68 | ölçülemeyen ölçülemeyen | 69 berk Özler | boğaçhan bey size

Download 68 | ölçülemeyen ölçülemeyen | 69 Berk Özler | Boğaçhan Bey size

Post on 29-Jan-2017

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 68 | llemeyen llemeyen | 69

  llemeyenin gizli ekicilii Berk zler | Boahan Bey size lleme-yen konusunu amadan nce bu konuda d-nm mydnz?

  berk zler | Akas llememe zerine d-

  nmemitim ama bir eyin llememesine

  sebep olan kavramlar zerine dnmtm.

  Ne gibi kavramlar?

  Muallaklk, gizem, srpriz. Bunlar sanrm bir

  eyin llememesine sebep olan ve bende

  heyecan uyandran eyler.

  Bu kavramlarn tasarm disiplini iinde yeri

  var m? Sonuta sanatta belki ama tasarmn

  llen bir yan da..

  Pardon, araya gireyim, bu kavramlar konu-

  madan nce unu da sylemeliyim, bir eyin

  bu kavramlara sahip olup olmad da kiiden

  kiiye gre deien ve llemeyen bir ey.

  Kiiden kiiye hatta zamana gre deiebili-

  yor. Yani llemeyenin gerekten llp l-

  lemediinin de kesin bir ls yok, lm-

  lenemiyor diyebiliriz.

  rnein dzenli olmayan objelerin yzey

  alanlar eskiden llemezdi. Artk bilgisayar-

  lar sayesinde llebiliyor. Bunun gibi bir eyi

  mi kastediyorsunuz?

  Evet llebilirliin zamana gre deiebildi-

  ine dair gzel bir rnek.

  Peki llemedii zamanlarda insanlara he-

  yecan veriyor muydu sizce? Ya da u an l-

  lemeyen eyler insanlara heyecan veriyor mu,

  yoksa bir tek size mi veriyor? (glmeler)

  Aslnda bu una benziyor: inden gizem ve

  srpriz kartlm polisiye bir filmin heyecan

  kalmaz ya; filmin devam, sonu, artk llebil-

  mitir. Gizem kalmamtr, srpriz kalmamtr

  nk. Bu arada, ok film seyretmi bir insa-

  nn az izlemi bir insana oranla sonunu daha

  iyi tahmin edebilmesi llebilirliin kiiden

  kiiye gre deitiinin de bir gstergesidir.

  Sanrm konudan biraz saptk. Ben sizin bir

  tasarmc olarak yaptnz ie nasl yanstt-

  nz merak ediyorum.

  Aslnda sapmadk. llemeyenin ekiciliin-

  de hemfikirsek eer, sebep olan eylerin, -hat-

  ta artk olumluya evirip sebep kelimesinden

  kurtulaym, salayan daha iyi- llememe-

  sini ya da llemiyor hissini salayan eylerin

  psikolojisini iyi anlarsak, bunu yaptmz bir

  bina tasarmna ya da benim yaptm gibi bir

  internet sitesi tasarmna uygulayabiliriz.

  Mimari bir yap tasarlarken llemeyen, ka-

  da dklemeyen bir ksm nasl olabilir? Ha-

  zrladnz websitelerinde llemeyen bir

  ksm oluyor mu?

  (Glyor) Oluyor. llemeyen demeyelim

  ama llemiyor hissi vermeye alyorum.

  1

  2

 • 70 | llemeyen llemeyen | 71

  yle, insan beyninin her zaman simetrik bir

  tasarm daha rahat bulduu bilinir. Bunun al-

  tndaki mantk beynin cognitive processing

  denilen -Trkede kavrama ilemi diyebili-

  riz- bunu kolaylatrmasdr. Beyin grd

  tasarmda simetri eksenini izer, eksenin bir

  tarafn renirse dier tarafn renmesine

  gerek kalmaz. Her zaman daha az enerji har-

  camaya gdlenmi insan beyni de ilk bakta

  bunu tercih edebilir. Mimarlk, grafik tasarm,

  web tasarm gibi disiplinlerde ilevsellik kadar

  gzel olmas da nemlidir, bana gre simetri

  bu gzellie glge dren bir eydir. Simet-

  riden uzak durmaya alyorum.

  Simetrik bir binann ya da tasarmn irkin

  olduunu mu sylyorsunuz? Eski dneme

  ait ou yap simetriktir. (Glerek) Japonya

  hayran olduunuzu biliyorum, Japonyadaki

  tapnaklar ve shrinelar da hep simetriktir me-

  sela.

  Hayr, onu sylemiyorum. Japonyadaki tap-

  naklar ve shrinelar hep simetriktir ama bu on-

  larn olaanst gzelliklerinden bir ey g-

  trmez. Oradaki baka bir estetik anlaydr,

  baka bir beklentiden doar. Bugnn, 20. ve

  21. yzyln estetik anlay daha farkldr. Msr

  Piramitleri mesela, dev gibi olmalarnn verdii

  ihtiam bir yana brakrsak, bir piramitin ar-

  kasna geip fotoraf ekmeyi ister misiniz?

  Sizde byle bir merak oluur mu? Bence ar-

  tk 21. yzyln estetik anlaynda bu soruya

  cevap bulmak nemlidir. Gzel olmasn is-

  tediiniz bir eyin iinden muallaklk, gizem,

  srpriz, tahmin edilemezlik gibi kavramlar -

  kartamazsnz.

  Muallaklk derken neyi kastediyorsunuz?

  Benim verdiim anlamla muallaklk, arada kal-

  mak, yerini belli etmemek, olabilecek yer se-

  eneklerinden birinde olmamak demek. Ke-

  sin ve somut olmayan, ad konmayan bir eyin

  sanatta ve estetikte ok nemi var bence. r-

  nein mzikte her ne kadar seslerin, notalarn

  mziin ritmi iinde matematiksel bir yeri olsa

  da, notada belirtildii ekilde, mzisyenler

  zaman olarak belirtilen yerin notaya dkle-

  meyecek kadar ncesinde ya da sonrasnda

  alabilirler. rnein zamann biraz ilerisinde

  alan davulcular vardr, Roy Haynes gibi, Tony

  Williams gibi, ok heyecan yaratrlar. Tam ter-

  sini dnelim, eer bu muallak halin gzellii

  olmasayd, dnyann en iyi Beethoven, Bach

  yorumcular bilgisayarlar olurdu.

  3

  4

 • 72 | llemeyen llemeyen | 73

  nternet sitesi tasarlarken de bu vardr. Bir

  grid sisteminde, dikdrtgenler iinde tasarm

  yapmak zorundasnzdr. Yani aslnda bir web-

  sitesi dikdrtgen kutucuklardan oluur. Bu ku-

  tular snrlaryla kullancya hissettirirseniz, bu

  tasarmda bir tekdzelie sebep olur. Her ne

  kadar kutular iinde alsanz da, bunu his-

  settirmemek nemlidir.

  Sanrm ilk bata sylediiniz eyi neden

  nce sylediinizi anladm. Tasarm rne-

  indeki durum aslnda muallaklk deil, ama

  verdii his yle. Kutucuk sistemini nasl kur-

  duunuzu belli etmemekten yola karak s-

  kclktan kurtuluyorsunuz. Yani dikdrtgenin

  nerede baladn hissettirmemek, bir nevi

  llememezlik oluyor size gre.

  Evet, aynen yle. Mesela komnist bloklar

  denilen uzun sra sra apartmanlar vardr. Bak-

  tnzda iiniz skr. nk o kutular, apart-

  mann en tepesinden aa doru uzanan

  tahmin edilebilir mimari ve yaam sizi boar.

  Web sitelerinde alt alta sralanan ayn ller-

  deki dikdrgen kutular da size ayn hissi verir.

  Burgu gkdelenlerde de aslnda kutulardan

  kurtulma hissi var sanrm. Geleneksel gk-

  delenler hep dikdrtgen prizmas eklindeler

  ama yeni yaplan bu modern mimari ile gelen

  burgu gkdelenler bu alt alta sralanan tah-

  min edilebilir hissi yok ediyorlar.

  Bence burgu gkdelenler bu tahmin edileme-

  me hissine yzeysel bir zm getiriyorlar,

  yzeysel derken hem szlk hem mecazi an-

  lamda (glyor). Yaam alannda her zaman

  birbirine dik duvarlara ihtiya duyarsnz. O

  burgu gkdelenlerin iindeki duvarlarn dik

  olduunu rendikten sonra pek gizemi kal-

  dn dnmyorum.

  Gizem de sizin iin nemli deil mi?

  Evet (gizemle duraksar) gizem nemli. Gi-

  zem bal bana llemeyen, bilinmeyen-

  dir. Ama tamamen bilinmeyen deil, sadece

  somut olarak kendini belli etmeyendir ve bir

  eyin ekici olmasnda ok nemli rol oynar.

  Filmin bir sahnesindeki seksel gerilim, tm

  plaklyla somut bir ekilde orada duran

  pornodan daha ekicidir.

  Ne yaptnz? Betonart dergisindeyiz (gl-

  meler).

  Bana rahata konuabilirsiniz, sansr uygu-

  lanmaz, denmiti.

  Oras yle tabii ama daha gizemli(!) konu-

  makta fayda var (glmeler).

  Aslnda gizeme olan igdsel merak anlat-

  maya alyordum. lemediimiz, hesap-

  layamadmz her eyde vardr bu gizem.

  Grafik tasarmclar ok kullanr logo yaparken.

  London Senfoni Orkestrasnn logosuna ilk

  baktnzda baharfleri LSOyu grrsnz.

  Daha dikkatli baktnzda elinde gizemini ko-

  rumu, kendini gizlemi batonlu bir orkestra

  efi grrsnz. Bu incelik, gizem, bir bilgisa-

  yarn yapabilecei bir ey deildir. llebilir

  bir yan da yoktur.

  Zaten llebilirse bilgisayar tarafndan yap-

  labilir de, deil mi?

  Evet yaplabilir. ahsen ilerin giderek aklla-

  nan bilgisayarlara kaptrlacan, daha sonra

  da insann, llemeyen ya da saysala d-

  ntrelemeyen bu kavramlarla tekrar ilerini

  geri alacan dnyorum. Mzik endstrisi

  buna gzel bir rnek bence. 80li yllarda plak

  tahtn CDye, sonra mp3 teknolojisine, u

  gnlerde de online mzik dinleme sistemleri-

  ne kaptrd. Bir bakma her eyi ltmz

  dnp analog kaytlar 1 ve 0lardan oluan

  bir sisteme geirdik, remaster ettik, daha net

  ses aldk. Yani analog bantta olan her eyi l-

  ebildiimizi ve saysal bir deere dnt-

  rebildiimizi dndk. CDler uzun bir sre

  ok satt, temiz berrak ses duymak herkesi

  ok heyecanlandrd. Sonra neyin tetiklediini

  bilmiyorum, online mzik dinleme sistemleri-

  ne paralel olarak bir sredir tekrar plaa talep

  artmaya balad, artk her yeni albmn pla

  baslyor. nsanlar CDleri brakp plak almaya

  baladlar. Hatta ok ilgin bir olay anlataym.

  Glenn Gouldun mehur Goldberg Varyasyon-

  lar kayd vardr, 1955 senesinden, mono bir

  kayttr. Olaanst bir mziktir. Klasik m-

  ziin en ok satan plaklarndan biridir. Glenn

  Gould ldkten sonra firma analog kaytla-

  r remaster etti, stereo hale getirdi ve CDye

  bast. nsanlar ayn tad bulamadlar, o kadar

  satmad, hakknda ok fazla eletri oldu. l-

  lemeyenin gizli ekicilii bence ite buradadr.

  Soyut somuta gre her zaman daha derindir,

  sanrm ekicilii de buradan geliyor. Size ne

  yapmanz gerektiini syleyen kiisel geliim

  kitaplar mesela somuttur, ister istemez di-

  daktik olurlar.

  Evet kiisel geliim kitab merakls insanlar

  da bunun tersini syler, adam fikrini sylyor,

  gerisini sana brakyor der. Bence bir Madam

  Bovaryde ya da Su ve Cezada, iinizde tm

  kiisel geliim kitaplarndan daha ok k ya-

  kacak gizli ilhamlar bulabilirsiniz.

  Peki, srpriz llebilir mi?

  Geenlerde bir film izledim, ad Her. Adam

  ok gelimi bir yapay zekya k oluyor ve

  sanki y