7.3. proiectarea

Download 7.3. proiectarea

Post on 27-Dec-2015

25 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiectare didactica

TRANSCRIPT

7.3.Proiectarea didactic in activitatea prof. De psihologie1. Proiectarea didactic in activitatea prof. De psihologieProiectarea didactic este o activitate de anticipare a pailor ce urmeaz a fi parcuri pentru realizarea instructiei i educatiei.

- se refer la ansamblul operatiilor de anticipare a obiectivelor, continutului, metodelor i mijloacelor de invtare, a instrumentelor de evaluare i a relatiilor ce se stabilesc ntre toate aceste elemente n contextul unui mod specific de organizare a activittii didactice.

Proiectarea demersului didactic este o activitate desfasurata de profesor menita sa anticipeze etapele si

modalitatile de organizare si de desfasurare concreta a procesului instructiv-educativ.

Proiectarea demersului didactic pentru presupune:

1. studiul programei scolare;

2. planificarea calendaristica;

3. proiectarea unitatilor de nvatare;

4. proiectarea activitatii didactice (a lectiei).

I. 2. Studiul programelor scolare

Documentele de proiectare didactica sunt documente administrative realizate de catre profesor dupa o lecturare atenta a programei scolare. Programele scolare sunt centrate pe obiective/competente si nu mai trebuie vizata ca o tabla de materii, care sa fie parcursa ntr-o anumita perioada de timp. n acest sens, profesorul trebuie sa aiba o vedere de ansamblu asupra ntregului curriculum alocat unui an de studiu, sa cunoasca programele disciplinelor nrudite pentru o abordare interdisciplinara a anumitor teme si sa personalizeze demersul didactic, tinnd seama de specificul elevilor carora li se adreseaza.

Lectura programelor scolare trebuie sa scoata n valoare relatiile care exista ntre obiectivele cadru obiectivele de referinta - activitatile de nvatare - continuturi si modalitatile de evaluare.

I. 3. Planificarea calendaristica orientativa

Planificarea calendaristica este un document scolar administrativ care asociaza elementele programei scolare cu alocarea de timp, considerata optima de catre profesor, pe parcursul unui an scolar. Planificarile calendaristice pot fi:anuale - se ntocmesc pe un an de studiu;

semestriale - continutul din planificarea anuala se distribuie pe semestre.

Pentru realizarea planificarilor calendaristice se recomanda parcurgerea etapelor:

1. identificarea unitatilor de nvatare;

2. stabilirea succesiunii de parcurgere a unitatilor de nvatare;

3. asocierea obiective de referinta - continuturi respectiv, competente specifice - continuturi;

4. alocarea timpului necesar parcurgerii fiecarei unitati de nvatare.

Planificarile calendaristice pot fi realizate pornind de la urmatoare rubricatie:

I. 4. Proiectarea unitatii de nvatare

O unitate de nvatare constituie o structura didactica deschisa si flexibila ce prezinta urmatoarele caracteristici:

determina formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor obiective de

referinta/competente specifice;

este unitara din punct de vedere tematic;

se desfasoara n mod sistematic si continuu pe o perioada de timp;

se finalizeaza prin evaluare [30].

n vederea proiectarii unitatii de nvatare, profesorul trebuie sa identifice elementele necesare demersului didactic. Pentru aceasta, se vor parcurge urmatoarele etape:

1. identificarea obiectivelor/competentelor, (n ce scop voi face ?);

2. selectarea continuturilor, (Ce voi face ?);

3. analiza resurselor sau a strategiilor didactice: metode de predare-nvatare, mijloace didactice, locul de desfasurare a activitatii didactice, formele de organizare si desfasurare a activitatii didactice, timp,

(Cu ce voi face ?);

4. determinarea activitatilor de nvatare, (Cum voi face ?);

5. stabilirea instrumentelor de evaluare, (Ct s-a realizat).

Proiectul unei unitati de nvatare poate fi realizat pornind de la urmatoare rubricatieI. 5. Proiectarea lectiei

Proiectarea unei lectii este operatia de identificare a secventelor instructionale ce se deruleaza n cadrul unui timp determinat, de obicei, o ora scolara.

Proiectarea lectiei presupune parcurgerea unor etape:

1. Formularea clara a obiectivelor operationale.

Obiectivele operationale indica efectele observabile la sfrsitul lectiei. Pentru a fi atinse, obiectivele de referinta/competentele specifice din programa scolara, acestea sunt transpuse, la nivelul lectiei, n obiective operationale a caror caracteristici sunt prezentate n cele ce urmeaza:

se exprima n functie de elev/clasa de elevi;

indica o modificare concreta de comportament;

descriu efecte observabile;

precizeaza conditii n care se manifesta comportamentul;

pot preciza nivelul realizarii.

2. Selectarea si analiza continuturilor.

ntruct cantitatea de informatii este extrem de mare, exista tentatia de a suprancarca programul elevului prin introducerea a ct mai multe notiuni din ct mai multe domenii. n consecinta, profesorul are sarcina de a selecta si de a analiza din multitudinea de informatii pe cele utile elevului astfel nct sa atinga obiectivele/competentele prevazute n programa scolara. De asemenea, tot n sarcina profesorului cade si estimarea capacitatii fizice si intelectuale a clasei la care preda. Asadar, trebuie estimat nivelul de pregatire, interesul nvatarii, ritmul de munca al elevilor, precum si capacitatea necesara trecerii la un nivel superior de nvatare a acestora.

Notiunile de specialitate vor fi astfel restructurate si adaptate vrstei elevilor nct sa poata fi usor ntelese si asimilate.-analiza presup: locului disciplinei in planul de invata., in raport cu etapa de scolarizare, timpul acordat, , analiza manualului, prelucrarea continuturilor la niv. De teme, capitole, , stab. Aplicatiilor din manual, utlizarea metodelor, stab. Auxiliarelor, mij. De invat.,

3. Analiza resurselor.

Aceasta presupune:

a) analiza a resurselor umane:

particularitatile elevilor (nivelul de cunostinte, motivatia nvatarii, ritmul de nvatare);

competentele cadrului didactic (competente de baza ale cadrului didactic, competentele n

specialitate, psihopedagogice si metodice precum si competentele psihorelationale).

b) analiza a resurselor materiale:

mijloace de nvatamnt;

mediul de instruire;

timpul aferent desfasurarii lectiei.

4. Adoptarea strategiei didactice.

n scopul atingerii obiectivelor operationale fixate, actul educational prevede o strategie didactica reprezentata printr-un ansamblu de metode, mijloace si forme de organizare a clasei de elevi. Alegerea acestor strategii se face n functie de:

obiectivele operationale;

natura continutului;

particularitatile elevilor;

competentele cadrului didactic;

conditii materiale din dotare;

timp disponibil.

5. Evaluarea instrumentelor si probelor de evaluare.

Instrumentele de evaluare sunt concepute la nceputul activitatii didactice (lectiei) si servesc la masurarea atingerii obiectivelor operationale. Evaluarea trebuie sa fie centrata pe unitatea de nvatare, sa fie n raport cu obiectivele prevazute n programa scolara si sa evidentieze progresul nregistrat de elev n raport cu sine nsusi.

-stab. Formelor de masurare a rezult., stab. Instrum. De verificare, stab. Momentelor de verificare,

2.Etape ale proiectarii

Exista doua tipuri de proiectare pedagogica:

-proiectare globala: are ca referinta o perioada mai mare din timpul de instruire (ciclu scolar, an de stiudiu) si se concretizeaza in elaborarea planurilor de invatamant si a programelor scolare.-creeaza cadrul, limitele si posibilitatile proiectarii esalonate-proiectare esalonata: are ca referinta perioade mai mici de timp (an scolar, o activitate) si se concretizeaza in proiectarea activitatii anuale, activitatii semestriale, unei lectii.Se concretiz,.in proiectarea activit. Anuale, semestriale si a unei lectii. Documentale pe care prof. Le va utiliza pt proiect. Activit. La disciplina pe care o preda sunt: planul de invatam. (docum. Oficial elab. De MENationale, satb. Ariile curric., ob. De studiu., successiunea lor pe ani scolari si nr. De ore alocat saptamanal si anual pt. Fiec. Disciplina), programa scolara ( este un docum. Care deatliaza continutul proces. Instr. Ed. La o disciplina.), manualul scolar ( docum. Care dezv. Si concretiz. Continutul programei prin prezent. Sistem. De cunostinte , intrebari, ex., probl., care sa l ajute pe elev in asimil. Cunost., este un instrum de lucru pt elevi, iar pe prof. Il orient. In demersul didactic.)

ntruct exist diferente n ceea ce privete numrul de ore alocat sptmnal i, respectiv, anual predrii psihologiei n liceu (n functie de profil : real, uman, pedagogic), profesorul va ncepe prin consultarea planului de invtmnt care l va ajuta s-i determine resursele de timp pe care le are la dispozitie pentru parcurgerea continutului tematic. n acest fel, va