim nie zgo-dzi. Te myli naszy mnie we Wrocawiu, podczas spotkania koalicji miast dla kultury. Nie byo tu Toru-nia, ale to drugorzdne.

  Wane byy liczby. Prowa-dzcy sesj podali, e 69% Polakw jest dobrowolnie lub z racji braku wiedzy, wykluczonych z kultury. Realne zainteresowanie i udzia w kulturze wyka-zuje 13% z nas.

  Wtedy pomylaem, kto tu naprawd jest wykluczo-ny spoecznie?! No kto? Ludzie kochajcy kultur.

  Jestemy marginesem. Me-nelami kultury. Gorszym sortem gorszego sortu.Myl o poddaniu i hodzie dla gosicieli siy betonu i asfaltu zacza cichn i kurczy si. Po chwili ju wiedziaem.

  A takiego waa! Wasze rednicowe spkaj ze staroci. Wasza infrastru- ktura pordzewieje, wasz beton si skruszy.

  Ale dopki bdzie na tej ziemi cho jeden czowiek, bdzie on mg powiedzie wiersz, zanuci motyw z o- pery, wyszepta by albo nie by.

  Wadcy betonu, jestecie pozornymi krlami wiata. Pozornymi.

  toroNtomagazyn toruski

  www.toronto-magazyn.plredakcja@toronto-magazyn.pl

  Adres:ul. Grudzidzka 79/6

  tel. 789 191 070red.nacz. aneta Lipiska-Patalon

  wydanie bezpatne

  wydawca:Interactive-Press

  aneta Lipiska-Patalon

  Reklama:reklama@toronto-magazyn.pl

  tel.789 223 013, tel.789 216 119, tel.789 223 339

  Opracowanie graficzne: Anna Paula Szmeichel

  mruff design

  Druk: Agora SA

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnociza tre zamieszczonych reklam

  MARCIN TREICHEL

  Rysowaniem i projektowa- niem graficznym zajmuje si od wielu lat. Dowiad-czenie zdoby, pracujc dla dziennikw regional-nych oraz wsppracujc z agencjami reklamowymi przy wielu rnorodnych projektach.

  aneta lipiska-patalontoronto

  Darek kowalskiHrp pamela

 • toroNtomagazyn toruski

  www.toronto-magazyn.plredakcja@toronto-magazyn.pl

  Adres:ul. Grudzidzka 79/6

  tel. 789 191 070red.nacz. aneta Lipiska-Patalon

  wydanie bezpatne

  wydawca:Interactive-Press

  aneta Lipiska-Patalon

  Reklama:reklama@toronto-magazyn.pl

  tel.789 223 013, tel.789 216 119, tel.789 223 339

  Opracowanie graficzne: Anna Paula Szmeichel

  mruff design

  Druk: Agora SA

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnociza tre zamieszczonych reklam

  - 3 -REKLAMATRN2015052702G

 • - 4 -MIASTO

  od radomia, w ktrym si urodzia, przez dziecistwo u podna tatr, krakw, po warszaw i finalnie toru.

  anna kulbicka-tonDel ,to ona zastpi aleksanDr iyck na stanowisku Miejskiego rzecznika. prac zaczyna w czerwcu.

  Anna Kulbicka-Tondel, nowy rzecznik prasowy prezydenta Torunia, opowiada o tym, jak trafia do grodu Kopernika i jak Toru skrad jej serce.

  przemierzya pani drog z poudnia na pnoc. co dziao si w trakcie tej dugiej yciowej podry d

Recommended

View more >