7.3. apunts

Download 7.3. apunts

Post on 11-Feb-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kjd

TRANSCRIPT

BIOLOGIA CELLULAR I GENTICATEMA 7.3: Meiosiss el procs de divisi cellular que permet a una cllula diploide generar cllules haploides en eucariotes (reduir a la meitat el contingut gentic de la espcie (n de cromosomes).En la meiosi, desprs de la replicaci del DNA, per produir els gmetes haploides es requereixen dos divisions nuclears (i cellulars). Per tant, cada cllula diploide que entra en meiosi dona lloc a quatre cllules haploides genticament diferents, mentre que cada cllula diploide que es divideix per mitosi produeix dues cllules diploides genticament idntiques. Primera divisi de la meiosi

1) Partim de dos cromosomes homlegs, un patern i un matern. 2) Aquests repliquen el seu DNA. 3) Posteriorment, saparellen entre ells. Poden associar-se mitjanant quiasmes (creus de cromtides que mantenen cromosomes homlegs junts). 4) Saparellen els parells homlegs al fur. Es separen per ruptura de quiasmes. Han intercanviat fragments de DNA entre cromtides no germanes. Sha dut a terme la recombinaci: lintercanvi de material gentic. 5) A lanafase es separen els cromosomes homlegs.6) Finalment es divideix la cllula en dos.

Segona divisi de la meiosi1) Les cromtides germanes no sn iguals degut a la recombinaci gentica. 2) Es duu a terme una separaci entre cromtides germanes a lanafase. 3) Finalment obtenim 4 cllules filles haploides amb continguts diferents entre si i estructura diferent a la cllula mare.

Meiosi 1: Profase1. Leptot: Condensaci de la cromatina i aparici de cromosomes. Durant el leptoteno, els cromosomes es mouen dins del nucli fins que es reconeixen els cromosomes homlegs (mateixos allels), suneixen i es comencen a unir les seves cromtides. 2. Zigot: s letapa en que els cromosomes homlegs saparellen. Es completa la sinapsis (meiosi) i els cromosomes queden units formant parells homlegs.3. Paquit: Al final del paquit, els cromosomes queden juxtaposats. El complex sinaptonmic desapareix i els cromosomes homlegs passen a ser units noms per la quiasma. Hi ha una petita separaci entre es cromtides germanes (degradaci de les cohesines).4. Diplot: El cromosoma perd condensaci i els gens es poden transcriure i traduir. Pot tenir una duraci molt variable.Complex sinaptonmic: genera sinapsis (uni). Es comena a formar al zigot i finalitza durant el paquit. s la juxtaposici de cromosomes homlegs. Bivalent: Uni formada per dos cromosomes (4 cromtides germanes molt unides). Semblant a tetradas. Metafase 1Els cromosomes homlegs saparellen dos a dos, units per quiasmes i es disposen per parelles alineats al llarg de la placa equatorial.Anafase 1 i la resta de la meiosi Aparellament dels cromosomes homlegs, units per quiasmes. Les dues cromtides germanes miren cap al mateix pol de la cllula, la qual cosa provocar que arrastrin les dues cromtides homologues, unes cap a cada cllula.

Ovognesi i espermatognesiEntra en profase i es mant en el diplot (a les dones). Les cllules sintetitzen matria orgnica i creixen augmentant el seu tamany. Es sol produir entre el 4rt i 8 mes dembars.