A Kolozsvári Nyomdászat Története

Download A Kolozsvári Nyomdászat Története

Post on 15-Jul-2016

17 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A Kolozsvri Nyomdszat Trtnete

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Ferenczi Zoltn</p><p>A kolozsvri nyomdszat trtnete</p><p>KiadjaA Kolozsvri Keresk. s Iparkamara</p><p>KolozsvrAjtai K. Albert magyar polgr knyvnyomdja, 1896.</p></li><li><p>2TARTALOM</p><p>ELSZ.</p><p>I. A HELTAI-NYOMDA IDSZAKA. 1550-1660.I. A KNYVNYOMTATS EREDETE.II. ID. HELTAI GSPR NYOMDJA. 1550-1574.III. A JEZSUITK NYOMDJA. 1581-1588.IV. A HELTAI-NYOMDA KSBBI SORSA. 1575-1660.</p><p>II. A NYOMDSZAT, MINT MIPAR. 1669-1784.I. A REFORMTUSOK NYOMDJA. 1669-1694.II. A VERACIUS-TESTVREK NYOMDJA.III. TTFALUSI KIS MIKLSIV. ZV. LENGYEL ANDRSN NYOMDJA. 1691-1703.V. AZ UNITRIUSOK NYOMDJA. 1696-1716.VI. A REFORMTUSOK NYOMDJA. 1702-1784.VII. A REF. KOLLEGIUM NYOMDJA. 1755-1785.VIII. A JEZSUITK NYOMDJA. 1727-1773.III. HANYATLS S JRABREDS. 1785-1896.I. A JEZSUITK NYOMDJNAK SORSA. 1774-1829.II. A REF. KOLLEGIUM NYOMDJA. 1785-1886.III. HOCHMEISTER S BARTH NYOMDI. 1790-1809.IV. A R. K. LYCEUM NYOMDJA. 1809-1883.V. A PETHE-, MHES-, OCSVAI-FLE NYOMDA. 1827-1849.VI. BR. WESSELNYI NYOMDJA. 1834-1835.VII. A GMN-FLE NYOMDA. 1860-.VIII. MAGYARY MIHLY NYOMDJA. 1880-.IX. A KELET NYOMDJA. 1880-1882.X. AJTAI K. ALBERT NYOMDJA. 1882-.XI. MEDERSCHITZKY JZSEF NYOMDJA. 1884.XII. LEHMANN V. SNDOR NYOMDJA. 1888-.XIII. A BURCKHRDT-GOMBOS-FLE NYOMDA. 1889-.</p></li><li><p>3ELSZ.</p><p>Midn a kolozsvri kereskedelmi s iparkamara felhvott, hogy az 1896-iki ezredves kill-tson trtnelmi rendben mutassam be Kolozsvr nyomdszatnak fejldst s ezzel kapcso-latban legalbb vzlatosan rjam meg trtnett a maig ismert adatok alapjn: erre egszrmmel vllalkoztam az id rvidsge mellett is, a mit a netalni hinyok mentsgre megkell emltnem. rmmel vllalkoztam tbb szempontbl. Ugyanis mdom nyilt ez ltal az er-dlyi mzeum gazdag gyjtemnyt a killtson nmileg nllan is szerepeltetni; de tovbbKolozsvr trtnelmi multjnak egyik legfnyesebb s az egsz haza szne eltt is mltncsodlatot kelt oldalt bemutatni, mely tansgot tesz arrl, hogy Kolozsvr nem egy csupnjabban mestersgesen alkotott mveldsi kzppont, a minek ma sokan mondjk; hanem olymveldsi kzppont, mely azz lett a maga erejn s magnak egsz haznk mveldstrt-netben halhatatlan rdemeket szerzett.Ezt a tanlsgot nyujtja vrosunk nyomdszatnak trtnete s Szab Kroly nagy mve is aXVI-XVII. szzad knyvszetrl. Ugyanis 1711-ig az sszes hazai nyomdk kzl itt jelentmeg a legtbb magyar nyelv knyv, 327 m. A Kolozsvrhoz legkzelebb ll vrosokban,mint Debreczenben 262, Lcsn 238, Nagy-Szombatban 144 s a tbbi vrosokban mind csak100-an all ll a kiadott magyar knyvek szma. Ezek szerint Kolozsvr e kt szzad alatt r-szint kzppontja, rszint kzvettje volt a magyar irodalom nagyobb rsznek. s jellemzkrlmny, hogy mig a tbbi vrosokban a nyomdszatban bizonyos egyoldalsg uralkodik,a mennyiben a debreczeni nyomda reformtus, a lcsei evangelicus; a kolozsvri nyomdk aXVI-XVII. szzadban s utbb is mindenik felekezet gyt szolgljk.Hozz kell tenni ehhez azt, hogy Szab Kroly mvnek megjelense utn a Magyar Knyv-szemle 1886-ig jabb 300 addig ismeretlen magyar nyomtatvnyt ismertetett meg s ez adatokmg 36 j adattal gyaraptottk a kolozsvri kiadvnyok sort, melyekkel az sszeg 363-raemelkedik. Ez j flfedezsek csak megerstik az elbb mondottakat; mert csupn kt vros-ra esik bellk valamivel tbb: Lcsre 49, N.-Szombatra 43. Ez az arny lland az jabbanflfedezett rgi hazai magyar nyomtatvnyokban is. De e mellett knny beltni azt is, hogy asorozat mind maig hinyos. A Heltai-nyomda kiadvnyaibl 1600-60-ig oly csekly szmismert, hogy ez mindenesetre csak kis rsze annak, a mi volt. Nha vek sorrl egy kiadv-nyt sem ismerjk, noha tudjuk, hogy mkdtt. Ugyanezt mondhatjuk a ksbbi idkrl is,t. i. hogy sorozatunk semmi esetre sem teljes, a mi ugyan a tbbi hazai nyomdkrl is igaz, dealigha ilyen arnyban.A knyv teht, mint kiadvny, de mint gyjts s gondos megrzs trgya, Kolozsvrt mindigelsrang, fszerepet jtszott. Ez utbbinak bizonytkai vrosunk nagyon rgi kzpiskolaiknyvtrai, gy hogy maig mltn rdemli meg a knyvek vrosa nevt. s mlt kiemelni,hogy midn 1753 ta a szigor knyvvizsglat kpben kormnyunk gymkodsa a nyom-dkra is rtette elaltat kezt, Kolozsvrt is hanyatlott ugyan a nyomdszat fleg miparirszben; de sohasem volt kevesebb kt nyomdnl s termelsk sem apadt. gy hogy 1805tjn, mely idrl Bethy azt jegyzi meg, hogy a szigor censura miatt nyomdink szmanagyon megfogyott s egsz haznkban alig volt tbb tznl, Kolozsvrt felvltva kt-hrom,st ngy nyomda is mkdtt.</p><p>Ezeket lttam szksgeseknek az elszban ptllag elmondani; melyek mellett meg kell mgazt emltenem, hogy szvegkpeink legnagyobb rszt a Bethy Zsolt szerkesztsben meg-jelent Kpes Magyar Irodalomtrtnetbl az Athenaeum bocstotta rendelkezsnkre, ketttkzlk dr. Gyalui Farkas r szvessgbl kzlnk; a nyomdai killts e mondhatni pompja</p></li><li><p>4pedig minden tovbbi sz nlkl is dcsri a nyomdt, mely az egyszer tudomnyos czlmunkt a killts ltal valdi dszmv tette s ez ltal is tanbizonysgot tett a nyomdszatmai fejlett llsrl Kolozsvrt.Vgl meleg ksznetemet fejezem ki a kolozsvri kereskedelmi s iparkamara ldozat-kszsgrt, hogy e m megjelenst lehetv tette s fleg titkra, Gmn Zsigmond rnak,kinek fradozsai els sorban folytak be arra, hogy nyomdszatunk fejldsnek millenriskilltsunkon bemutatsa s trtnetnek megrsa lehetv vlt.</p><p>Kolozsvrt, 1896 prilis h.Szerz</p></li><li><p>5I.A HELTAI-NYOMDA IDSZAKA.</p><p>1550-1660.</p><p>I.A KNYVNYOMTATS EREDETE.</p><p>Az emberisg anyagi s erklcsi kifejldsre egy tallmny sem volt ldsosabb a knyv-nyomtatsnl. Azeltt a tudomny csak kivlasztottak birtoka volt s fleg zrdkban vonltmeg, melyek a knyveket kincsek gyannt riztk, mert ezek egyiknek-msiknak msolsaolykor egy egsz emberi let munkja volt.A knyvnyomtats mestersge kettbl ll: a betszedsbl s a nyomtatsbl. Ki volt eketts tallmny kezdje? bizonytalan. A chinaiak ismeretlen idktl fogva nyomtattaklapokat egyoldal nyomssal, a rmaiak is tudtak efflt, s az abc tantsnl sztszedhetbetket hasznltak: az 1392 tjt feltallt krtyajtk lapjain fametszvny tjn sokszoro-stottk a kpeket s betket. jabb idre trve, a knyvnyomtats fltallsa a XV-dik szzaddicssge. De a tallmny helye s pontos ideje p oly bizonytalan, mint a feltall neve.Seizius szerint a legrgibb nyomtatvny 1431-ig vihet vissza s Haarlemben Laurent JanzsoonCoster volt az els, ki sztszedhet betket faragott hrsfbl, kinek ma Haarlem templom-tern szobra ll. Ez volt e tallmnyban a korszakot alkot lps. De Coster itt nem llott meg: ksztette az els nyomdafestket s az els sajtt s neki tulajdontjk kt knyv nyomst: aHorarium-ot s Donatus-t, melyeket, noha 1440 utn meghalt, mg ugyane sajtn ngy msknyv megjelense kvetett: Nagy Sndor, Vegecius, Kempis s Szt. Jeromos egyik mve.Ugyancsak Feltreben (Velencze) 1868-ban szobrot emeltek az olaszok Pamfilo Castaldi-nak,szintn mint a knyvnyomdszat feltalljnak. A hagyomny szerint nem tulajdontvntallmnynak fontossgot, tle tanlta el ezt a mainzi Faustus (Fust), kit Castaldi metsz hreFeltrebe vitt s onnan 1456-ban Mainzba visszatrvn, 1457-ben adta ki a Zsoltrt, az elssztszedhet betkkel nyomott knyvet.</p><p>Ezzel szemben az ltalnosan elterjedt kztudat ma mr kt dologgal elgg tisztban van: avaldi knyvnyomtats a Rajna mellett szletett s a fametszs flamand eredet.</p><p>A fametszs fontossga pedig itt vilgos: belle eredt a knyvnyomtats. Kezdetben e mdoncsak vallsos kpeket s krtyajtkot ksztettek; de amazokhoz nemsokra szveg jrlt,melyet egytt metszettek ki s nyomtak le a kppel. Ez egszen azonos eljrssal trtnt, minta hasonl chinai egyoldalas tblanyomsok, a nlkl, hogy a XV. szzad ezt a chinaiaktlvette volna, t. i. kemnyts vzbe fenykormot drzsltek be, ez volt a nyomdafestk s innene nyomsok homlyossga. Szvegk majdnem mindig latin, de van eset, mint a Szegnyekbiblij-nl, hogy magban foglalja a szveg flamand fordtst, melybl a legrgibbet 1418-bl a brsseli kir. knyvtr rzi. E md eredete azonban jval rgibb idre teend.</p><p>Ki kezdte mr most ez alapon a sztszedhet betket elszr alkalmazni s ki ksztette az elsj, sr nyomdafestket: biztosan el nem dnthet. Annyi bizonyos, hogy a szmos Gutenbergellen rott m nem tallt hitelre, st Ant. van der Linde (Geschichte der Erfindung der Buch-druckerkunst. Berlin, 1886. I-III. 40) annyira ment buzgalmban, hogy Coster ltezst is tagadta:pedig az valban lehet, hogy az els tapogatdzsokat tette s vilgos az is, hogy a XV.szzad kzepn nem egy helyt foglalkoztak a fametszvnyek szvegei sokszorostsnak md-</p></li><li><p>6szervel, mint ezt Requin abb Avignonrl 1444-bl hitelesen bebizonytotta. (Limprimerie Avignon en 1444. 1890. 80.)A ma mr hiteles kutatsok szerint 1438-ban Mentelin Jakab volt a sztszedhet fabetk fel-tallja Strassburgban, ki trslt az ugyanott l Gutenberggel (sz. 1400 krl Mainzban).Tbb ksrlet utn 1445 tjt Gutenberg Mainzba trt vissza, a hol id. Gensfleisch Jnossal, egyvagyontalan munkssal szvetkezett s hogy pnzhez jussanak, szvetsgkbe vontk Faustvagy Fust nev gazdag aranymvest, ki nemcsak pnzzel segtette, hanem eszmivel smechanicus szakrtelmvel egyarnt. Ez id ta (1448 oktbertl) a knyvnyomtats trt-netrl lehull a gyermekkort bort ftyol s fejldst nyomrl-nyomra kvethetjk. Faust sGutenberg t. i. rczbetkkel cserltk ki a fabetket s ekkor a knyvnyomtats fejldsnekmsodik korszakba lpett. A metszs csinosabb betalakot s egyformkat hozott ltre, s1456-ban mr rczbetkkel nyomva megjelent az els biblia, a 42 soros, melyet 1454-55-bena Bnbocst czdulk megelztek s kvetett a Donatus tbb kiadsa; kevsbb hitelesGutenberg rsze a 36 soros bibliban s a Katholicon-ban.Azt tartjk, hogy Faust egy tanulja, Schffer Pter (szl. Gernsheinban), ki 1450 ta lakottMainzban, metszette, utbb vste az els aczlbetket s jtt arra az eszmre, hogy lgyabbrczbe matrixokat verjen ki velk, mi a betnts flfedezsre vitte. Innen a typus sz,honnan a typographia elnevezs. Ugyancsak neki tulajdontjk az els j festk feltallst.Msok gy ezt, mint az elbbi tallmnyt, a nyomtat sajt els alkalmazsval egytt, szintnGutenberg javra rjk, ki e czlra a borsajtt vette mintl. Elg az, hogy Schffer elvetteFaust lenyt s Gutenberg 1455 nov. 6-n egy elveszett pere miatt megvlt tlk. EkkorSchffer folytatta a mestersget, els nyomtatvnya, a Zsoltr, 1557-bl val, melyen elszrvan vszm s ugyan tallta ki az alhzott szavakra a ritktott szedst.</p><p>1462-ig a knyvnyomtats Mainzra korltozdott. Ez vben Nassaui Adolf elfoglalvn avrost, Schffer s Faust legnyei sztszrdvn, elterjesztettk mestersgket egsz Eurp-ban. Nemsokra Hahn Ulrich Rmban kitallta a lapjelzst (registrum), Jenson MiklsVelenczben 1470-ben kiadta az els 80- nyomtatvnyt, a mi az alakra s betkre lnyegesjavts volt; ezt kvettk az rsz, vjelz s a klnbz betfajtk alkalmazsa.</p><p>Magyarorszgon az els nyomdt Budn Hess Andrs lltotta 1473-ban s kt nyomtatvnyaismert: Cronica Hungarorum s Leonardi aretini in opusculum Magni Basilii de legendispoeticis Prefatio. Ezt kvette Zengben a msodik nyomda 1507-ben, vagy legjabb adatszerint 1494-ben, a harmadik Zgrbban 1527-ben, 4-dik Szebenben 1529-ben, 5-dik Fiume-ban 1531-ben, 6-ik Brassban 1535-ben, 7-dik Srvrt 1539-ben s a 8-dik Kolozsvrt 1550-ben. A kolozsvri els magyar nyomtatvnyt megelzte sszesen 21 haznkban s klfldnnyomtatott magyar s 45 hazai nem magyar nyomtatvny.</p><p>II.ID. HELTAI GSPR NYOMDJA.</p><p>1550-1574.</p><p>Heltai Gspr szletsnek ve s helye ismeretlen. Nevbl szmos letrja azt kvetkez-tette, hogy Nagy-Diszndon szletett, melynek nmet neve Heltau. magt nmetesen Helth,latinosan Heltensisnek, Heltusnak rta.Caspar Heltensis Transsilvanusnak van berva a wittenbergi egyetem anyaknyvbe, hollegelszr tallkozunk vele 1542-43 februr 17-n. Mivel nagy-diszndi eredetnek csupn</p></li><li><p>7nevbl kvetkeztetve mondtk, ezt mg teljes bizonyossgnak el nem fogadhatjuk. Annyibizonyos, hogy noha a magyar irodalomnak fival, st egsz csaldjval egytt nagy szolg-latot tett, egyikk sem tekintette magt magyarnak, noha Kolozsvrt elmagyarosodtak.Wittenbergbl 1545-ben trt haza s mivel a kolozsvri szsz (evang.) pap, Adryanus, 1544febr. 7-n meghalt, lett utda, a hol, mint hihet, Honter pldjra 1550-ben e szzad leg-nevezetesebb magyar nyomdjt lltotta fel, melyben Hoffgreff Gyrgy volt az els mvezetvagy trs.Ekkor mr tudott magyarl. Nyelvnket, mint felntt ifj, 1536-ban, hihetleg Kolozsvrtkezdte tanlni. Vilgos ez A rszegsgnek es tobzodsnac veszedelmes vltrol valo Dialogus1552-ben kiadott munkja ajnlsbl, melyet Kendi Antalhoz, a hres Kendi Ferencz ccs-hez intzett, a hol gy r: Kerem ezokert te kegyelmedet i neuen vegye: es ha szinte tisztamagyarsgal irva ninchen, te Kegyelmet meg bochassa: Mert iol tudgya te kegyelmet, hogynyeluem szernt szsz vagyoc, es eszt e keueset tizenhat esztendeig tanultam. Az Wr Isten tekegyelmedet az igaz hitben meg tarcha. Amen. kezdetben Luther kvetje volt 1557-ig s mint ilyen, szsz vagy nmet nyelv istentiszte-leteket tartott a kolozsvri evangelikuss lett nagy ftri templomban. 1548-ban beszterczei,1557-ben, Wagner Blint halla utn, brassai szsz (evang.) papnak hvtk meg, a mi hrnev-rl tanskodik; de nem megy el: mert ezalatt Kolozsvrt az -vrban hzat vett, melyben anyomdja is el volt helyezve, mint az Evangelia 1590-ki kiadsa elszavban olvashat. Ezvben (1557) a kolozsvri papsgrl is lemond s a kolozsvri egyhz seniornak hvja magt;helyt Dvid Ferencz foglalja el, a ki utbb az erdlyi reformtusok superintendense lett sHeltai is a ref. vallsra trt, mint a ki ezta teljesen a hatalmas szellem Dvid befolysa alkerlt. Midn teht Dvid Ferencz a Blandrata tanra trve, unitriuss lett, Heltai t szintnkvette a kolozsvri szszokkal egytt 1568 msodik felben s a gyulafejrvri vitn 1569-ben mr mint ilyen vett rszt. Meghalt 1574 msodik felben, j ids korban: mert magaismtelten vnnek mondja magt, a mi a mellett tanskodik, hogy valamikor 1510-15 tjnszletett. Maradt egy hasonnev fia s hrom lenya: Barbara, Ottmann Gyrgy neje, Zsfia,Eppel neje s Anna, Lang Tams neje. Utbbi gyermektelenl elhalt testvrei utn rklteapja hzt s nyomdjt az -vrban. Ennek lenya Ravius Mtys (Szrs) kolozsvritancsoshoz ment frjhez s a nyomda is Ravius, utbb fiai, majd egyikk fi, RaviusJnos lett, s gy llandan a csald birtokban maradt.Heltai bizonyosan Hontert kvette abban, hogy mint ez, is knyveket, eszkzket s segde-ket vagy legalbb egy segdet (Hoffgreff Gyrgy) hozott magval egy nyomda fellltsavgett, vagy taln mita Kolozsvrt megtelepedett, hozatott egy nyomdai flszerelst s fel-lltotta a 8-dik nyomdt magyar terleten.</p><p>Nyomdszati munkssgt 1550-ben Hoffgreff Gyrgy trsasgban kezdte meg, kinekletrl semmit sem tudunk s vagy egy kpzett erdlyi szsz, vagy nmet nyomdsz volt.Mindenesetre Heltai hvta be. A legels kiadott knyv s egyszersmind Heltai els mve,magyar volt, czme: (1.) Catechismus Minor, az az, a Keresztyeni tudomannac roevidedenvalo summaya. Colosvarba nyomtatot Helthai Gspr s Hoffgreff Gyrgy ltal, 1550. Ebbllthat, hogy a nyomda kzs volt s az ltalok 1550-52-ben kiadott mvek colophonja mindigugyanez. A kis 80 alak knyvecske 31 szmozatlan levlbl ll, hat rszre osztva: 1. A tz pa-rancsolatrl. 2. A hitnek gairl. 3. Az imdsgrl. 4. A keresztsgrl. 5. Az dozatrl. 6. Azr vacsorjrl. Ezekhez mg nehny vallsos ints jrl. A czmlapon a czmet fametszetkrti, mindenik rsznek is kln czmlapja van, korhoz mrve csinos fametszetekkel, me-lyek a czmen kivl az egsz lapot betltik s vilgosan Nmetorszgbl valk. Beti mr mu-tatjk azon betmintkat, melyek jellemzk Heltai nyomtatvnyaiban s a szvegnyomsban</p></li><li><p>8ktflk: egyik kisebb, szgletesebb, tmttebb; msik nagyobb, kerekebb fajta s oly szp,hogy ezzel a korbbi magyar nyomtatvnyok nem versenyezh...</p></li></ul>