anketa o zadovoljstvu jednosmjenske nastave

Download Anketa o zadovoljstvu jednosmjenske nastave

Post on 24-Jun-2015

1.865 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Anketa o zadovoljstvu jednosmjenske nastave

TRANSCRIPT

 • 1. JEDNOSMJENSKA NASTAVA Grad Varadin

2. UVOD

 • 2006. godina
 • V. osnovna kola
 • 2007. godina
 • VI.iVII. osnovna kola
 • 2008. godina
 • I., II., III. i IV. osnovna kola
 • Unatrag etiri godine, odnosno poetkom 2006. godine zapoeo je projekt jednosmjenske nastave kola otvorenih vrata
 • Realizacijom prostornih i organizacijskih preduvjeta postepeno se uvodila nastava u jednoj smjeni u O

3.

 • mjerenje zadovoljstva svih sudionika projekta uenici, roditelji, nastavnici i struni suradnici

CILJ 4. Postupak istraivanja

 • kontaktiranje putem upitnika
 • formulirana otvorena i zatvorena pitanja, te davanje miljenja
 • 30% uenika,
 • 70% nastavnika, str. suradnika,
 • 55% korisnika PB,
 • 20% roditelja
 • metoda
 • uzorak

5. Broj uenika osnovnih kola 6.

 • 1118 anketiranih

Uenici 7. Bolja organizacija nastave 8. 8% uenika smatra da je bolja nastava u dvije smjene

 • provoenje vremena s roditeljimakoji rade u smjenama
 • due spavanje ,lake u dvije smjene, vie vremena za uenje i pisanje zadae,
 • vie slobodnog vremena, uitelji bili blai, manje pritiska,

9. 92% uenika daje prednost jednosmjenskoj nastavi 10. Da li ste zadovoljni dodatnim aktivnostima u koli 11. Prijedlog dodatnih aktivnosti

 • gimnastika, rukomet, odbojka, plivanje, balet, nogomet, koarka, tenis
 • vie glazbenih aktivnosti,
 • radionice iz svakog predmeta, aktivnosti na vie razliitih podruja,
 • besplatno koritenje interneta, informatika u niim razredima
 • strani jezici npr. talijanski, francuski
 • dramska grupa, modelarstvo, eko grupa, robotika, elektronika, planinarenje, kuglanje, skate, stolni tenis,
 • enski nogomet, kompjutorske igre, runi rad, ah, izrada i prodavanje stvari te pomaganje siromanima, grupa za hip hop ples, literarna grupa,
 • folklor, novinarska grupa, borbeni sportovi, maevanje,
 • filmska grupa, grupa koja bi ureivala okoli kole, grupa astronoma, debatna grupa, teaj govornitva, uenje plesova ,neto zanimljivije

12.

 • 691 anketirani

Roditelji 13. Bolja organizacija nastave 14. Prednosti jednosmjenske nastave 15.

 • Mogunost ostavljanja knjiga i pribora u koli
 • Kvalitetnija prehrana, uina i topli obrok
 • Usklaenje rasporeda viih i niih razreda,
 • Vie strunih suradnika
 • Ureenje blagovaonica

Prijedlozi za poboljanje 16.

 • 122 anketiranih

Produeni boravak 17. Broj uenika u PB u odnosu na broj uenika I-IV razreda 18. Razlozi upisa uenika 19. Zadovoljstvo roditelja 20. Zadovoljstvo uenika 21. Prijedlozi za poboljanje programa

 • i nternet i mail komunikacija i obavijesti s roditejima,
 • prilagoditiprostorza kratki odmor ,
 • druenje djece, uitelja i roditelja,
 • od 15-16 sati dodatni obrok, produeni boravak do 17 sati
 • grupe po dobi, razredima,
 • vie didaktikih igara, tv, dvd,
 • pojaanabrig aoko zada a ,

22.

 • Anketirano 190

Nastavnici, struni suradnici 23. Po vaem miljenju bolja je organizacija nastave u: 24.

 • manji umor, vea koncentracija i panja, kontinuitet radnih navika ,manje stresa u jednoj smjeni, laka i bra priprema za nastavu
 • boljasuradnjai komunikacijanastavnika,timski rad
 • vie slobodnog vremenaza osobne iobiteljsk eobavez e,
 • kvalitetnija nastavai organiziranje izvannastavnih aktivnosti , uenici discipliraniji, aktivniji, vea uinkovitost rada,provoenjerazliitih tipova nastave ,
 • vlastita uionica, kontinuitet u radu, uvjeti rada, vie danjeg svijetla, uvanje inventara u razredu
 • roditelji rade u jutro,
 • uenici ne idu po mraku kui, nema djece oko kole naveer,

Razlozi za jednu smjenu:89% anketiranih nastavnika, strunih suradnika 25. Razlozi za dvije smjene:11% anketiranih nastavnika, strunih suradnika

 • vea koncentracija, manji umor u dvije smjene
 • vie vremena za kolske obaveze, izvannastavne aktivnosti i uenje
 • financiranje smjenskog rada
 • bolji uvjeti rada
 • obavljanje obaveza, povezanost s roditeljima

26. Iz iskustva u radu s roditeljima zakljuuje se da su roditelji 27.

 • vie vremena za uenje, sudjelovanje u obrazovanju, praenje djece ,kontrola ,vie vremena za djecu,
 • laka organizacija radnog tjednaislobodnog vremena, vie vremena za izvankolske aktivnosti ,
 • djeca nisu sama ujutro, produeni boravak ,
 • radno vrijeme roditelja usklaeno s nastavom prije podne, mogunost individualnih razgovora poslijepodne ,

93% - prednosti jedne smjene kod roditelja 28. 7% - nedostaci jedne smjene kod roditelja

 • predugo traje nastava u vioj smjeni,
 • tea kontrolavie djecekoja imaju razliite rasporede poetka i trajanja nastave
 • roditelji rade u 2 smjene

29. Prema miljenju nastavnika, strunih suradnika jednosmjenska nastava je 30. Prednosti jednosmjenske nastave za uenike 88,4% nastavnika i strunih suradnika

 • k ocentracija, odmoreni, zadovoljniji, bolja disciplina , u jednaen ritam, kontinuitet u radu ,
 • vie vremena za uenje, manji gubitak vremena dolaska u kolu vie puta kroz dan, organizacijaslobodnogvremena,
 • aktivnosti izvan kole poslijepodne,
 • vie vremena s obitelji, kontrola roditelja, uklonjeni problem uvanja djece prijepodne,
 • produeni boravak u koli,

31. Nedostaci jednosmjenske nastave za uenike8,4% nastavnika i strunih suradnika

 • predugo trajanje kole bez predaha i po 10 sati, umor, pospan ost ,
 • izvannastavne aktivnosti moraju se organizirati van redovne nastave,
 • neadekvatno dograeni objekti,
 • uenici imaju manje vremena za uenje kod kue i igru

32. Da li je organizacija rada u jednoj smjeni doprinijela timskom radu 33. Miljenja nastavnika i strunih suradnika u O za poboljanja organizacije nastave u jednoj smjeni

 • rastereenje programa
 • ostavljanje udbenika i pribora u koli,
 • ruak za sve uenike,
 • vie izleta, posjete muzejima i izlobama,terenska nastava
 • viestruni hsuradni ka ,

34. Analiza rezultata

 • Rastereenje programa
 • Ostavljanje udbenika i pribora u koli (cjelodnevna nastava)
 • Vie strunih suradnika
 • Zadovoljstvo
 • Aktivnosti za poboljanje