7th world congress of chinese medicine j.d. setyo, md

Download 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD

If you can't read please download the document

Post on 14-Dec-2015

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Slide 1

7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 2 Preface Statistics Causes Symptomatology Investigation/diagnosis Pathophysiology Grading Treatment policy Prostate cancer and TCM Recommendations for prevention Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 3 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 4 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 5 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 6 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 7 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 8 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 9 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 10 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 11 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Brachytherapy Cryotherapy Slide 12 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 13 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 14 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Breaking Blood StasisTransforming PhlegmClearing Heat Toxic Shui ZiFu LingBai Hua She She Cao E ZhuYi Yi RenLong Kui Tu Bie ChongZhu LingBan Zhi Lian Dan ShenQu MaiPu Gong Ying Chi Shao YaoTian Nan XingYu Xing Cao Chuan Niu XiHai ZaoYa Dan Zi San QiKun BuShan Dou Gen Ling ZhiHu ZhangZi Cao Ju Zong LuWei Ling XianZao Xiu Chuan Shan JiaZe Xie Da Ji Xiao Ji D a H u a ng Slide 15 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Tonifying Yang Tonifying Qi Bu Gu ZhiXi Yang Shen Yin Yang HuoGan Cao Tonifying Yin Tonifying Blood Nu Zhen ZiDang Gui Shu Di Huang He Shou Wu E Jiao Bai Shao Yao Tonifying Shen Jing Shan Zhu Yu Expelling Cold Toxic, Calming Pain Chan Su Slide 16 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Syndrome DifferentiationsMain Possible Basic Formulas Phlegm Heat ToxicBa Zheng Tang Phlegm Cold ToxicGan Cao Gan Jiang Fu Ling Bai Zhu Tang Blood StagnationShao Fu Zhu Yu Tang Qi StagnationJu He Tang Yin DeficiencyLiu Wei Di Huang Tang Blood DeficiencyTao Hong Si Wu Tang Qi + Blood DeficiencyShi Quan Da Bu Tang Yang DeficiencyJin Gui Shen Qi Tang Qi DeficiencyShen Ling Bai Zhu Tang Shen Jing DeficiencyGui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang COMBINATION of SyndromesCOMBINATION of Strategies!! Slide 17 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 18 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 19 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. W e s t e r n ? P h y t o t h e r a p y Slide 20 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 21 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 22 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Slide 23 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.