A AVSNDNINGS-/EXPORT ??5 5 Ort och land Det nya transportmedlets identitet och nationalitet Cont (1) Ange 1 om JA, 0 om NEJ Det nya transportmedlets identitet och nationalitet

Download A AVSNDNINGS-/EXPORT  ??5 5 Ort och land Det nya transportmedlets identitet och nationalitet Cont (1) Ange 1 om JA, 0 om NEJ Det nya transportmedlets identitet och nationalitet

Post on 07-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>EUROPEISKA GEMENSKAPEN </p><p>6 </p><p>6 </p><p>1 DEKLARATION </p><p>Bes</p><p>tm</p><p>mel</p><p>sela</p><p>ndet</p><p>s ex</p><p>empl</p><p>ar </p><p>8 Mottagare Nr </p><p>14 Deklarant/Ombud Nr </p><p>2 Avsndare/Exportr Nr </p><p>18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgngen/ankomsten </p><p>A AVSNDNINGS-/EXPORT-/BESTMMELSETULLKONTOR </p><p>3 Blanketter 4 Lastspec </p><p>5 Varuposter 6 Antal kollin 7 Referensnummer </p><p>9 Ekonomiskt ansvarig Nr </p><p>10 Frsta best/ sista avs.land </p><p>11 Handels- land </p><p>13 GJP </p><p>15 Avsndnings-/Exportland 15 Avsl/Expl Kod 17 Bestland Kod </p><p> 16 Ursprungsland 17 Bestmmelseland </p><p>21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid grnspassagen </p><p>20 Leveransvillkor 19 Cont </p><p>22 Valuta och fakturerat totalbelopp 23 Vxelkurs 24 Transaktionens art </p><p>25 Transportstt vid grnsen </p><p>26 Transportstt inrikes </p><p>27 Lastnings-/Lossningsplats 28 Finansiella upplysningar och bankdata </p><p>29 Utfarts-/Infrseltullkontor 30 Godsets frvaringsplats </p><p>31 Kolli och varu- beskrivning </p><p>Mrken och nummer - Containernummer - Antal och slag 32 Varup Nr </p><p>33 Varukod </p><p>34 Ursprland Kod 35 Bruttovikt (kg) </p><p>37 FRFARANDE 38 Nettovikt (kg) 39 Kvot </p><p>40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar </p><p>41 Extra mngdenheter </p><p>SU Kod </p><p>46 Statistiskt vrde </p><p>48 Uppskjuten betalning </p><p>B RKENSKAPSMSSIGA UPPLYSNINGAR </p><p>Slag Beskattningsgrund Tullsats Belopp </p><p>Total: 50 Huvudansvarig Nr Underskrift: C AVGNGSTULLKONTOR </p><p>ombud </p><p>Ort och datum: </p><p>51 Planerade transit- tullkontor (och lnder) </p><p>52 Skerhet 53 Bestmmelsetullkontor (och land) </p><p>54 Ort och datum: </p><p>Deklarant/Ombud, namn och underskrift: </p><p>Stmpel: D/J KONTROLLERAT AV AVGNGS-/BESTMMELSETULLKONTORET Resultat: </p><p>Plomber: Antal: </p><p> mrke: </p><p>Tidsfrist (datum): </p><p>Underskrift: </p><p>44 Srskilda upplysn/ Bilagda handlingar/ Certifikat och tillstnd </p><p>Gller inte fr </p><p>Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket </p><p>49 Identifiering av lager BS </p><p> a b a b </p><p> a b </p><p>1 </p><p>Avs</p><p>ndn</p><p>ings</p><p>-/Exp</p><p>ortla</p><p>ndet</p><p>s ex</p><p>empl</p><p>ar </p><p>1 </p><p>12 Vrdeuppgifter </p><p>36 Frmner </p><p>42 Varans pris 43 VM Kod </p><p>45 Justering </p><p>47 Avgifts- berkningar </p><p>Kod </p></li><li><p>E/J KONTROLLERAT AV AVSNDNINGS-/EXPORT-/BESTMMELSETULLKONTORET </p><p>Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket </p></li><li><p>7 </p><p>7 </p><p>1 DEKLARATION </p><p> 8 Mottagare Nr </p><p>2 Avsndare/Exportr Nr </p><p>A AVSNDNINGS-/EXPORT-/BESTMMELSETULLKONTOR </p><p>5 Varuposter 6 Antal kollin 7 Referensnummer </p><p>9 Ekonomiskt ansvarig Nr </p><p>10 Frsta best/ sista avs.land </p><p>11 Handels- land </p><p>13 GJP </p><p>15 Avsndnings-/Exportland 15 Avsl/Expl Kod 17 Bestland Kod </p><p> 16 Ursprungsland </p><p>21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid grnspassagen </p><p>20 Leveransvillkor 19 Cont </p><p>22 Valuta och fakturerat totalbelopp 23 Vxelkurs 24 Transaktionens art </p><p>25 Transportstt vid grnsen </p><p>26 Transportstt inrikes </p><p>27 Lastnings-/Lossningsplats 28 Finansiella upplysningar och bankdata </p><p>30 Godsets frvaringsplats </p><p>31 Kolli och varu- beskrivning </p><p>Mrken och nummer - Containernummer - Antal och slag </p><p>37 FRFARANDE 38 Nettovikt (kg) 39 Kvot </p><p>40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar </p><p>41 Extra mngdenheter </p><p>SU Kod </p><p>46 Statistiskt vrde </p><p>48 Uppskjuten betalning </p><p>B RKENSKAPSMSSIGA UPPLYSNINGAR </p><p>Slag Beskattningsgrund Tullsats Belopp </p><p>Total: 50 Huvudansvarig Nr Underskrift: C AVGNGSTULLKONTOR </p><p>ombud </p><p>Ort och datum: </p><p>51 Planerade transit- tullkontor (och lnder) </p><p>52 Skerhet 53 Bestmmelsetullkontor (och land) </p><p>54 Ort och datum: </p><p>Deklarant/Ombud, namn och underskrift: </p><p>Stmpel: </p><p>Resultat: </p><p>Plomber: Antal: </p><p> mrke: </p><p>Tidsfrist (datum): </p><p>Underskrift: </p><p>44 Srskilda upplysn/ Bilagda handlingar/ Certifikat och tillstnd </p><p>Gller inte fr </p><p>49 Identifiering av lager BS </p><p> a b a b </p><p> a b </p><p>2 </p><p>2 </p><p>12 Vrdeuppgifter </p><p>36 Frmner </p><p>42 Varans pris 43 VM Kod </p><p>45 Justering </p><p>Fr s</p><p>tatis</p><p>tiskt</p><p> nd</p><p>aml</p><p> - A</p><p>vs-/E</p><p>xp.la</p><p>ndet</p><p>Fr s</p><p>tatis</p><p>tiskt</p><p> nd</p><p>aml</p><p> - B</p><p>est</p><p>mm</p><p>else</p><p>land</p><p>et </p><p>29 Utfarts-/Infrseltullkontor </p><p>D/J KONTROLLERAT AV AVGNGS-/BESTMMELSETULLKONTORET </p><p>14 Deklarant/Ombud Nr </p><p>3 Blanketter 4 Lastspec </p><p>47 Avgifts- berkningar </p><p>32 Varup Nr </p><p>33 Varukod </p><p>34 Ursprland Kod 35 Bruttovikt (kg) </p><p>17 Bestmmelseland </p><p>Kod </p><p>EUROPEISKA GEMENSKAPEN </p><p>18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgngen/ankomsten </p><p>Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket </p></li><li><p>8 </p><p>8 </p><p>1 DEKLARATION </p><p> 8 Mottagare Nr </p><p>2 Avsndare/Exportr Nr </p><p>A AVSNDNINGS-/EXPORT-/BESTMMELSETULLKONTOR </p><p>5 Varuposter 6 Antal kollin 7 Referensnummer </p><p>9 Ekonomiskt ansvarig Nr </p><p>10 Frsta best/ sista avs.land </p><p>11 Handels- land </p><p>13 GJP </p><p>15 Avsndnings-/Exportland 15 Avsl/Expl Kod 17 Bestland Kod </p><p> 16 Ursprungsland </p><p>21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid grnspassagen </p><p>20 Leveransvillkor 19 Cont </p><p>22 Valuta och fakturerat totalbelopp 23 Vxelkurs 24 Transaktionens art </p><p>25 Transportstt vid grnsen </p><p>26 Transportstt inrikes </p><p>27 Lastnings-/Lossningsplats 28 Finansiella upplysningar och bankdata </p><p>30 Godsets frvaringsplats </p><p>31 Kolli och varu- beskrivning </p><p>Mrken och nummer - Containernummer - Antal och slag </p><p>37 FRFARANDE 38 Nettovikt (kg) 39 Kvot </p><p>40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar </p><p>41 Extra mngdenheter </p><p>SU Kod </p><p>46 Statistiskt vrde </p><p>48 Uppskjuten betalning </p><p>B RKENSKAPSMSSIGA UPPLYSNINGAR </p><p>Slag Beskattningsgrund Tullsats Belopp </p><p>Total: 50 Huvudansvarig Nr Underskrift: C AVGNGSTULLKONTOR </p><p>ombud </p><p>Ort och datum: </p><p>51 Planerade transit- tullkontor (och lnder) </p><p>52 Skerhet 53 Bestmmelsetullkontor (och land) </p><p>54 Ort och datum: </p><p>Deklarant/Ombud, namn och underskrift: </p><p>Stmpel: </p><p>Resultat: </p><p>Plomber: Antal: </p><p> mrke: </p><p>Tidsfrist (datum): </p><p>Underskrift: </p><p>44 Srskilda upplysn/ Bilagda handlingar/ Certifikat och tillstnd </p><p>Gller inte fr </p><p>49 Identifiering av lager BS </p><p> a b a b </p><p> a b </p><p>3 </p><p>3 </p><p>12 Vrdeuppgifter </p><p>36 Frmner </p><p>42 Varans pris 43 VM Kod </p><p>45 Justering </p><p>Avs</p><p>nda</p><p>rens</p><p>/Exp</p><p>ort</p><p>rens</p><p> exe</p><p>mpl</p><p>ar </p><p>Mot</p><p>taga</p><p>rens</p><p> exe</p><p>mpl</p><p>ar </p><p>29 Utfarts-/Infrseltullkontor </p><p>D/J KONTROLLERAT AV AVGNGS-/BESTMMELSETULLKONTORET </p><p>14 Deklarant/Ombud Nr </p><p>3 Blanketter 4 Lastspec </p><p>47 Avgifts- berkningar </p><p>32 Varup Nr </p><p>33 Varukod </p><p>34 Ursprland Kod 35 Bruttovikt (kg) </p><p>17 Bestmmelseland </p><p>Kod </p><p>EUROPEISKA GEMENSKAPEN </p><p>18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgngen/ankomsten </p><p>Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket </p></li><li><p>5 </p><p>5 </p><p>Ort och land Det nya transportmedlets identitet och nationalitet </p><p>Cont (1) Ange 1 om JA, 0 om NEJ </p><p>Det nya transportmedlets identitet och nationalitet Ort och land </p><p>(1) Den nya containerns identitet Cont (1) Den nya containerns identitet </p><p>(1) Ange 1 om JA, 0 om NEJ Nya plomber: Antal: mrke: Underskrift: Stmpel: </p><p>Nya plomber: Antal: mrke: Underskrift: Stmpel: </p><p>OBSERVERA! Om detta exemplar anvnds endast fr att faststlla VARORS GEMENSKAPS- STATUS D DE INTE TRANSPORTERAS ENLIGT GEMENSKAPENS TRANSI- TERINGSFRFARANDE ifylls endast flten 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 och vid behov 4, 33, 38, 40 och 44. </p><p>2 Avsndare/Exportr Nr </p><p>5 Varuposter </p><p>8 Mottagare Nr </p><p>18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgngen </p><p>21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid grnspassagen </p><p>25 Transportstt vid grnsen </p><p>27 Lastningsplats </p><p>19 Cont </p><p>38 Nettovikt (kg) </p><p>40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar </p><p>SU Kod </p><p>55 Omlast- ningar </p><p>F INTYG AV BEHRIG MYNDIGHET </p><p>50 Huvudansvarig Nr Underskrift: </p><p>ombud </p><p>Ort och datum: </p><p>Gller inte fr </p><p>54 Ort och datum: </p><p>Deklarant/Ombud, namn och underskrift: </p><p>Stmpel: </p><p>Resultat: </p><p>Plomber: Antal: </p><p> mrke: </p><p>Tidsfrist (datum): </p><p>Underskrift: </p><p>A AVSNDNINGS-/EXPORTTULLKONTOR </p><p>6 Antal kollin </p><p>15 Avsndnings-/Exportland </p><p>Mrken och nummer - Containernummer - Antal och slag </p><p>51 Planerade transit- tullkontor (och lnder) </p><p>53 Bestmmelsetullkontor (och land) </p><p>D KONTROLLERAT AV AVGNGSTULLKONTORET </p><p>C AVGNGSTULLKONTOR </p><p>31 Kolli och varu- beskrivning </p><p>52 Skerhet </p><p>44 Srskilda upplysn/ Bilagda handlingar/ Certifikat och tillstnd </p><p>1 DEKLARATION B</p><p>est</p><p>mm</p><p>else</p><p>tullk</p><p>onto</p><p>rets</p><p> exe</p><p>mpl</p><p>ar </p><p>4 </p><p>4 </p><p>Ret</p><p>urex</p><p>empl</p><p>ar - </p><p>Gem</p><p>ensk</p><p>apen</p><p>s Tr</p><p>ansi</p><p>terin</p><p>g </p><p>TERSNDS TILL: </p><p>14 Deklarant/Ombud Nr </p><p>3 Blanketter 4 Lastspec </p><p>32 Varup Nr </p><p>33 Varukod </p><p>35 Bruttovikt (kg) </p><p>17 Bestmmelseland </p><p>Kod </p><p>EUROPEISKA GEMENSKAPEN </p><p>Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket </p></li><li><p>56 vriga hndelser under transporten Nrmare upplysningar och vidtagna tgrder </p><p>G INTYG AV BEHRIG MYNDIGHET </p><p>Ankomstdatum: Plomberna granskade: Anmrkningar: </p><p>Ex 5 returnerat den efter registrering under nr Underskrift: Stmpel: </p><p>TRANSITERINGSKVITTO (ifylls av behrig person innan inlmnandet till bestmmelsetullkontoret) </p><p>Hrmed intygas att handlingen _____________________________________________________ utfrdad av tullkontoret vid </p><p>Datum: Underskrift: </p><p>Bestmmelse- tullkontorets </p><p>stmpel: ________________________________________________________ (namn och land) under nr _______________________ </p><p>I BESTMMELSETULLKONTORETS KONTROLL (TRANSITERING) </p><p>har inlmnats och att inga oegentligheter har observerats till dags dato betrffande den sndning handlingen avser. </p><p>H EFTERFLJANDE KONTROLL (Nr detta exemplar anvnds fr att faststlla varornas gemenskapsstatus) BEGRAN OM KONTROLL </p><p>Ort och datum: Underskrift: Stmpel: </p><p>RESULTAT AV KONTROLL </p><p>Ort och datum: Underskrift: Stmpel: </p><p>r utfrdad av nmnt tullkontor och uppgifterna dri r korrekta. </p><p>Begran om kontroll av handlingens kthet och uppgifternas riktighet. </p><p>Denna handling (1) </p><p>uppfyller inte kraven p kthet och korrekthet (se anm nedan). </p><p>Anmrkningar: </p><p>(1) Markera med kryss (X) vid lmplig text. </p><p>Tv 718.3 Utgva 5 jan 2007 Tullverket </p><p>9.0.0.2.20101008.1.734229</p><p>Text1: Text2: Text3: Text4: Text5: Text6: Text7: Text8: Text9: Text10: Text11: Text12: Text13: Text14: Text15: Text16: Text17: Text18: Text19: Text20: Text21: Text22: Text23: Text24: TextA: Text26: Text27: TextB: Text29: Text30: Text31: Text32: TextC: TextD: TextE: TextF: Text37: Text38: Text39: Text40: Text41: Text42: Text43: Text44: Text45: Text46: Text47: Text48: Text49: Text50: Text51: Text52: Text53: Text54: Text55: Text56: Text57: Text58: Text59: Text60: Text61: Text62: Text63: Text64: Text65: Text66: Text67: Text68: Text69: Text70: Text71: Text72: Text73: Text74: Text75: Text76: Text77: Text78: Text79: Text80: Text81: Text82: Text83: Text84: Text85: Text86: Text87: Text88: Text89: Text90: Text91: Copy1: Copy2: Copy4: Copy5: Copy6: Copy7: Copy8: Copy9: Copy10: Copy11: Copy12: Copy13: Copy14: Copy15: Copy16: Copy17: Copy18: Copy20: Copy21: Copy23: CopyA: Copy26: Copy27: CopyB: Copy29: Copy30: Copy31: Copy32: CopyC: CopyD: CopyE: CopyF: Copy37: Copy38: Copy39: Copy40: Copy41: Copy42: Copy43: Copy44: Copy45: Copy46: Copy47: Copy48: Copy49: Copy50: Copy51: Copy52: Copy53: Copy54: Copy55: Copy56: Copy57: Copy58: Copy59: Copy60: Copy61: Copy62: Copy63: Copy64: Copy65: Copy66: Copy67: Copy68: Copy69: Copy70: Copy71: Copy72: Copy73: Copy74: Copy75: Copy76: Copy77: Copy78: Copy79: Copy80: Copy90: Copy91: Text92: Copy3: Copy19: Copy22: Copy24: Copy81: Copy82: Copy83: Copy84: Copy85: Copy86: Copy87: Copy88: Copy89: </p></li></ul>

Recommended

View more >