agencijsko novinarstvo

Download Agencijsko Novinarstvo

Post on 11-Jun-2015

1.144 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Agencijsko novinarstvo

Dinko Gruhonji

AGENCIJE

Glavne svetske novinske agencije: Agence France-Presse (AFP): osnovana 1835. godine, sedisste agencije je u Parizu Reuters: Osnivac je Paul Julius Reuter, nemaccki Jevrejin. Prvo je za prenos poruka izmedju Brisela i Ahena koristio golube-pismonosse, a 1851. osnovao je agenciju i pocceo da prenosi izvesstaje sa berze, izmedju Pariza i Londona pomochu novog podmorskog kabla Dover-Kale. Sedisste Rojtersa je u Londonu

AGENCIJE

AP (Associated Press): americcka novinska agencija ccije je sedisste u Njujorku. Osnovana 1848. godine Agencije u zemlji i u regionu: Tanjug, Fonet, Beta, Hina, Fena, Srna, Sta (Slovenska tiskovna agencija), Makfax, Mina, Ata (albanska)

AGENCIJE

Sloboda izrazzavanja: Pravo na javnu recc i na slobodno novinarstvo Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (UN, 1948) Evropska konvencija o ljudskim pravima (Savet Evrope, 1950) Deklaracija o pravima postupanja novinara (IFJ, 1954)

AGENCIJE

Svako ima pravo na slobodu izrazzavanja. Ovo pravo ukljuccuje slobodu missljenja, sloboduprimanja i prenossenja informacija i ideja, bez messanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj cclan ne spreccava drzzave da zahtevaju dozvole za rad od radio, televizijskih i filmskih kompanija (Evropska konvencija o ljudskim pravima)

AGENCIJE

"Prva i najvazznija obaveza novinara jeste da posstuje istinu i pravo javnosti da zna istinu. Ispunjavajuchi tu obavezu, novinar che uvek braniti principe slobode posstenog prikupljanja i objavljivanja vesti, i prava na korektan komentar i kritiku." (Deklaracija IFJ o principima postupanja novinara)

AGENCIJE

Razlika izmedju agencije i ostalih medija: Novinska agencija se NE OBRACHA DIREKTNO krajnjem korisniku (slussaocu/gledaocu/ccitaocu). Glavni korisnici njenih proizvoda su mediji, elektronski i sstampani. Servise novinske agencije ("tiker") koriste i strani novinari, vladine ustanove/agencije, politiccke partije, NVO kao i svi za cciju je delatnost neophodno da budu u toku sa dnevnim zbivanjima u politici, ekonomiji, kulturi, sportu Zadatak agencije je da brzo, taccno i nepristrasno izvesstava o nekom dogadjaju/drusstvenom procesu koji je od javnog interesa

AGENCIJE

Posebni agencijski servisi: Velike svetske agencije, ali i manje, nacionalne novinske agencije imaju, u celini gledano, dve grupe servisa: generalni (ili opssti, namenjen velikom broju domachih ili stranih korisnika, koji obuhvata razliccite vrste dogadjaja od nacionalnog, regionalnog ili ssireg znaccaja) i posebne servise za medije koji prate dogadaje samo u pojedinim oblastima (ekonomija, vojska, kultura, medicina, zabava, berze, sport, nauka...)

AGENCIJE

Agencijski novinar Rad u novinskoj agenciji/agencijsko novinarstvo ima dosta dodirnih taccaka sa radom u elektronskim i sstampanim medijima, ali se i razlikuje u jednoj znaccajnoj stvari - to je naccin na koji se sagledava i obradjuje neki dogadjaj, pojava ili trend. Dok je za radio i TV stanice ili listove i portale komentarisanje pojedinih dogadjaja ili pojava ili zastupanje odredjenih opcija "dopussteno" i oduvek spada u praksu - naroccito sstampanih medija - jedno od osnovnih pravila agencijskog rada je izvesstavanje (bilo u kojoj formi) zasnovano na ccinjenicama i bez ikakvog komentara, dakle, nepristrasno.

AGENCIJE

Agencijsko novinarstvo: Novinska agencija obezbedjuje kompletnu, preglednu i jasnu informaciju o nekom dogadjaju, ideji ili missljenju, ali ne i autorski komentar toga. Komentar struccnjaka ili ucesnika dogadjaja smatra se delom kompletne informacije o dogadjaju, ideji ili missljenju

AGENCIJE

Agencijska vest: Ko, ssta, zassto, gde, kada i zassto Idealna agencijska vest je univerzalna, jasna i razumljiva kako lokalnom ccitaocu, tako i onome koji se nalazi hiljadama kilometara daleko Vest mora da bude aktuelna, jasna, kompletna, razumljiva, precizna, a iznad svega TACCNA! Background

AGENCIJE

Blagovremenost i brzina: su pojmovi koji se ccesto poklapaju, ali postoje situacije kada che vest iz objektivnih razloga kasniti, ali che biti blagovremena (niko je pre toga nije objavio, na primer). Brzina je jedan od kljuccnih pojmova koji se vezuje za pojam agencije, ali ne treba tezziti brzini na usstrb drugih vazznih odrednica: taccnosti, pouzdanosti, preciznosti

AGENCIJE

Ekskluzivna vest: uvek je posebna vrednost medija koji je obelodanjuje. To vazzi i za agencijske vesti. Da bi vest bila ekskluzivna, potrebno je da se objavi pre nego ssto to uccini bilo koji drugi medij

AGENCIJE

Svaka vest mora da sadrzzi IZVOR. To znacci da je ono o ccemu se pisse video sam novinar ili je recceno na konfereniji za novinare, u izjavi, na mitingu, sastanku, preneseno iz novina ili sa radija Vest bez izvora ne sme da se emituje. Izuzetno, novinar, u dogovoru sa urednikom, mozze da se poziva na anonimne izvore, cciji identitet redakcija mora da zna, ali zbog nekog odredjenog razloga, ne zzeli da otkrije. Novinar, suoccen sa politicckim ili drugim pritiskom, svoj izvor mora da ccuva. U tome treba da ga sstiti redakcija

AGENCIJE

Vest treba da je maksimalno SAZZETA, bez ijedne suvissne recci. To se ubraja u veoma bitan posao novinara. Mnogi novinari ispravno misle da onaj, koji je uspeo da savlada vesstinu pisanja vesti, mozze sa lakochom da se oproba i u drugim novinarskim zadacima Vest treba da je PREGLEDNA, razumljiva, pisana jednostavnim stilom. Jedna reccenica jedna misao. Jedna misao - jedan pasus. Pisati samo ono ssto je jasno i ssto je autor vesti razumeo, jednostavnim i direktnim jezikom

AGENCIJE

INFORMISANOST: Da biste bili novinar morate biti INFORMISANI! Izuzetno vazzan dao novinarskog posla, bez obzira na to da li je vest ili druga forma informacije, jeste izbor, selekcija iz mnosstva detalja, na osnovu koje che se sastaviti tekst. Ne mozzete praviti izbor informacija ako niste informisani. Ne mozzete pratiti dogadjaje ako niste informisani

AGENCIJE

SISTEM FIOKA Vest treba da je napisana u obliku FIOKA, ssto znacci da pasusi ccine celinu, i mogu se po potrebi izbaciti, a da se celina bitno ne narussi. Nijedan paragraf ne sme da bude duzzi od pet redova. Ima izuzetaka, kada se, na primer, citiraju tekstovi, dokumenti ili nabraja tekst nekog sporazuma. To, ipak, ne vazzi i za lid, koji ne bi trebalo da predje ccetiri reda Tekst NE SME da bude organizovan HRONOLOSSKI. Najvazznije ccinjenice idu napred, a manje vazzne i dodatna objassnjenja slede. To omoguchava korisnicima da mogu da skrate tekst prema potrebi, ali da on i dalje bude u potpunosti razumljiv

AGENCIJE

Uvek treba imati OBE STRANE - ako neko optuzzi nekoga za nessto, vest mozze da se emituje bez druge strane samo ako onaj ko optuzzuje ima toliki autoritet da je to ssto optuzzuje vest sama po sebi. Odmah potom treba trazziti drugu stranu. Ako druga strana ne zzeli da reaguje ili je nedostupna to treba da se vidi u tekstu "Taj i taj nije danas zzeleo (nije bio dostupan za komentar) da reaguje na te i te navode

AGENCIJE

TREBA IZBEGAVATI dosadne i nepotrebne opise, suvissne recci, otrcane recci, banalnosti, lepe figure, izraze kao: bolja polovina, otac nacije, zub vremena, dnevno svetlo, zemni ostaci, lepeza, argumenata, zeleno svetlo, majstori (fudbaleri ili kossarkassi) itd. TREBA IZBEGAVATI ironiju i cinizam, insinuacije i druge komentatorske forme kazivanja koje konkretnoj vesti oduzimaju kredibilitet

AGENCIJE

Agencija je prema definiciji objektivna i nikada se ne stavlja ni na jednu stranu u sporu, ili politicckom ili vojnom sukobu. Raznovrsnost klijenata joss je vecha obaveza. Zbog toga se ne mogu autorski upotrebljavati izrazi kao ssto su "hegemonista", "secesionista", "bandit", "saboter", "oslobodilac", "patriota", koji sugerissu stav autora vesti. Nikada se ne smeju upotrebljavati bilo kakve politiccke kvalifikacije, tipa: "izdajnik", "imperijalista", "fassista", "revizionista", "leviccar" itd. Takvi izrazi koriste se samo u citatu. Takodje, treba izbegavati i preterano pohvalne izraze, kao i izraze odussevljenja. Novinar nikada ne sme da navodi liccno missljenje o ljudima i dogadjajima o kojima izvesstava

AGENCIJE

AGENCIJSKI PROIZVODI: Tekstovi Audio prilozi Video prilozi Fotografije Graficcki prilozi

AGENCIJE

TEKSTOVI: Tekstovi su "proizvodi" koji se emituju kroz generalni servis i posebne servise U tekstove se ubrajaju vesti iz dnevnog servisa, ekonomskog, sporta, kulture, zanimljivosti, ssou biznisa, vojvodjanskog servisa, servisa cclanaka, pregledi, najave, kalendar Pod odrednicu "tekstovi" ubrajaju se i specijalni tekstovi, u sluccaju Bete to su: Beta Week, Beta News, Defence, Monitor, WAP, javni internet sajt (koji obuhvata i dokumente, Tribunal, servise na manjinskim jezicima), kosovski sajt, CCiste ruke, Kriminal net...

AGENCIJE

DATIRANJE, POTPIS: Svi tekstovi poccinju osnovnim elementima datiranja, tj. nazivom mesta odakle se ssalje, datumom i imenom agencije koja je prenosi, na kraju svake mora da stoji (Kraj), inicijali autora, obradjivacca vesti i dezzurnog urednika. Primer: BEOGRAD, 24. aprila 2003. (Beta) (Kraj) aut/urd Ako je tekst kompiliran iz dva izvora, mogu se navesti dva grada: NOVI SAD/KRAGUJEVAC, 1. maja 2006. (Beta)

AGENCIJE

SLAG Slag sadrzzi tri recci. Prva oznaccava servis: ZEM - vesti iz Srbije REG - vesti iz ex Yu, Rumunije, Bugarske, Grccke, Albanije i Turske SVT - vesti iz sveta (drusstvo i politika) SPT - sportske vesti ZAN zanimljivosti EKO - ekonomske vesti iz zemlje i sveta KUL - vesti iz kulture iz zemlje i sveta LOK - vesti za lokalni servis za Vojvodinu INT - vesti za javni internet sajt WAP - vesti za WAP portal

AGENCIJE

SLAG: Druga recc u slagu se najccessche odnosi na mesto ili zemlju odakle je