7. razred - os-tar.skole.hros-tar.skole.hr/upload/os-tar/images/static3/962/attachment/...udžbenik...

Download 7. razred - os-tar.skole.hros-tar.skole.hr/upload/os-tar/images/static3/962/attachment/...udžbenik i radna bilježnica Vremeplov 7 bilježnica na crte Pribor Školska godina 2015./2016

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7. razred

 • udbenik i radna biljenica Vremeplov 7

  biljenica na crte

  Pribor

  kolska godina 2015./2016.

 • Kako se koristiti udbenikom

  kolska godina 2015./2016.

 • OD 18. STOLJEA DO PRVOG SVJETSKOG RATA

  Sadraj

  kolska godina 2015./2016.

 • naslov piemo crvenom kemijskom, a sve ostalo olovkom

  domau zadau piemo plavom kemijskom (osim u radnoj biljenici)

  listie lijepimo u biljenicu

  Upute

  kolska godina 2015./2016.

 • OSNOVNI PODACI

  SNALAENJE U PROSTORU I VREMENU

  UOAVANJE UZRONO-POSLJEDINIH VEZA

  SAMOSTALAN RAD

  OCJENJIVANJE

  kolska godina 2015./2016.

 • provjere znanja kratke provjere znanja 5-minutne provjere znanja usmeno ispitivanje plakati ostalo

  OCJENJIVANJE

  kolska godina 2015./2016.

 • 1. Europa u osvit modernog doba (LISTOPAD)

  2. Europa u promjenama: od Francuske revolucije do

  Bekog kongresa (1789. 1815.) (STUDENI)

  3. Europa na vrhuncu moi: moderne drave, drutvo i

  kultura u drugoj polovici 19. stoljea (OUJAK)

  4. Hrvatska u sklopu Habsburke Monarhije u drugoj

  polovici 19. i na poetku 20. stoljea (SVIBANJ)

  PROVJERE ZNANJA

  kolska godina 2015./2016.

 • 1.Napoleonovi ratovi (LISTOPAD)

  2. Hrvatski narodni preporod (PROSINAC)

  3.Revolucija 1848. u Hrvatskoj i Europi

  (SIJEANJ)

  4.Svjetske krize i Prvi svjetski rat (SVIBANJ)

  Kratke provjere znanja

  kolska godina 2015./2016.

 • Tijekom kolske godine svaki sat treba biti spreman.

  Usmeno ispitivanje

  kolska godina 2015./2016.

 • tijekom cijele godine

  kriteriji ocjenjivanja: sadraj i urednost plakata te usmeno izlaganje

  Plakati

  kolska godina 2015./2016.

 • izlaganja na satu

  domae zadae (-, -, - = 1)

  radna biljenica

  nastavni listii

  aktivnost na satu

  Ostalo

  kolska godina 2015./2016.

 • Pratiti nastavu i aktivno sudjelovati na nastavi.

  Izvravati svoje obaveze na vrijeme.

  Obaveze uenika

  kolska godina 2015./2016.

 • Zakljuna ocjena ne proizlazi iz aritmetike sredine (npr. 3.5)!

  Zakljuna je ocjena izraz uenikova znanja, aktivnosti i truda!

  Zakljuna ocjena

  kolska godina 2015./2016.

 • etvrtkom ili petkom, 8. sat.

  DODATNA NASTAVA

  kolska godina 2015./2016.

 • Projekt Istarske upanije Zaviajna nastava.

  Projekt nae kole: zaviajna slovarica i zaviajni rjenik.etvrtkom ili petkom (7. sat).

  ZAVIAJNA SKUPINA

  kolska godina 2015./2016.

 • Web stranica nae kole: www.os-tar.skole.hr

  Odjeljak: NASTAVA POVIJEST 7. RAZRED.

  Materijali za nastavu povijesti

  kolska godina 2015./2016.

  http://www.os-tar.skole.hr/http://www.os-tar.skole.hr/http://www.os-tar.skole.hr/

 • Znanje je mo.

  kolska godina 2015./2016.

Recommended

View more >