AKTUALNO Počeo 9. Trash Film Festival - str. 2. . rujna 2014., br. 192 Pratite nas i na Facebooku: AKTUALNO AKTUALNO SPORT AKTUALNO AKTUALNO GRADOVI I OPĆINE Počeo 9. Trash Film Festival - str. 2.

Download AKTUALNO Počeo 9. Trash Film Festival - str. 2. . rujna 2014., br. 192 Pratite nas i na Facebooku: AKTUALNO AKTUALNO SPORT AKTUALNO AKTUALNO GRADOVI I OPĆINE Počeo 9. Trash Film Festival - str. 2.

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

4 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>11. rujna 2014., br. 192</p><p>Pratite nas i na Facebooku:</p><p>AKTUALNO</p><p>AKTUALNO</p><p>SPORT</p><p>AKTUALNO</p><p>AKTUALNO</p><p>GRADOVI I OPINE</p><p>Poeo 9. Trash Film Festival - str. 2.</p><p>HDZ Bednje: Borba za ouvanje pogona tek je poela- str. 4.</p><p>Dabrovi uspjeni i na otvaranja prvenstva - str. 9.</p><p>Nakon Plitvice, mogu porast vodostaja Bednje - str. 5.</p><p>Najavljen program Zeljarijade - str. 2.</p><p>Sanirano klizite u Kamenikom Podgorju - str. 6.</p><p>https://www.facebook.com/jutarnjivarazdinskilisthttps://www.facebook.com/jutarnjivarazdinskilisthttps://www.facebook.com/jutarnjivarazdinskilist?fref=ts</p></li><li><p>AKTUALNO 2.</p><p>JUTARNJI VARADINSKI, 11. rujna 2014.</p><p>Najavljen program Zeljarijade</p><p>Poeo 9. Trash Film Festival</p><p> Gospodarski sajam i sajam starih zanata, spravljanje i proglaenje najvidovekog gibaneka, veer najljepih kajkavskih popevki, zeljarska no, defile i mimohod KUD-ova i konjskih zaprega samo su neki od dogaaja ovogodinje Zeljarijade. Rije je je o 17. po redu gospodarsko-kulturno-zabavnoj manifestaciji za koju vidoveki kraj ivi cijele godine, a koja prikazuje nain ivota kakav je nekada bio, ali i sadanjost i budunost tog kraja koji je nadaleko poznat po svom zelju. I ove je godine organizator manifestacije KUD Vidovec uz suorganizaciju Udruge kuhara Varadinske upanije, Udruge ena Opine Vidovec i PZ-a Varadinsko povre. Hotel Turist i varadinski vrhunski kuhar Damir Crleni zadueni su za pripremu mega sarme od 24.000 listia zelja i velikih koliina mesa, dok je i ove godine donator zelja OPG Cafuk. Varadinska upanija pomae manifestaciju s 15 tisua kuna. Zeljarijada e se odravati od 19. do 21. ovog mjeseca. </p><p> Ivana Meseka performansom Sonata za tri bubnja i dvije motorke i rijeka grupa Let 3 koncertom na Korzu sino su otvorili 9. Trash Film Festival u Varadinu. U kinu Galerija u etiri dana festivala bit e prikazano 75 akcijskih, SF, horor i borilakih filmova iz 20 zemalja koji su u konkurenciji za etiri Zlatne motorke te petu za film po izboru publike. Zlatne motorke bit e dodijeljene u subotu u 20 sati. Ove su godine za Trash Film Festival bila prijavljena 222 filma iz 21 zemlje. U bogatom popratnom progrmu je predavanjem publicista, novinara i glazbenika Anela Jurkasa Trash u glazbi danas u 18 sati, koncertni nastupi veeras dance zvijezde 90-ih Elle i sarajevskih Bezbeli Apstraklija, sutra festivalskog benda The Fakin Lajsne i D Elvisa iz Zagreba te u subotu beogradskog Elektrinog orgazma. U salonu palae Sermage Gradskog muzeja Varadin sino je otvorena izloba Suvremena likovna interpretacija 1. svjetskog rata na kojoj su do 28. rujna izloena djela osmero autora iz Hrvatske. Izloba je popratni program festivala ija je ovogodinja tema 1. svjetski rat. </p></li><li><p>3.</p><p>JUTARNJI VARADINSKI, 11. rujna 2014.</p><p>AKTUALNO</p><p>Varadinski turizam za slovenske i maarske novinare</p><p>Komemoracija za Zvonimira Torjanca</p><p> U hotelu Lipa u Lendavi Turistika zajednica Varadinske upanije je, na poziv Hrvatskog kulturnog drutva Pomurje, slovenskim i maarskim novinarima predstavila turistiku ponudu upanije te manifestacije koje e se odvijati do kraja godine. Direktorica TZ Varadinske upanije, Elizabeta Dolenec, najavila je predstojea dogaanja: Trash Film Festival, Zeljarijadu, Varadinske barokne veeri i Festival lepoglavske ipke. Istaknula je i dobre prijateljske odnose s opinom Lendava, to pokazuje i prisutnost Varadinske upanije na Hrvatskom kulturnom danu, meunarodnoj konferenciji o turizmu, te </p><p>sudjelovanje varadinske ekipe kuhara na ovogodinjem lendavskom Bografestu. Naglasila je i nastavak daljnje suradnje u meusobnom predstavljanju kulturne tradicije pa se tako nakon nastupa KUD-a Jeek iz Beretinca u Lendavi, ove subote povodom Dana opine Beretinec oekuje uzvratni posjet Hrvatskog kulturnog drutva Pomurje. </p><p> Zvonimir Torjanac roen je u Donjem Miholjcu 14. rujna 1930. Pohaao je Studio za glumu i reiju u Zagrebu. U Varadinu je bio angairan od 1954. do 1963. godine. Od 1982. lan je HNK u Zagrebu. Odigrao je oko 50 filmskih i TV uloga. U Varadinu je glumio Jankia (S. Kolar, Svoga tela gospodar), Kneza Potemkina (G. B . Shaw, Katarina Velika), Van Waltera (F. Schiller, Spletka i ljubav), Crnakog vraa (T. Williams, Silazak Orfeja), Leonata (W. Shakespeare, Mnogo vike ni za to), Grahovca (A. enoa, Ljubica), Arnolphea (Molire, kola za ene), Ivana Petrovia (A. P. ehov, Ujak Vanja), Pavela Ljubomira (T. Brezovaki, Diogene), Johna (A. Cesarec, Ispovijed siromaha), Pubu Fabriczy-Glembaya (M. Krlea, Gospoda Glembajevi). Komemoracija u povodu smrti velikog glumca i umjetnika odrat e se u foyeru Hrvatskog narodnog kazalita u Zagrebu danas u 15 sati. </p><p> Posljednji ispraaj legendarnog glumca Zvonimira Torjanca, koji je preminuo u utorak u Zgarebu, bit e sutra u u 12.10 u krematoriju na Mirogoju.</p><p>foto: DARKO GORENAK</p></li><li><p>4.</p><p>JUTARNJI VARADINSKI, 11. rujna 2014.</p><p>AKTUALNO</p><p>HDZ Bednje: Borba za ouvanje pogona tek je poela</p><p>ivaice i konobari najlake do posla</p><p> Opinsko vijee Bednje jednoglasno je na sjednici u utorak prihvatilo inicijativu kluba HDZ-a da se Vlada, Ministarstvo financija i HBOR obavijeste o zatvaranju pogona Varteksa u Bednji. U HDZ-u ele znati je li zatvaranje pogona u Bednji predvieno predsteajnom nagodbom koja je Varteksu odobrena i ako je to tono tko je odgovoran za prihvaanje takve nagodbe i tko e preuzeti odgovornost, moralnu ili politiku, za zatvaranja poslovnog subjekta koji je zapoljavao i do 400 radnika, navodi se u priopenju HDZ-a Bednje. HDZ pozdravlja odluku Vijea o prihvaanju njihove inicijative. U toj stranci su miljenja da Opinsko vijee, kao predstavnik lokalne uprave, ima zadau postavljati pitanja privatnim tvrtkama i trait pojanjena jer je drava sa stotinama milijuna kuna pomagala Varteks, to su u konanici novci poreznih obveznika. U HDZ-u najavljuju da su borbu za ouvanje pogona i radnih mjesta tek poeli. </p><p> Tijekom prolog mjeseca Podrunom uredu Hrvatskog zavoda za zapoljavanje u Varadinu prijavljeno je 513 slobodnih radnih mjesta, to znai da je kolovoz bio neto slabiji nego srpanj. Prema 513 slobodnih radnih mjesta u kolovozu, u srpnju ih je prijavljeno 106 vie. Ipak to je 30 radnih mjesta bolji rezultat nego u istom mjesecu prole godine. Najvie slobodnih radnih mjesta, 161, prijavljeno je u preraivakoj industriji. U obrazovanju se trailo 68 strunjaka, dok su na podruju graevinarstva traena 53 radnika. Odmah iza sektora graevinarstva nalazi se trgovina na veliko i malo te popravak motornih vozila i motocikala gdje su objavljena 42 slobodna radna mjesta, a tu je i prijevoz i skladitenje s 40 slobodnih radnih mjesta. U kolovozu su se najlake zapoljavali ivai i ivaice, traeno je njih 50, zatim konobari i konobarice s 32 slobodna radna mjesta te skladini radnici, a trailo ih se 30. Traeno je i 25 radnika na proizvodnoj liniji. </p></li><li><p>5.</p><p>JUTARNJI VARADINSKI, 11. rujna 2014.</p><p>AKTUALNO</p><p>Modne revije u Lumini centru</p><p>Nakon Plitvice, mogu porast vodostaja Bednje</p><p> Ovog vikenda Lumini centar organizira predstavljanje najnovijih jesenskih trendova kroz dvije modne revije. Jesenska modna revija za odrasle poinje u subotu u 18 sati. Tijekom pet izlazaka manekena predstavit e se elegantni look, sportski look, casual look, veernji look i linija proizvoda za spavanje. Osim modne revije dostojne svake velike svjetske metropole, odrasli modni trendseteri moi e u pauzama izmeu spomenutih izlaza uivati u nastupima plesnih i glazbenih skupina. Nedjelja je rezervirana za djeju modnu reviju koja je najavljena za 11 sati. Talentirani plesai grupe Feel i drugi mali </p><p>manekeni predstavit e pet jesenskih trendova po dobnim skupinama, od najmlaih fashionista do tinejdera. Ni mali trendseteri nee ostati bez zabavnih pauza izmeu izlazaka jer modnoj reviji organizatori pridruuju zabavan sadraj. Inae, sve jesenske kolekcije koje e se predstaviti na modnim revijama dostupne su u trgovinama Lumini centra. </p><p> Nakon to je prolog tjedna Plitvica ugroavala kue u Hrastovljanu te nanijela velike tete poljoprivrednim proizvoaima na podruju opine Trnovec Bartoloveki, ovoga tjedna Bednja prijeti poplavama. Tako je juer oko podneva uspostavljeno pripremno stanje za obranu od poplava na cijelom toku rijeke Bednje. Rije je o podruju uz Bednju od ua u Dravu do Tuhovca. Zatim od Tuhovca do cestovnog mosta u Stanjevcu kraj Ivanca kao i od Stanjevca do izvora rijeke. Pripremno stanje obrane od poplave uspostavljeno je i za Trakoansko jezero, koje se nalazi u blizini izvora Bednje, kao i za pojedine dijelove uz Plitvicu. Iz varadinskog Centra 112 pojanjavaju da se uspostava pripremnog stanja za obranu od poplava vie odnosi na Hrvatske vode i njihove koncesionare te da je to priprema za eventualna daljnja postupanja ukoliko bi dolo do promjene situacije na terenu, odnosno poveanja vodostaja, u ovom sluaju Bednje. </p></li><li><p>6.</p><p>JUTARNJI VARADINSKI, 11. rujna 2014.</p><p>GRADoVI I opINe</p><p>Slijedi sanacija klizita Strupari-Glaari</p><p>Sanirano klizite u Kamenikom Podgorju</p><p> Nakon zavrene sanacije klizita na prometnici u Kamenikom Podgorju uskoro bi trebala krenuti sanacija klizita Strupari Glaari na podruju grada Lepoglave. Rije je o klizitu koje je otetilo lokalnu prometnicu, takoer na podruju Kamenikog Podgorja, i koje e biti sanirano od strane Grada Lepoglave za to e iz gradskog prorauna biti izdvojeno 610.000 kuna. - Natjeaj za izbor izvoaa radova je proveden. Ostalo je saekati albeni rok i ukoliko nee biti albi, uskoro e se krenuti u sanaciju klizita Strupari Glaari otkrio je gradonaelnik Marijan kvari podsjetivi da je Grad Lepoglava, unato injenici da je rije o nepredvienoj elementarnoj nepogodi, zahvaljujui dobrom planiranju, uspio u proraunu osigurati sredstva za sanaciju klizita kojih je na podruju grada Lepoglave nekoliko i koja bi trebala biti sanirana prije kraja ove godine. </p><p> Klizite na upanijskoj prometnici u Kamenikom Podgorju sanirano je i s prvim danom nove kolske godine kako je i najavio investitor, upanijska uprava za ceste. Preostaje samo sanirani dio prometnice asfaltirati, to e se napraviti u sljedeih desetak dana, ovisno o vremenskim uvjetima. - Iako nam vremenski uvjeti, kia koja je neprestano padala, nisu ili na ruku i u velikoj mjeri oteavali radove, uspjeli smo sanirati klizite u planiranom roku istaknuo je ravnatelj UC-a Tomislav Osonjaki, koji je s lepoglavskim gradonaelnikom Marijanom kvariem obiao mjesto sanacije klizita. Kao to je bilo dogovoreno, s poetkom nove kolske godine djeca s ovog podruja grada Lepoglave u kolu su krenula autobusom budui da su u roku odraeni radovi na sanaciji klizita zbog kojeg je promet u ovom djelu Kamenikog Podgorja bio u prekidu, zadovoljno je istaknuo gradonaelnik kvari zahvalivi UC-u i izvoau radova na potivanju rokova. </p></li><li><p>7.</p><p>JUTARNJI VARADINSKI, 11. rujna 2014.</p><p>GRADoVI I opINe </p><p>Izgradnja nogostupa u Otricama</p><p>U Knegincu prvi spremnik za odlaganje otpadnog tekstila</p><p> Projekt za kojeg su Grad Novi Marof i upanijska uprava za ceste potpisali sporazum o zajednikom financiranju i izvoenju radova na izvanrednom odravanju upanijskih i lokalnih cesta, dionica Preseno Otrice, pred svojim je zavretkom. Radi se o nogostupu u kojeg je Grad Novi Marof dosad uloio 387.000 kuna. - Izgradnja nogostupa uvertira je u izgradnju kole u Otricama kao i veliki doprinos sigurnosti na ovoj prometnici. U taj dio grada Novog Marofa UC i Grad Novi Marof uloili su neto vie od 2 milijuna kuna to je poprilino velik iznos. Uvijek nastojimo ravnomjerno jaati i razvijati sva gradska podruja i naselja, ovisno o </p><p> Kako bi se smanjila koliina otpada i ostvarili ciljevi iz Zakona o odrivom gospodarenju otpadom, primarna selekcija komunalnog otpada je jedini ispravan nain, a ujedno i financijski najprihvatljiviji za graane. Iz tog je razloga u Opini Gornji Kneginec ovih dana postavljen prvi tipski spremnik za prikupljanje otpadnog tekstila na Trgu hrvatskih branitelja u Gornjem Knegincu (kod Knekoma). Opina ima organiziran sustav primarne selekcije jer graani uz posudu za mijeani komunalni otpad imaju i posudu za odlaganje iskoristivog dijela otpada. Takoer, na svakih 100-injak domainstava postavljen je po jedan tipski kontejner za otpadano ambalano staklo. </p><p>potrebama i mogunostima objasnio je gradonaelnik Darko Hreni. Hreni najavljuje da e poeti radovi na nogostupima u Zavrju, Podevevu i Remetincu za to su osigurana sredstva u proraunu, a u proraunu za sljedeu godinu osigurat e se sredstva za nogostup u Grani koji ide u sklopu rekonstrukcije ceste, kao i za nogostupe u Sudovcu i Kljuu. </p><p>MARKeTING</p><p>Telefon:</p><p>E-mail:</p><p>+385(0)99 390 5000</p><p>marketing@jutarnji-varazdinec.com</p><p>mailto:marketing%40jutarnji-varazdinec.com?subject=</p></li><li><p>8.</p><p>JUTARNJI VARADINSKI, 11. rujna 2014.</p><p>DRUTVo</p><p>Aktivnosti izviaa Siriusa</p><p>Dvije akcije darivanja krvi u Ivancu</p><p> Nakon zavretka protekle kolske godine lanovi Odreda izviaa Sirius iz Varadina nisu mirovali ve su imali niz ljetnih aktivnosti. Tako su u lipnju bili na dvodnevnom izletu u Vinicu uz posjet Arboretumu Opeka te tvravi Vinica. U kolovozu je uslijedilo desetodnevno logorovanje. Desetak lanova odreda, zajedno s 30-ak izviaa iz Krapine, sudjelovalo je na logorovanju u Vrsaru. Izviai su bili podijeljeni u dvije patrole izviaa, jedno jato poletaraca te patrolu brana, a svaka patrola preuzimala je zaduenja, kao to su nono deuranje, pomaganje u kuhinji, briga za sanitarije i smee kao i deurstva na plai. Organizirana su dva izleta, u Dino park u Funtani i u Limski zaljev. Za jesen je u planu nekoliko jednodnevnih izleta u bliu okolicu Varadina, sudjelovanje na izviakom natjecanju u Krievcima te organiziranje ve tradicionalne aktivnosti Ulicama Varadina. Provest e se i akcija upisa novih lanova osnovnokolskog uzrasta koja e se u slijedeim tjednima odrati u osnovnim kolama u Varadinu te osnovnoj koli u Trnovcu. </p><p> Nastavljajui s organiziranjem i prikupljanjem potrebnih doza krvi Gradsko drutvo Crvenog kria Ivanec organiziralo je dvije vrlo uspjele akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a u obje su prikupljene 144 doze krvi. U akciji 27. kolovoza najvei broj darivanja imali su Franci Pintari (111 darivanja) i Ivan iek (99 darivanja), a u akciji 2. rujna najvei broj darivanja od djelatnika iz Itasa imali su eljko Matuec (91 darivanje) i Josip Poje (89 darivanje). Od ena darivateljica krvi najvei broj imale su Zdenka Hunjet (78 darivanja) i tefanija Mudri (65 darivanja). Akcija je odrana u dvorani Gradskog drutva Crvenog kria Ivanec, a prikupljanje krvi odradili su djelatnici Odjela za transfuzijsku medicinu Ope bolnice Varadin. Za sve darivatelje krvi Gradsko je drutvo osiguralo zahvalni obrok i pie. GDCK Ivanec zahvaljuje poduzeu Ivkom koje je i ovog puta osiguralo besplatni parking za dobrovoljne darivatelje. </p></li><li><p>9.</p><p>JUTARNJI VARADINSKI, 11. rujna 2014.</p><p>SpoRT</p><p>Varadinski polumaraton 21. rujna</p><p>Dabrovi uspjeni i na otvaranja prvenstva</p><p> U tijeku su posljednje pripreme za 20. Brooks Varadinski polumaraton koji e se trati u nedjelju, 21. rujna, sa startom u 10 sati na stadionu Sloboda. Varadinskom Trkakom klubu Marathon 95, organizatoru utrke, za polumaraton se do juer prijavilo 215 trkaa i trkaica iz Hrvatske i inozemstva. Prijave su mogue na internetskoj stranici kluba www.marathon95.hr, a valja napomenuti da je iznos startnine do 16. rujna 100 kuna, a nakon tog...</p></li></ul>

Recommended

View more >