Acte Normative

Download Acte Normative

Post on 04-Jul-2015

145 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>CULEGEREDE ACTE NORMATIVEPRIVINDAZILUL(texte i extrase la data de 15 iunie 2004)Centrul de Drept al AvocailorChiinu 2004CZU 233=23Ediia a fost finanat de Reprezentana naltului Comisariatal Naiunilor Unite pentru Refugiai n Moldovacare nu subscrie i nu rspunde de coninut.Selectarea actelor cuprinse n acest volum s-a fcut pe baza importaneilor. Aceste acte constituie punctele de referin n nsi evoluia dreptuluinaional al Republicii Moldova. Culegerea va fi un bun i util instrumentpentru experii strini i specialitii n materie de drept, pentru persoaneleinteresate n obinerea statutului de refugiat i pentru cele solicitante deazil. Se adreseaz judectorilor, procurorilor, avocailor, consilierilor ju-ridici,organelordepoliieideurmrirepenal,cardelordidacticedinnvmntuljuridicialtorpersoanepecareiintereseazfenomenulrefugiului i al azilului.Conductori de ediie: Igor CIOBANU, consilier juridic ICNURdr. Alexei BARBNEAGR, preedinte CDACoordonator ICNUR: Tatiana CIUMACoordonator CDA: Irina BOBEICUResponsabil de ediie: Maria HADRCDescrierea CIP a Camerei Naionale a CriiCulegeredeactenormativeprivindazilul(texteiextraseladatade1iunie2004). Ch.: 2004 (Tipografia Sirius). 488 p.ISBN 9945-5409233=23 Centrul de Drept al Avocailor Direcia Principal pentruISBN 9945-5409 Refugiai, Chiinu, 20043CUPRINSForeword (UNHCR) ......................................................................................... 9Cuvnt nainte (ICNUR) ................................................................................... 11Argument (Centrul de Drept al Avocailor) ...................................................... 13Prefa (Direcia Principal pentru Refugiai) .................................................. 16Seciunea I: ACTE JURIDICE INTERNAIONALEINSTRUMENTE UNIVERSALE ................................................................ 18Declaraia Universal a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 ............... 19Convenia privind statutul refugiailor din 28 iulie 1951................................... 22Protocolul privind statutul refugiailor din 04 octombrie 1967 ......................... 38*Convenia referitoare la statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954 ............. 41*Convenia referitoare la reducerea cazurilor de apatridiedin 30 august 1961 ......................................................................................... 57Convenia Internaional cu privire la Drepturile Copiluluidin 20 noiembrie 1989 .................................................................................... 68Convenia mpotriva Torturii i altor Pedepse ori Tratamentecu Cruzime, Inumane sau Degradante din 10 decembrie 1984...................... 70Convenia Internaional privind Eliminarea Tuturor Formelorde Discriminare Rasial din 21 decembrie 1965 ............................................ 72Convenia asupra Eliminrii Tuturor Formelor de Discriminarefa de Femei din 18 decembrie 1979 ............................................................ 75Convenia cu privire la protecia persoanelor civilen timp de rzboi din 12 august 1949 .............................................................. 78I Protocol Adiional la Conveniile de la Geneva,semnate la 12 august 1949, referitor la proteciavictimelor conflictelor armate internaionale din 10.07.1977 ........................... 83Protocolul II Adiional la Conveniile de la Geneva,semnate la 12 august 1949, referitor la protecia victimelorconflictelor armate fr caracter internaional din 10.07.1977 ........................ 84Pactul Internaional cu privire la Drepturile Civile i Politicedin 16 decembrie 1966 ................................................................................... 85Pactul Internaional cu privire la Drepturile Economice,Sociale i Culturale din 16 decembrie 1966.................................................... 87ACTE ALE NALTULUI COMISARIATAL NAIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIAI (ICNUR) ........................ 88Statutul Oficiului naltului Comisar al Naiunilor Unite pentru Refugiai,aprobat prin Rezoluia 428(V) a Adunrii Generale ONUdin 14 decembrie 1950 ................................................................................... 88*Republica Moldova nu este parte la actul respectiv.41Traducere neoficial a ICNUR n Moldova.Concluziile Comitetului Executiv al ICNUR1.................................................... 93a) Concluzii generale privind protecia internaional .................................... 93(Nr. 81 (XLVIII) 1997) .............................................................................. 93(Nr. 85 (XLIX) 1998) ............................................................................... 96(Nr. 87 (L) 1999 ) .................................................................................... 101(Nr. 89 (LI) 2000 ) ................................................................................... 105b) Azilul .......................................................................................................... 107(Nr. 5 (XXVIII) 1977) ............................................................................... 107(Nr. 6 (XXVIII) 1977) ............................................................................... 107(Nr. 8 (XXVIII) 1977) ............................................................................... 108(Nr. 12 (XXIX) 1978) ............................................................................... 109(Nr. 15 (XXX) 1979) ................................................................................ 110(Nr. 22 (XXXII) 1981) .............................................................................. 112(Nr. 28 (XXXIII) 1982) ............................................................................. 115(Nr. 30 (XXXIV) 1983) ............................................................................. 116(Nr. 58 (XL) 1989) ................................................................................... 117(Nr. 80 (XLVII) 1996) ............................................................................... 119(Nr. 82 (XLVIII) 1997) .............................................................................. 121(Nr. 91 (LII) 2001) ................................................................................... 123(Nr. 93 (LIII) 2002) .................................................................................. 124(Nr. 94 (LIII) 2002) .................................................................................. 126c) Actele de identitate ale refugiailor ............................................................ 129(Nr. 35 (XXXV) 1984) .............................................................................. 129(Nr. 49 (XXXVIII) 1987) ........................................................................... 130d) Reunificarea familiei .................................................................................. 131(Nr. 24 (XXXII) 1981) .............................................................................. 131(Nr. 88 (L) 1999) ..................................................................................... 132(Nr. 47 (XXXVIII) 1987) ........................................................................... 133(Nr. 84 (XLVIII) 1997) .............................................................................. 135(Nr. 7 (XXVIII) 1977) ............................................................................... 137(Nr. 17 (XXXI) 1980) ............................................................................... 137(Nr. 44 (XXXVII) 1986) ............................................................................ 138e) Repatrierea voluntar ................................................................................ 139(Nr. 18 (XXXI) 1980) ............................................................................... 139(Nr. 40 (XXXVI) 1985) ............................................................................. 1405f) Sigurana personalului ICNUR i a altui personal umanitar ...................... 142(Nr. 83 (XLVIII) 1997) .............................................................................. 142(Nr. 96 (LIV) 2003) .................................................................................. 144(Nr. 97 (LIV) 2003) .................................................................................. 146(Nr. 98 (LIV) 2003) .................................................................................. 149g) Note cu privire la protecia internaional .................................................. 154(A/AC.96/965 din 11.09.2002) ................................................................... 154(A/AC.96/975 din 02.07.2003) ................................................................... 154Acord de cooperare ntre naltul Comisariat al Naiunilor Unitepentru Refugiai i Guvernul Republicii Moldova ............................................ 155INSTRUMENTE REGIONALE .................................................................. 164A. Consiliul Europei ................................................................................ 164Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omuluii a Libertilor Fundamentale din 04 noiembrie 1950 .................................... 166Protocolul nr. 4 al CEDO din 16 septembrie 1963 .......................................... 172Protocolul nr. 6 al CEDOprivind abolirea pedepsei cu moartea din 28 aprilie 1983 ............................... 172Protocolul nr. 7 al CEDO din 22 noiembrie 1984 ............................................ 173Protocolul nr. 12 al CEDO din 04 noiembrie 2000 .......................................... 174*Protocolul nr. 13 al CEDO cu privire la abolireapedepsei cu moartea n orice mprejurri din 03 mai 2002 ............................. 176Convenia European de Extrdare din 13 decembrie 1957 .......................... 179Convenia European cu privire la Cetenie din 06 noiembrie 1997 ............. 190Convenia European de Asisten Juridicn Materie Penal din 20 aprilie 1959 ............................................................. 192Convenia despre recunoaterea calificrilor referitoare lastudiile superioare din regiunea European din 10 aprilie 1997 ..................... 193Carta Social European Revizuit din 03 mai 1996 .................................. 195*Acord European asupra transferului responsabilitiicu privire la refugiai din 16 octombrie 1980 ................................................... 220*Acord European privind suprimareavizelor pentru refugiai din 20 aprilie 1959 ...................................................... 230Recomandarea nr. 1440 (2000) a Adunrii Generalea Consiliului Europei. Dreptul de azil n statele membreale Consiliului Europei i ale Uniunii Europene .............................................. 232Recomandarea nr. 1475 (2000).Cererea de azil pe aeroporturile europene ..................................................... 235Recomandarea Rec (2001)18 a Comitetului Minitrilorctre Statele membre privind protecia subsidiar .......................................... 2386Recomandarea 1544 (2001). Sistemul de propiskaaplicat migranilor, solicitanilor de azil i refugiailorn Statele membre ale Consiliului Europei: efecte i remedii .......................... 240B. Tratate bilaterale i CSI ...................................................................... 243Convenia CSI cu privire la asistena juridic i raporturile juridicen materie civil, familial i penal din 22 ianuarie 1993 ............................... 243Tratat ntre Republica Moldova i Republica Lituaniacu privire la asistena juridic i la raporturile juridicen materie civil, familial i penal din 09 februarie 1993 ............................. 245Tratat ntre Republica Moldova i Federaia Rus cu privirela asistena juridic i raporturile juridice n materie civil,familial i penal din 25 februarie 1993 ........................................................ 246Tratat ntre Republica Moldova i Republica Letoniacu privire la asistena juridic i la raporturile juridicen materie civil, familial i penal din 14 aprilie 1993 .................................. 248Tratat ntre Republica Moldova i Ucraina privind asistena juridici relaiile juridice n materie civil i penal din 13 decembrie 1993.............. 250Tratat ntre Republica Moldova i Romniaprivind asistena juridic n materie civil i penal din 06 iulie 1996 ............. 251Acord privind colaborarea statelor membre ale ComunitiiStatelor Independente n lupta cu migraia ilegal din 06 martie 1998 ........... 253Acord privind colaborarea statelor membre ale ComunitiiStatelor Independente n lupta cu terorismul din 04 iunie 1999 ...................... 257Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Poloniaprivind preluarea i transferarea persoanelor aflate nelegitim pe teritoriileRepublicii Moldova i Republicii Polonia din 15 noiembrie 1994 .................... 266Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Ucraineiprivind preluarea i returnarea persoanelor la frontiera de statmoldo-ucrainean din 11 martie 1997 ............................................................. 269Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Ungarecu privire la preluarea i transferarea persoanelor aflate nelegitim pe teritoriulRepublicii Moldova sau al Republicii Ungare din 04 iunie 1997 ..................... 273Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Romnieiprivind readmisia strinilor din 27 iulie 2001 ................................................... 278Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Lituaniaprivind readmisia persoanelor cu intrare sau edere ilegal pe teritoriulRepublicii Moldova sau al Republicii Lituania din 06 decembrie 2001 ........... 282Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Italieneprivind readmisia persoanelor cu edere ilegal din 03 iulie 2002 ................. 2877Seciunea II: ACTE JURIDICE NAIONALELEGI .......................................................................................................... 294Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994 ............................................... 294Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002 ........................................................... 303Codul de procedur civil nr. 225-XV din 30.05.2003 ..................................... 305Codul penal nr. 985-XV din 18.04.2002 .......................................................... 313Codul de procedur penal nr. 122-XV din 14.03.2003 .................................. 315Codul cu privire la contraveniile administrative din 29.03.1985 ..................... 324Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003......................................................... 328Codul familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000 ..................................................... 333Legea Republicii Moldova cu privire la statutul refugiailor,nr. 1286-XV din 25.07.2002 ............................................................................ 336Legea Republicii Moldova cu privire la sta...</p>