a avsndnings-/export ??5 5 ort och land det nya transportmedlets identitet och nationalitet cont...

Download A AVSNDNINGS-/EXPORT ??5 5 Ort och land Det nya transportmedlets identitet och nationalitet Cont (1) Ange 1 om JA, 0 om NEJ Det nya transportmedlets identitet och nationalitet

Post on 07-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EUROPEISKA GEMENSKAPEN

  6

  6

  1 DEKLARATION

  Bes

  tm

  mel

  sela

  ndet

  s ex

  empl

  ar

  8 Mottagare Nr

  14 Deklarant/Ombud Nr

  2 Avsndare/Exportr Nr

  18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgngen/ankomsten

  A AVSNDNINGS-/EXPORT-/BESTMMELSETULLKONTOR

  3 Blanketter 4 Lastspec

  5 Varuposter 6 Antal kollin 7 Referensnummer

  9 Ekonomiskt ansvarig Nr

  10 Frsta best/ sista avs.land

  11 Handels- land

  13 GJP

  15 Avsndnings-/Exportland 15 Avsl/Expl Kod 17 Bestland Kod

  16 Ursprungsland 17 Bestmmelseland

  21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid grnspassagen

  20 Leveransvillkor 19 Cont

  22 Valuta och fakturerat totalbelopp 23 Vxelkurs 24 Transaktionens art

  25 Transportstt vid grnsen

  26 Transportstt inrikes

  27 Lastnings-/Lossningsplats 28 Finansiella upplysningar och bankdata

  29 Utfarts-/Infrseltullkontor 30 Godsets frvaringsplats

  31 Kolli och varu- beskrivning

  Mrken och nummer - Containernummer - Antal och slag 32 Varup Nr

  33 Varukod

  34 Ursprland Kod 35 Bruttovikt (kg)

  37 FRFARANDE 38 Nettovikt (kg) 39 Kvot

  40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

  41 Extra mngdenheter

  SU Kod

  46 Statistiskt vrde

  48 Uppskjuten betalning

  B RKENSKAPSMSSIGA UPPLYSNINGAR

  Slag Beskattningsgrund Tullsats Belopp

  Total: 50 Huvudansvarig Nr Underskrift: C AVGNGSTULLKONTOR

  ombud

  Ort och datum:

  51 Planerade transit- tullkontor (och lnder)

  52 Skerhet 53 Bestmmelsetullkontor (och land)

  54 Ort och datum:

  Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

  Stmpel: D/J KONTROLLERAT AV AVGNGS-/BESTMMELSETULLKONTORET Resultat:

  Plomber: Antal:

  mrke:

  Tidsfrist (datum):

  Underskrift:

  44 Srskilda upplysn/ Bilagda handlingar/ Certifikat och tillstnd

  Gller inte fr

  Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket

  49 Identifiering av lager BS

  a b a b

  a b

  1

  Avs

  ndn

  ings

  -/Exp

  ortla

  ndet

  s ex

  empl

  ar

  1

  12 Vrdeuppgifter

  36 Frmner

  42 Varans pris 43 VM Kod

  45 Justering

  47 Avgifts- berkningar

  Kod

 • E/J KONTROLLERAT AV AVSNDNINGS-/EXPORT-/BESTMMELSETULLKONTORET

  Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket

 • 7

  7

  1 DEKLARATION

  8 Mottagare Nr

  2 Avsndare/Exportr Nr

  A AVSNDNINGS-/EXPORT-/BESTMMELSETULLKONTOR

  5 Varuposter 6 Antal kollin 7 Referensnummer

  9 Ekonomiskt ansvarig Nr

  10 Frsta best/ sista avs.land

  11 Handels- land

  13 GJP

  15 Avsndnings-/Exportland 15 Avsl/Expl Kod 17 Bestland Kod

  16 Ursprungsland

  21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid grnspassagen

  20 Leveransvillkor 19 Cont

  22 Valuta och fakturerat totalbelopp 23 Vxelkurs 24 Transaktionens art

  25 Transportstt vid grnsen

  26 Transportstt inrikes

  27 Lastnings-/Lossningsplats 28 Finansiella upplysningar och bankdata

  30 Godsets frvaringsplats

  31 Kolli och varu- beskrivning

  Mrken och nummer - Containernummer - Antal och slag

  37 FRFARANDE 38 Nettovikt (kg) 39 Kvot

  40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

  41 Extra mngdenheter

  SU Kod

  46 Statistiskt vrde

  48 Uppskjuten betalning

  B RKENSKAPSMSSIGA UPPLYSNINGAR

  Slag Beskattningsgrund Tullsats Belopp

  Total: 50 Huvudansvarig Nr Underskrift: C AVGNGSTULLKONTOR

  ombud

  Ort och datum:

  51 Planerade transit- tullkontor (och lnder)

  52 Skerhet 53 Bestmmelsetullkontor (och land)

  54 Ort och datum:

  Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

  Stmpel:

  Resultat:

  Plomber: Antal:

  mrke:

  Tidsfrist (datum):

  Underskrift:

  44 Srskilda upplysn/ Bilagda handlingar/ Certifikat och tillstnd

  Gller inte fr

  49 Identifiering av lager BS

  a b a b

  a b

  2

  2

  12 Vrdeuppgifter

  36 Frmner

  42 Varans pris 43 VM Kod

  45 Justering

  Fr s

  tatis

  tiskt

  nd

  aml

  - A

  vs-/E

  xp.la

  ndet

  Fr s

  tatis

  tiskt

  nd

  aml

  - B

  est

  mm

  else

  land

  et

  29 Utfarts-/Infrseltullkontor

  D/J KONTROLLERAT AV AVGNGS-/BESTMMELSETULLKONTORET

  14 Deklarant/Ombud Nr

  3 Blanketter 4 Lastspec

  47 Avgifts- berkningar

  32 Varup Nr

  33 Varukod

  34 Ursprland Kod 35 Bruttovikt (kg)

  17 Bestmmelseland

  Kod

  EUROPEISKA GEMENSKAPEN

  18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgngen/ankomsten

  Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket

 • 8

  8

  1 DEKLARATION

  8 Mottagare Nr

  2 Avsndare/Exportr Nr

  A AVSNDNINGS-/EXPORT-/BESTMMELSETULLKONTOR

  5 Varuposter 6 Antal kollin 7 Referensnummer

  9 Ekonomiskt ansvarig Nr

  10 Frsta best/ sista avs.land

  11 Handels- land

  13 GJP

  15 Avsndnings-/Exportland 15 Avsl/Expl Kod 17 Bestland Kod

  16 Ursprungsland

  21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid grnspassagen

  20 Leveransvillkor 19 Cont

  22 Valuta och fakturerat totalbelopp 23 Vxelkurs 24 Transaktionens art

  25 Transportstt vid grnsen

  26 Transportstt inrikes

  27 Lastnings-/Lossningsplats 28 Finansiella upplysningar och bankdata

  30 Godsets frvaringsplats

  31 Kolli och varu- beskrivning

  Mrken och nummer - Containernummer - Antal och slag

  37 FRFARANDE 38 Nettovikt (kg) 39 Kvot

  40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

  41 Extra mngdenheter

  SU Kod

  46 Statistiskt vrde

  48 Uppskjuten betalning

  B RKENSKAPSMSSIGA UPPLYSNINGAR

  Slag Beskattningsgrund Tullsats Belopp

  Total: 50 Huvudansvarig Nr Underskrift: C AVGNGSTULLKONTOR

  ombud

  Ort och datum:

  51 Planerade transit- tullkontor (och lnder)

  52 Skerhet 53 Bestmmelsetullkontor (och land)

  54 Ort och datum:

  Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

  Stmpel:

  Resultat:

  Plomber: Antal:

  mrke:

  Tidsfrist (datum):

  Underskrift:

  44 Srskilda upplysn/ Bilagda handlingar/ Certifikat och tillstnd

  Gller inte fr

  49 Identifiering av lager BS

  a b a b

  a b

  3

  3

  12 Vrdeuppgifter

  36 Frmner

  42 Varans pris 43 VM Kod

  45 Justering

  Avs

  nda

  rens

  /Exp

  ort

  rens

  exe

  mpl

  ar

  Mot

  taga

  rens

  exe

  mpl

  ar

  29 Utfarts-/Infrseltullkontor

  D/J KONTROLLERAT AV AVGNGS-/BESTMMELSETULLKONTORET

  14 Deklarant/Ombud Nr

  3 Blanketter 4 Lastspec

  47 Avgifts- berkningar

  32 Varup Nr

  33 Varukod

  34 Ursprland Kod 35 Bruttovikt (kg)

  17 Bestmmelseland

  Kod

  EUROPEISKA GEMENSKAPEN

  18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgngen/ankomsten

  Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket

 • 5

  5

  Ort och land Det nya transportmedlets identitet och nationalitet

  Cont (1) Ange 1 om JA, 0 om NEJ

  Det nya transportmedlets identitet och nationalitet Ort och land

  (1) Den nya containerns identitet Cont (1) Den nya containerns identitet

  (1) Ange 1 om JA, 0 om NEJ Nya plomber: Antal: mrke: Underskrift: Stmpel:

  Nya plomber: Antal: mrke: Underskrift: Stmpel:

  OBSERVERA! Om detta exemplar anvnds endast fr att faststlla VARORS GEMENSKAPS- STATUS D DE INTE TRANSPORTERAS ENLIGT GEMENSKAPENS TRANSI- TERINGSFRFARANDE ifylls endast flten 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 och vid behov 4, 33, 38, 40 och 44.

  2 Avsndare/Exportr Nr

  5 Varuposter

  8 Mottagare Nr

  18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgngen

  21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid grnspassagen

  25 Transportstt vid grnsen

  27 Lastningsplats

  19 Cont

  38 Nettovikt (kg)

  40 Summarisk deklarat

Recommended

View more >